Vladimir76

Airlines

Oct 26th, 2020
1,189
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text.RegularExpressions;
 5.  
 6. namespace Airline
 7. {
 8.     class Program
 9.     {
 10.         static void Main(string[] args)
 11.         {
 12.             int numberAirlines = int.Parse(Console.ReadLine());
 13.             string saveNameAirline = null; // тук ще пазим името на компанията с най голям среден брой
 14.             int saveBigAverage = 0;        // тук ще пазим най-голям среден брой
 15.  
 16.             for (int i = 1; i <= numberAirlines; i++)
 17.             {
 18.                 string nameAirlines = Console.ReadLine();
 19.                 int numberPassenger = 0;
 20.                 List<int> numberList = new List<int>(); // списък в който влизат броя на пътниците на дадена компания
 21.  
 22.                 while (true)
 23.                 {
 24.                     string input = Console.ReadLine();
 25.                     if (input == "Finish")
 26.                     {
 27.                         break;
 28.                     }
 29.                     else
 30.                     {
 31.                         numberPassenger = int.Parse(input);
 32.                         if (numberPassenger>=1 && numberPassenger<=360) // проверка за ограниченията по условие на задачата
 33.                         {
 34.                             numberList.Add(numberPassenger);            // добавяме в списъка
 35.                         }                
 36.                     }
 37.                 }
 38.                 int sumPassenger = numberList.Sum();                    // събираме всички пътници на дадена компания
 39.                 int resultAverage = sumPassenger / numberList.Count;    // пресмятаме среден брои пътници като делим на размера на списъка
 40.                                                                           //(тук се закръгля до по ниската стойност на цяло число)
 41.  
 42.                 Console.WriteLine("{0}: {1} passengers.",      
 43.                     nameAirlines,resultAverage);
 44.  
 45.                 if (resultAverage > saveBigAverage)                    // в това условие ако текущият среден резултат е по-голям от предходният се запазва текущият резултат
 46.                 {
 47.                     saveBigAverage = resultAverage;
 48.                     saveNameAirline = nameAirlines;
 49.                 }
 50.                 numberList.Clear();                                    // изчистваме списъка от стойности за да може да съхраняваме новите стойности на следващата компания
 51.             }
 52.             Console.WriteLine("{0} has most passengers per flight: {1}",
 53.                 saveNameAirline,saveBigAverage);
 54.         }
 55.     }
 56. }
 57.  
RAW Paste Data