SHARE
TWEET

kskks

pabloducato Apr 17th, 2019 110 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*************************************************************************/
 2. /*  Program testowy dla obiektu X oprogamowania SPSym                    */
 3. /*************************************************************************/
 4. #include "spsym.h"          // Pomocnicze funkcje i deklaracje
 5. #include <stdio.h>          // Stadnardowe I/O
 6. #include <conio.h>
 7.  
 8. // --- Makrodefinicje dla obiektu X ---
 9. #define T  X8
 10.  
 11. #define Z1 Y1
 12. #define Z2 Y2
 13. #define Z3 Y3
 14. #define Z4 Y4
 15. #define Z5 Y5
 16. #define M  Y6
 17. #define G1 Y7
 18.  
 19. // --- Zmienne użytkownika ---
 20. int licz=0;                 // Licznik przerwań
 21.  
 22. //TIMERY
 23. char counterBeeps, counterTimer = 0, TSP;
 24. int timTime = 0;
 25.  
 26. //ZMIENNE ODPOWIEDZIALNE ZA OTWARCIE/ZAMKNIECIE DRZWICZEK
 27.  
 28. char door = 0, workMode = 1, pause = 0;
 29. char work = 0;
 30.  
 31.  
 32. char chosenMode = 1;
 33. char viewingChosenMode = 1;
 34. char counterViewingChosenMode;
 35. char timeMode = 1;
 36. char viewingTime = 1;
 37. char timeShowingMode = 1;
 38. char counterTimerBeeps;
 39. unsigned char tmpMiuntes;
 40. unsigned char tmpSecondsD;
 41. unsigned char tmpSecondsJ;
 42. const char *text0 = "DOOR";
 43. const char *text1 = "FROZEN";
 44. const char *text2 = "WARMING";
 45. const char *text3 = "GRILL";
 46. const char *text4 = "BOILING";
 47. const char *text5 = "SERVICE";
 48. const char *text;
 49. const char *p = "NO";
 50.  
 51.  
 52. //ZMIENNE ODPOWIEDZIALNE ZA STEROWANIE MOCA
 53. int powerMode = 1;
 54. char timPower, power1, power0;
 55. int power = 0;
 56. char powerAdjusting = 1;
 57.  
 58. char timeshowing2 = 1;
 59.  
 60. void prolog(void)          
 61. {
 62.     L1=L2=L3=L4=0;          
 63. }
 64.  
 65. void oblicz(void)          
 66. {
 67.    
 68. pK1=aK1; pK2=aK2; pK3=aK3; pK4=aK4;
 69. pK5=aK5; pK6=aK6; pK7=aK7; pK8=aK8;
 70.  
 71. power1 = (int)(power*20);
 72. power0 = 20 - power1;
 73.  
 74.  
 75. //OTWARCIE/ZAMKNIECIE DRZWICZEK
 76. if(!work && !door && pK1) {door = 1; L1=1;
 77. viewingChosenMode=0; timeMode=0; powerMode=0; workMode = 0; }
 78. else if(!work && door && pK1) {door = 0; L1=0;
 79. viewingChosenMode=1; timeMode=1; powerMode=1; workMode = 1;}
 80.  
 81.  
 82. //TRYB PRACY MIKROFALOWKI
 83. //ODMRAZANIE
 84. //GRZANIE
 85. //GRILLOWANIE
 86. //GOTOWANIE
 87. //CZYSZCZENIE SPRZĘTU
 88.  
 89. if(!work)
 90. {
 91.     switch(chosenMode)
 92.     {
 93.         case 1:
 94.         {
 95.             if(pK2) chosenMode = 2;
 96.         }
 97.         break;
 98.         case 2:
 99.         {
 100.             if(!pK2)
 101.             {
 102.                 chosenMode = 1;
 103.                 workMode++;
 104.                 if(workMode > 5) workMode = 1;
 105.             }
 106.            
 107.         }
 108.         break;
 109.     }
 110. }
 111.  
 112. if(workMode == 0)
 113. text = text0;
 114. else if(workMode == 1)
 115. text = text1;
 116. else if (workMode == 2)
 117. text = text2;
 118. else if (workMode == 3)
 119. text = text3;
 120. else if (workMode == 4)
 121. text = text4;
 122. else if (workMode == 5)
 123. text = text5;
 124.  
 125.  
 126. //WYSWIETLANIE WYBRANEGO TRYBU PRACY MIKROFALOWKI
 127.  
 128. switch(viewingChosenMode)
 129.     {
 130.     case 0: L2=0;
 131.     break;
 132.     case 1:
 133.     {
 134.         L2 = 0;
 135.         counterViewingChosenMode = workMode;
 136.         if(counterViewingChosenMode)
 137.         {
 138.             counterBeeps = 2;
 139.             viewingChosenMode = 2;
 140.         }
 141.         else L2 = 1;
 142.     }
 143.         break;
 144.     case 2:
 145.     {
 146.         L2 = 1;
 147.         if(!counterBeeps && counterViewingChosenMode > 1)
 148.         {viewingChosenMode = 3; counterBeeps = 2;
 149.         counterViewingChosenMode--;}
 150.         else if(!counterBeeps && counterViewingChosenMode == 1)
 151.         {viewingChosenMode = 3; counterBeeps = 15;
 152.         counterViewingChosenMode--;}
 153.     }
 154.         break;
 155.     case 3:
 156.     {
 157.         L2 = 0;
 158.         if(!counterBeeps && counterViewingChosenMode)
 159.         {viewingChosenMode = 2; counterBeeps = 2;}
 160.         else if(!counterBeeps && !counterViewingChosenMode)
 161.         viewingChosenMode = 1;
 162.     }
 163.         break;
 164.  }
 165.    
