SHARE
TWEET

Adventures of Aladdin (2019)

lisabatrem May 23rd, 2019 180 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 0
 2. 00:00:05,000 --> 00:00:15,000
 3. INDOXXI
 4. Support dengan like & share :)
 5.  
 6. 1
 7. 00:01:27,888 --> 00:01:29,154
 8. - Yang baru...
 9.  
 10. 2
 11. 00:01:30,624 --> 00:01:33,559
 12. Saya tercinta Shahzadi...
 13.  
 14. 3
 15. 00:01:33,561 --> 00:01:38,197
 16. Saya takut saya waktunya singkat dan aku harus mengamankan alam.
 17.  
 18. 4
 19. 00:01:40,768 --> 00:01:44,303
 20. Saya setia penasihat, yang Baru,
 21.  
 22. 5
 23. 00:01:44,305 --> 00:01:47,840
 24. anda telah lama berkhidmat
 25. kami orang-orang seperti mereka Wazir.
 26.  
 27. 6
 28. 00:01:47,842 --> 00:01:51,577
 29. Dan aku fikir tidak ada yang lain untuk mengisi kasut anda juga.
 30.  
 31. 7
 32. 00:01:52,947 --> 00:01:54,446
 33. - Terima kasih, Sultan saya.
 34.  
 35. 8
 36. 00:01:54,448 --> 00:01:57,649
 37. Saya hanya berharap adalah untuk terus untuk melayani orang-orang kami.
 38.  
 39. 9
 40. 00:01:58,986 --> 00:02:00,352
 41. - Dan anda akan.
 42.  
 43. 10
 44. 00:02:00,354 --> 00:02:04,289
 45. Yang baru, anda akan
 46. terus peranan anda
 47.  
 48. 11
 49. 00:02:04,291 --> 00:02:07,559
 50. seperti yang paling bijaksana dan
 51. terpercaya penasihat.
 52.  
 53. 12
 54. 00:02:07,561 --> 00:02:11,463
 55. Selepas kematian saya, Puteri Shahzadi
 56.  
 57. 13
 58. 00:02:11,465 --> 00:02:15,734
 59. akan memerintah sebagai
 60. Sultana Baghdad.
 61.  
 62. 14
 63. 00:02:15,736 --> 00:02:17,102
 64. Allah itu akan dilakukan.
 65.  
 66. 15
 67. 00:02:18,906 --> 00:02:20,372
 68. - Tidak!
 69.  
 70. 16
 71. 00:02:20,374 --> 00:02:21,507
 72. Tidak!
 73.  
 74. 17
 75. 00:02:21,509 --> 00:02:23,142
 76. Ia adalah giliran saya!
 77.  
 78. 18
 79. 00:02:23,144 --> 00:02:24,343
 80. Ia adalah hak-ku!
 81.  
 82. 19
 83. 00:02:25,312 --> 00:02:27,846
 84. Wanita tidak pernah
 85. membawa orang-orang kita!
 86.  
 87. 20
 88. 00:02:27,848 --> 00:02:30,115
 89. Ia akan menjadi...
 90. Ia akan menjadi sesuatu yang dibenci!
 91.  
 92. 21
 93. 00:02:31,485 --> 00:02:34,086
 94. - Ia adalah keinginan saya dan saya perintah!
 95.  
 96. 22
 97. 00:02:35,823 --> 00:02:38,123
 98. Shahzadi telah
 99. terbukti beliau bernilai
 100.  
 101. 23
 102. 00:02:38,125 --> 00:02:40,626
 103. dan komitmen kami untuk orang-orang kami.
 104.  
 105. 24
 106. 00:02:41,729 --> 00:02:43,829
 107. Masa berubah.
 108.  
 109. 25
 110. 00:02:43,831 --> 00:02:48,000
 111. Dia telah memperoleh hak
 112. untuk memerintah atas namaku.
 113.  
 114. 26
 115. 00:02:48,002 --> 00:02:50,202
 116. Jadi ia akan menjadi.
 117.  
 118. 27
 119. 00:02:52,406 --> 00:02:54,406
 120. - Ini... Ini adalah sebuah penghinaan!
 121.  
 122. 28
 123. 00:02:55,543 --> 00:02:56,775
 124. Keluar dari cara saya!
 125.  
 126. 29
 127. 00:03:00,014 --> 00:03:03,282
 128. - Dia boleh
 129. mainan menyusahkan.
 130.  
 131. 30
 132. 00:03:03,284 --> 00:03:07,419
 133. Tapi anak perempuan saya, anda akan menguruskan.
 134.  
 135. 31
 136. 00:03:20,534 --> 00:03:23,535
 137. - Dengan kuasa yang diberikan
 138. untuk saya oleh orang-Orang yang Gelap,
 139.  
 140. 32
 141. 00:03:23,537 --> 00:03:26,572
 142. Kuperintahkan kalian untuk datang kepada saya!
 143.  
 144. 33
 145. 00:03:30,911 --> 00:03:32,678
 146. Di sini anda adalah.
 147.  
 148. 34
 149. 00:03:32,680 --> 00:03:35,447
 150. Milikku, milikku.
 151.  
 152. 35
 153. 00:03:39,987 --> 00:03:41,620
 154. Masih tidak cukup kuat!
 155.  
 156. 36
 157. 00:03:43,958 --> 00:03:47,159
 158. Kesabaran, kesabaran.
 159.  
 160. 37
 161. 00:03:50,064 --> 00:03:52,130
 162. Jika anda tidak akan datang untuk saya,
 163.  
 164. 38
 165. 00:03:52,132 --> 00:03:55,033
 166. kemudian saya akan berani gua sendirian.
 167.  
 168. 39
 169. 00:03:55,035 --> 00:03:58,537
 170. Kemudian kita akan melihat siapa yang duduk
 171. di atas takhta sebagai Sultan.
 172.  
 173. 40
 174. 00:04:07,581 --> 00:04:09,982
 175. - Pilihan ayahku taman.
 176.  
 177. 41
 178. 00:04:09,984 --> 00:04:13,151
 179. Ia adalah sesuai yang kita
 180. kehormatan-nya memori pada hari ini.
 181.  
 182. 42
 183. 00:04:13,153 --> 00:04:14,653
 184. - Ia adalah.
 185.  
 186. 43
 187. 00:04:14,655 --> 00:04:17,589
 188. Hanya di sini, kita akan cari bunga
 189.  
 190. 44
 191. 00:04:17,591 --> 00:04:20,158
 192. yang sepadan dengan kecantikan anda,
 193. Anda Mulia.
 194.  
 195. 45
 196. 00:04:21,695 --> 00:04:24,129
 197. - Aku sudah diampuni
 198. anda cetusan
 199.  
 200. 46
 201. 00:04:24,131 --> 00:04:26,198
 202. ayahku bilik.
 203.  
 204. 47
 205. 00:04:27,001 --> 00:04:28,600
 206. - Dan saya berterima kasih,
 207.  
 208. 48
 209. 00:04:28,602 --> 00:04:32,104
 210. tetapi sentimen saya, mereka adalah
 211. ikhlas, yang Mulia.
 212.  
 213. 49
 214. 00:04:32,106 --> 00:04:34,239
 215. - Bunga pujian, Wazir.
 216.  
 217. 50
 218. 00:04:35,142 --> 00:04:36,508
 219. - Jujur pujian,
 220.  
 221. 51
 222. 00:04:36,510 --> 00:04:40,078
 223. dan hari ini, aku hanya baru.
 224.  
 225. 52
 226. 00:04:40,080 --> 00:04:43,548
 227. - Ya! Ia adalah bagus untuk melonggarkan
 228. pengekangnya pejabat
 229.  
 230. 53
 231. 00:04:43,550 --> 00:04:45,817
 232. sekali dalam satu masa, bukan?
 233.  
 234. 54
 235. 00:04:45,819 --> 00:04:47,286
 236. - Ya, itu.
 237.  
 238. 55
 239. 00:04:47,288 --> 00:04:50,656
 240. Mungkin kita boleh melakukan
 241. ini lebih sering lagi...
 242.  
 243. 56
 244. 00:04:50,658 --> 00:04:52,424
 245. - Lihat! Di sana!
 246.  
 247. 57
 248. 00:04:55,829 --> 00:04:58,063
 249. Aku cinta akrobat.
 250.  
 251. 58
 252. 00:04:58,065 --> 00:05:00,899
 253. - Tidak wajar sedikit monyet laki-laki.
 254.  
 255. 59
 256. 00:05:26,894 --> 00:05:29,661
 257. - Saya fikir Baghdad seharusnya murah hati.
 258.  
 259. 60
 260. 00:05:29,663 --> 00:05:31,663
 261. - Anda hanya sampai di sini. Beri mereka masa.
 262.  
 263. 61
 264. 00:05:31,665 --> 00:05:34,599
 265. - Sebuah bandar di perayaan adalah sebuah bandar dengan wang.
 266.  
 267. 62
 268. 00:05:34,601 --> 00:05:37,903
 269. - Dan aku yakin ada yang akan mencari jalan ke tangan kita.
 270.  
 271. 63
 272. 00:05:46,246 --> 00:05:47,245
 273. - Bantuan! Api!
 274.  
 275. 64
 276. 00:05:47,247 --> 00:05:49,581
 277. Seseorang meletakkannya keluar, cepat!
 278.  
 279. 65
 280. 00:05:49,583 --> 00:05:51,083
 281. - Oh, tidak! Kembang api telah dibakar!
 282.  
 283. 66
 284. 00:05:51,085 --> 00:05:52,718
 285. Membantu!
 286.  
 287. 67
 288. 00:06:08,102 --> 00:06:09,334
 289. - Oh!
 290.  
 291. 68
 292. 00:06:22,916 --> 00:06:24,750
 293. - Berhenti! Pencuri!
 294.  
 295. 69
 296. 00:06:24,752 --> 00:06:26,585
 297. Membantu! Membantu!
 298.  
 299. 70
 300. 00:06:39,133 --> 00:06:40,932
 301. - Paling mengagumkan!
 302.  
 303. 71
 304. 00:06:42,803 --> 00:06:45,670
 305. Aku harus seperti untuk ganjaran itu anak muda.
 306.  
 307. 72
 308. 00:06:48,208 --> 00:06:50,041
 309. - Sememangnya.
 310.  
 311. 73
 312. 00:06:50,043 --> 00:06:51,610
 313. Yang paling mengesankan.
 314.  
 315. 74
 316. 00:07:02,156 --> 00:07:03,855
 317. - Oh, terima kasih!
 318.  
 319. 75
 320. 00:07:03,857 --> 00:07:05,524
 321. - Semua dalam pekerjaan sehari-hari,
 322. kawan saya.
 323.  
 324. 76
 325. 00:07:05,526 --> 00:07:08,894
 326. Oh, berbicara tentang ... - Ya?
 327.  
 328. 77
 329. 00:07:08,896 --> 00:07:10,862
 330. - Aku sedang di tengah-tengah milikku saat semua ini terjadi.
 331.  
 332. 78
 333. 00:07:10,864 --> 00:07:14,833
 334. Jadi mungkin anda boleh lihat cara anda untuk ...
 335.  
 336. 79
 337. 00:07:14,835 --> 00:07:17,702
 338. - Adakah anda mencadangkan saya membayar anda untuk melakukan saya nikmat?
 339.  
 340. 80
 341. 00:07:17,704 --> 00:07:20,505
 342. - Quran mengatakan melakukan perbuatan baik
 343.  
 344. 81
 345. 00:07:20,507 --> 00:07:22,541
 346. dan ganjaran
 347. paradise menanti.
 348.  
 349. 82
 350. 00:07:22,543 --> 00:07:24,209
 351. Tapi sementara itu ...
 352.  
 353. 83
 354. 00:07:24,211 --> 00:07:25,477
 355. - Dalam pada itu?
 356.  
 357. 84
 358. 00:07:25,479 --> 00:07:28,079
 359. Saya tidak ingat membaca bahagian itu!
 360.  
 361. 85
 362. 00:07:28,081 --> 00:07:30,182
 363. - Yah, itu pasti sepatutnya ada di sana, jangan anda berfikir?
 364.  
 365. 86
 366. 00:07:30,184 --> 00:07:31,349
 367. - Tidak!
 368.  
 369. 87
 370. 00:07:31,351 --> 00:07:33,185
 371. - Satu ...
 372.  
 373. 88
 374. 00:07:33,187 --> 00:07:34,186
 375. - Lepaskan aku!
 376.  
 377. 89
 378. 00:07:34,188 --> 00:07:35,587
 379. - Ahem!
 380.  
 381. 90
 382. 00:07:37,991 --> 00:07:39,558
 383. - Kesalahan.
 384.  
 385. 91
 386. 00:07:39,560 --> 00:07:41,293
 387. Itu tidak sama sekali apa nampaknya.
 388.  
 389. 92
 390. 00:07:41,295 --> 00:07:43,628
 391. - Agak yakin itu tepat
 392. apa yang ia kelihatan seperti,
 393.  
 394. 93
 395. 00:07:43,630 --> 00:07:45,397
 396. tapi bukan urusan saya.
 397.  
 398. 94
 399. 00:07:45,399 --> 00:07:47,666
 400. Seseorang ingin ada sebuah kata dengan anda.
 401.  
 402. 95
 403. 00:07:52,406 --> 00:07:54,206
 404. - Nasib saya telah
 405. seolah-olah untuk perubahan.
 406.  
 407. 96
 408. 00:07:54,208 --> 00:07:57,142
 409. - Anda menangkap pencuri yang paling mengagumkan.
 410.  
 411. 97
 412. 00:07:58,479 --> 00:08:01,012
 413. Apa adalah nama anda, pemain Akrobat?
 414.  
 415. 98
 416. 00:08:03,784 --> 00:08:05,317
 417. - Aladdin.
 418.  
 419. 99
 420. 00:08:05,319 --> 00:08:08,620
 421. - Maafkan aku. Aku tidak mendengar anda.
 422.  
 423. 100
 424. 00:08:11,191 --> 00:08:12,991
 425. - Aladdin, wanita saya.
 426.  
 427. 101
 428. 00:08:14,094 --> 00:08:16,061
 429. - Anda mungkin pendekatan, Aladdin.
 430.  
 431. 102
 432. 00:08:19,333 --> 00:08:22,033
 433. Aku tak menggigit, Aladdin.
 434.  
 435. 103
 436. 00:08:22,035 --> 00:08:24,936
 437. Datang ke sini, please?
 438.  
 439. 104
 440. 00:08:29,710 --> 00:08:33,712
 441. Jimat ini telah
 442. dalam keluarga saya selama bertahun-tahun.
 443.  
 444. 105
 445. 00:08:34,581 --> 00:08:37,549
 446. Ia telah melindungi saya dari yang jahat
 447.  
 448. 106
 449. 00:08:37,551 --> 00:08:40,552
 450. dan sekarang, akan melindungi anda.
 451.  
 452. 107
 453. 00:08:45,359 --> 00:08:47,425
 454. - Ia adalah terlalu banyak, my lady.
 455.  
 456. 108
 457. 00:08:47,427 --> 00:08:48,927
 458. - Dia pasti benar.
 459.  
 460. 109
 461. 00:08:48,929 --> 00:08:50,795
 462. Ia terlalu banyak,
 463. Anda Mulia.
 464.  
 465. 110
 466. 00:08:50,797 --> 00:08:54,199
 467. - Keberanian anda memerlukan pahala
 468.  
 469. 111
 470. 00:08:55,802 --> 00:08:58,003
 471. dan saya ingin anda untuk mempunyai ini.
 472.  
 473. 112
 474. 00:09:13,554 --> 00:09:16,855
 475. Senang bertemu dengan anda, Akrobat ...
 476.  
 477. 113
 478. 00:09:17,858 --> 00:09:18,924
 479. Aladdin.
 480.  
 481. 114
 482. 00:09:36,677 --> 00:09:38,176
 483. - Apa yang baru saja terjadi?
 484.  
 485. 115
 486. 00:09:38,178 --> 00:09:39,611
 487. - Adakah anda benar-benar tidak tahu?
 488.  
 489. 116
 490. 00:09:39,613 --> 00:09:42,013
 491. - Allah telah diberikan kepadanya mata
 492. dan sesungguhnya dia tidak melihat.
 493.  
 494. 117
 495. 00:09:42,015 --> 00:09:45,116
 496. - Hentikan itu. Kau bukan orang suci.
 497.  
 498. 118
 499. 00:09:45,118 --> 00:09:47,552
 500. - Kata-kata itu benar
 501. boleh jatuh dari bibir mana-mana.
 502.  
 503. 119
 504. 00:09:47,554 --> 00:09:52,857
 505. - Aladdin, apakah kau tidak tahu kenapa bandar ini menyambut hari ini?
 506.  
 507. 120
 508. 00:09:52,859 --> 00:09:55,427
 509. - Satu Sultan pergi,
 510. satu lagi Sultan datang.
 511.  
 512. 121
 513. 00:09:55,429 --> 00:09:56,628
 514. Apa itu?
 515.  
 516. 122
 517. 00:09:56,630 --> 00:09:59,798
 518. - Tidak Sultan. Putri sultan.
 519.  
 520. 123
 521. 00:10:06,640 --> 00:10:08,540
 522. - Ya, kau bodoh.
 523.  
 524. 124
 525. 00:10:08,542 --> 00:10:11,443
 526. Anda baru saja bertemu kerajaan Baghdad.
 527.  
 528. 125
 529. 00:10:11,445 --> 00:10:12,644
 530. - Tunggu!
 531.  
 532. 126
 533. 00:10:14,481 --> 00:10:15,947
 534. Bagaimana aku boleh melewatkan itu?
 535.  
 536. 127
 537. 00:10:15,949 --> 00:10:17,616
 538. - Yah, mungkin azimat di pergelangan tangannya
 539.  
 540. 128
 541. 00:10:17,618 --> 00:10:19,851
 542. bukan hanya azimat
 543. anda telah memberi tumpuan.
 544.  
 545. 129
 546. 00:10:19,853 --> 00:10:21,419
 547. - Aku telah memikirkan itu.
 548.  
 549. 130
 550. 00:10:21,421 --> 00:10:24,122
 551. - Aku sedang berfikir dia seolah-olah seperti Akrobat Aladdin.
 552.  
 553. 131
 554. 00:10:24,124 --> 00:10:25,790
 555. - Aku sedang berfikir itulah diriku, juga.
 556.  
 557. 132
 558. 00:10:25,792 --> 00:10:27,359
 559. - Kalian berdua gila.
 560.  
 561. 133
 562. 00:10:27,361 --> 00:10:29,027
 563. Dia telah...
 564.  
 565. 134
 566. 00:10:29,029 --> 00:10:31,096
 567. Dia hanya bermain-main
 568. dengan petani.
 569.  
 570. 135
 571. 00:10:33,133 --> 00:10:35,200
 572. - Petani tidak mendapatkan
 573. hadiah perak.
 574.  
 575. 136
 576. 00:10:35,202 --> 00:10:37,702
 577. Lebih dalam arus berjalan di sungai ini.
 578.  
 579. 137
 580. 00:10:37,704 --> 00:10:40,705
 581. - Allah telah berfirman...
 582. - Hentikan!
 583.  
 584. 138
 585. 00:10:49,182 --> 00:10:53,018
 586. - Rakan-rakan, beri aku masa untuk mengumpul fikiran saya.
 587.  
 588. 139
 589. 00:10:54,655 --> 00:10:55,854
 590. Aku akan kembali.
 591.  
 592. 140
 593. 00:11:06,867 --> 00:11:09,367
 594. - Saya menganggap sekarang kau tahu siapa aku.
 595.  
 596. 141
 597. 00:11:09,369 --> 00:11:11,903
 598. - Salam, Wazir.
 599.  
 600. 142
 601. 00:11:12,839 --> 00:11:15,040
 602. - Nah bertemu, Akrobat.
 603.  
 604. 143
 605. 00:11:15,042 --> 00:11:16,875
 606. - Aladdin.
 607.  
 608. 144
 609. 00:11:18,779 --> 00:11:21,346
 610. - Kau tahu, istana boleh menggunakan orang seperti anda
 611.  
 612. 145
 613. 00:11:21,348 --> 00:11:26,317
 614. dengan kemahiran itu dan
 615. bakat, Akrobat.
 616.  
 617. 146
 618. 00:11:26,319 --> 00:11:29,087
 619. - Aku sudah diterima saya pembayaran dari istana.
 620.  
 621. 147
 622. 00:11:31,725 --> 00:11:34,793
 623. - Seorang laki-laki seperti anda tidak bekerja untuk amal.
 624.  
 625. 148
 626. 00:11:34,795 --> 00:11:36,895
 627. - Lelaki seperti saya?
 628.  
 629. 149
 630. 00:11:38,298 --> 00:11:40,098
 631. - Seorang lelaki yang sebenar mendapat jalannya.
 632.  
 633. 150
 634. 00:11:41,601 --> 00:11:46,738
 635. Saya menawarkan tugas dan pembayaran
 636. adalah jauh lebih besar daripada anugerah.
 637.  
 638. 151
 639. 00:11:46,740 --> 00:11:48,940
 640. - Apa yang boleh bernilai lebih daripada itu?
 641.  
 642. 152
 643. 00:11:50,377 --> 00:11:55,780
 644. - Mungkin jemputan untuk
 645. penonton dengan putri sultan?
 646.  
 647. 153
 648. 00:11:57,784 --> 00:11:59,050
 649. - Putri Sultan?
 650.  
 651. 154
 652. 00:11:59,052 --> 00:12:01,152
 653. - Mmm.
 654. Mengapa, ia adalah dia yang memerlukan kamu,
 655.  
 656. 155
 657. 00:12:01,154 --> 00:12:04,789
 658. seorang lelaki dengan bakat anda dan kemahiran, anak muda.
 659.  
 660. 156
 661. 00:12:05,826 --> 00:12:07,425
 662. - Akrobat, ia seolah-olah.
 663.  
 664. 157
 665. 00:12:08,695 --> 00:12:10,628
 666. - Hanya begitu, hanya dengan begitu.
 667.  
 668. 158
 669. 00:12:10,630 --> 00:12:12,163
 670. Membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini
 671.  
 672. 159
 673. 00:12:12,165 --> 00:12:13,965
 674. dan aku akan segera menghantar anda ke istana
 675.  
 676. 160
 677. 00:12:13,967 --> 00:12:17,202
 678. di mana anda boleh mengambil di mana anda berhenti.
 679.  
 680. 161
 681. 00:12:19,573 --> 00:12:22,741
 682. Dia melihat yang sangat berani dan
 683. pintar anak muda hari ini,
 684.  
 685. 162
 686. 00:12:22,743 --> 00:12:25,844
 687. salah satu yang pasti terusik minatnya.
 688.  
 689. 163
 690. 00:12:27,681 --> 00:12:29,180
 691. Sekarang datang.
 692.  
 693. 164
 694. 00:12:29,182 --> 00:12:31,683
 695. Kita harus mencapai objektif kami sebelum bulan purnama.
 696.  
 697. 165
 698. 00:12:35,822 --> 00:12:38,957
 699. Rakan-rakan saya, mereka butuh aku.
 700. Kami bertindak...
 701.  
 702. 166
 703. 00:12:38,959 --> 00:12:41,659
 704. - Kini Sultana keperluan anda
 705.  
 706. 167
 707. 00:12:41,661 --> 00:12:44,028
 708. dan dia menanti kami kembali.
 709.  
 710. 168
 711. 00:12:44,030 --> 00:12:47,832
 712. Sekarang datang. Kita harus meninggalkan sekaligus.
 713.  
 714. 169
 715. 00:13:03,784 --> 00:13:05,216
 716. - Pertama, dia menggoda dengan puteri.
 717.  
 718. 170
 719. 00:13:05,218 --> 00:13:06,951
 720. Sekarang dia menunggang dengan royalti?
 721.  
 722. 171
 723. 00:13:06,953 --> 00:13:08,620
 724. - Adalah Wazir kerajaan?
 725.  
 726. 172
 727. 00:13:08,622 --> 00:13:10,388
 728. - Adakah mereka ditangkap
 729. kau untuk menggoda?
 730.  
 731. 173
 732. 00:13:11,625 --> 00:13:13,124
 733. - Dia tidak kelihatan ditangkap.
 734.  
 735. 174
 736. 00:13:13,126 --> 00:13:15,093
 737. - Dia tak tampak bahagia.
 738.  
 739. 175
 740. 00:13:15,929 --> 00:13:17,162
 741. Ada sesuatu yang terjadi.
 742.  
 743. 176
 744. 00:13:17,164 --> 00:13:19,831
 745. - Ketika Allah mengarahkan angin yang kuat,
 746.  
 747. 177
 748. 00:13:19,833 --> 00:13:22,133
 749. seorang lelaki harus belayar yang tentu.
 750.  
 751. 178
 752. 00:13:22,135 --> 00:13:24,068
 753. - Rakan-rakan, kita harus pergi ambil kuda-kuda dan mengikuti ...
 754.  
 755. 179
 756. 00:13:24,070 --> 00:13:25,270
 757. - Ikut mereka, setuju!
 758.  
 759. 180
 760. 00:13:34,881 --> 00:13:37,649
 761. - Benar-benar sepi gurun.
 762.  
 763. 181
 764. 00:13:37,651 --> 00:13:39,484
 765. Aku fikir ada apa-apa di sini.
 766.  
 767. 182
 768. 00:13:40,987 --> 00:13:45,056
 769. - Padang pasir memegang banyak,
 770. banyak rahsia, Akrobat.
 771.  
 772. 183
 773. 00:13:46,293 --> 00:13:48,293
 774. - Aladdin.
 775.  
 776. 184
 777. 00:13:48,295 --> 00:13:49,294
 778. Nama saya adalah Aladdin.
 779.  
 780. 185
 781. 00:13:50,730 --> 00:13:52,997
 782. - Nama-nama dan tajuk
 783. boleh ditukar
 784.  
 785. 186
 786. 00:13:52,999 --> 00:13:55,967
 787. dan tidak penting, aku berkata.
 788.  
 789. 187
 790. 00:14:04,911 --> 00:14:07,378
 791. - Jadi, Wazir, apa yang lakukan
 792. anda memerlukan saya?
 793.  
 794. 188
 795. 00:14:11,785 --> 00:14:13,384
 796. - Iblis!
 797.  
 798. 189
 799. 00:14:14,688 --> 00:14:16,187
 800. - Kapal. Kapal, anak laki-laki.
 801.  
 802. 190
 803. 00:14:16,189 --> 00:14:18,523
 804. Ini akan Allah
 805. berjalan melalui saya.
 806.  
 807. 191
 808. 00:14:18,525 --> 00:14:21,826
 809. Aku hanyalah seorang orang suci
 810. menjalankan kehendak-Nya.
 811.  
 812. 192
 813. 00:14:25,031 --> 00:14:26,231
 814. - Apa yang dia mahu?
 815.  
 816. 193
 817. 00:14:27,534 --> 00:14:31,035
 818. - Di dalamnya, terdapat
 819. kafilah dari harta,
 820.  
 821. 194
 822. 00:14:31,037 --> 00:14:33,504
 823. cache kekayaan itu
 824. telah dibawa turun
 825.  
 826. 195
 827. 00:14:33,506 --> 00:14:37,041
 828. dari Sultan untuk Sultan
 829. sejak dahulu lagi.
 830.  
 831. 196
 832. 00:14:37,043 --> 00:14:39,344
 833. - Aku selalu bertanya-tanya di mana wang itu datang dari.
 834.  
 835. 197
 836. 00:14:40,881 --> 00:14:42,647
 837. Ada lampu.
 838.  
 839. 198
 840. 00:14:42,649 --> 00:14:45,550
 841. Ia mewakili Sultana ini
 842. hak untuk menolak.
 843.  
 844. 199
 845. 00:14:45,552 --> 00:14:47,652
 846. Anda perlu mendapatkan lampu dan bawa ia untuk dia segera
 847.  
 848. 200
 849. 00:14:47,654 --> 00:14:48,887
 850. supaya dia boleh memberkati itu.
 851.  
 852. 201
 853. 00:14:48,889 --> 00:14:51,723
 854. Kemudian kami kembali lampu
 855. jadi ia akan menunggu
 856.  
 857. 202
 858. 00:14:51,725 --> 00:14:53,491
 859. seterusnya akhirnya pemerintah.
 860.  
 861. 203
 862. 00:14:57,430 --> 00:14:59,230
 863. Ada halangan di dalam gua itu.
 864.  
 865. 204
 866. 00:14:59,232 --> 00:15:01,566
 867. Dan, malangnya, Aku terlalu tua dan menghajar
 868.  
 869. 205
 870. 00:15:01,568 --> 00:15:03,935
 871. untuk berdepan dengan mereka, jadi...
 872.  
 873. 206
 874. 00:15:03,937 --> 00:15:07,572
 875. Sekarang ini kakitangan
 876. akan menerangi jalan anda.
 877.  
 878. 207
 879. 00:15:07,574 --> 00:15:11,476
 880. Dan tali ini akan membantu
 881. anda dengan kata halangan.
 882.  
 883. 208
 884. 00:15:11,478 --> 00:15:13,011
 885. hanya berehat
 886.  
 887. 209
 888. 00:15:13,013 --> 00:15:16,648
 889. dan tempat di mana-mana lubang
 890. kau datang di seluruh dan biarkan ia pergi.
 891.  
 892. 210
 893. 00:15:16,650 --> 00:15:18,283
 894. - Ia akan jatuh.
 895.  
 896. 211
 897. 00:15:18,285 --> 00:15:19,484
 898. - Kau mesti kembali sebelum terbenam,
 899.  
 900. 212
 901. 00:15:19,486 --> 00:15:21,252
 902. untuk itu adalah apabila
 903. gua akan menutup
 904.  
 905. 213
 906. 00:15:21,254 --> 00:15:23,721
 907. dan aku tidak akan dapat untuk membukanya sehingga bulan purnama berikutnya.
 908.  
 909. 214
 910. 00:15:23,723 --> 00:15:27,825
 911. - Saya akan mempunyai beberapa cerita untuk memberitahu puteri sultan saat kita kembali.
 912.  
 913. 215
 914. 00:15:27,827 --> 00:15:29,560
 915. - Ya, ya, ya.
 916. Ya, anda akan.
 917.  
 918. 216
 919. 00:15:29,562 --> 00:15:31,296
 920. Sekarang pergi, sila.
 921.  
 922. 217
 923. 00:15:50,784 --> 00:15:52,317
 924. - Dia bilang biarkan ia pergi dan drop.
 925.  
 926. 218
 927. 00:15:55,889 --> 00:15:58,056
 928. Oleh Nabi!
 929.  
 930. 219
 931. 00:16:20,914 --> 00:16:22,513
 932. Oh ...
 933.  
 934. 220
 935. 00:18:01,314 --> 00:18:04,315
 936. Jadi setiap baru Sultan atau
 937. Wazir membuat perjalanan ini?
 938.  
 939. 221
 940. 00:18:09,189 --> 00:18:11,756
 941. Sekali lagi dengan api?
 942.  
 943. 222
 944. 00:19:25,665 --> 00:19:28,733
 945. Seorang lelaki boleh menghabiskan seumur hidup cuba untuk mencari lampu.
 946.  
 947. 223
 948. 00:19:30,703 --> 00:19:32,203
 949. Rupa-rupanya, seseorang lakukan.
 950.  
 951. 224
 952. 00:19:49,522 --> 00:19:52,557
 953. Cahaya pengetahuan memusnahkan
 954. kegelapan yang ketidaktahuan.
 955.  
 956. 225
 957. 00:20:27,760 --> 00:20:29,427
 958. Akhirnya.
 959.  
 960. 226
 961. 00:20:51,718 --> 00:20:52,717
 962. Oh!
 963.  
 964. 227
 965. 00:21:14,107 --> 00:21:15,840
 966. Wazir!
 967.  
 968. 228
 969. 00:21:22,148 --> 00:21:23,381
 970. Wazir!
 971.  
 972. 229
 973. 00:21:26,819 --> 00:21:28,552
 974. - Terima kasih ... bodoh!
 975.  
 976. 230
 977. 00:21:28,554 --> 00:21:31,489
 978. Beraninya kau sentuh Sultan Baghdad!
 979.  
 980. 231
 981. 00:21:38,131 --> 00:21:39,730
 982. Oh, tidak!
 983.  
 984. 232
 985. 00:21:39,732 --> 00:21:41,866
 986. Tidak! Tidak!
 987.  
 988. 233
 989. 00:22:02,488 --> 00:22:04,488
 990. - Di mana Aladdin?
 991. - Shh.
 992.  
 993. 234
 994. 00:22:04,490 --> 00:22:07,325
 995. Kami akan mengikuti jejaknya kembali selepas dia tangguh.
 996.  
 997. 235
 998. 00:22:07,327 --> 00:22:09,460
 999. - Kemudian kita harus pergi sekarang.
 1000.  
 1001. 236
 1002. 00:22:50,269 --> 00:22:51,502
 1003. - Ada itu.
 1004.  
 1005. 237
 1006. 00:22:54,073 --> 00:22:55,973
 1007. Ini membuat anda Sultan?
 1008.  
 1009. 238
 1010. 00:23:23,202 --> 00:23:24,802
 1011. - Di sana! Lihat! lihat!
 1012.  
 1013. 239
 1014. 00:23:26,139 --> 00:23:28,406
 1015. - Seperti yang dibuang dart
 1016. dalam permainan peluang.
 1017.  
 1018. 240
 1019. 00:23:28,408 --> 00:23:30,508
 1020. Tangan Allah
 1021. telah membimbing langkah-langkah kita.
 1022.  
 1023. 241
 1024. 00:23:30,510 --> 00:23:32,676
 1025. - Terima kasih, oh, Bijak Satu!
 1026.  
 1027. 242
 1028. 00:23:32,678 --> 00:23:35,513
 1029. - Cukup! Aladdin memerlukan kita.
 1030.  
 1031. 243
 1032. 00:23:51,664 --> 00:23:53,364
 1033. - Malangnya, rakan-rakan kami dikebumikan.
 1034.  
 1035. 244
 1036. 00:23:53,366 --> 00:23:54,999
 1037. Kita sudah terlambat!
 1038.  
 1039. 245
 1040. 00:23:55,001 --> 00:23:56,801
 1041. - Aku Sudah merindukannya.
 1042.  
 1043. 246
 1044. 00:23:56,803 --> 00:23:59,537
 1045. - Sudah aku merindukan 30 drachma dia berhutang padaku.
 1046.  
 1047. 247
 1048. 00:23:59,539 --> 00:24:00,805
 1049. - Itu hanya 20!
 1050.  
 1051. 248
 1052. 00:24:03,876 --> 00:24:05,443
 1053. - Oleh Nabi!
 1054.  
 1055. 249
 1056. 00:24:05,445 --> 00:24:06,811
 1057. - Aladdin!
 1058.  
 1059. 250
 1060. 00:24:09,549 --> 00:24:11,148
 1061. - Aku tahu kau masih hidup.
 1062. Saya cuba untuk memberitahu mereka.
 1063.  
 1064. 251
 1065. 00:24:13,753 --> 00:24:15,486
 1066. - Pertama anda telah diperhambakan
 1067. dan kemudian dimakamkan?
 1068.  
 1069. 252
 1070. 00:24:15,488 --> 00:24:16,787
 1071. Bagaimana datang ini?
 1072.  
 1073. 253
 1074. 00:24:16,789 --> 00:24:19,290
 1075. - Aku dikebumikan,
 1076. tetapi tidak diperbudak, Beliau.
 1077.  
 1078. 254
 1079. 00:24:19,292 --> 00:24:21,091
 1080. - Apa yang Wazir?
 1081.  
 1082. 255
 1083. 00:24:21,093 --> 00:24:24,361
 1084. - Ini adalah sebuah cerita lama
 1085. memberitahu, rakan-rakan saya.
 1086.  
 1087. 256
 1088. 00:24:24,363 --> 00:24:26,630
 1089. - Kemudian mulai ia betul
 1090. di awal.
 1091.  
 1092. 257
 1093. 00:24:33,840 --> 00:24:37,441
 1094. - Lampu masih mengelabui kami,
 1095. saya sedikit binatang.
 1096.  
 1097. 258
 1098. 00:24:40,680 --> 00:24:44,949
 1099. Tetapi saya akan menjadi Sultan dan
 1100. Shahzadi akan pengantin saya.
 1101.  
 1102. 259
 1103. 00:24:44,951 --> 00:24:48,786
 1104. Pada bulan terbit, aku mendapatkan apa yang adalah milikku!
 1105.  
 1106. 260
 1107. 00:24:51,057 --> 00:24:54,492
 1108. - Dan kemudian aku keluar dari melontarkan gua dan ke tangan anda.
 1109.  
 1110. 261
 1111. 00:24:55,995 --> 00:24:57,962
 1112. - Ceritakan lagi tentang
 1113. khas lampu?
 1114.  
 1115. 262
 1116. 00:24:57,964 --> 00:25:00,898
 1117. - Ia adalah simbol
 1118. Sultan hak untuk menolak.
 1119.  
 1120. 263
 1121. 00:25:00,900 --> 00:25:03,901
 1122. Baru Sultan atau Sultana
 1123. mesti memberkatinya
 1124.  
 1125. 264
 1126. 00:25:03,903 --> 00:25:05,703
 1127. dan kemudian ia mestilah
 1128. kembali ke gua.
 1129.  
 1130. 265
 1131. 00:25:05,705 --> 00:25:07,671
 1132. - Aku tidak pernah mendengar hal seperti itu.
 1133.  
 1134. 266
 1135. 00:25:07,673 --> 00:25:10,040
 1136. Dan saya telah tinggal di dalam
 1137. Baghdad seluruh hidup saya.
 1138.  
 1139. 267
 1140. 00:25:10,042 --> 00:25:11,542
 1141. - Semua 23 tahun.
 1142.  
 1143. 268
 1144. 00:25:11,544 --> 00:25:14,678
 1145. - Aku setuju. Ada sesuatu yang lebih di bawah permukaan di sini.
 1146.  
 1147. 269
 1148. 00:25:14,680 --> 00:25:17,147
 1149. - Mari kita lihat mata air
 1150.  
 1151. 270
 1152. 00:25:17,149 --> 00:25:18,649
 1153. semua ini masalah.
 1154.  
 1155. 271
 1156. 00:25:23,789 --> 00:25:26,190
 1157. Yah, ia pasti lampu.
 1158.  
 1159. 272
 1160. 00:25:26,192 --> 00:25:27,191
 1161. - Baik-Baik saja.
 1162.  
 1163. 273
 1164. 00:25:28,427 --> 00:25:29,860
 1165. Ia lampu biasa.
 1166.  
 1167. 274
 1168. 00:25:29,862 --> 00:25:31,862
 1169. - Kenapa ada
 1170. begitu banyak perangkap menjaganya?
 1171.  
 1172. 275
 1173. 00:25:31,864 --> 00:25:33,230
 1174. - Siapa yang tahu mengapa royals melakukan apa sahaja yang mereka lakukan?
 1175.  
 1176. 276
 1177. 00:25:33,232 --> 00:25:34,865
 1178. Aku pernah mendengar...
 1179. - Jika ia sesuatu yang bernilai
 1180.  
