Advertisement
mikolajmki

systemy_na4

Jan 27th, 2023
1,360
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 2.51 KB | None | 0 0
 1. #include <targets\AT91SAM7.h>
 2. #include "pcf8833u8_lcd.h"
 3. #include <ctl_api.h>
 4. #include <stdio.h>
 5.  
 6. char b[4] = {0};
 7. int p = 0;
 8.  
 9. void wyswietl(char b) {
 10. //    sprintf("%.f", 12);
 11.     ADC_CR = 1<<1;  // lub ADC_CR_START; // start konwersji na aktywnych kanałach
 12.     while ((ADC_SR & ADC_SR_EOC5) == 0) {}  // dopóki flaga EOC6 jest rowna 0 (konwersja na kanale 6 nie zakończona - rób nic)
 13.     sprintf(b, "%d.%d", 20+((ADC_CDR5-530)/5), ADC_CDR5 % 10);// wykonaj akcję przypisaną do konwersji
 14.     LCDPutStr(b, 55,50,LARGE,WHITE,BLACK);
 15. }
 16.  
 17. void TIMER0_ISR () {
 18. //    wyswietl(b);//zmiana stanu LCD_BL
 19.     p = ADC_CDR5;
 20.     ADC_CR = 1<<1;  // lub ADC_CR_START; // start konwersji na aktywnych kanałach
 21.     while ((ADC_SR & ADC_SR_EOC5) == 0) {}  // dopóki flaga EOC6 jest rowna 0 (konwersja na kanale 6 nie zakończona - rób nic)
 22.     sprintf(b, "%d.%d", 20+((ADC_CDR5-530)/5), ADC_CDR5 % 10);// wykonaj akcję przypisaną do konwersji
 23.     LCDPutStr(b, 55,50,LARGE,WHITE,BLACK);
 24.     TC0_SR;   // na początku pusty odczyt rejestru statusu - kasowanie flagi przerwania CPCS
 25. }
 26.  
 27. void TIMER0_ISR1 () {
 28.     TC0_CCR ^= (1<<0) | (0<<1) | (1<<2);
 29.     PIOB_ISR;
 30. }
 31.  
 32.  
 33. int pomiar(){
 34.                 // w rejestrze ADC_MR możliwe również ustawienia niższej rozdzielczości
 35.  
 36.   return ADC_CDR5;
 37. }
 38.  
 39. int main(void){
 40.  
 41.   char b[7];
 42.  
 43.   InitLCD();  
 44.   LCDClearScreen();
 45.   Backlight(BL_ON);
 46.  
 47.   ctl_global_interrupts_disable();
 48.  
 49.   PMC_PCER|=(1<<3) | (1<<12) | (1<<17); // Power management controller (s. 30 datasheet);
 50.   PIOB_OER = (1<<20);
 51.   PIOB_OWER = (1<<20);
 52.   TC0_CCR = (1<<1);
 53.   TC0_SR;
 54.   TC0_CMR = (1<<2) | (1<<14);
 55.   TC0_CCR = (1<<0) | (1<<2);
 56.   TC0_IER= (1<<4);
 57.   TC0_RC = 9400;
 58.   PIOB_IER = (1<<3);
 59.  
 60.   // konfiguracja ADC, konwersja wartości napięcia z kanału 3 przetwornika:
 61.   ADC_CR = 1 << 0;  // lub ADC_CR_SWRST – to inny zapis tego samego – reset przetwornika
 62.   ADC_CHER = 1 << 5;    // aktywowanie kanałów na których ma być przeprowadzona konwersja
 63.   ADC_IDR = 0xFFFFF;    // świadomie wyłączamy przerwania od wszystkich zdarzeń(źródeł) z ADC
 64.   ADC_MR = (23<<ADC_MR_PRESCAL_BIT) | (2<<ADC_MR_STARTUP_BIT) | (1<<ADC_MR_SHTIM_BIT);
 65.  
 66.   ctl_unmask_isr(3);
 67.   ctl_set_isr(12,1,CTL_ISR_TRIGGER_FIXED,TIMER0_ISR,0);
 68.   ctl_set_isr(3,2,CTL_ISR_TRIGGER_FIXED,TIMER0_ISR1,0);
 69.   ctl_unmask_isr(12);
 70.   ctl_global_interrupts_enable();
 71.  
 72.   while(1){
 73. //    sprintf(b, "%d.%d", 20+((pomiar()-530)/5), pomiar() % 10);// wykonaj akcję przypisaną do konwersji
 74. //    LCDPutStr(b,55,50,LARGE,WHITE,BLACK);
 75.   }
 76. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement