Alx09

L3p4

Oct 15th, 2020
1,300
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. class Persoana {
 5.     string *nume = new string;
 6.     string *prenume = new string;
 7.     unsigned int varsta;
 8. public:
 9.  
 10.     //constructor vid folosit pentru declararea vectorului
 11.     Persoana() {}
 12.     //constructor pentru initializarea variabilelor
 13.     Persoana(string &nume, string &prenume, unsigned int varsta)
 14.     {  
 15.         *this->nume = nume;
 16.         *this->prenume = prenume;
 17.         this->varsta = varsta;
 18.     }
 19.     ~Persoana() { delete nume, prenume;
 20.     }
 21.     //functie de afisare
 22.     void afisare()
 23.     {
 24.         cout << "-----------------------------\n";
 25.         cout << "Numele: " << nume->c_str() << "\n";
 26.         cout << "Prenume: " << prenume->c_str() << "\n";
 27.         cout << "Varsta: " << varsta << "\n";
 28.     }
 29.     //returnare nume pentru functia de cautare
 30.     string returnareNume()
 31.     {
 32.         return *nume;
 33.     }
 34.     //returnare prenume pentru functia de stergere
 35.     string returnarePrenume()
 36.     {
 37.         return *prenume;
 38.     }
 39. };
 40.  
 41. class Angajat : public Persoana {
 42.     unsigned int salar;
 43.     string *departament = new string;
 44. public:
 45.     //constructor vid folosit pentru declararea vectorului
 46.     Angajat() {}
 47.     //constructor pentru initializarea variabilelor
 48.     Angajat(string &nume, string &prenume, int varsta, string &departament, unsigned int salar) : Persoana(nume, prenume, varsta)
 49.     {
 50.         *this->departament = departament;
 51.         this->salar = salar;
 52.     }
 53.     ~Angajat() { delete departament; }
 54.     //functia de afisare
 55.     void afisare()
 56.     {
 57.         Persoana::afisare();
 58.         cout << "Departament: " << departament->c_str() << "\n";
 59.         cout << "Salar: " << salar << " ron";
 60.        
 61.     }
 62. };
 63. class Profesor : public Angajat {
 64. private:
 65.     string *numefacultate= new string;
 66.     unsigned short nrStud;
 67.  public:
 68.      ~Profesor() {
 69.          cout << returnareNume().c_str() << ' ' << returnarePrenume().c_str();
 70.          cout << " profesor la " << numefacultate->c_str() << " a fost sters din baza de date\n"; delete numefacultate; }
 71.     Profesor() {}
 72.     Profesor(string nume, string prenume, unsigned int varsta, string departament, unsigned int salar, string numefacultate, unsigned short nrStud) : Angajat(nume, prenume, varsta, departament, salar) {
 73.         *this->numefacultate = numefacultate;
 74.         this->nrStud = nrStud;
 75.     }
 76.     void afisare() {
 77.         Angajat::afisare();
 78.         cout << "\nProfesor la facultatea " << numefacultate->c_str();
 79.         cout << "\nNumar de studenti: " << nrStud << "\n\n";
 80.     }
 81. };
 82. class Inginer : public Angajat {
 83. private:
 84.     string *Domeniu = new string;
 85.     unsigned short vechime;
 86.  
 87. public:
 88.     ~Inginer() {
 89.         cout << returnareNume().c_str() << ' ' << returnarePrenume().c_str();
 90.         cout << " inginer in " << Domeniu->c_str() << " a fost sters din baza de date\n"; delete Domeniu;}
 91.     Inginer() {}
 92.     Inginer(string nume, string prenume, unsigned int varsta, string departament, unsigned int salar, string Domeniu, unsigned short vechime) : Angajat(nume, prenume, varsta, departament, salar) {
 93.         *this->Domeniu = Domeniu;
 94.         this->vechime = vechime;
 95.     }
 96.     void afisare() {
 97.         Angajat::afisare();
 98.         cout << "\nInginer in " << Domeniu->c_str();
 99.         cout << "\nVechime: " << vechime << "\n\n";
 100.     }
 101. };
 102.  