 1181. 277
 1182. 00:25:34,867 --> 00:25:37,268
 1183. untuk Wazir,
 1184. kemudian ia adalah sesuatu yang bernilai untuk kita.
 1185.  
 1186. 278
 1187. 00:25:37,270 --> 00:25:39,069
 1188. Kita boleh menjualnya.
 1189.  
 1190. 279
 1191. 00:25:42,542 --> 00:25:43,758
 1192. - Aku tidak tahu.
 1193.  
 1194. 280
 1195. 00:25:43,759 --> 00:25:44,975
 1196. - Kami digunakan terakhir
 1197. syiling kita pada kuda-kuda.
 1198.  
 1199. 281
 1200. 00:25:44,977 --> 00:25:46,443
 1201. - Dan aku tidak berfikir Wazir akan menjadi
 1202.  
 1203. 282
 1204. 00:25:46,445 --> 00:25:47,978
 1205. membayar anda apa-apa dalam waktu dekat.
 1206.  
 1207. 283
 1208. 00:25:49,382 --> 00:25:51,081
 1209. Mungkin kau boleh menjual pesona.
 1210.  
 1211. 284
 1212. 00:25:52,485 --> 00:25:55,519
 1213. - Aku akan membersihkan lampu, kemudian kita akan menjualnya.
 1214.  
 1215. 285
 1216. 00:25:56,789 --> 00:25:58,556
 1217. - Aku masih berfikir ada sesuatu yang istimewa
 1218.  
 1219. 286
 1220. 00:25:58,558 --> 00:26:00,124
 1221. tentang lampu itu.
 1222.  
 1223. 287
 1224. 00:26:05,932 --> 00:26:07,097
 1225. - Oh! Oh!
 1226.  
 1227. 288
 1228. 00:26:14,907 --> 00:26:18,108
 1229. - Aku Genie ... dari Lampu!
 1230.  
 1231. 289
 1232. 00:26:18,110 --> 00:26:20,611
 1233. Engkau telah memanggil saya.
 1234.  
 1235. 290
 1236. 00:26:23,516 --> 00:26:25,616
 1237. Mengapa bukankah kamu menyembunyikan, Wahai Tuan?
 1238.  
 1239. 291
 1240. 00:26:26,686 --> 00:26:30,554
 1241. Naik jadi aku boleh melayani kamu.
 1242.  
 1243. 292
 1244. 00:26:31,691 --> 00:26:34,558
 1245. - Maafkan aku. Aku tidak memanggil-mu.
 1246.  
 1247. 293
 1248. 00:26:34,560 --> 00:26:35,826
 1249. Uh ...
 1250.  
 1251. 294
 1252. 00:26:35,828 --> 00:26:38,495
 1253. - Engkau memanggil saya
 1254. dari lampu.
 1255.  
 1256. 295
 1257. 00:26:38,497 --> 00:26:41,231
 1258. - Aku bilang itu khas.
 1259.  
 1260. 296
 1261. 00:26:41,233 --> 00:26:43,667
 1262. - Jadi itulah mengapa Wazir ingin lampu.
 1263.  
 1264. 297
 1265. 00:26:43,669 --> 00:26:45,536
 1266. - Yang pengecut!
 1267.  
 1268. 298
 1269. 00:26:45,538 --> 00:26:47,004
 1270. Dia menghantar kamu untuk berani perangkap
 1271.  
 1272. 299
 1273. 00:26:47,006 --> 00:26:49,239
 1274. bahawa dia perlu
 1275. telah melaluinya sendiri!
 1276.  
 1277. 300
 1278. 00:26:50,242 --> 00:26:51,875
 1279. Dia sangat tidak layak.
 1280.  
 1281. 301
 1282. 00:26:52,945 --> 00:26:55,846
 1283. - Adakah itu membuat saya layak?
 1284.  
 1285. 302
 1286. 00:26:55,848 --> 00:26:59,216
 1287. - Layak Wazir lampu bala.
 1288.  
 1289. 303
 1290. 00:26:59,218 --> 00:27:00,784
 1291. - Ya.
 1292.  
 1293. 304
 1294. 00:27:00,786 --> 00:27:03,087
 1295. Anda telah dilakukan dengan baik untuk memberitahu saya hal-hal ini, manusia.
 1296.  
 1297. 305
 1298. 00:27:04,357 --> 00:27:05,723
 1299. - Manusia?
 1300.  
 1301. 306
 1302. 00:27:07,259 --> 00:27:09,026
 1303. Kau nyata?
 1304.  
 1305. 307
 1306. 00:27:09,028 --> 00:27:10,060
 1307. Jin?
 1308.  
 1309. 308
 1310. 00:27:10,062 --> 00:27:12,363
 1311. Sihir adalah nyata.
 1312.  
 1313. 309
 1314. 00:27:12,365 --> 00:27:16,700
 1315. - Aku muncul keluar dari lampu dalam kepulan asap.
 1316.  
 1317. 310
 1318. 00:27:16,702 --> 00:27:18,936
 1319. Adalah bahawa apa-apa untuk anda?
 1320.  
 1321. 311
 1322. 00:27:20,840 --> 00:27:23,374
 1323. - Sebenarnya, ia adalah
 1324. apabila Wazir
 1325.  
 1326. 312
 1327. 00:27:23,376 --> 00:27:24,808
 1328. membuka gua ajaib.
 1329.  
 1330. 313
 1331. 00:27:24,810 --> 00:27:27,311
 1332. - Wazir isteri dengan orang-orang yang Gelap.
 1333.  
 1334. 314
 1335. 00:27:27,313 --> 00:27:31,248
 1336. Anda harus mengelakkan dia di semua kos.
 1337.  
 1338. 315
 1339. 00:27:33,986 --> 00:27:36,086
 1340. - Itu akan menjadi sukar.
 1341.  
 1342. 316
 1343. 00:27:36,088 --> 00:27:39,757
 1344. Anda lihat, dia berdiri
 1345. antara saya dan...
 1346.  
 1347. 317
 1348. 00:27:40,593 --> 00:27:42,126
 1349. seorang wanita yang aku temui.
 1350.  
 1351. 318
 1352. 00:27:42,128 --> 00:27:46,330
 1353. - Ah, sekarang lebih sesuai dengan keinginan saya.
 1354.  
 1355. 319
 1356. 00:27:47,833 --> 00:27:50,234
 1357. Cinta adalah kepakaran saya.
 1358.  
 1359. 320
 1360. 00:27:50,236 --> 00:27:54,371
 1361. Jadi siapa wanita ini?
 1362.  
 1363. 321
 1364. 00:27:54,373 --> 00:27:56,073
 1365. - Seorang wanita keluar dari kumpulan nya.
 1366.  
 1367. 322
 1368. 00:27:58,744 --> 00:28:00,778
 1369. - Aku wanita yang aku tidak berani cinta.
 1370.  
 1371. 323
 1372. 00:28:00,780 --> 00:28:03,580
 1373. - Cinta? Itulah apa mulai seluruh kekacauan!
 1374.  
 1375. 324
 1376. 00:28:03,582 --> 00:28:04,948
 1377. Membayangkan cinta!
 1378.  
 1379. 325
 1380. 00:28:04,950 --> 00:28:07,151
 1381. - Oh, kawan-kawan tuan saya,
 1382.  
 1383. 326
 1384. 00:28:07,153 --> 00:28:09,386
 1385. kau ragu-ragu master saya adalah perasaan?
 1386.  
 1387. 327
 1388. 00:28:09,388 --> 00:28:12,022
 1389. - Adakah dia hanya menelefon anda master-nya lagi?
 1390.  
 1391. 328
 1392. 00:28:12,858 --> 00:28:16,694
 1393. - Dia yang memanggil saya peraturan saya.
 1394.  
 1395. 329
 1396. 00:28:17,830 --> 00:28:20,197
 1397. - Aku punya genie.
 1398.  
 1399. 330
 1400. 00:28:20,199 --> 00:28:23,400
 1401. Oh, tunggu.
 1402. Bagaimana kerja-kerja ini?
 1403.  
 1404. 331
 1405. 00:28:23,402 --> 00:28:25,235
 1406. - Apa yang anda mahu?
 1407.  
 1408. 332
 1409. 00:28:27,006 --> 00:28:31,241
 1410. - Jika saya jujur, pada masa ini, sebuah makanan panas.
 1411.  
 1412. 333
 1413. 00:28:31,243 --> 00:28:32,743
 1414. - Parti!
 1415.  
 1416. 334
 1417. 00:28:32,745 --> 00:28:34,111
 1418. Untuk anda dan rakan-rakan anda?
 1419.  
 1420. 335
 1421. 00:28:36,749 --> 00:28:38,348
 1422. - Mengapa tidak?
 1423.  
 1424. 336
 1425. 00:28:38,350 --> 00:28:41,285
 1426. Cuba untuk tidak lebih-musim
 1427. daging kambing, jika anda akan.
 1428.  
 1429. 337
 1430. 00:28:42,488 --> 00:28:43,687
 1431. - Hmm.
 1432.  
 1433. 338
 1434. 00:28:45,825 --> 00:28:47,658
 1435. - Demi Allah!
 1436.  
 1437. 339
 1438. 00:28:47,660 --> 00:28:49,059
 1439. Aku riang gembira!
 1440.  
 1441. 340
 1442. 00:28:49,061 --> 00:28:51,795
 1443. - Nah, perut anda kata jika tidak, tuan.
 1444.  
 1445. 341
 1446. 00:28:51,797 --> 00:28:53,797
 1447. - Sihir!
 1448.  
 1449. 342
 1450. 00:28:53,799 --> 00:28:56,567
 1451. - Genie. Sekarang duduk.
 1452. Menikmati.
 1453.  
 1454. 343
 1455. 00:28:56,569 --> 00:28:58,335
 1456. Ayuh, marilah, marilah.
 1457.  
 1458. 344
 1459. 00:29:03,008 --> 00:29:05,809
 1460. - ♪ Itu tidak bintang-bintang di mata anda ♪
 1461.  
 1462. 345
 1463. 00:29:05,811 --> 00:29:08,579
 1464. ♪ Bukan langit di atas ♪
 1465.  
 1466. 346
 1467. 00:29:08,581 --> 00:29:11,315
 1468. ♪ anda telah tersenyum hanya menyamar ♪
 1469.  
 1470. 347
 1471. 00:29:11,317 --> 00:29:14,585
 1472. ♪ Dan dompet saya hilang dengan cinta anda ♪
 1473.  
 1474. 348
 1475. 00:29:14,587 --> 00:29:16,120
 1476. - ♪ Cinta anda ♪
 1477.  
 1478. 349
 1479. 00:29:17,690 --> 00:29:19,656
 1480. - Bagaimana anda tahu semua lagu-lagu kami?
 1481.  
 1482. 350
 1483. 00:29:19,658 --> 00:29:20,991
 1484. - Genie.
 1485.  
 1486. 351
 1487. 00:29:30,336 --> 00:29:31,735
 1488. - Ugh! - Hei!
 1489.  
 1490. 352
 1491. 00:29:31,737 --> 00:29:35,139
 1492. - Bau busuk yang jauh lebih buruk
 1493. daripada mati unta belakang.
 1494.  
 1495. 353
 1496. 00:29:37,610 --> 00:29:39,042
 1497. - Eh.
 1498.  
 1499. 354
 1500. 00:29:47,653 --> 00:29:50,487
 1501. - Oh, maafkan saya.
 1502.  
 1503. 355
 1504. 00:29:53,425 --> 00:29:55,993
 1505. - Aladdin, pasti ini genie
 1506. boleh memberikan anda
 1507.  
 1508. 356
 1509. 00:29:55,995 --> 00:29:58,796
 1510. apa pun keinginan hati anda.
 1511.  
 1512. 357
 1513. 00:29:58,798 --> 00:30:00,330
 1514. - Aku Memang boleh, tuan.
 1515.  
 1516. 358
 1517. 00:30:02,802 --> 00:30:05,803
 1518. - Aku mempunyai semua yang
 1519. Saya tidak pernah perlu.
 1520.  
 1521. 359
 1522. 00:30:05,805 --> 00:30:08,739
 1523. Aku punya kau, kawan-kawan baik saya
 1524.  
 1525. 360
 1526. 00:30:08,741 --> 00:30:10,841
 1527. siapa kepada saya sebagai keluarga.
 1528.  
 1529. 361
 1530. 00:30:12,344 --> 00:30:14,378
 1531. Saya punya kesihatan.
 1532.  
 1533. 362
 1534. 00:30:14,380 --> 00:30:15,445
 1535. Kami hidup itu menyenangkan.
 1536.  
 1537. 363
 1538. 00:30:16,949 --> 00:30:18,148
 1539. Aku kekurangan untuk apa-apa.
 1540.  
 1541. 364
 1542. 00:30:19,151 --> 00:30:20,450
 1543. - Ada apa-apa yang hilang?
 1544.  
 1545. 365
 1546. 00:30:21,587 --> 00:30:22,953
 1547. - Jika aku harus jujur ...
 1548.  
 1549. 366
 1550. 00:30:26,091 --> 00:30:28,025
 1551. satu-satunya perkara yang hilang
 1552. akan cinta.
 1553.  
 1554. 367
 1555. 00:30:29,595 --> 00:30:31,028
 1556. Dan Shahzadi adalah satu-satunya
 1557.  
 1558. 368
 1559. 00:30:31,030 --> 00:30:32,830
 1560. itu akan membuat teka-teki - hidupku selesai.
 1561.  
 1562. 369
 1563. 00:30:32,832 --> 00:30:34,364
 1564. - Shahzadi?
 1565.  
 1566. 370
 1567. 00:30:35,501 --> 00:30:36,834
 1568. Dia boleh menjadi milik anda!
 1569.  
 1570. 371
 1571. 00:30:37,636 --> 00:30:40,237
 1572. - Malangnya, saya tidak layak.
 1573.  
 1574. 372
 1575. 00:30:42,241 --> 00:30:44,374
 1576. Dia adalah putri sultan.
 1577.  
 1578. 373
 1579. 00:30:44,376 --> 00:30:47,211
 1580. Dan saya bukan apa-apa tapi jalan pelaku,
 1581.  
 1582. 374
 1583. 00:30:47,213 --> 00:30:48,545
 1584. Orang biasa.
 1585.  
 1586. 375
 1587. 00:30:48,547 --> 00:30:50,681
 1588. - Petani. - Orang bawahan itu.
 1589.  
 1590. 376
 1591. 00:30:50,683 --> 00:30:52,015
 1592. - Rube.
 1593. - Buruh.
 1594.  
 1595. 377
 1596. 00:30:52,017 --> 00:30:53,417
 1597. - Budak.
 1598. - Orang yg kurang sopan.
 1599.  
 1600. 378
 1601. 00:30:54,687 --> 00:30:55,986
 1602. - Aduh!
 1603.  
 1604. 379
 1605. 00:30:58,224 --> 00:31:01,425
 1606. - Yah, aku melihat apa yang masalah anda adalah, Aladdin.
 1607.  
 1608. 380
 1609. 00:31:01,427 --> 00:31:03,160
 1610. Kalian berdua perlu sama.
 1611.  
 1612. 381
 1613. 00:31:04,496 --> 00:31:06,263
 1614. Aku akan membuat dia seorang petani.
 1615.  
 1616. 382
 1617. 00:31:06,265 --> 00:31:08,899
 1618. - Tidak, tidak.
 1619.  
 1620. 383
 1621. 00:31:08,901 --> 00:31:11,134
 1622. Saya tidak boleh membuat itu keputusan untuk dia.
 1623.  
 1624. 384
 1625. 00:31:13,172 --> 00:31:15,172
 1626. aku--
 1627.  
 1628. 385
 1629. 00:31:15,174 --> 00:31:18,408
 1630. Jika saya seorang putera, baik,
 1631. kemudian dia dapat mempertimbangkan saya.
 1632.  
 1633. 386
 1634. 00:31:20,546 --> 00:31:22,880
 1635. - Nah, saya boleh membuat anda seorang putera!
 1636.  
 1637. 387
 1638. 00:31:22,882 --> 00:31:24,214
 1639. Either way bekerja untuk saya.
 1640.  
 1641. 388
 1642. 00:31:24,216 --> 00:31:27,551
 1643. Manusia memilih sendiri jalan.
 1644.  
 1645. 389
 1646. 00:31:27,553 --> 00:31:29,286
 1647. Aku hanya membantu.
 1648.  
 1649. 390
 1650. 00:31:31,056 --> 00:31:32,389
 1651. - Bagaimana anda mendapat untuk menjadi jin?
 1652.  
 1653. 391
 1654. 00:31:32,391 --> 00:31:33,690
 1655. Di mana kau datang dari?
 1656.  
 1657. 392
 1658. 00:31:33,692 --> 00:31:37,661
 1659. - Kita dilahirkan untuk itu,
 1660. hamba mistik lampu,
 1661.  
 1662. 393
 1663. 00:31:37,663 --> 00:31:39,596
 1664. dan kuasa di dalamnya.
 1665.  
 1666. 394
 1667. 00:31:40,733 --> 00:31:43,400
 1668. - Anda dan lampu adalah satu?
 1669.  
 1670. 395
 1671. 00:31:43,402 --> 00:31:45,068
 1672. - Jika lampu
 1673. akan berpecah,
 1674.  
 1675. 396
 1676. 00:31:45,070 --> 00:31:47,571
 1677. Aku akan menjadi lelaki saya sendiri.
 1678.  
 1679. 397
 1680. 00:31:47,573 --> 00:31:49,907
 1681. Tapi selagi ia masih keseluruhan,
 1682.  
 1683. 398
 1684. 00:31:49,909 --> 00:31:51,108
 1685. Aku terikat untuk selama-lamanya.
 1686.  
 1687. 399
 1688. 00:31:53,078 --> 00:31:55,078
 1689. - Jadi anda mempunyai orang tua?
 1690.  
 1691. 400
 1692. 00:31:55,080 --> 00:31:56,980
 1693. Tidak ada perempuan? Saudara-saudara?
 1694.  
 1695. 401
 1696. 00:31:56,982 --> 00:31:59,149
 1697. - Saya seperti yang anda lihat aku.
 1698.  
 1699. 402
 1700. 00:32:01,587 --> 00:32:03,453
 1701. - Apa nama anda?
 1702.  
 1703. 403
 1704. 00:32:03,455 --> 00:32:05,289
 1705. - Nama saya?
 1706.  
 1707. 404
 1708. 00:32:06,358 --> 00:32:07,758
 1709. Oh.
 1710.  
 1711. 405
 1712. 00:32:07,760 --> 00:32:11,261
 1713. Dalam 10.000 tahun dan
 1714. tidak berkesudahan tuan-tuan,
 1715.  
 1716. 406
 1717. 00:32:11,263 --> 00:32:13,463
 1718. tidak ada yang pernah bertanya saya itu sebelumnya.
 1719.  
 1720. 407
 1721. 00:32:15,401 --> 00:32:17,367
 1722. - Aku suka mengetahui nama-nama rakan-temanku.
 1723.  
 1724. 408
 1725. 00:32:17,369 --> 00:32:20,304
 1726. - Tidak ada sesiapa
 1727. panggil aku itu!
 1728.  
 1729. 409
 1730. 00:32:21,440 --> 00:32:23,206
 1731. - Maka sudah waktunya kami mengubah itu.
 1732.  
 1733. 410
 1734. 00:32:24,476 --> 00:32:25,876
 1735. Saya Aladdin.
 1736.  
 1737. 411
 1738. 00:32:28,547 --> 00:32:29,947
 1739. - Aladdin.
 1740.  
 1741. 412
 1742. 00:32:29,949 --> 00:32:32,282
 1743. Nah, nama saya jauh terlalu panjang
 1744.  
 1745. 413
 1746. 00:32:32,284 --> 00:32:34,151
 1747. dan terlalu sukar bagi anda untuk mengatakan.
 1748.  
 1749. 414
 1750. 00:32:34,153 --> 00:32:36,420
 1751. Anda boleh memanggil saya begitu Teman,
 1752.  
 1753. 415
 1754. 00:32:36,422 --> 00:32:40,490
 1755. walaupun saya sebahagian
 1756. untuk nama Murat.
 1757.  
 1758. 416
 1759. 00:32:40,492 --> 00:32:41,491
 1760. - Ingin datang benar.
 1761.  
 1762. 417
 1763. 00:32:42,828 --> 00:32:44,027
 1764. - Betul-betul.
 1765.  
 1766. 418
 1767. 00:32:44,964 --> 00:32:47,698
 1768. Sekarang kembali untuk hal-hal di tangan.
 1769.  
 1770. 419
 1771. 00:32:47,700 --> 00:32:50,000
 1772. Jika seorang pangeran anda ingin menjadi,
 1773.  
 1774. 420
 1775. 00:32:50,002 --> 00:32:53,236
 1776. kemudian sesuai
 1777. pakaian adalah dalam rangka.
 1778.  
 1779. 421
 1780. 00:32:53,238 --> 00:32:55,806
 1781. Berdiri! Up, Up, up, up.
 1782.  
 1783. 422
 1784. 00:32:55,808 --> 00:32:57,007
 1785. Ayuh, cepat, cepat.
 1786.  
 1787. 423
 1788. 00:32:58,677 --> 00:33:00,043
 1789. Hmm.
 1790.  
 1791. 424
 1792. 00:33:06,752 --> 00:33:09,019
 1793. Ia mungkin tampak sedikit keluar
 1794. tarikh fashion-bijaksana
 1795.  
 1796. 425
 1797. 00:33:09,021 --> 00:33:12,522
 1798. kerana ia telah menjadi satu minit
 1799. sejak saya telah melihat apa yang semasa.
 1800.  
 1801. 426
 1802. 00:33:14,193 --> 00:33:17,227
 1803. - Pakaian anda! Anda kelihatan seperti seorang pangeran!
 1804.  
 1805. 427
 1806. 00:33:17,229 --> 00:33:18,328
 1807. - Lihat?
 1808.  
 1809. 428
 1810. 00:33:18,330 --> 00:33:20,664
 1811. Saya memberitahu anda saya rasa fesyen
 1812. adalah baik.
 1813.  
 1814. 429
 1815. 00:33:20,666 --> 00:33:25,535
 1816. - Saya fikir masih akan Sultana mengenali akrobat Aladdin.
 1817.  
 1818. 430
 1819. 00:33:27,773 --> 00:33:29,106
 1820. - Mudah diperbaiki!
 1821.  
 1822. 431
 1823. 00:33:33,012 --> 00:33:35,512
 1824. - Mengesankan.
 1825.  
 1826. 432
 1827. 00:33:35,514 --> 00:33:37,814
 1828. Allah sendiri
 1829. tidak akan mengenalinya.
 1830.  
 1831. 433
 1832. 00:33:37,816 --> 00:33:40,283
 1833. - Allah melihat masa lalu membungkus
 1834. untuk hadiah dalam.
 1835.  
 1836. 434
 1837. 00:33:40,285 --> 00:33:43,887
 1838. - Membungkus telah
 1839. lebih banyak nilai daripada hadiah.
 1840.  
 1841. 435
 1842. 00:33:43,889 --> 00:33:45,555
 1843. - Apa yang kamu semua tentang?
 1844.  
 1845. 436
 1846. 00:33:55,934 --> 00:33:58,201
 1847. - Kau masih sama, Master,
 1848.  
 1849. 437
 1850. 00:33:58,203 --> 00:34:01,071
 1851. kecuali orang lain melihat yang berbeza anda.
 1852.  
 1853. 438
 1854. 00:34:02,508 --> 00:34:05,876
 1855. - Saya tidak pasti saya ingin untuk menjadi yang "berbeza".
 1856.  
 1857. 439
 1858. 00:34:05,878 --> 00:34:08,512
 1859. - Ia adalah hanya apa yang ada di dalamnya
 1860. anda yang tidak pernah berubah.
 1861.  
 1862. 440
 1863. 00:34:08,514 --> 00:34:12,115
 1864. Dia akan menyukai anda, yakinlah.
 1865.  
 1866. 441
 1867. 00:34:14,420 --> 00:34:16,453
 1868. Masih ada sesuatu yang hilang.
 1869.  
 1870. 442
 1871. 00:34:17,756 --> 00:34:19,990
 1872. Ah, berdiri kembali!
 1873.  
 1874. 443
 1875. 00:34:19,992 --> 00:34:23,894
 1876. Ini akan menjadi akhir-semua, semua!
 1877.  
 1878. 444
 1879. 00:34:23,896 --> 00:34:26,063
 1880. - Apakah yang juga artinya?
 1881.  
 1882. 445
 1883. 00:34:48,821 --> 00:34:50,754
 1884. - Ya salaam.
 1885.  
 1886. 446
 1887. 00:34:50,756 --> 00:34:52,756
 1888. - Anda mengambil kata-kata langsung mulai keluar dari mulut saya, saudara.
 1889.  
 1890. 447
 1891. 00:34:56,728 --> 00:35:00,430
 1892. - Baik, Tuan saya, Saya percaya menghadapi ini
 1893.  
 1894. 448
 1895. 00:35:00,432 --> 00:35:02,899
 1896. kriteria yang anda diperintahkan.
 1897.  
 1898. 449
 1899. 00:35:06,305 --> 00:35:08,805
 1900. - Saya rasa ia akan cukup.
 1901.  
 1902. 450
 1903. 00:35:09,842 --> 00:35:11,441
 1904. - Cukup ?!
 1905.  
 1906. 451
 1907. 00:35:11,443 --> 00:35:13,944
 1908. Ha!
 1909. Dengan janggut Nabi!
 1910.  
 1911. 452
 1912. 00:35:17,649 --> 00:35:19,950
 1913. - Aku minta maaf, Murat. Aku ...
 1914.  
 1915. 453
 1916. 00:35:19,952 --> 00:35:22,486
 1917. Aku hanya ingin melihat apa yang anda akan berbuat demikian jika ingin pergi salah.
 1918.  
 1919. 454
 1920. 00:35:22,488 --> 00:35:26,456
 1921. - Nah, saya ingin tidak pernah pergi salah.
 1922.  
 1923. 455
 1924. 00:35:27,759 --> 00:35:30,694
 1925. Putri sultan pasti tidak boleh mencari salah dengan ini.
 1926.  
 1927. 456
 1928. 00:35:32,297 --> 00:35:33,964
 1929. - Dia tidak akan pernah melihatnya.
 1930.  
 1931. 457
 1932. 00:35:33,966 --> 00:35:35,966
 1933. Dia tidak pernah meninggalkan Baghdad.
 1934.  
 1935. 458
 1936. 00:35:35,968 --> 00:35:40,704
 1937. - Nah, cuba tebak? Aku akan membawa puteri sultan di sini.
 1938.  
 1939. 459
 1940. 00:35:40,706 --> 00:35:45,542
 1941. - Tidak, tidak, tidak, tidak! Whoo, tidak! Tidak ada.
 1942.  
 1943. 460
 1944. 00:35:45,544 --> 00:35:46,576
 1945. Tidak ada sihir.
 1946.  
 1947. 461
 1948. 00:35:49,047 --> 00:35:50,347
 1949. Kami akan menjemput dia.
 1950.  
 1951. 462
 1952. 00:35:51,984 --> 00:35:53,817
 1953. Dia harus datang kepada saya pada dirinya sendiri.
 1954.  
 1955. 463
 1956. 00:35:54,987 --> 00:35:56,153
 1957. - Oh.
 1958.  
 1959. 464
 1960. 00:35:56,155 --> 00:35:58,722
 1961. Oke, Tuan. Seperti yang anda perintah.
 1962.  
 1963. 465
 1964. 00:36:27,352 --> 00:36:31,354
 1965. - Ia adalah baik untuk meninggalkan
 1966. kebimbangan istana di belakang
 1967.  
 1968. 466
 1969. 00:36:31,356 --> 00:36:33,423
 1970. bahkan untuk sesaat, ya?
 1971.  
 1972. 467
 1973. 00:36:34,960 --> 00:36:38,028
 1974. - Mereka, malangnya,
 1975.  
 1976. 468
 1977. 00:36:38,030 --> 00:36:39,729
 1978. tidak jauh di belakang.
 1979.  
 1980. 469
 1981. 00:36:41,667 --> 00:36:43,667
 1982. - Yah, mungkin
 1983. beban pejabat
 1984.  
 1985. 470
 1986. 00:36:43,669 --> 00:36:47,304
 1987. jauh terlalu banyak untuk satu orang untuk mengendalikan diri.
 1988.  
 1989. 471
 1990. 00:36:47,306 --> 00:36:50,774
 1991. - Itulah mengapa aku punya anda, saya Wazir.
 1992.  
 1993. 472
 1994. 00:36:53,946 --> 00:36:57,948
 1995. - Yah, mungkin aku boleh bermakna kau lebih dari hanya Wazir,
 1996.  
 1997. 473
 1998. 00:36:57,950 --> 00:37:00,650
 1999. Shahzadi, jika hanya...
 2000.  
 2001. 474
 2002. 00:37:00,652 --> 00:37:03,753
 2003. - Saya putri sultan, aku membawa mesej dari seorang kurir.
 2004.  
 2005. 475
 2006. 00:37:03,755 --> 00:37:05,222
 2007. - Seorang kurir?
 2008.  
 2009. 476
 2010. 00:37:05,224 --> 00:37:06,423
 2011. Anda mungkin meningkat.
 2012.  
 2013. 477
 2014. 00:37:07,226 --> 00:37:09,059
 2015. Seorang kurir dari siapa?
 2016.  
 2017. 478
 2018. 00:37:09,061 --> 00:37:10,460
 2019. - Aku tak tahu, my lady,
 2020.  
 2021. 479
 2022. 00:37:10,462 --> 00:37:13,363
 2023. tapi dia naik di atas yang indah kuda putih.
 2024.  
 2025. 480
 2026. 00:37:21,306 --> 00:37:26,343
 2027. - "- Nya Yang Mulia,Putera Ali Ababba,
 2028.  
 2029. 481
 2030. 00:37:26,345 --> 00:37:30,113
 2031. "melanjutkan-nya tahniah
 2032. untuk royal jiran
 2033.  
 2034. 482
 2035. 00:37:30,115 --> 00:37:35,952
 2036. dan mengundang Dia untuk yang Mulia menghadiri pesta untuk menghormatinya. "
 2037.  
 2038. 483
 2039. 00:37:35,954 --> 00:37:38,755
 2040. Yang adalah Ali Ababba?
 2041.  
 2042. 484
 2043. 00:37:38,757 --> 00:37:43,460
 2044. - Saya tahu tidak ada apa-apa keluarga diraja
 2045. dengan nama itu, yang Mulia.
 2046.  
 2047. 485
 2048. 00:37:44,463 --> 00:37:47,230
 2049. - Walau bagaimanapun, kita akan hadir.
 2050.  
 2051. 486
 2052. 00:37:49,001 --> 00:37:51,001
 2053. - Ah, dia ada di sini, Tuan!
 2054.  
 2055. 487
 2056. 00:37:51,003 --> 00:37:53,236
 2057. Dia akan masuk ke dalam detik-detik.
 2058.  
 2059. 488
 2060. 00:37:58,110 --> 00:37:59,676
 2061. - Saya bersedia untuk menerima mereka.
 2062.  
 2063. 489
 2064. 00:38:05,017 --> 00:38:06,683
 2065. - Tidak cukup.
 2066.  
 2067. 490
 2068. 00:38:06,685 --> 00:38:11,321
 2069. - Rakan anda tidak harus dilihat
 2070. atau yang lain semua akan jadi sia-sia.
 2071.  
 2072. 491
 2073. 00:38:11,323 --> 00:38:12,756
 2074. - Tunggu! Apa yang?
 2075.  
 2076. 492
 2077. 00:38:14,126 --> 00:38:15,492
 2078. - Menyesal.
 2079.  
 2080. 493
 2081. 00:38:18,630 --> 00:38:21,865
 2082. Mereka mempunyai semua makanan yang terbaik
 2083. dalam bilik, Tuan.
 2084.  
 2085. 494
 2086. 00:38:24,036 --> 00:38:25,468
 2087. - Sangat baik.
 2088.  
 2089. 495
 2090. 00:38:25,470 --> 00:38:27,003
 2091. Itu adalah salah satu dari dua kebimbangan.
 2092.  
 2093. 496
 2094. 00:38:27,005 --> 00:38:28,571
 2095. - Betul.
 2096.  
 2097. 497
 2098. 00:38:28,573 --> 00:38:32,509
 2099. Sekarang anda, saya tampan perlu membuat pintu masuk!
 2100.  
 2101. 498
 2102. 00:38:46,658 --> 00:38:49,859
 2103. - Ini adalah kekayaan luar imaginasi,
 2104. Yang baru.
 2105.  
 2106. 499
 2107. 00:38:50,962 --> 00:38:52,262
 2108. - Sememangnya.
 2109.  
 2110. 500
 2111. 00:38:52,264 --> 00:38:55,532
 2112. Bagaimana kita tidak diketahui
 2113. kekayaan itu?
 2114.  
 2115. 501
 2116. 00:38:57,669 --> 00:39:00,303
 2117. Bagaimana aku tidak diketahui kekayaan ini?
 2118.  
 2119. 502
 2120. 00:39:01,239 --> 00:39:02,972
 2121. - Di mana adalah tuan rumah kita?
 2122.  
 2123. 503
 2124. 00:39:27,199 --> 00:39:28,465
 2125. - Akhirnya.
 2126.  
 2127. 504
 2128. 00:39:29,634 --> 00:39:32,836
 2129. Senang bertemu anda.
 2130.  
 2131. 505
 2132. 00:39:32,838 --> 00:39:35,572
 2133. Salam dan felicitations,
 2134. dimuliakan tetamu.
 2135.  
 2136. 506
 2137. 00:39:36,808 --> 00:39:40,310
 2138. Selamat datang ke rumah sederhanaku, anda Mulia.
 2139.  
 2140. 507
 2141. 00:39:42,214 --> 00:39:43,580
 2142. - Yang rendah hati...
 2143.  
 2144. 508
 2145. 00:39:45,450 --> 00:39:47,350
 2146. - Terima kasih, yang Mulia.
 2147.  
 2148. 509
 2149. 00:39:48,353 --> 00:39:51,721
 2150. Mei saya memperkenalkan
 2151. saya yang paling dipercayai Wazir?
 2152.  
 2153. 510
 2154. 00:39:51,723 --> 00:39:54,924
 2155. Baru Beliau al-Badour.
 2156.  
 2157. 511
 2158. 00:39:54,926 --> 00:39:57,560
 2159. - Anda adalah yang paling jemputan
 2160. pemurah, yang Mulia.
 2161.  
 2162. 512
 2163. 00:39:57,562 --> 00:40:02,766
 2164. Anda, uh ... rumah ini cukup indah.
 2165.  
 2166. 513
 2167. 00:40:04,169 --> 00:40:05,835
 2168. - Salam untuk anda, yang Baru.
 2169.  
 2170. 514
 2171. 00:40:07,205 --> 00:40:10,173
 2172. Tolong, izinkan saya kehormatan memberikan anda lawatan kecil
 2173.  
 2174. 515
 2175. 00:40:10,175 --> 00:40:11,775
 2176. sebelum kita makan.
 2177.  
 2178. 516
 2179. 00:40:11,777 --> 00:40:14,677
 2180. - Kehormat dan kesenangan akan menjadi milik kita, yang Mulia.
 2181.  
 2182. 517
 2183. 00:40:16,948 --> 00:40:21,718
 2184. - Saya akan merasa terhormat jika kau akan panggil aku Ali, yang Mulia.
 2185.  
 2186. 518
 2187. 00:40:37,869 --> 00:40:39,836
 2188. - Dia melayan saya seperti adik kecil.
 2189.  
 2190. 519
 2191. 00:40:39,838 --> 00:40:41,638
 2192. - Anda telah mengenal satu sama
 2193. lain anda seluruh kehidupan.
 2194.  
 2195. 520
 2196. 00:40:41,640 --> 00:40:44,073
 2197. Sukar bagi dia untuk melihat anda sebagai apa-apa lagi.
 2198.  
 2199. 521
 2200. 00:40:44,075 --> 00:40:46,976
 2201. - Dia tidak mempunyai apa-apa
 2202. yang saya tidak punya!
 2203.  
 2204. 522
 2205. 00:40:56,054 --> 00:40:57,387
 2206. Yah, kita tahu satu sama lain.
 2207.  
 2208. 523
 2209. 00:40:57,389 --> 00:40:59,289
 2210. Aku tahu dia lebih
 2211. daripada dia tahu dirinya sendiri.
 2212.  
 2213. 524
 2214. 00:40:59,291 --> 00:41:01,691
 2215. - Jika anda berbuat demikian, anda akan lihat apa yang di dalam hatinya sekarang.
 2216.  
 2217. 525
 2218. 00:41:08,834 --> 00:41:12,469
 2219. - Saya mungkin mencuri chef anda, Pangeran Ali.
 2220.  
 2221. 526
 2222. 00:41:12,471 --> 00:41:16,372
 2223. Pelbagai hidangan
 2224. anda disampaikan sangat menakjubkan.
 2225.  
 2226. 527
 2227. 00:41:16,374 --> 00:41:18,208
 2228. Aku tidak tahu nama-nama
 2229. daripada separuh daripada mereka.
 2230.  
 2231. 528
 2232. 00:41:20,479 --> 00:41:23,346
 2233. - Begitu pula I.
 2234. - Oh?
 2235.  
 2236. 529
 2237. 00:41:23,348 --> 00:41:25,548
 2238. - Saya, eh...
 2239.  
 2240. 530
 2241. 00:41:25,550 --> 00:41:27,951
 2242. Saya chef adalah agak
 2243. baru untuk wilayah ini.
 2244.  
 2245. 531
 2246. 00:41:30,322 --> 00:41:31,754
 2247. - Ini adalah pengalihan yang menyenangkan.
 2248.  
 2249. 532
 2250. 00:41:34,159 --> 00:41:35,792
 2251. Taman anda adalah indah.
 2252.  
 2253. 533
 2254. 00:41:55,614 --> 00:41:57,547
 2255. - Aha! Aku menang lagi.
 2256.  
 2257. 534
 2258. 00:41:57,549 --> 00:41:59,482
 2259. - Anda bermakna, anda ditipu lagi.
 2260.  
 2261. 535
 2262. 00:42:00,285 --> 00:42:01,618
 2263. - Anda luka saya.
 2264.  
 2265. 536
 2266. 00:42:01,620 --> 00:42:03,086
 2267. Ada pernah seorang lelaki
 2268. lebih salah faham?
 2269.  
 2270. 537
 2271. 00:42:03,088 --> 00:42:05,421
 2272. - Oh, aku mengerti kau baik-baik saja, kau tdk jelas-menuju anak bandel!
 2273.  
 2274. 538
 2275. 00:42:05,423 --> 00:42:06,723
 2276. Kali ini, anda telah pergi terlalu jauh!
 2277.  
 2278. 539
 2279. 00:42:06,725 --> 00:42:09,526
 2280. - Sabar!
 2281. Ia adalah tapi sihir wang!
 2282.  
 2283. 540
 2284. 00:42:09,528 --> 00:42:11,060
 2285. - Ini adalah prinsip!
 2286.  
 2287. 541
 2288. 00:42:22,073 --> 00:42:23,540
 2289. - Ia sentiasa jujur lelaki itu menderita!
 2290.  
 2291. 542
 2292. 00:42:26,945 --> 00:42:28,645
 2293. - Akrobat!
 2294.  
 2295. 543
 2296. 00:42:30,015 --> 00:42:31,714
 2297. Aladdin!
 2298.  
 2299. 544
 2300. 00:42:31,716 --> 00:42:33,249
 2301. Aladdin telah lampu!
 2302.  
 2303. 545
 2304. 00:42:37,722 --> 00:42:41,291
 2305. - Taman anda benar-benar luar biasa, Pangeran Ali.
 2306.  
 2307. 546
 2308. 00:42:41,293 --> 00:42:44,093
 2309. - Sila, hanya Ali.
 2310.  
 2311. 547
 2312. 00:42:46,765 --> 00:42:49,999
 2313. - Tidak pernah aku lihat seperti yang subur pertumbuhan sebelumnya.
 2314.  
 2315. 548
 2316. 00:42:51,369 --> 00:42:53,169
 2317. Apa-apa yang luar biasa pokok-pokok.
 2318.  
 2319. 549
 2320. 00:42:54,606 --> 00:42:58,541
 2321. - Saya kebun dipanggil
 2322. ia hutan.
 2323.  
 2324. 550
 2325. 00:43:01,479 --> 00:43:03,279
 2326. - Aku suka taman-taman.
 2327.  
 2328. 551
 2329. 00:43:03,281 --> 00:43:05,848
 2330. - Sebagai do I.
 2331.  
 2332. 552
 2333. 00:43:05,850 --> 00:43:09,419
 2334. Sebagai remaja, saya akan duduk di pohon tanpa alas kaki
 2335.  
 2336. 553
 2337. 00:43:09,421 --> 00:43:11,054
 2338. dan main seruling.
 2339.  
 2340. 554
 2341. 00:43:12,591 --> 00:43:14,624
 2342. - Aku tidak pernah dibenarkan untuk memanjat pokok.
 2343.  
 2344. 555
 2345. 00:43:14,626 --> 00:43:18,127
 2346. - Mm, peraturan, ritual,
 2347. sekatan.
 2348.  
 2349. 556
 2350. 00:43:18,129 --> 00:43:19,796
 2351. - Itu adalah hidup kita.
 2352.  
 2353. 557
 2354. 00:43:23,134 --> 00:43:25,635
 2355. - Anda tidak harus takut untuk melanggar peraturan
 2356.  
 2357. 558
 2358. 00:43:25,637 --> 00:43:28,204
 2359. jika itu bererti sedikit kebahagiaan.
 2360.  
 2361. 559
 2362. 00:43:29,808 --> 00:43:33,710
 2363. - Kebahagiaan adalah hard datang oleh
 2364. apabila anda memerintah sebuah kerajaan.
 2365.  
 2366. 560
 2367. 00:43:33,712 --> 00:43:36,512
 2368. Anda tahu ini.
 2369.  
 2370. 561
 2371. 00:43:36,514 --> 00:43:40,216
 2372. - Aku tahu aku rindu untuk hidup itu adalah lebih daripada kerajaan.
 2373.  
 2374. 562
 2375. 00:43:45,290 --> 00:43:49,692
 2376. - Rumah anda benar-benar yang indah, Pangeran Ali.
 2377.  
 2378. 563
 2379. 00:43:49,694 --> 00:43:53,196
 2380. - Membuat lebih-lebih lagi dengan anda
 2381. kehadiran, yang Mulia.
 2382.  
 2383. 564
 2384. 00:43:54,499 --> 00:43:57,734
 2385. - Tolong, tidak pujian.
 2386.  
 2387. 565
 2388. 00:43:57,736 --> 00:43:59,936
 2389. Saya boleh mengisi saya di rumah.
 2390.  
 2391. 566
 2392. 00:44:01,206 --> 00:44:04,974
 2393. - Setiap royal,
 2394. tetapi kau pasti telah
 2395.  
 2396. 567
 2397. 00:44:04,976 --> 00:44:07,877
 2398. belajar untuk beritahu perbezaan
 2399. antara palsu dan nyata?
 2400.  
 2401. 568
 2402. 00:44:09,648 --> 00:44:11,948
 2403. - Nampaknya aku terlepas pelajaran itu.
 2404.  
 2405. 569
 2406. 00:44:13,284 --> 00:44:16,953
 2407. - Izinkan saya untuk berkongsi bab
 2408. anda melewatkan, my lady.
 2409.  
 2410. 570
 2411. 00:44:21,159 --> 00:44:25,161
 2412. Adalah bintang-bintang diri mereka sendiri untuk jatuh dari langit,
 2413.  
 2414. 571
 2415. 00:44:25,163 --> 00:44:30,199
 2416. mereka tidak dapat padanan
 2417. sinar di mata anda.
 2418.  
 2419. 572
 2420. 00:44:33,204 --> 00:44:36,506
 2421. - Bahkan dimmest gadis kampung tidak akan jatuh untuk itu.
 2422.  
 2423. 573
 2424. 00:44:43,148 --> 00:44:48,217
 2425. - Suara tertawamu seperti kepada muzik yang manis
 2426.  
 2427. 574
 2428. 00:44:48,219 --> 00:44:49,886
 2429. dan gladdens hati saya.
 2430.  
 2431. 575
 2432. 00:44:53,158 --> 00:44:54,223
 2433. - Bahwa adalah lebih baik.
 2434.  
 2435. 576
 2436. 00:45:03,001 --> 00:45:05,234
 2437. - Tangan anda seperti yang hangat seperti yang anda tersenyum.
 2438.  
 2439. 577
 2440. 00:45:08,373 --> 00:45:10,239
 2441. - Mereka adalah semata-mata tangan.
 2442.  
 2443. 578
 2444. 00:45:12,243 --> 00:45:16,279
 2445. - Mereka gementar
 2446. sebagai hatimu.
 2447.  
 2448. 579
 2449. 00:45:20,118 --> 00:45:23,086
 2450. - Saya fikir saya telah belajar pelajaran, Pangeran Ali.
 2451.  
 2452. 580
 2453. 00:45:26,291 --> 00:45:27,924
 2454. - Kau cepat belajar.
 2455.  
 2456. 581
 2457. 00:45:27,926 --> 00:45:29,726
 2458. - Saya mempunyai seorang guru yang baik.
 2459.  
 2460. 582
 2461. 00:45:32,597 --> 00:45:34,163
 2462. - Dan apa yang telah
 2463. pelajar belajar?
 2464.  
 2465. 583
 2466. 00:45:37,402 --> 00:45:38,768
 2467. - Ia adalah mata.
 2468.  
 2469. 584
 2470. 00:45:40,672 --> 00:45:42,638
 2471. Mulut boleh bercakap,
 2472.  
 2473. 585
 2474. 00:45:42,640 --> 00:45:45,975
 2475. tapi mata
 2476. bercakap benar.
 2477.  
 2478. 586
 2479. 00:45:45,977 --> 00:45:48,878
 2480. - Kemudian anda tahu kebenarannya itu urusan saya.
 2481.  
 2482. 587
 2483. 00:45:59,491 --> 00:46:00,923
 2484. Anda Yang Mulia?
 2485.  
 2486. 588
 2487. 00:46:02,861 --> 00:46:04,026
 2488. Ayo bergabung dengan aku.
 2489.  
 2490. 589
 2491. 00:46:04,028 --> 00:46:06,662
 2492. - Pangeran Ali, Saya ... Aku tidak boleh.
 2493.  
 2494. 590
 2495. 00:46:06,664 --> 00:46:08,397
 2496. - Ah ah. Mm-mm.
 2497.  
 2498. 591
 2499. 00:46:08,399 --> 00:46:12,301
 2500. Taman saya, kaedah-kaedah saya, dan ada seorang pun.
 2501.  
 2502. 592
 2503. 00:46:13,938 --> 00:46:15,705
 2504. Datang. Saya akan membantu anda up.
 2505.  
 2506. 593
 2507. 00:46:32,624 --> 00:46:35,358
 2508. - Ibu saya digunakan untuk mengatakan,
 2509.  
 2510. 594
 2511. 00:46:35,360 --> 00:46:39,328
 2512. "Aaliya, hati saya,
 2513. masa untuk tidur.
 2514.  
 2515. 595
 2516. 00:46:41,800 --> 00:46:43,499
 2517. Bulan akan kembali besok. "
 2518.  
 2519. 596
 2520. 00:46:45,336 --> 00:46:46,335
 2521. - Aaliy?
 2522.  
 2523. 597
 2524. 00:46:47,505 --> 00:46:49,105
 2525. - Nama tengah saya.
 2526.  
 2527. 598
 2528. 00:46:51,876 --> 00:46:53,976
 2529. Ayahnya bernama saya Shahzadi
 2530.  
 2531. 599
 2532. 00:46:53,978 --> 00:46:57,046
 2533. kerana aku adalah seorang putri dalam hidupnya,
 2534.  
 2535. 600
 2536. 00:46:57,048 --> 00:46:59,015
 2537. tidak hanya oleh pejabat.
 2538.  
 2539. 601
 2540. 00:47:00,652 --> 00:47:02,518
 2541. Tetapi ibu saya
 2542. dinamakan saya Aaliya.
 2543.  
 2544. 602
 2545. 00:47:18,403 --> 00:47:21,771
 2546. Adakah anda mempunyai swasta nama untuk berkongsi?
 2547.  
 2548. 603
 2549. 00:47:37,088 --> 00:47:39,856
 2550. Yang baru, apa yang kau lakukan?
 2551.  
 2552. 604
 2553. 00:47:39,858 --> 00:47:42,325
 2554. - Tidak, tidak.
 2555.  
 2556. 605
 2557. 00:47:42,327 --> 00:47:46,095
 2558. - Terima kasih, Pangeran Ali,
 2559.  
 2560. 606
 2561. 00:47:46,097 --> 00:47:48,231
 2562. atau harus saya katakan Aladdin?
 2563.  
 2564. 607
 2565. 00:47:50,935 --> 00:47:53,836
 2566. - Mata! Itu akrobat!
 2567.  
 2568. 608
 2569. 00:47:54,706 --> 00:47:56,038
 2570. - Ya, sayang.
 2571.  
 2572. 609
 2573. 00:47:56,040 --> 00:47:57,874
 2574. Dia telah menipu kita
 2575. semua mempercayai
 2576.  
 2577. 610
 2578. 00:47:57,876 --> 00:47:59,809
 2579. bahawa dia adalah seorang pangeran yang nyata.
 2580.  
 2581. 611
 2582. 00:47:59,811 --> 00:48:02,311
 2583. - Tapi istana, taman!
 2584.  
 2585. 612
 2586. 00:48:02,313 --> 00:48:03,980
 2587. - Semua sihir!
 2588.  
 2589. 613
 2590. 00:48:03,982 --> 00:48:06,315
 2591. - Biarkan dia pergi, yang Baru.
 2592.  
 2593. 614
 2594. 00:48:06,317 --> 00:48:07,316
 2595. - Magic?
 2596.  
 2597. 615
 2598. 00:48:08,319 --> 00:48:09,485
 2599. - Lihatlah.
 2600.  
 2601. 616
 2602. 00:48:20,098 --> 00:48:21,998
 2603. - Engkau telah memanggilku, Tuan?
 2604.  
 2605. 617
 2606. 00:48:22,000 --> 00:48:24,133
 2607. Perintah saya.
 2608.  
 2609. 618
 2610. 00:48:24,135 --> 00:48:27,069
 2611. - Genie, aku agak seperti istana ini.
 2612.  
 2613. 619
 2614. 00:48:27,071 --> 00:48:30,139
 2615. Bergerak ke yon puncak gunung di sini.
 2616.  
 2617. 620
 2618. 00:48:30,141 --> 00:48:32,475
 2619. Aku akan memerintah dari sana sebagai Sultan ...
 2620.  
 2621. 621
 2622. 00:48:33,845 --> 00:48:35,745
 2623. dengan pengantin baru saya, tentu saja.
 2624.  
 2625. 622
 2626. 00:48:35,747 --> 00:48:36,946
 2627. - Tidak!
 2628.  
 2629. 623
 2630. 00:48:40,718 --> 00:48:44,487
 2631. - Genie, mengambil semua itu Aku sekarang mempunyai ke rumah baru saya.
 2632.  
 2633. 624
 2634. 00:48:45,924 --> 00:48:47,757
 2635. Terima kasih, bodoh.
 2636.  
 2637. 625
 2638. 00:48:47,759 --> 00:48:50,359
 2639. Nikmati anda kembali ke kemiskinan!
 2640.  
 2641. 626
 2642. 00:48:51,462 --> 00:48:53,296
 2643. - Tidak, tidak ...
 2644.  
 2645. 627
 2646. 00:48:54,599 --> 00:48:56,032
 2647. Akan kita?
 2648.  
 2649. 628
 2650. 00:49:09,380 --> 00:49:11,113
 2651. - Aku tahu itu terlalu bagus untuk terakhir.
 2652.  
 2653. 629
 2654. 00:49:11,115 --> 00:49:12,548
 2655. - Aladdin, apa yang terjadi?
 2656.  
 2657. 630
 2658. 00:49:12,550 --> 00:49:14,150
 2659. - Wazir terjadi.
 2660.  
 2661. 631
 2662. 00:49:16,321 --> 00:49:18,487
 2663. Dan itulah di mana kami telah untuk pergi untuk membuatnya benar.
 2664.  
 2665. 632
 2666. 00:49:21,793 --> 00:49:23,092
 2667. - Bagaimana kita akan mendapat di sana?
 2668.  
 2669. 633
 2670. 00:49:23,094 --> 00:49:25,127
 2671. Kami tidak punya kuda, bukan unta, tidak jin!
 2672.  
 2673. 634
 2674. 00:49:25,129 --> 00:49:26,629
 2675. Baru mengambil semuanya!
 2676.  
 2677. 635
 2678. 00:49:26,631 --> 00:49:28,130
 2679. - Dan kita akan mendapatkannya kembali.
 2680.  
 2681. 636
 2682. 00:49:28,132 --> 00:49:31,801
 2683. - Bagaimana? Kita tidak punya senjata, tidak ada sihir.
 2684.  
 2685. 637
 2686. 00:49:31,803 --> 00:49:32,969
 2687. - Kami mempunyai satu sama lain.
 2688.  
 2689. 638
 2690. 00:49:32,971 --> 00:49:34,670
 2691. - Dia telah jin.
 2692.  
 2693. 639
 2694. 00:49:36,174 --> 00:49:37,506
 2695. Kita harus pergi selagi kita boleh.
 2696.  
 2697. 640
 2698. 00:49:37,508 --> 00:49:40,209
 2699. - Dia mungkin tidak ganti kita ketika kita bertemu.
 2700.  
 2701. 641
 2702. 00:49:41,079 --> 00:49:43,546
 2703. - Aladdin, ini adalah tanda,
 2704.  
 2705. 642
 2706. 00:49:43,548 --> 00:49:47,083
 2707. tanda yang kami punya urusan bergaul dengan bangsawan.
 2708.  
 2709. 643
 2710. 00:49:47,085 --> 00:49:49,986
 2711. Mereka masalah yang tidak kita!
 2712.  
 2713. 644
 2714. 00:49:49,988 --> 00:49:51,687
 2715. - Di langit, kami semua kelihatan sama,
 2716.  
 2717. 645
 2718. 00:49:51,689 --> 00:49:54,390
 2719. kita hanya mengikuti jalan yang berbeza.
 2720.  
 2721. 646
 2722. 00:49:54,392 --> 00:49:57,093
 2723. - Jadi orang jahat di kuasa
 2724. tidak ada hubungannya dengan kita?
 2725.  
 2726. 647
 2727. 00:50:01,366 --> 00:50:03,833
 2728. Semua ini berlaku kerana aku.
 2729.  
 2730. 648
 2731. 00:50:03,835 --> 00:50:05,301
 2732. Ini milikku untuk membatalkan.
 2733.  
 2734. 649
 2735. 00:50:08,673 --> 00:50:09,972
 2736. - Saya dengan anda, Aladdin.
 2737.  
 2738. 650
 2739. 00:50:12,310 --> 00:50:13,576
 2740. - Sebagai am I.
 2741.  
 2742. 651
 2743. 00:50:16,114 --> 00:50:19,348
 2744. - Ketika seorang lelaki stretcheth tangannya,
 2745.  
 2746. 652
 2747. 00:50:19,350 --> 00:50:21,384
 2748. saudara tidak boleh menolak.
 2749.  
 2750. 653
 2751. 00:50:24,188 --> 00:50:27,456
 2752. - Atau kakaknya. Aku akan pergi.
 2753.  
 2754. 654
 2755. 00:50:28,493 --> 00:50:29,525
 2756. Tapi hanya kerana kau banyak
 2757.  
 2758. 655
 2759. 00:50:29,527 --> 00:50:31,460
 2760. boleh mengikat anda tanpa ikat pinggang saya.
 2761.  
 2762. 656
 2763. 00:50:48,513 --> 00:50:51,680
 2764. - Mengapa, itu seri dari pipi anda
 2765.  
 2766. 657
 2767. 00:50:51,682 --> 00:50:55,785
 2768. shames bahkan bulan dan bintang-bintang ke dalam mundur.
 2769.  
 2770. 658
 2771. 00:50:55,787 --> 00:50:58,287
 2772. - Apa yang anda mahu, Wazir?
 2773.  
 2774. 659
 2775. 00:50:59,924 --> 00:51:02,992
 2776. - Ia adalah Sultan untuk anda, saya kambing.
 2777.  
 2778. 660
 2779. 00:51:04,062 --> 00:51:06,328
 2780. - Aku bukan kambing!
 2781.  
 2782. 661
 2783. 00:51:09,367 --> 00:51:11,333
 2784. - Genie.
 2785.  
 2786. 662
 2787. 00:51:11,335 --> 00:51:14,103
 2788. Tunanganku
 2789. keperluan betul pakaian.
 2790.  
 2791. 663
 2792. 00:51:15,306 --> 00:51:18,140
 2793. - Seperti yang engkau perintahkan, Tuan.
 2794.  
 2795. 664
 2796. 00:51:20,278 --> 00:51:24,180
 2797. - Ah, yang lebih indah.
 2798.  
 2799. 665
 2800. 00:51:27,785 --> 00:51:29,285
 2801. Genie, anda mungkin pergi.
 2802.  
 2803. 666
 2804. 00:51:32,523 --> 00:51:34,924
 2805. - Aku tidak akan berkahwin, Wazir!
 2806.  
 2807. 667
 2808. 00:51:34,926 --> 00:51:38,127
 2809. - Hmm. Anda racun sengatan,
 2810.  
 2811. 668
 2812. 00:51:38,129 --> 00:51:41,597
 2813. tapi aku akan tarik anda taringnya tidak lama lagi cukup.
 2814.  
 2815. 669
 2816. 00:51:41,599 --> 00:51:44,467
 2817. Sekarang persiapkan dirimu, Aaliya ...
 2818.  
 2819. 670
 2820. 00:51:46,304 --> 00:51:47,470
 2821. cinta saya.
 2822.  
 2823. 671
 2824. 00:51:51,175 --> 00:51:53,676
 2825. - Jangan gunakan nama itu!
 2826.  
 2827. 672
 2828. 00:52:15,099 --> 00:52:16,699
 2829. - Itu saja kecuali kita mencari lebih banyak.
 2830.  
 2831. 673
 2832. 00:52:16,701 --> 00:52:19,668
 2833. - Ada harus menjadi lebih sehingga hadapan oleh gunung.
 2834.  
 2835. 674
 2836. 00:52:19,670 --> 00:52:21,137
 2837. - Ia begitu panas sudah!
