elektronik97

Sterownik lewarow v1.3

Oct 23rd, 2021 (edited)
76
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.  * *******STEROWNIK**LEWAROW*******
 3.  *
 4.  * by MILKI
 5.  *
 6.  */
 7.  
 8. #define relay1_up 0
 9. #define relay1_down 1
 10. #define relay2_up 2
 11. #define relay2_down 3
 12. #define switchUp 8
 13. #define switchDown 9
 14. #define buzzer 7
 15.  
 16. float sensor1 = A0;    //pin czujnika 1
 17. float sensor2 = A1;    //pin czujnika 2
 18. float sens1;            //czujnik 1
 19. float sens2;            // czujnik 2
 20. float val1;             // wartosc obliczona na wolty z czujnika 1
 21. float val2;             // wartosc obliczona na wolty z czujnika 2
 22.  
 23.  
 24. bool permitUp = false;   //zezwolenie jazdy do góry
 25. bool permitDown = false;  //zezwolenie jazdy w dół
 26. //bool controlUp;
 27. //bool controlDown;
 28. bool checkingOutputsStatus;  //sprawdzanie stanu wyjsc
 29. bool autoLevelingPlus = false;    //roznica poza gorna tolerancja
 30. bool autoLevelingMinus = false;   //roznica poza dolna tolerancja
 31. bool directionUp;                 //jesli wartosc poza tolerancja pokazuje kierunek jazdy w gore
 32. bool directionDown;               //jesli wartosc poza tolerancja pokazuje kierunek jazdy w dol
 33. bool stopUp;                      //żądanie zatrzymania silnikow w gore
 34. bool stopDown;                    //żądanie zatrzymania silnikow w doł
 35. bool changeBuzzer;
 36.  
 37. float tolerancePlus = 0.10;    //tolerancja miedzy czunikami na plus
 38. float toleranceMinus = -0.10;  //tolerancja miedzy czujnikami na minus
 39. float aligmentLevelingPlus = 0.10;  //wartos o jaka ma sie wyrownac po osiagnieciu gornej tolerancji
 40. float aligmentLevelingMinus = -0.10; //wartosc o jaka ma sie wyrownac po osiagnieciu dolnej tolerancji
 41. float result;                  //roznica warotsci czujnikow
 42.  
 43. unsigned long newTime;
 44. unsigned long oldTime;
 45.  
 46.  
 47. void setup() {
 48.   Serial.begin(9600);
 49.   pinMode(relay1_up, OUTPUT);
 50.   pinMode(relay2_up, OUTPUT);
 51.   pinMode(relay1_down, OUTPUT);
 52.   pinMode(relay2_down, OUTPUT);
 53.   pinMode(switchUp, INPUT_PULLUP);
 54.   pinMode(switchDown, INPUT_PULLUP);
 55.   pinMode(sensor1, INPUT);
 56.   pinMode(sensor2, INPUT);
 57.   pinMode(relay1_up, HIGH);
 58.   pinMode(relay2_up, HIGH);
 59.   pinMode(relay1_down, HIGH);
 60.   pinMode(relay2_down, HIGH);
 61.  
 62. }
 63.  
 64. void loop() {
 65.  
 66.   checkingOutputs();           //sprawdzanie stanu wyjjsc
 67. /*  sens1 = analogRead(sensor1);
 68.   sens2 = analogRead(sensor2);
 69.   val1 = (sens1 / 204.6);
 70.   val2 = (sens2 / 204.6);
 71.   result = (val1 - val2);
 72.   Serial.print("sensor1 ");
 73.   Serial.print(val1);
 74.   Serial.print(" volt   ");
 75.   Serial.print("sensor2 ");
 76.   Serial.print(val2);
 77.   Serial.print(" volt  ");
 78.   Serial.print("roznica");
 79.   Serial.println(result);
 80. */
 81.   if ((digitalRead(switchUp) == LOW) && (checkingOutputsStatus == false)) {
 82.     delay(10);
 83.     stopUp = false;
 84.     permitUp = true;                         //jazda w gore
 85.     permitDown = false;
 86.     liftUp();
 87.     checkingOutputs();
 88.  
 89.   }
 90.  
 91.   else if ((digitalRead(switchDown) == LOW) && (checkingOutputsStatus == false)) {
 92.     delay(10);
 93.     stopDown = false;
 94.     permitUp = false;                 //jazda w dol
 95.     permitDown = true;
 96.     liftDown();
 97.     checkingOutputs();
 98.   }
 99.   else {
 100.     motorsStop();       //wylaczenie silnikow
 101.   }
 102. }
 103. void waringSoundAutoLeveling() {
 104.   newTime = millis();
 105.   if ((newTime - oldTime) >= 100) {
 106.     changeBuzzer = !changeBuzzer;
 107.     if (changeBuzzer == 1) {                 //ostrzezenie o autopoziomowaniu
 108.       tone(buzzer, 2700);
 109.     }
 110.     else {
 111.       noTone(buzzer);
 112.     }
 113.     oldTime = newTime;
 114.   }
 115. }
 116. void motorsStop() {
 117.   if (digitalRead(switchUp) == HIGH) {
 118.     digitalWrite(relay1_up, HIGH);
 119.     digitalWrite(relay2_up, HIGH);
 120.     autoLevelingPlus = false;
 121.     autoLevelingMinus = false;
 122.     directionUp = false;
 123.     directionDown = false;
 124.     stopUp = true;
 125.   }
 126.   if (digitalRead(switchDown) == HIGH) {
 127.     digitalWrite(relay1_down, HIGH);
 128.     digitalWrite(relay2_down, HIGH);
 129.     autoLevelingPlus = false;
 130.     autoLevelingMinus = false;
 131.     directionUp = false;
 132.     directionDown = false;
 133.     stopDown = true;
 134.   }
 135.  