 166. //USTAWIENIA CZASU
 167.  
 168. switch(timeMode)
 169. {
 170.         case 1:
 171.             if(aK6 && timTime>0) {timTime=timTime-10;}
 172.             else if(aK6 && timTime==0);
 173.             else if(aK7 && timTime<3000) {timTime=timTime+10;}
 174.             else if(aK7 && timTime==3000);
 175.             break;
 176. }
 177.  
 178.  //ZMIANA MOCY MIKROFALOWKI
 179.  
 180.  switch(powerAdjusting)
 181.     {
 182.         case 1:
 183.         {
 184.             if(pK4) powerAdjusting = 2;
 185.             else if(pK3) powerAdjusting = 3;
 186.         }
 187.         break;
 188.         case 2:
 189.         {
 190.             if(!pK4 && L5 == 0)
 191.             {
 192.                 powerAdjusting = 1;
 193.                 power+=100.00;
 194.                 if(power>1000) power = 0;
 195.             }      
 196.         }
 197.         break;
 198.         case 3:
 199.         {
 200.             if(!pK3 && L5 == 0)
 201.             {
 202.                 powerAdjusting = 1;
 203.                 power-=100.00;
 204.                 if(power<0) power = 0;
 205.             }
 206.         }
 207.         break;
 208.     }
 209.  
 210.  // USTAWIENIE MOCY
 211.  // WSPOLCZYNNIK WYPELNIENIA
 212.  
 213.  switch(powerMode)
 214.     {
 215.     case 0: L4=0; L3=0;
 216.     break;
 217.     case 1:
 218.     {
 219.         L4 = 0; L3=0;
 220.         timPower = power1;
 221.         if(power) powerMode = 2;
 222.         else powerMode = 4;
 223.     }
 224.         break;
 225.     case 2:
 226.     {
 227.         L4 = 1; L3 = 1;
 228.         if(!timPower && power < 1)
 229.         {powerMode = 3; timPower = power0;}
 230.         else if(!power) powerMode = 4;
 231.     }
 232.         break;
 233.     case 3:
 234.     {
 235.         L4 = 0; L3 = 0;
 236.         if(!timPower && power > 0)
 237.         {powerMode = 2; timPower = power1;}
 238.         else if(!power) powerMode = 5;
 239.     }
 240.         break;
 241.     case 4:
 242.     {
 243.         L4 = 0; L3 = 0;
 244.         if(power) {powerMode = 3; timPower = power0;}
 245.         else powerMode = 5;
 246.     }
 247.     break;
 248.     case 5:
 249.     {
 250.         L4 = 1; L3 = 1;
 251.         if(power) {powerMode = 3; timPower = power0;}
 252.         else powerMode = 4;
 253.     }
 254.     break;
 255.     }
 256.  
 257. if(door == 0 && pK5 && work==0 && timTime > 0 && power != 0)
 258. {L5 = 1; work=1; door = 0; viewingChosenMode=0;
 259. timeMode=0; powerMode=0; p="ON";}
 260. else if(L5 == 1 && timTime%206)
 261. {L5 = 0;}
 262. else if( pK5 && work==1)
 263. {L5 = 0; work=0; viewingChosenMode=1; timeMode=1;
 264. powerMode=1; p="P";}
 265. else if( timTime == 0 && work==1)
 266. {L5 = 0; work=0; viewingChosenMode=1; timeMode=1;
 267. powerMode=1; power=0; p="NO";}
 268.  
 269.    
 270.     if(counterBeeps) --counterBeeps;
 271.     if(timTime && work) --timTime;
 272.     if(timPower) --timPower; //USTAWIENIE MOCY - WSPOLCZYNNIK WYPELNIENIA
 273.    
 274.     sprintf(buf,"Time:%d   Power:%d               ",
 275.     (int)timTime/9, (int)power);
 276.     LCD_xy(1,1); LCD_puts(buf);
 277.     sprintf(buf,"Mode:0%d   %s %s  ",
 278.     (int)workMode, text, p);
 279.     LCD_xy(1,2); LCD_puts(buf);
 280.    
 281. }
 282.  
 283.  
 284. void przerwanie(void)      
 285. {
 286. }
 287.  
 288. void komunikacja(void)     
 289. {}
 290.  
 291. #ifdef Symulator_PC
 292. void wykres(void)          
 293. {
 294.     aTab[0] = (int)(AI[0]/10.0);
 295.     aTab[1] = (int)(AI[1]/5.0);
 296.     aTab[2] = AI[7];
 297.     aTab[3] = (int)(licz/100.0);
 298.     aTab[4] = AO[0];
 299.     aTab[5] = AO[7];
 300.     aTab[6] = -120;
 301.     aTab[7] =  120;
 302.  
 303.     bTab[0] = (int)aK1;
 304.     bTab[1] = (int)aK2;
 305.     bTab[2] = (int)aK3;
 306.     bTab[3] = (int)aK4;
 307.     bTab[4] = (int)L1;
 308.     bTab[5] = (int)L2;
 309.     bTab[6] = (int)L3;
 310.     bTab[7] = (int)L4;
 311.     bTab[8] = (int)L5;
 312.     bTab[9] = G1;
 313.     bTab[10] = M;
 314.     bTab[11] = 11;
 315.     bTab[12] = 12;
 316.     bTab[13] = 13;
 317.     bTab[14] = 14;
 318.     bTab[15] = 15;
 319. }
 320. #endif
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top