 2838.  
 2839. 675
 2840. 00:52:21,139 --> 00:52:23,906
 2841. Saya tidak berfikir kita boleh membuatnya sejauh itu!
 2842.  
 2843. 676
 2844. 00:52:23,908 --> 00:52:25,708
 2845. Aladdin, kita masih cukup dekat untuk Baghdad.
 2846.  
 2847. 677
 2848. 00:52:25,710 --> 00:52:27,476
 2849. Mari kita kembali dan
 2850. ambil perlengkapan sekurang-kurangnya.
 2851.  
 2852. 678
 2853. 00:52:27,478 --> 00:52:28,944
 2854. - Tidak ada. Kita tidak mempunyai masa.
 2855.  
 2856. 679
 2857. 00:52:28,946 --> 00:52:31,046
 2858. Kita tidak tahu apa rencana Baru.
 2859.  
 2860. 680
 2861. 00:52:31,048 --> 00:52:32,548
 2862. Kita mesti bergerak ke hadapan.
 2863.  
 2864. 681
 2865. 00:52:32,550 --> 00:52:34,517
 2866. - Untuk menjadi jujur, aku tidak seperti terburu-buru untuk bertemu
 2867.  
 2868. 682
 2869. 00:52:34,519 --> 00:52:36,552
 2870. dengan lelaki yang jahat
 2871. bersenjatakan jin!
 2872.  
 2873. 683
 2874. 00:52:36,554 --> 00:52:37,553
 2875. - Beliau...
 2876.  
 2877. 684
 2878. 00:52:39,490 --> 00:52:41,590
 2879. Aku tak tahu apa takdir yang menanti kita.
 2880.  
 2881. 685
 2882. 00:52:42,860 --> 00:52:45,094
 2883. Mengambil keberanian, saudara.
 2884.  
 2885. 686
 2886. 00:52:45,096 --> 00:52:46,362
 2887. Kita akan membuat hak ini.
 2888.  
 2889. 687
 2890. 00:52:52,003 --> 00:52:53,969
 2891. - Anda akan mati untuk berbohong?
 2892.  
 2893. 688
 2894. 00:52:53,971 --> 00:52:56,805
 2895. - Bahkan Wazir berbicara dengan sedikit kebijaksanaan.
 2896.  
 2897. 689
 2898. 00:52:56,807 --> 00:52:59,542
 2899. Dia berkata ia tidak pernah sedih
 2900. untuk merangkul takdir anda.
 2901.  
 2902. 690
 2903. 00:53:15,193 --> 00:53:17,793
 2904. - Aku tak suka ini. - Aku juga, Kakak.
 2905.  
 2906. 691
 2907. 00:53:17,795 --> 00:53:19,595
 2908. Ia riba mengakibatkan mala sihir.
 2909.  
 2910. 692
 2911. 00:53:19,597 --> 00:53:20,596
 2912. - Rakan-rakan?
 2913.  
 2914. 693
 2915. 00:53:20,598 --> 00:53:22,731
 2916. Sedikit bantuan? - Dairush!
 2917.  
 2918. 694
 2919. 00:53:25,203 --> 00:53:26,202
 2920. - Ayuh, Dariush!
 2921.  
 2922. 695
 2923. 00:53:26,204 --> 00:53:27,369
 2924. - Aku tergelincir!
 2925.  
 2926. 696
 2927. 00:53:27,371 --> 00:53:28,571
 2928. - Ia adalah satu perangkap!
 2929.  
 2930. 697
 2931. 00:53:29,941 --> 00:53:31,273
 2932. Pegang aku!
 2933.  
 2934. 698
 2935. 00:53:31,275 --> 00:53:35,044
 2936. Dariush! Ambil tangan saya!
 2937. Pegang aku, peluk saya.
 2938.  
 2939. 699
 2940. 00:53:35,046 --> 00:53:36,545
 2941. - Aku tidak boleh ...
 2942.  
 2943. 700
 2944. 00:53:37,548 --> 00:53:39,315
 2945. - Dariush!
 2946. - Pegang tangannya!
 2947.  
 2948. 701
 2949. 00:53:39,317 --> 00:53:40,316
 2950. - Ambil tangan saya!
 2951.  
 2952. 702
 2953. 00:53:42,620 --> 00:53:44,253
 2954. Tidak!
 2955.  
 2956. 703
 2957. 00:53:58,069 --> 00:53:59,935
 2958. - Aku punya anda makan tengah hari, anda Mulia.
 2959.  
 2960. 704
 2961. 00:54:24,729 --> 00:54:26,262
 2962. - Dariush akan ada sesuatu yang tinggi untuk mengatakan
 2963.  
 2964. 705
 2965. 00:54:26,264 --> 00:54:27,529
 2966. jika dia ada di sini sekarang.
 2967.  
 2968. 706
 2969. 00:54:29,834 --> 00:54:31,967
 2970. - Jika kita tak di sini,
 2971. dia akan berada di sini.
 2972.  
 2973. 707
 2974. 00:54:39,377 --> 00:54:40,442
 2975. - Ia berlaku lagi.
 2976.  
 2977. 708
 2978. 00:54:40,444 --> 00:54:41,877
 2979. - Kita perlu mendapatkan di bawah penutup!
 2980.  
 2981. 709
 2982. 00:54:41,879 --> 00:54:43,345
 2983. - Ah!
 2984.  
 2985. 710
 2986. 00:54:43,347 --> 00:54:45,281
 2987. - Kakak!
 2988.  
 2989. 711
 2990. 00:54:45,283 --> 00:54:46,715
 2991. - Naveena!
 2992.  
 2993. 712
 2994. 00:54:50,488 --> 00:54:51,920
 2995. - Beliau!
 2996.  
 2997. 713
 2998. 00:54:51,922 --> 00:54:53,589
 2999. Beliau!
 3000.  
 3001. 714
 3002. 00:54:53,591 --> 00:54:55,724
 3003. - Tidak!
 3004.  
 3005. 715
 3006. 00:54:55,726 --> 00:54:58,027
 3007. Oh--
 3008.  
 3009. 716
 3010. 00:54:58,029 --> 00:54:59,561
 3011. Oh, tidak! - Dia sudah mati!
 3012.  
 3013. 717
 3014. 00:55:00,898 --> 00:55:02,364
 3015. Dia sudah mati!
 3016.  
 3017. 718
 3018. 00:55:12,043 --> 00:55:15,844
 3019. - Aku ... Aku bukan ... isterimu!
 3020.  
 3021. 719
 3022. 00:55:27,325 --> 00:55:32,561
 3023. - Adakah ini benar-benar keseluruhan dunia kita?
 3024.  
 3025. 720
 3026. 00:55:32,563 --> 00:55:34,897
 3027. - Seperti yang engkau perintahkan
 3028. lihat, Master.
 3029.  
 3030. 721
 3031. 00:55:36,734 --> 00:55:41,036
 3032. - Tanah di luar tanah,
 3033. lautan luas!
 3034.  
 3035. 722
 3036. 00:55:41,038 --> 00:55:45,341
 3037. Pasti ada tempat dan keajaiban untuk lihatlah.
 3038.  
 3039. 723
 3040. 00:55:45,343 --> 00:55:47,409
 3041. - Oh, tentu, Tuan.
 3042.  
 3043. 724
 3044. 00:55:47,411 --> 00:55:50,913
 3045. Engkau carest untuk melihat
 3046. sebuah gunung berapi dekat?
 3047.  
 3048. 725
 3049. 00:55:50,915 --> 00:55:54,750
 3050. Ia benar-benar menakjubkan hal untuk melihat tangan pertama.
 3051.  
 3052. 726
 3053. 00:55:54,752 --> 00:55:58,220
 3054. Walaupun hanya needst ingin, hmm?
 3055.  
 3056. 727
 3057. 00:55:58,222 --> 00:56:01,190
 3058. - Gunung berapi? Apakah gunung berapi?
 3059.  
 3060. 728
 3061. 00:56:01,192 --> 00:56:03,625
 3062. - itu-- - Tidak apa-apa.
 3063.  
 3064. 729
 3065. 00:56:03,627 --> 00:56:05,694
 3066. Mungkin kau boleh katakan padaku nanti.
 3067.  
 3068. 730
 3069. 00:56:05,696 --> 00:56:09,098
 3070. Untuk sekarang, saya ingin mendengar lebih banyak tentang ini tempat yang jauh
 3071.  
 3072. 731
 3073. 00:56:09,100 --> 00:56:11,233
 3074. dan yang tinggal di sana
 3075.  
 3076. 732
 3077. 00:56:11,235 --> 00:56:13,369
 3078. dan semua emas yang mereka perisian miliki.
 3079.  
 3080. 733
 3081. 00:56:13,371 --> 00:56:16,338
 3082. - Seperti yang kau minta, Tuan.
 3083.  
 3084. 734
 3085. 00:56:24,048 --> 00:56:25,381
 3086. - Ini adalah sihir.
 3087.  
 3088. 735
 3089. 00:56:25,383 --> 00:56:26,749
 3090. Baru tahu kita akan datang.
 3091.  
 3092. 736
 3093. 00:56:26,751 --> 00:56:28,717
 3094. - Saya tidak berfikir begitu. Dia telah menetapkan perangkap.
 3095.  
 3096. 737
 3097. 00:56:28,719 --> 00:56:30,119
 3098. Tapi jika dia telah mengawasi kita,
 3099.  
 3100. 738
 3101. 00:56:30,121 --> 00:56:33,021
 3102. dia akan membuat tertentu
 3103. kita semua akan mati.
 3104.  
 3105. 739
 3106. 00:56:33,023 --> 00:56:34,490
 3107. - Dia mainan dengan kami.
 3108.  
 3109. 740
 3110. 00:56:34,492 --> 00:56:35,958
 3111. Kita tetapi lalat di dalam web.
 3112.  
 3113. 741
 3114. 00:56:35,960 --> 00:56:37,559
 3115. - Itu mungkin, tapi aku harus percaya
 3116.  
 3117. 742
 3118. 00:56:37,561 --> 00:56:39,895
 3119. yang ada peluang untuk menetapkan hak ini.
 3120.  
 3121. 743
 3122. 00:56:44,068 --> 00:56:45,067
 3123. Kita harus cuba.
 3124.  
 3125. 744
 3126. 00:56:46,570 --> 00:56:48,837
 3127. - Kita semua akan mati kuba?
 3128.  
 3129. 745
 3130. 00:56:50,174 --> 00:56:51,373
 3131. Hanya seperti Dariush?
 3132.  
 3133. 746
 3134. 00:56:54,311 --> 00:56:56,111
 3135. Hanya seperti ...
 3136.  
 3137. 747
 3138. 00:57:00,584 --> 00:57:01,784
 3139. Ini semua kesalahan anda.
 3140.  
 3141. 748
 3142. 00:57:03,587 --> 00:57:05,354
 3143. Jika anda belum cuba untuk menarik perhatian seorang puteri,
 3144.  
 3145. 749
 3146. 00:57:05,356 --> 00:57:08,891
 3147. kita semua akan kembali di Baghdad sekarang, perancangan kami untuk acara seterusnya!
 3148.  
 3149. 750
 3150. 00:57:08,893 --> 00:57:13,061
 3151. Dan sekarang saya saudara mati kerana anda.
 3152.  
 3153. 751
 3154. 00:57:14,432 --> 00:57:16,465
 3155. - Naveena, aku minta maaf.
 3156.  
 3157. 752
 3158. 00:57:16,467 --> 00:57:18,000
 3159. Tiada ini seharusnya berlaku.
 3160.  
 3161. 753
 3162. 00:57:19,236 --> 00:57:22,271
 3163. - Jika kau minta maaf, mari kita kembali sekarang!
 3164.  
 3165. 754
 3166. 00:57:22,273 --> 00:57:23,672
 3167. Sebelum terlambat!
 3168.  
 3169. 755
 3170. 00:57:23,674 --> 00:57:25,107
 3171. - Kita tidak boleh melakukan itu.
 3172.  
 3173. 756
 3174. 00:57:25,109 --> 00:57:26,809
 3175. Kita harus menyelesaikan ini.
 3176.  
 3177. 757
 3178. 00:57:26,811 --> 00:57:30,145
 3179. - Kita mati untuk menyelamatkan seorang wanita
 3180. anda bayangkan anda suka?
 3181.  
 3182. 758
 3183. 00:57:32,550 --> 00:57:34,016
 3184. - Dia bukan satu-satunya.
 3185.  
 3186. 759
 3187. 00:57:39,824 --> 00:57:41,123
 3188. - Naveena ...
 3189.  
 3190. 760
 3191. 00:57:42,460 --> 00:57:44,493
 3192. Kami seperti keluarga.
 3193.  
 3194. 761
 3195. 00:57:49,300 --> 00:57:50,499
 3196. Mereka.
 3197.  
 3198. 762
 3199. 00:57:52,803 --> 00:57:55,771
 3200. Dariush dan Beliau,
 3201. mereka adalah saudara saya, juga.
 3202.  
 3203. 763
 3204. 00:58:00,010 --> 00:58:01,743
 3205. - Anda begitu buta!
 3206.  
 3207. 764
 3208. 00:58:03,280 --> 00:58:07,049
 3209. Dariush dan Beliau akan mengikuti
 3210. anda ke ujung bumi!
 3211.  
 3212. 765
 3213. 00:58:07,051 --> 00:58:08,684
 3214. Kita semua akan...
 3215.  
 3216. 766
 3217. 00:58:10,020 --> 00:58:14,523
 3218. Tetapi anda membawa kami ke ini,
 3219. dan sekarang mereka mati.
 3220.  
 3221. 767
 3222. 00:58:15,626 --> 00:58:17,025
 3223. Aku sudah selesai.
 3224.  
 3225. 768
 3226. 00:58:17,027 --> 00:58:20,429
 3227. - Naveena, silakan. - Aku tidak akan mati untuk dia.
 3228.  
 3229. 769
 3230. 00:58:21,565 --> 00:58:23,165
 3231. Anda boleh mengikuti kata hati anda...
 3232.  
 3233. 770
 3234. 00:58:25,035 --> 00:58:26,768
 3235. tetapi saya telah meninggal dunia.
 3236.  
 3237. 771
 3238. 00:58:29,406 --> 00:58:30,873
 3239. Aku akan kembali ke Baghdad.
 3240.  
 3241. 772
 3242. 00:58:32,276 --> 00:58:34,209
 3243. Kembali denganku dan hidup
 3244.  
 3245. 773
 3246. 00:58:34,211 --> 00:58:36,612
 3247. atau tinggal dan menjadi bodoh.
 3248.  
 3249. 774
 3250. 00:58:41,385 --> 00:58:42,284
 3251. - Aku minta maaf, Naveena.
 3252.  
 3253. 775
 3254. 00:58:45,756 --> 00:58:48,123
 3255. Kita harus menyelesaikan ini.
 3256.  
 3257. 776
 3258. 00:58:48,125 --> 00:58:49,725
 3259. Kita harus menghentikan yang baru.
 3260.  
 3261. 777
 3262. 00:59:21,892 --> 00:59:24,192
 3263. - Berapa banyak pengawal membuat rondaan?
 3264.  
 3265. 778
 3266. 00:59:24,194 --> 00:59:26,528
 3267. - Ketika saya ingin untuk sebuah istana, apakah saya ingin untuk ini banyak pengawal?
 3268.  
 3269. 779
 3270. 00:59:26,530 --> 00:59:28,964
 3271. - Saya boleh mengatakan itu
 3272. kerja Wazir, aku percaya.
 3273.  
 3274. 780
 3275. 00:59:28,966 --> 00:59:31,567
 3276. - Tapi itu jendela kelihatan
 3277. terutamanya mengundang.
 3278.  
 3279. 781
 3280. 00:59:31,569 --> 00:59:33,635
 3281. - Yang berdiri orang
 3282. pada orang lain bahu
 3283.  
 3284. 782
 3285. 00:59:33,637 --> 00:59:35,504
 3286. harus mampu untuk membuat ia tanpa usaha.
 3287.  
 3288. 783
 3289. 00:59:35,506 --> 00:59:36,939
 3290. - Mari kita lihat jika ia benar.
 3291.  
 3292. 784
 3293. 01:00:37,301 --> 01:00:39,601
 3294. - Di mana yang Baru menjaga putri sultan?
 3295.  
 3296. 785
 3297. 01:00:43,974 --> 01:00:46,441
 3298. Ini boleh menjadi keras atau mudah, temanku.
 3299.  
 3300. 786
 3301. 01:00:46,443 --> 01:00:50,345
 3302. Aku akan melepaskan ini lelucon dan anda akan memberi kita beberapa jawapan.
 3303.  
 3304. 787
 3305. 01:00:54,184 --> 01:00:55,217
 3306. Jika anda menjerit ...
 3307.  
 3308. 788
 3309. 01:00:57,054 --> 01:00:59,121
 3310. kita tidak akan menjadi begitu lembut kali ini.
 3311.  
 3312. 789
 3313. 01:01:01,358 --> 01:01:03,492
 3314. Dimana putri sultan yang diadakan?
 3315.  
 3316. 790
 3317. 01:01:03,494 --> 01:01:05,127
 3318. Dan apa adalah pesta untuk?
 3319.  
 3320. 791
 3321. 01:01:06,730 --> 01:01:08,397
 3322. - Kau akrobat.
 3323.  
 3324. 792
 3325. 01:01:08,399 --> 01:01:09,831
 3326. - Ya.
 3327.  
 3328. 793
 3329. 01:01:09,833 --> 01:01:11,600
 3330. Kami di sini untuk menyelamatkan putri sultan.
 3331.  
 3332. 794
 3333. 01:01:15,105 --> 01:01:16,772
 3334. - Dia di tingkat dua.
 3335.  
 3336. 795
 3337. 01:01:18,142 --> 01:01:20,108
 3338. Dia akan berkahwin
 3339. untuk Sultan besok.
 3340.  
 3341. 796
 3342. 01:01:22,046 --> 01:01:23,045
 3343. - Sultan?
 3344.  
 3345. 797
 3346. 01:01:24,248 --> 01:01:26,882
 3347. - Yang baru.
 3348. Dia membuat dirinya Sultan.
 3349.  
 3350. 798
 3351. 01:01:27,851 --> 01:01:29,051
 3352. Kita harus buru-buru.
 3353.  
 3354. 799
 3355. 01:01:33,724 --> 01:01:34,990
 3356. Dan memaafkan saya.
 3357.  
 3358. 800
 3359. 01:01:42,433 --> 01:01:43,899
 3360. Beri saya itu.
 3361.  
 3362. 801
 3363. 01:01:44,768 --> 01:01:46,268
 3364. Anda tahu apa-apa tentang pertempuran.
 3365.  
 3366. 802
 3367. 01:01:46,270 --> 01:01:47,836
 3368. - Saya belajar.
 3369.  
 3370. 803
 3371. 01:02:16,066 --> 01:02:18,300
 3372. - Kshhshdi! - Aladdin!
 3373.  
 3374. 804
 3375. 01:02:18,302 --> 01:02:19,801
 3376. Anda datang kembali!
 3377.  
 3378. 805
 3379. 01:02:19,803 --> 01:02:22,104
 3380. Saya sangat gembira melihat anda!
 3381.  
 3382. 806
 3383. 01:02:22,106 --> 01:02:23,004
 3384. - anda?
 3385.  
 3386. 807
 3387. 01:02:23,006 --> 01:02:26,208
 3388. - Tunggu! Tidak! Aku tidak.
 3389.  
 3390. 808
 3391. 01:02:26,210 --> 01:02:27,209
 3392. Anda berbohong kepada saya!
 3393.  
 3394. 809
 3395. 01:02:27,211 --> 01:02:29,911
 3396. - Aku boleh menjelaskan, tapi sekarang bukanlah masa yang tepat.
