SHARE
TWEET

Římské čísla + třídy

a guest Nov 19th, 2019 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /**
 2.  * @file Program.cs
 3. * @brief Program na převod arabských čísel na římské
 4. *@author  Jakub Beneš, Jakub Anděl, Tomáš Guzma
 5. * @ Program převádí celé arabské číslo na římské
 6. */
 7.  
 8.  
 9. using System;
 10. using System.Collections.Generic;
 11.  
 12. namespace RimskeCislice
 13. {
 14.     class Program
 15.     {
 16.        
 17.         class Riman
 18.         {
 19.             public List<string> cislaRimska = new List<string>();
 20.             public int M;
 21.             public int D;
 22.             public int C;
 23.             public int L;
 24.             public int X;
 25.             public int V;
 26.             public int I;
 27.             public int cislo;
 28.  
 29.             public Riman(int M, int D, int C, int L, int X, int V, int I)
 30.             {
 31.                 this.M = M;
 32.                 this.D = D;
 33.                 this.C = C;
 34.                 this.L = L;
 35.                 this.X = X;
 36.                 this.V = V;
 37.                 this.I = I;
 38.             }
 39.             public int Tisice()
 40.             {
 41.                 this.M = this.cislo / 1000;
 42.                 for (int i = 0; i < this.M; i++)
 43.                 {
 44.                     cislaRimska.Add("M");
 45.                 }
 46.                 return this.D;
 47.             }
 48.             public int Petset()
 49.             {
 50.                 this.D = this.cislo / 500;
 51.                 for (int i = 0; i < this.D; i++)
 52.                 {
 53.                     cislaRimska.Add("D");
 54.                 }
 55.                 return this.D;
 56.             }
 57.             public int Sto()
 58.             {
 59.                 this.C = this.cislo / 100;
 60.                 for (int i = 0; i< this.C; i++)
 61.             {
 62.                 if (this.C != 4)
 63.                 {
 64.                     cislaRimska.Add("C");
 65.                 }
 66.                 else if (this.C == 4 && this.D == 1) ///x900
 67.                 {
 68.                     this.C = this.C - 4;
 69.                     cislaRimska.Remove("D");
 70.                     cislaRimska.Add("CM");
 71.                 }
 72.                 else if (this.C == 4 && this.D == 0) ///x400
 73.                 {
 74.                     this.C = this.C - 4;
 75.                     cislaRimska.Add("CD");
 76.                 }
 77.                 }
 78.                 return this.C;
 79.             }
 80.             public int Padesat()
 81.             {
 82.                 this.L = this.cislo / 50;
 83.                 for (int i = 0; i < this.L; i++)
 84.                 {
 85.                     cislaRimska.Add("L");
 86.                 }
 87.                 return this.L;
 88.             }
 89.             public int Deset()
 90.             {
 91.                 this.X = this.cislo / 10;
 92.                 ///for cyklus pro 10 a vyjímky
 93.                 for (int i = 0; i < this.X; i++)
 94.                 {
 95.                     if (this.X != 4)
 96.                     {
 97.                         cislaRimska.Add("X");
 98.                     }
 99.                     else if (this.X == 4 && this.L == 1)
 100.                     {
 101.                         this.X = this.X - 4;
 102.                         cislaRimska.Remove("L");
 103.                         cislaRimska.Add("XC");   ///x90
 104.                     }
 105.                     else if (this.X == 4 && this.L == 0)
 106.                     {
 107.                         this.X = this.X - 4;
 108.                         cislaRimska.Add("XL");  ///x40
 109.                     }
 110.                 }
 111.                 return this.X;
 112.             }
 113.             public int Pet()
 114.             {
 115.                 this.V = cislo / 5;
 116.                 ///for cyklus pro 5
 117.                 for (int i = 0; i < this.V; i++)
 118.                 {
 119.                     cislaRimska.Add("V");
 120.                 }
 121.                 return this.V;
 122.             }
 123.             public int Jednotky()
 124.             {
 125.                 this.I = this.cislo / 1;
 126.                 ///For cyklus pro 1 a vyjímky
 127.                 for (int i = 0; i < this.I; i++)
 128.                 {
 129.                     if (this.I != 4)
 130.                     {
 131.                         cislaRimska.Add("I");
 132.                     }
 133.                     else if (this.I == 4 && this.V != 1)
 134.                     {
 135.                         this.I = this.I - 4;              ///když I=4, pak IV=4
 136.                         cislaRimska.Add("IV");
 137.                     }
 138.                     else if (this.I == 4 && this.V == 1) ///když I = 4, tak V=1 tak IX=9
 139.                     {
 140.                         this.I = this.I - 4;
 141.                         cislaRimska.Remove("V");
 142.                         cislaRimska.Add("IX");
 143.  
 144.                     }
 145.  
 146.  
 147.                 }
 148.                 return this.I;
 149.             }
 150.         }
 151.         static void Main(string[] args)
 152.         {
 153.             Riman r = new Riman(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
 154.  
 155.            
 156.             ///načítání dat s ošetřením chybného vstupu
 157.             while (true)
 158.             {
 159.                 try
 160.                 {
 161.                     Console.WriteLine("Zadej číslo: ");
 162.                     r.cislo = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 163.                     break;
 164.                 }
 165.                 catch
 166.                 {
 167.                     Console.WriteLine("Špatně zadané číslo.");
 168.                 }
 169.             }
 170.  
 171.             r.Tisice();
 172.             r.cislo = r.cislo % 1000;
 173.             r.Petset();
 174.             r.cislo = r.cislo % 500;
 175.             r.Sto();
 176.             r.cislo = r.cislo % 100;
 177.             r.Padesat();
 178.             r.cislo = r.cislo % 50;
 179.             r.Deset();
 180.             r.cislo = r.cislo % 10;
 181.             r.Pet();
 182.             r.cislo = r.cislo % 5;
 183.             r.Jednotky();
 184.             r.cislo = r.cislo % 1;
 185.            
 186.  
 187.             Console.WriteLine(string.Join("", r.cislaRimska));
 188.             Console.WriteLine("Stiskněte Enter pro ukončení");
 189.             Console.ReadLine();
 190.         }
 191.     }
 192. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top