 103. class Student : public Persoana {
 104.     unsigned int anStudiu;
 105.     string *numeFacult = new string;
 106. public:
 107.     //constructor vid folosit pentru declararea vectorului
 108.     Student() {}
 109.     //constructor pentru initializarea variabilelor
 110.     Student(string &nume, string &prenume, int varsta, string &numeFacult, unsigned int anStudiu) : Persoana(nume, prenume, varsta)
 111.     {
 112.         *this->numeFacult = numeFacult;
 113.         this->anStudiu = anStudiu;
 114.     }
 115.     ~Student() { delete numeFacult; }
 116.     //functia de afisare
 117.     void afisare()
 118.     {
 119.         Persoana::afisare();
 120.         cout << "Nume Facultate: " << numeFacult->c_str() << "\n";
 121.         cout << "An Studiu: " << anStudiu;
 122.  
 123.     }
 124. };
 125. class StudentLicenta : public Student {
 126. private:
 127.     string *specializarea = new string;
 128.     unsigned short nrCredite;
 129. public:
 130.     ~StudentLicenta() {
 131.         cout << returnareNume().c_str() << ' ' << returnarePrenume().c_str();
 132.         cout << " student licenta la " << specializarea->c_str() << " a fost sters din baz de date\n"; delete specializarea; }
 133.     StudentLicenta() {}
 134.     StudentLicenta(string nume, string prenume, unsigned int varsta,string numeFacult, unsigned int anStud, string specializare, unsigned int nrCredite) : Student(nume, prenume, varsta, numeFacult, anStud) {
 135.         *this->specializarea = *specializarea;
 136.         this->nrCredite = nrCredite;
 137.     }
 138.     void afisare() {
 139.         Student::afisare();
 140.         cout << "\nSpecializarea " << specializarea->c_str();
 141.         cout << "\nNumar de credite: " << nrCredite << "\n\n";
 142.     }
 143. };
 144. class StudentMaster : public Student {
 145. private:
 146.     string *specializarea = new string;
 147.     bool  laBuget;;
 148. public:
 149.     ~StudentMaster(){
 150.         cout << returnareNume().c_str() << ' ' << returnarePrenume().c_str();
 151.         cout << " student Master la " << specializarea->c_str() << " a fost sters din baz de date\n"; delete specializarea;
 152.     }
 153.  
 154.     StudentMaster() {}
 155.     StudentMaster(string nume, string prenume, unsigned int varsta, string departament, unsigned int salar, string specializarea, bool  laBuget) : Student(nume, prenume, varsta, departament, salar) {
 156.         *this->specializarea = specializarea;
 157.         this->laBuget = laBuget;
 158.     }
 159.     void afisare() {
 160.         StudentMaster::afisare();
 161.         cout << "\nSSpecializarea " << specializarea->c_str();
 162.         if (laBuget)
 163.             cout << "\Student la buget";
 164.         else
 165.             cout << "\nStudent in regim cu taxa";
 166.     }
 167. };
 168. int main()
 169. {
 170.  
 171.     Profesor *popescu =  new Profesor("popescu", "ion ", 29,"economic", 2000, "upt", 287);
 172.     popescu->afisare();
 173.     delete popescu;
 174.     _sleep(2000);
 175.     Inginer *alex = new Inginer("Drula", "Alex", 24, "Repare,", 5000, "C++", 5);
 176.     alex->afisare();
 177.     delete alex;
 178.     _sleep(2000);
 179.     StudentLicenta *florin = new StudentLicenta("popescu", "florin", 20, "UPT", 2, "IS", 80);
 180.     florin->afisare();
 181.     delete florin;
 182.     _sleep(2000);
 183.     StudentMaster *bogdan = new StudentMaster("Drula", "Bogdan", 20, "UPT", 2, "Programarea Calculatoarelor", true);
 184.     bogdan->afisare();
 185.     delete bogdan;
 186.     _sleep(2000);
 187.     system("pause");
 188.     return 0;
 189. }
 190.  
 191.  
RAW Paste Data