 3397.  
 3398. 810
 3399. 01:02:29,913 --> 01:02:31,646
 3400. - Anda mengambil kata-kata keluar dari mulut saya.
 3401.  
 3402. 811
 3403. 01:02:31,648 --> 01:02:33,281
 3404. Kita harus pergi dengan cepat.
 3405.  
 3406. 812
 3407. 01:02:36,453 --> 01:02:37,619
 3408. - Nah, yang menjelaskan itu.
 3409.  
 3410. 813
 3411. 01:02:37,621 --> 01:02:39,554
 3412. - Aku tak perlu penyelamat,
 3413.  
 3414. 814
 3415. 01:02:39,556 --> 01:02:41,423
 3416. tapi aku senang anda telah membuat usaha.
 3417.  
 3418. 815
 3419. 01:02:42,960 --> 01:02:44,426
 3420. - Saya tidak boleh lakukan apa-apa.
 3421.  
 3422. 816
 3423. 01:02:46,497 --> 01:02:48,830
 3424. Ini semua salahku dan aku harus menetapkan di makan.
 3425.  
 3426. 817
 3427. 01:02:48,832 --> 01:02:51,933
 3428. - Anda baru kejujuran ini menyegarkan, Akrobat.
 3429.  
 3430. 818
 3431. 01:02:51,935 --> 01:02:54,436
 3432. Saya berharap dapat mendengar kisah anda.
 3433.  
 3434. 819
 3435. 01:02:57,040 --> 01:02:58,306
 3436. - Ini tidak cukup atas lagi.
 3437.  
 3438. 820
 3439. 01:03:11,121 --> 01:03:13,054
 3440. - Nah, itu mengambil anda cukup lama.
 3441.  
 3442. 821
 3443. 01:03:14,892 --> 01:03:17,692
 3444. Masalah dengan pasir perangkap?
 3445.  
 3446. 822
 3447. 01:03:21,331 --> 01:03:23,732
 3448. Shahzadi, saya bunga,
 3449.  
 3450. 823
 3451. 01:03:23,734 --> 01:03:26,701
 3452. bergaul dengan
 3453. yang miskin lagi?
 3454.  
 3455. 824
 3456. 01:03:26,703 --> 01:03:28,603
 3457. Kau tahu, bahkan dalam budak 'pakaian,
 3458.  
 3459. 825
 3460. 01:03:28,605 --> 01:03:31,740
 3461. kau masih yang paling cantik bunga di taman.
 3462.  
 3463. 826
 3464. 01:03:33,210 --> 01:03:34,276
 3465. Walau bagaimanapun...
 3466.  
 3467. 827
 3468. 01:03:36,046 --> 01:03:37,179
 3469. Genie?
 3470.  
 3471. 828
 3472. 01:03:41,885 --> 01:03:43,852
 3473. Banyak yang lebih baik.
 3474.  
 3475. 829
 3476. 01:03:43,854 --> 01:03:45,887
 3477. Sekarang datang.
 3478.  
 3479. 830
 3480. 01:03:45,889 --> 01:03:48,390
 3481. Datang duduk di sebelah saya, saya putri sultan.
 3482.  
 3483. 831
 3484. 01:03:49,726 --> 01:03:53,195
 3485. - Aku bukan Sultana!
 3486.  
 3487. 832
 3488. 01:03:53,197 --> 01:03:55,430
 3489. - Hmm.
 3490.  
 3491. 833
 3492. 01:03:55,432 --> 01:03:56,431
 3493. Genie?
 3494.  
 3495. 834
 3496. 01:04:06,910 --> 01:04:09,945
 3497. Ini ceri lazat.
 3498.  
 3499. 835
 3500. 01:04:12,082 --> 01:04:14,850
 3501. Anda jatuh dari kasih karunia
 3502.  
 3503. 836
 3504. 01:04:14,852 --> 01:04:16,184
 3505. juga lazat.
 3506.  
 3507. 837
 3508. 01:04:16,186 --> 01:04:18,954
 3509. - Anda rasa dipersoalkan,
 3510. Wazir.
 3511.  
 3512. 838
 3513. 01:04:20,691 --> 01:04:21,723
 3514. - Sultan.
 3515.  
 3516. 839
 3517. 01:04:21,725 --> 01:04:23,558
 3518. - Pada nama sahaja.
 3519.  
 3520. 840
 3521. 01:04:23,560 --> 01:04:26,695
 3522. Tanpa jin,
 3523. kau hanya seorang lelaki kecil
 3524.  
 3525. 841
 3526. 01:04:26,697 --> 01:04:28,230
 3527. dengan sedikit cicak.
 3528.  
 3529. 842
 3530. 01:04:29,733 --> 01:04:31,900
 3531. - Hmm. Sesungguhnya.
 3532.  
 3533. 843
 3534. 01:04:31,902 --> 01:04:33,902
 3535. Kita akan membetulkan senario itu.
 3536.  
 3537. 844
 3538. 01:04:36,106 --> 01:04:38,306
 3539. Genie, melihat bahawa
 3540. saya tercinta Tanin
 3541.  
 3542. 845
 3543. 01:04:38,308 --> 01:04:41,276
 3544. adalah musuh yang menggerunkan
 3545. untuk pemain Akrobat.
 3546.  
 3547. 846
 3548. 01:04:43,247 --> 01:04:46,248
 3549. Oh, dan pastikan itu dia nafas api.
 3550.  
 3551. 847
 3552. 01:04:46,250 --> 01:04:49,885
 3553. Yang perlu membuat hal-hal yang lebih menarik.
 3554.  
 3555. 848
 3556. 01:04:49,887 --> 01:04:52,520
 3557. - Seperti yang engkau perintah, Tuan.
 3558.  
 3559. 849
 3560. 01:05:05,836 --> 01:05:07,168
 3561. - Apa yang anda fikirkan?
 3562.  
 3563. 850
 3564. 01:05:07,170 --> 01:05:09,104
 3565. - Saya fikir dia akan melawan saya sendiri!
 3566.  
 3567. 851
 3568. 01:05:09,106 --> 01:05:11,473
 3569. - Jika kita hidup melalui ini, Aku akan orang yang hidup anda sendiri!
 3570.  
 3571. 852
 3572. 01:05:20,384 --> 01:05:21,783
 3573. - Aladdin!
 3574.  
 3575. 853
 3576. 01:05:21,785 --> 01:05:24,319
 3577. - Anda tidak pernah difahami
 3578. pejabat yang anda diadakan.
 3579.  
 3580. 854
 3581. 01:05:24,321 --> 01:05:25,987
 3582. Orang-orang tak ingin seorang teman.
 3583.  
 3584. 855
 3585. 01:05:25,989 --> 01:05:27,856
 3586. Mereka ingin kerajaan.
 3587.  
 3588. 856
 3589. 01:05:38,702 --> 01:05:42,404
 3590. - Di sini, anda terlalu besar berudu!
 3591.  
 3592. 857
 3593. 01:05:51,949 --> 01:05:55,116
 3594. - Sultan membawa dan
 3595. menghukum yang diperlukan.
 3596.  
 3597. 858
 3598. 01:05:55,118 --> 01:05:57,352
 3599. Hanya seorang lelaki yang boleh
 3600. tahu hal-hal ini.
 3601.  
 3602. 859
 3603. 01:05:57,354 --> 01:06:02,157
 3604. - Lelaki sejati tidak perlu jin untuk mencapai mereka!
 3605.  
 3606. 860
 3607. 01:06:02,159 --> 01:06:05,527
 3608. - Mungkin, tetapi ia membantu.
 3609.  
 3610. 861
 3611. 01:06:11,468 --> 01:06:16,671
 3612. - Di sini, anda hebat besar jelek sendawa binatang!
 3613.  
 3614. 862
 3615. 01:06:58,415 --> 01:07:00,215
 3616. - Zamir!
 3617.  
 3618. 863
 3619. 01:07:07,858 --> 01:07:09,391
 3620. Zamir!
 3621.  
 3622. 864
 3623. 01:07:13,797 --> 01:07:15,230
 3624. Zamir!
 3625.  
 3626. 865
 3627. 01:07:22,139 --> 01:07:24,939
 3628. - Keberanian
 3629. tidak ada pengganti untuk kemahiran.
 3630.  
 3631. 866
 3632. 01:07:24,941 --> 01:07:28,610
 3633. - Seribu bulu mata tidak akan cukup untuk anda!
 3634.  
 3635. 867
 3636. 01:07:42,692 --> 01:07:45,060
 3637. - Lari, kau bodoh.
 3638.  
 3639. 868
 3640. 01:07:45,062 --> 01:07:47,629
 3641. - Ya. Melarikan diri, kau bodoh.
 3642.  
 3643. 869
 3644. 01:07:47,631 --> 01:07:50,465
 3645. Berlari kembali ke kemelaratan
 3646. dari mana anda naik...
 3647.  
 3648. 870
 3649. 01:07:52,669 --> 01:07:54,102
 3650. ... dan aku akan membiarkan kau hidup.
 3651.  
 3652. 871
 3653. 01:08:21,164 --> 01:08:23,531
 3654. Dia tidak pernah menyerah dengan mudah.
 3655.  
 3656. 872
 3657. 01:08:25,268 --> 01:08:27,302
 3658. Dia merancang sesuatu.
 3659.  
 3660. 873
 3661. 01:08:28,405 --> 01:08:30,472
 3662. Pengawal, cari dia dan bunuh dia.
 3663.  
 3664. 874
 3665. 01:08:30,474 --> 01:08:33,541
 3666. - Anda adalah seorang ular
 3667. diperbuat daripada kebohongan!
 3668.  
 3669. 875
 3670. 01:08:34,344 --> 01:08:37,045
 3671. - Tetapi tidak pernah dengan anda, saya manis.
 3672.  
 3673. 876
 3674. 01:08:39,049 --> 01:08:43,151
 3675. Menjadi tenang. Ini semua akan segera selesai.
 3676.  
 3677. 877
 3678. 01:08:44,888 --> 01:08:46,821
 3679. Semangat seperti itu.
 3680.  
 3681. 878
 3682. 01:08:46,823 --> 01:08:49,057
 3683. Kita akan membuat perlawanan yang sempurna sekali jiwa anda
 3684.  
 3685. 879
 3686. 01:08:49,059 --> 01:08:51,392
 3687. telah dicampur dengan orang-orang yang Gelap.
 3688.  
 3689. 880
 3690. 01:08:53,130 --> 01:08:56,297
 3691. Genie, ambilkan saya silap mata mangkuk dan alat-alat.
 3692.  
 3693. 881
 3694. 01:08:56,299 --> 01:08:59,000
 3695. Kita mempunyai untuk melaksanakan upacara.
 3696.  
 3697. 882
 3698. 01:08:59,002 --> 01:09:01,503
 3699. - Hasrat mu adalah
 3700. saya perintah, Tuan.
 3701.  
 3702. 883
 3703. 01:09:10,080 --> 01:09:13,014
 3704. - Aku diturunkan sekilas Seni Gelap
 3705.  
 3706. 884
 3707. 01:09:13,016 --> 01:09:15,350
 3708. itu bodoh Aladdin.
 3709.  
 3710. 885
 3711. 01:09:17,354 --> 01:09:19,420
 3712. Dia memahami apa-apa.
 3713.  
 3714. 886
 3715. 01:09:20,257 --> 01:09:22,624
 3716. - Bodoh manusia.
 3717.  
 3718. 887
 3719. 01:09:22,626 --> 01:09:26,361
 3720. - Ya. Ya, dia adalah.
 3721.  
 3722. 888
 3723. 01:09:28,331 --> 01:09:30,198
 3724. Anda dimaksudkan Aladdin, ya?
 3725.  
 3726. 889
 3727. 01:09:31,034 --> 01:09:32,667
 3728. - Tetapi, tentu saja, Master.
 3729.  
 3730. 890
 3731. 01:09:36,406 --> 01:09:38,706
 3732. - Aku memanggil engkau
 3733. Oh, Orang-Orang Yang Gelap.
 3734.  
 3735. 891
 3736. 01:09:46,483 --> 01:09:49,484
 3737. Saya memberi anda saya sendiri
 3738. darah kehidupan.
 3739.  
 3740. 892
 3741. 01:09:52,656 --> 01:09:53,821
 3742. Kesetiaan saya.
 3743.  
 3744. 893
 3745. 01:09:57,327 --> 01:10:01,629
 3746. Saya telah ditawarkan mereka fikiran dan jiwa anda.
 3747.  
 3748. 894
 3749. 01:10:02,632 --> 01:10:04,232
 3750. Selebihnya anda,
 3751.  
 3752. 895
 3753. 01:10:04,234 --> 01:10:06,601
 3754. yah, itu akan akan pahala saya.
 3755.  
 3756. 896
 3757. 01:10:06,603 --> 01:10:09,871
 3758. - Anda tidak akan pernah hidup
 3759. untuk mengambilnya, anda babi!
 3760.  
 3761. 897
 3762. 01:10:09,873 --> 01:10:14,108
 3763. - Ada yang mencabar semangat Aku cinta begitu banyak.
 3764.  
 3765. 898
 3766. 01:10:14,110 --> 01:10:17,712
 3767. Kita akan jadi pasangan yang sempurna selepas itu sejajar dengan saya.
 3768.  
 3769. 899
 3770. 01:10:17,714 --> 01:10:23,251
 3771. - Apa masalah laki-laki keperluan sihir
 3772. untuk menolak kehendak-nya yang lain?
 3773.  
 3774. 900
 3775. 01:10:23,253 --> 01:10:25,787
 3776. - Anda telah memberikan hati anda
 3777. untuk petani!
 3778.  
 3779. 901
 3780. 01:10:25,789 --> 01:10:29,891
 3781. Sebuah keindahan, orang-orang seperti yang anda tidak pernah memberikan kepada saya!
 3782.  
 3783. 902
 3784. 01:10:29,893 --> 01:10:31,826
 3785. - Itukah tempat di mana semua ini bermula?
 3786.  
 3787. 903
 3788. 01:10:33,063 --> 01:10:35,597
 3789. Sedih bodoh...
 3790.  
 3791. 904
 3792. 01:10:36,700 --> 01:10:41,636
 3793. Hati saya
 3794. tidak pernah milik anda untuk menuntut!
 3795.  
 3796. 905
 3797. 01:10:41,638 --> 01:10:46,074
 3798. - Lidah yang tajam akan menjadi perkara pertama yang saya diam!
 3799.  
 3800. 906
 3801. 01:10:46,076 --> 01:10:50,645
 3802. - Oh! Oh!
 3803.  
 3804. 907
 3805. 01:11:00,957 --> 01:11:05,994
 3806. - Orang-Orang yang Gelap memberkati saya dengan wajah mereka.
 3807.  
 3808. 908
 3809. 01:11:05,996 --> 01:11:07,662
 3810. Saya hidup mereka kapal.
 3811.  
 3812. 909
 3813. 01:11:10,100 --> 01:11:14,369
 3814. - Nah, jika kamu mempunyai kuasa tersebut,
 3815. apa yang perlu kamu untuk saya?
 3816.  
 3817. 910
 3818. 01:11:16,473 --> 01:11:18,673
 3819. - Harga yang mereka tepat yang tinggi.
 3820.  
 3821. 911
 3822. 01:11:18,675 --> 01:11:21,609
 3823. Tahun-tahun saya akan pudar
 3824. sama seperti daun
 3825.  
 3826. 912
 3827. 01:11:21,611 --> 01:11:25,513
 3828. yang hanyut dari sebuah pohon di musim gugur.
 3829.  
 3830. 913
 3831. 01:11:25,515 --> 01:11:29,183
 3832. Anda akan bertindak sebagai saluran dari hari ini keluar
 3833.  
 3834. 914
 3835. 01:11:29,185 --> 01:11:31,085
 3836. untuk menjalankan saya akan
 3837.  
 3838. 915
 3839. 01:11:31,087 --> 01:11:35,223
 3840. supaya saya boleh hidup
 3841. tahun saya santai dengan dia.
 3842.  
 3843. 916
 3844. 01:11:40,764 --> 01:11:43,431
 3845. Ia akan menjadi
 3846. terakhir saya perbuatan ajaib.
 3847.  
 3848. 917
 3849. 01:11:45,201 --> 01:11:48,303
 3850. Gelap orang-Orang memanggil
 3851. untuk anda, Shahzadi!
 3852.  
 3853. 918
 3854. 01:12:10,160 --> 01:12:11,793
 3855. - Hentikan, bodoh! Ini aku!
 3856.  
 3857. 919
 3858. 01:12:11,795 --> 01:12:14,796
 3859. Baru dilindungi!
 3860. Memusnahkan mangkuk!
 3861.  
 3862. 920
 3863. 01:12:14,798 --> 01:12:15,997
 3864. Simpan Shahzadi!
 3865.  
 3866. 921
 3867. 01:12:27,344 --> 01:12:28,976
 3868. - Tidak!
 3869.  
 3870. 922
 3871. 01:12:43,193 --> 01:12:45,393
 3872. Kau fikir kau boleh menang?
 3873.  
 3874. 923
 3875. 01:12:47,263 --> 01:12:49,397
 3876. Kau tidak bernilai anjing.
 3877.  
 3878. 924
 3879. 01:12:49,399 --> 01:12:51,232
 3880. Datang klaim upahmu.
 3881.  
 3882. 925
 3883. 01:12:51,234 --> 01:12:53,234
 3884. Tanin!
 3885.  
 3886. 926
 3887. 01:12:57,407 --> 01:12:59,307
 3888. - Naga itu tempat yang lemah
 3889. adalah matanya.
 3890.  
 3891. 927
 3892. 01:12:59,309 --> 01:13:01,042
 3893. Pergi untuk mata!
 3894.  
 3895. 928
 3896. 01:13:06,816 --> 01:13:12,987
 3897. - Saya mengaku saya kebanyakan terkesan, Akrobat.
 3898.  
 3899. 929
 3900. 01:13:14,224 --> 01:13:17,258
 3901. Beberapa lelaki punya
 3902. satu hari seperti milik anda
 3903.  
 3904. 930
 3905. 01:13:17,260 --> 01:13:18,860
 3906. dan hidup untuk menceritakan kisah tersebut.
 3907.  
 3908. 931
 3909. 01:13:21,331 --> 01:13:25,767
 3910. Mengapa, anda merayu seorang putri sultan dan memenangi hatinya.
 3911.  
 3912. 932
 3913. 01:13:25,769 --> 01:13:29,070
 3914. Anda melaluinya Gua Mati.
 3915.  
 3916. 933
 3917. 01:13:29,072 --> 01:13:31,472
 3918. Adakah saya menyebutkan bahawa itu nama sebenar gua itu?
 3919.  
 3920. 934
 3921. 01:13:33,443 --> 01:13:35,777
 3922. Anda telah jin, sebuah istana
 3923.  
 3924. 935
 3925. 01:13:35,779 --> 01:13:39,580
 3926. dan cinta sejati semua
 3927. dalam tempoh hari.
 3928.  
 3929. 936
 3930. 01:13:39,582 --> 01:13:41,849
 3931. Anda berjuang naga,
 3932. dan tinggal.
 3933.  
 3934. 937
 3935. 01:13:43,353 --> 01:13:44,819
 3936. Semua untuk dia.
 3937.  
 3938. 938
 3939. 01:13:47,891 --> 01:13:48,956
 3940. Adakah itu layak?
 3941.  
 3942. 939
 3943. 01:13:50,560 --> 01:13:52,527
 3944. Mungkin kita harus
 3945. tanya kawan-kawan.
 3946.  
 3947. 940
 3948. 01:13:53,730 --> 01:13:57,365
 3949. Anda mempunyai kawan dengan anda
 3950. apabila anda datang, kan?
