SHARE
TWEET

WorkObiekt

pabloducato Jun 1st, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "WorkObiekt.h" // Definicje zmiennych i prototypy funkcji SP841
 2. #include "SchematA.h"
 3. #include "Zadania.h"
 4.  
 5. //#include "Zadania.h" // Zadania użytkownika
 6. void inicjuj(void) // Inicjowanie programu (jednorazowo przy starcie)
 7. {
 8. }
 9. void oblicz(void) // Kod użytkownika - wykonywany co wCykl [ms]
 10. {   // Stan diody LED = Stan klawisza
 11.     L1 = aK1; L2 = aK2; L3 = aK3; L4 = aK4; L5 = aK5; L6 = aK6;
 12.     Zbiornik(); //wywołanie funkcji sterowania 3 zbiornikami
 13.     //sterowanie wyświetlaczem LCD
 14.     switch (mode_4) {
 15.     case 1:
 16.         sprintf(buf, "ACTUAL MODE:  %d", (int)mode); //wypis tekstu na ekran LCD
 17.         LCD_xy(1, 1);
 18.         LCD_puts(buf);
 19.         LCD_xy(1, 2);
 20.         if (mode == 0) LCD_puts("___AUTOMATIC___"); //wypis tekstu na ekran LCD
 21.         else LCD_puts("___MANUAL___"); //wypis tekstu na ekran LCD
 22.         if (aK1&&mode == 1)
 23.         {
 24.             mode_4 = 2;
 25.             tim4 = 2 * SEC;
 26.             i = 0;
 27.         }
 28.         if (aK2)
 29.         {
 30.             mode_4 = 3;
 31.             tim4 = 2 * SEC;
 32.             zmienna = mode;
 33.         }
 34.         break;
 35.     case 2:
 36.         LCD_xy(1, 1);
 37.         LCD_puts(buf2); //wypis tekstu na ekran LCD
 38.         sprintf(buf, "TIME[%d]= %.2f  ", (int)i, (float)((float)TimManual[i] / 250));
 39.         LCD_xy(1, 2);
 40.         LCD_puts(buf);
 41.         if (aK1 && !tim4)
 42.         {
 43.             mode_4 = 1;
 44.             Change();
 45.         }
 46.         if (aK2&&TimManual[i] > BottomLimiter[i]) TimManual[i] -= 125; //zmiana wartości timera co 0.5
 47.         if (aK3&&TimManual[i] < TopLimiter[i]) TimManual[i] += 125; //zmiana wartości timera co 0.5
 48.         if (aK4&&i > 0) i--; //zmiana timera, który chcemy ustawić
 49.         if (aK5&&i < 4) i++; //zmiana timera, który chcemy ustawić
 50.         break;
 51.     case 3:
 52.         sprintf(buf, "CHANGE MODE:  %d", (int)zmienna); //wypis tekstu na ekran LCD
 53.         LCD_xy(1, 1);
 54.         LCD_puts(buf);
 55.         sprintf(buf, "ACTUAL MODE:  %d", (int)mode); //wypis tekstu na ekran LCD
 56.         LCD_xy(1, 2);
 57.         LCD_puts(buf);
 58.         if (aK1 && !tim4)mode_4 = 1;
 59.         if (aK2 && !tim4)
 60.         {
 61.             mode_4 = 1;
 62.             mode = zmienna;
 63.             Change();
 64.         }
 65.         if (aK3&&zmienna > 0) zmienna--; //zmiana
 66.         if (aK4&&zmienna < 1) zmienna++; //zmiana
 67.         break;
 68.     }
 69.     //generowanie opisów czasów
 70.     switch (i)
 71.     {
 72.     case 0: sprintf(buf2, "CHANGE TIME - 0"); break;
 73.     case 1: sprintf(buf2, "CHANGE TIME - 1"); break;
 74.     case 2: sprintf(buf2, "CHANGE TIME - 2"); break;
 75.     case 3: sprintf(buf2, "CHANGE TIME - 3"); break;
 76.     case 4: sprintf(buf2, "CHANGE TIME - 4"); break;
 77.     }
 78. }
 79. void int_T0(void) // Przerwanie od T0/T1/T2 wywoływane tIntr [ms]
 80. {
 81.     if (tim1) --tim1;
 82.     if (tim2) --tim2;
 83.     if (tim3) --tim3;
 84.     if (tim4) --tim4;
 85. }
 86. void WykresyPC() // Opisy/wartości wykresów i zmiennych pomocniczych
 87. {
 88. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top