 3951.  
 3952. 941
 3953. 01:13:58,768 --> 01:14:02,069
 3954. Setia kawan-kawan, aku ingat sekarang.
 3955.  
 3956. 942
 3957. 01:14:02,071 --> 01:14:06,974
 3958. Setia sampai akhir, Aku percaya ungkapan pergi.
 3959.  
 3960. 943
 3961. 01:14:06,976 --> 01:14:12,046
 3962. Tetapi mereka semua bertemu mereka end
 3963. membantu anda mencari cinta sejati.
 3964.  
 3965. 944
 3966. 01:14:15,618 --> 01:14:19,720
 3967. Aku hanya menyedari bahawa kau persis seperti aku.
 3968.  
 3969. 945
 3970. 01:14:22,025 --> 01:14:23,925
 3971. Mengapa, anda membuang dan
 3972. memusnahkan apa-apa
 3973.  
 3974. 946
 3975. 01:14:23,927 --> 01:14:26,861
 3976. dan sesiapa yang menghalang cara apa yang anda inginkan.
 3977.  
 3978. 947
 3979. 01:14:28,364 --> 01:14:29,997
 3980. Mengapa, kau boleh menjadi anak saya!
 3981.  
 3982. 948
 3983. 01:14:33,670 --> 01:14:35,603
 3984. Hmm, ada satu
 3985. rakan-rakan anda.
 3986.  
 3987. 949
 3988. 01:14:38,308 --> 01:14:40,208
 3989. Saya fikir saya akan mendengar jeritan
 3990.  
 3991. 950
 3992. 01:14:40,210 --> 01:14:42,009
 3993. di dalam mimpi saya malam ini.
 3994.  
 3995. 951
 3996. 01:14:44,314 --> 01:14:45,580
 3997. Saya tahu bahawa anda akan.
 3998.  
 3999. 952
 4000. 01:14:50,720 --> 01:14:52,119
 4001. Mengambil anda cukup lama.
 4002.  
 4003. 953
 4004. 01:14:57,093 --> 01:14:58,860
 4005. Dia semua milikmu, binatang kesayangan saya.
 4006.  
 4007. 954
 4008. 01:15:02,565 --> 01:15:03,798
 4009. - Kita pergi bersama-sama, Wazir!
 4010.  
 4011. 955
 4012. 01:15:10,440 --> 01:15:12,206
 4013. - anda telah belajar apa-apa, tolol!
 4014.  
 4015. 956
 4016. 01:15:14,744 --> 01:15:16,344
 4017. Sekarang mati!
 4018.  
 4019. 957
 4020. 01:15:16,346 --> 01:15:17,912
 4021. Biarkan aku hidup aku dalam damai.
 4022.  
 4023. 958
 4024. 01:15:19,082 --> 01:15:20,081
 4025. Tanin!
 4026.  
 4027. 959
 4028. 01:15:25,855 --> 01:15:28,923
 4029. Jelas suatu kesalahan, menyewa sebuah akrobat.
 4030.  
 4031. 960
 4032. 01:15:34,831 --> 01:15:37,732
 4033. - Insya allah, membimbing tangan saya.
 4034.  
 4035. 961
 4036. 01:15:45,441 --> 01:15:46,974
 4037. - Tanin!
 4038.  
 4039. 962
 4040. 01:15:56,619 --> 01:16:01,088
 4041. Shahzadi memberi kau kuat pesona hari itu, Akrobat.
 4042.  
 4043. 963
 4044. 01:16:10,934 --> 01:16:11,933
 4045. Tidak!
 4046.  
 4047. 964
 4048. 01:16:18,408 --> 01:16:20,107
 4049. Genie?
 4050.  
 4051. 965
 4052. 01:16:20,109 --> 01:16:21,576
 4053. Bunuh dia.
 4054.  
 4055. 966
 4056. 01:16:21,578 --> 01:16:23,644
 4057. - Ya, Tuan.
 4058.  
 4059. 967
 4060. 01:16:31,754 --> 01:16:33,120
 4061. - Apa yang berlaku?
 4062.  
 4063. 968
 4064. 01:16:33,122 --> 01:16:34,922
 4065. Kenapa dia masih hidup?
 4066.  
 4067. 969
 4068. 01:16:34,924 --> 01:16:37,692
 4069. - Aku juga bingung, Wahai Tuan.
 4070.  
 4071. 970
 4072. 01:16:37,694 --> 01:16:40,928
 4073. - Tidak, pesona yang kuat.
 4074.  
 4075. 971
 4076. 01:16:40,930 --> 01:16:44,065
 4077. - Ya, dan dia juga tangkas akrobat!
 4078.  
 4079. 972
 4080. 01:16:51,307 --> 01:16:53,474
 4081. Benar-benar kemahiran
 4082. hebat sekali!
 4083.  
 4084. 973
 4085. 01:16:53,476 --> 01:16:55,309
 4086. - Saya tuanmu.
 4087.  
 4088. 974
 4089. 01:16:55,311 --> 01:16:57,011
 4090. Kau harus di padaku!
 4091.  
 4092. 975
 4093. 01:16:57,013 --> 01:17:00,147
 4094. - Mu setiap hasrat sebagai
 4095. perintah untuk saya.
 4096.  
 4097. 976
 4098. 01:17:00,149 --> 01:17:02,149
 4099. - Sekarang, orang yang hidup dengan orang ini.
 4100.  
 4101. 977
 4102. 01:17:02,151 --> 01:17:04,151
 4103. - Ya, Tuan.
 4104.  
 4105. 978
 4106. 01:17:09,125 --> 01:17:12,693
 4107. Ia seolah-olah dia menikmati memihak
 4108. dari atas, Wahai Tuan.
 4109.  
 4110. 979
 4111. 01:17:12,695 --> 01:17:16,097
 4112. - Cukup! Aku pemegang lampu!
 4113.  
 4114. 980
 4115. 01:17:16,099 --> 01:17:17,798
 4116. - Aku melihat lampu.
 4117.  
 4118. 981
 4119. 01:17:17,800 --> 01:17:20,701
 4120. Dia yang memegang
 4121. lampu perintah saya.
 4122.  
 4123. 982
 4124. 01:17:23,206 --> 01:17:25,840
 4125. - Di sini sekarang menjadi lampu
 4126. yang menyuruh kamu.
 4127.  
 4128. 983
 4129. 01:17:25,842 --> 01:17:30,811
 4130. - Ah, ya, lampu
 4131. yang mengikat saya dengan kekuatannya,
 4132.  
 4133. 984
 4134. 01:17:30,813 --> 01:17:33,414
 4135. tidak pernah untuk menjadi berpecah.
 4136.  
 4137. 985
 4138. 01:17:33,416 --> 01:17:36,017
 4139. - Sekarang keluarkan dia
 4140. dari pandangan saya!
 4141.  
 4142. 986
 4143. 01:17:36,019 --> 01:17:37,752
 4144. - Ya, Tuan.
 4145.  
 4146. 987
 4147. 01:17:43,426 --> 01:17:44,859
 4148. - Akhirnya.
 4149.  
 4150. 988
 4151. 01:17:44,861 --> 01:17:48,696
 4152. Tak pernah ada yang lebih besar duri di sisi saya.
 4153.  
 4154. 989
 4155. 01:17:49,799 --> 01:17:52,933
 4156. Anda dan saya punya banyak
 4157. untuk berbincang, Genie.
 4158.  
 4159. 990
 4160. 01:17:52,935 --> 01:17:56,370
 4161. Tidak ada tempat untuk persahabatan
 4162. dalam dunia peraturan.
 4163.  
 4164. 991
 4165. 01:17:58,074 --> 01:18:00,307
 4166. Persahabatan
 4167. adalah harta yang paling besar
 4168.  
 4169. 992
 4170. 01:18:00,309 --> 01:18:02,677
 4171. semua, anda syaitan.
 4172.  
 4173. 993
 4174. 01:18:02,679 --> 01:18:04,211
 4175. - Anda masih hidup?
 4176.  
 4177. 994
 4178. 01:18:04,213 --> 01:18:07,882
 4179. Khianat hamba, bunuh dia
 4180. dan dilakukan dengan hal itu!
 4181.  
 4182. 995
 4183. 01:18:07,884 --> 01:18:11,619
 4184. - Tidak ada lampu, tidak, Tuan.
 4185.  
 4186. 996
 4187. 01:18:13,156 --> 01:18:15,056
 4188. - Baik-Baik saja.
 4189.  
 4190. 997
 4191. 01:18:22,432 --> 01:18:23,631
 4192. Akhirnya.
 4193.  
 4194. 998
 4195. 01:18:30,306 --> 01:18:31,706
 4196. Anda bercakap tentang persahabatan?
 4197.  
 4198. 999
 4199. 01:18:33,042 --> 01:18:36,110
 4200. Pisau itu pasti kelihatan seperti ia boleh menggunakan seorang teman.
 4201.  
 4202. 1000
 4203. 01:18:44,053 --> 01:18:46,721
 4204. Saya berharap ada kehidupan yang cukup
 4205. kiri dalam anda untuk melihat
 4206.  
 4207. 1001
 4208. 01:18:46,723 --> 01:18:49,423
 4209. apa yang saya lakukan untuk anda terkini teman.
 4210.  
 4211. 1002
 4212. 01:18:53,963 --> 01:18:56,664
 4213. Apa yang anda bayangkan anda berada lakukan dengan itu?
 4214.  
 4215. 1003
 4216. 01:18:56,666 --> 01:18:58,365
 4217. - Ini!
 4218.  
 4219. 1004
 4220. 01:19:13,149 --> 01:19:14,682
 4221. Anda datang kembali.
 4222.  
 4223. 1005
 4224. 01:19:14,684 --> 01:19:17,218
 4225. - Saya mengatakan kepada anda bahawa anda tidak boleh mengikat anda tanpa ikat pinggang saya.
 4226.  
 4227. 1006
 4228. 01:19:18,387 --> 01:19:19,987
 4229. - Genie, keluar!
 4230.  
 4231. 1007
 4232. 01:19:25,595 --> 01:19:29,130
 4233. Yang Gelap masih memihak padaku, petani!
 4234.  
 4235. 1008
 4236. 01:19:36,239 --> 01:19:37,404
 4237. - Ah!
 4238.  
 4239. 1009
 4240. 01:19:54,690 --> 01:19:59,026
 4241. - Bahkan untuk akhir, kau mengelakkan nasib anda.
 4242.  
 4243. 1010
 4244. 01:19:59,028 --> 01:20:01,862
 4245. - Mengelak perkara-perkara yang adalah apa yang saya lakukan.
 4246.  
 4247. 1011
 4248. 01:20:01,864 --> 01:20:03,831
 4249. - Itulah semua yang telah anda
 4250. pernah baik pada.
 4251.  
 4252. 1012
 4253. 01:20:06,569 --> 01:20:08,435
 4254. Itu adalah untuk haiwan kesayangan saya!
 4255.  
 4256. 1013
 4257. 01:20:10,206 --> 01:20:11,939
 4258. Itu untuk mencuri lampu!
 4259.  
 4260. 1014
 4261. 01:20:13,309 --> 01:20:16,076
 4262. Dan itu adalah untuk mencuri jantung itu!
 4263.  
 4264. 1015
 4265. 01:20:17,914 --> 01:20:22,082
 4266. - Akan ada satu untuk
 4267. menjadi lelaki yang lebih baik daripada anda?
 4268.  
 4269. 1016
 4270. 01:20:25,988 --> 01:20:29,056
 4271. - Akhir yang sesuai untuk putera.
 4272.  
 4273. 1017
 4274. 01:20:30,459 --> 01:20:34,195
 4275. - Seperti yang anda katakan, kita semua harus merangkul takdir kita.
 4276.  
 4277. 1018
 4278. 01:20:35,398 --> 01:20:38,365
 4279. - No Genie, tidak ada teman,
 4280.  
 4281. 1019
 4282. 01:20:38,367 --> 01:20:41,035
 4283. ada pesona, jadi tidak ada sihir!
 4284.  
 4285. 1020
 4286. 01:20:42,672 --> 01:20:44,271
 4287. Mati, Akrobat!
 4288.  
 4289. 1021
 4290. 01:21:08,564 --> 01:21:11,265
 4291. - Dia bangun. - Dia sepertinya bingung.
 4292.  
 4293. 1022
 4294. 01:21:12,869 --> 01:21:15,336
 4295. - Jika dia fikir aku seorang malaikat, kemudian dia pasti keliru.
 4296.  
 4297. 1023
 4298. 01:21:18,908 --> 01:21:20,908
 4299. - Tidak lagi, hati saya.
 4300.  
 4301. 1024
 4302. 01:21:22,345 --> 01:21:24,845
 4303. Kau sudah pengsan selama bertahun-hari sekarang.
 4304.  
 4305. 1025
 4306. 01:21:26,582 --> 01:21:28,315
 4307. - Baru?
 4308.  
 4309. 1026
 4310. 01:21:28,317 --> 01:21:29,350
 4311. Di mana kita?
 4312.  
 4313. 1027
 4314. 01:21:29,352 --> 01:21:31,719
 4315. - Kita selamat. Kita sudah di rumah.
 4316.  
 4317. 1028
 4318. 01:21:31,721 --> 01:21:33,020
 4319. Anda berada di tempat tidur.
 4320.  
 4321. 1029
 4322. 01:21:34,490 --> 01:21:36,523
 4323. - Baru tidak ada lagi.
 4324.  
 4325. 1030
 4326. 01:21:36,525 --> 01:21:38,259
 4327. Anda membunuh dia.
 4328.  
 4329. 1031
 4330. 01:21:38,261 --> 01:21:39,593
 4331. - Tidak ada.
 4332.  
 4333. 1032
 4334. 01:21:39,595 --> 01:21:42,162
 4335. Angin yang besar datang dan membawa dia dari kampung tebing.
 4336.  
 4337. 1033
 4338. 01:21:43,699 --> 01:21:45,432
 4339. - Tidak angin yang besar.
 4340.  
 4341. 1034
 4342. 01:21:46,969 --> 01:21:48,802
 4343. Dia punya sedikit dorongan.
 4344.  
 4345. 1035
 4346. 01:21:50,172 --> 01:21:51,972
 4347. Aku tidak boleh membiarkan itu dua-bit ahli sihir
 4348.  
 4349. 1036
 4350. 01:21:51,974 --> 01:21:53,974
 4351. orang yang hidup dengan teman terbaik saya pernah.
 4352.  
 4353. 1037
 4354. 01:21:56,379 --> 01:21:58,112
 4355. - Terima kasih, Murat.
 4356.  
 4357. 1038
 4358. 01:21:58,915 --> 01:22:00,447
 4359. Kawan saya.
 4360.  
 4361. 1039
 4362. 01:22:00,449 --> 01:22:03,517
 4363. Tapi apa yang anda sekarang? Di mana anda akan pergi?
 4364.  
 4365. 1040
 4366. 01:22:03,519 --> 01:22:05,085
 4367. Aku menghancurkan lampu.
 4368.  
 4369. 1041
 4370. 01:22:05,087 --> 01:22:08,722
 4371. - Di mana-mana aku akan, bekas Tuan.
 4372.  
 4373. 1042
 4374. 01:22:08,724 --> 01:22:11,292
 4375. Aku tak lagi terikat untuk lampu.
 4376.  
 4377. 1043
 4378. 01:22:16,632 --> 01:22:18,933
 4379. - Aku senang.
 4380.  
 4381. 1044
 4382. 01:22:18,935 --> 01:22:20,868
 4383. Anda telah memperoleh kebebasan anda.
 4384.  
 4385. 1045
 4386. 01:22:24,273 --> 01:22:26,807
 4387. Saya rasa saya perlu pada cara saya juga.
 4388.  
 4389. 1046
 4390. 01:22:26,809 --> 01:22:29,143
 4391. - Dalam perjalanan anda?
 4392.  
 4393. 1047
 4394. 01:22:29,145 --> 01:22:30,144
 4395. - Rumah.
 4396.  
 4397. 1048
 4398. 01:22:31,380 --> 01:22:33,514
 4399. Saya tidak ingin membawa kepada anda apa-apa masalah lagi.
 4400.  
 4401. 1049
 4402. 01:22:35,651 --> 01:22:36,984
 4403. - Anda berada di rumah.
 4404.  
 4405. 1050
 4406. 01:22:39,488 --> 01:22:41,322
 4407. Untuk sekarang dan selamanya.
 4408.  
 4409. 1051
 4410. 01:22:43,960 --> 01:22:45,492
 4411. Aku mencari ini.
 4412.  
 4413. 1052
 4414. 01:22:48,664 --> 01:22:51,498
 4415. Anda kerana saya tidak ada masalah.
 4416.  
 4417. 1053
 4418. 01:22:53,569 --> 01:22:55,002
 4419. Tidak sekarang, anyway.
 4420.  
 4421. 1054
 4422. 01:22:57,306 --> 01:22:58,372
 4423. - Tetapi...
 4424.  
 4425. 1055
 4426. 01:22:59,208 --> 01:23:00,641
 4427. Aku tidak apa yang anda fikir.
 4428.  
 4429. 1056
 4430. 01:23:01,844 --> 01:23:03,177
 4431. Saya bukan seorang putera.
 4432.  
 4433. 1057
 4434. 01:23:04,347 --> 01:23:05,346
 4435. Aku berbohong kepada anda.
 4436.  
 4437. 1058
 4438. 01:23:06,749 --> 01:23:08,248
 4439. - Anda adalah seorang putera...
 4440.  
 4441. 1059
 4442. 01:23:09,652 --> 01:23:11,085
 4443. di dalam sini.
 4444.  
 4445. 1060
 4446. 01:23:12,989 --> 01:23:15,222
 4447. Sepanjang hidup saya, saya sudah
 4448. setiap keselesaan
 4449.  
 4450. 1061
 4451. 01:23:15,224 --> 01:23:17,524
 4452. Saya tidak pernah ingin atau membeli
 4453.  
 4454. 1062
 4455. 01:23:17,526 --> 01:23:21,395
 4456. kecuali untuk cinta
 4457. seorang lelaki yang layak.
 4458.  
 4459. 1063
 4460. 01:23:21,397 --> 01:23:24,465
 4461. Anda adalah seorang lelaki yang layak, Aladdin.
 4462.  
 4463. 1064
 4464. 01:23:25,634 --> 01:23:27,001
 4465. Dan, sebagai putri sultan,
 4466.  
 4467. 1065
 4468. 01:23:27,003 --> 01:23:31,038
 4469. Aku membuat undang-undang dan tidak boleh berkahwin sesiapa yang aku pilih.
 4470.  
 4471. 1066
 4472. 01:23:33,009 --> 01:23:37,077
 4473. Saya memilih anda, jika anda akan mempunyai aku.
 4474.  
 4475. 1067
 4476. 01:23:39,081 --> 01:23:41,048
 4477. - Saya rasa.
 4478.  
 4479. 1068
 4480. 01:23:41,050 --> 01:23:44,351
 4481. Aku tidak punya hak untuk menolak seorang puteri sultan apa-apa.
 4482.  
 4483. 1069
 4484. 01:23:44,353 --> 01:23:48,288
 4485. - Aladdin, apa yang terakhir
 4486. perkara yang anda berkata kepada yang Baru?
 4487.  
 4488. 1070
 4489. 01:23:50,893 --> 01:23:52,559
 4490. - Kita semua harus memeluk takdir kita.
 4491.  
 4492. 1071
 4493. 01:23:55,031 --> 01:23:58,032
 4494. - Baiklah, semua orang, berdiri kembali! Berdiri kembali!
 4495.  
 4496. 1072
 4497. 01:23:58,034 --> 01:24:01,402
 4498. Kerana aku punya sebuah pernikahan untuk dirancang!
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top