 136. }
 137. int autoLeveling() {    //ta funkcja odpowiada za wyrownanie podnosikow w zaleznosci od kierunku jazdy i ktory podnosnik sie spoznia
 138.  
 139.   if (autoLevelingPlus == true) {
 140.     if (directionUp == true) {
 141.       while (stopUp == false) {
 142.         digitalWrite(relay1_up, HIGH);
 143.         digitalWrite(relay2_up, LOW);
 144.         motorsStop();
 145.         sensorReading();
 146.         waringSoundAutoLeveling();
 147.         if ((result + aligmentLevelingPlus) < tolerancePlus) {
 148.           directionUp = false;
 149.           return;
 150.         }
 151.       }
 152.     }
 153.     if (directionDown == true) {
 154.       while (stopDown == false) {
 155.         digitalWrite(relay1_down, LOW);
 156.         digitalWrite(relay2_down, HIGH);
 157.         motorsStop();
 158.         sensorReading();
 159.         waringSoundAutoLeveling();
 160.         if ((result + aligmentLevelingPlus) < tolerancePlus) {
 161.           directionDown = false;
 162.           return;
 163.         }
 164.       }
 165.     }
 166.   }
 167.   else if (autoLevelingMinus == true) {
 168.     if (directionUp == true) {
 169.       while (stopUp == false) {
 170.         digitalWrite(relay1_up, LOW);
 171.         digitalWrite(relay2_up, HIGH);
 172.         motorsStop();
 173.         sensorReading();
 174.         waringSoundAutoLeveling();
 175.         if ((result + aligmentLevelingMinus) > toleranceMinus) {
 176.           directionUp = false;
 177.           return;
 178.         }
 179.       }
 180.     }
 181.     else if (directionDown == true) {
 182.       while (stopDown == false) {
 183.         digitalWrite(relay1_down, HIGH);
 184.         digitalWrite(relay2_down, LOW);
 185.         motorsStop();
 186.         sensorReading();
 187.         waringSoundAutoLeveling();
 188.         if ((result + aligmentLevelingMinus) > toleranceMinus) {
 189.           directionDown = false;
 190.           return;
 191.         }
 192.       }
 193.     }
 194.  
 195.   }
 196.   autoLevelingPlus = false;
 197.   autoLevelingMinus = false;
 198.   return;
 199. }
 200. int liftUp() {        //funkcja podnoszenia
 201.  
 202.   while (permitUp == true) {
 203.     sensorReading();     //odczyt z czujnikow jesli bedzie poza tolerancja wywali blad
 204.     while ((autoLevelingPlus == true) || (autoLevelingMinus == true)) {
 205.       directionUp = true;
 206.       autoLeveling();    //wyrownanie
 207.     }
 208.     noTone(buzzer);
 209.     digitalWrite(relay1_up, LOW);
 210.     digitalWrite(relay2_up, LOW);
 211.  
 212.  
 213.     if (digitalRead(switchUp) == LOW) {
 214.       delay(10);
 215.       permitUp = true;
 216.     }
 217.     else {
 218.       permitUp = false;
 219.     }
 220.   }
 221.   digitalWrite(relay1_up, HIGH);
 222.   digitalWrite(relay2_up, HIGH);
 223.   delay(2000);                    //czas na zatrzymanie sie silnikow
 224. }
 225. void liftDown() {        //to samo co liftUp lecz w dol
 226.   while (permitDown == true) {
 227.     sensorReading();
 228.     while ((autoLevelingPlus == true) || (autoLevelingMinus == true)) {
 229.       directionDown = true;
 230.       autoLeveling();
 231.     }
 232.     noTone(buzzer);
 233.     digitalWrite(relay1_down, LOW);
 234.     digitalWrite(relay2_down, LOW);
 235.     if (digitalRead(switchDown) == LOW) {
 236.       delay(10);
 237.       permitDown = true;
 238.     }
 239.     else {
 240.       permitDown = false;
 241.     }
 242.   }
 243.   digitalWrite(relay1_down, HIGH);
 244.   digitalWrite(relay2_down, HIGH);
 245.   delay(2000);
 246. }
 247. int checkingOutputs() {     //sprawdzanie stanu wyjsc zabezpieczenie przed wlaczeniem drugiego kierunku keidy jeden jest wlaczony
 248.   if ((digitalRead(relay1_up) == LOW)  && (digitalRead(relay2_up) == LOW)) {
 249.     checkingOutputsStatus = true;
 250.     return checkingOutputsStatus;
 251.   }
 252.   else if ((digitalRead(relay1_down) == LOW)  && (digitalRead(relay2_down) == LOW)) {
 253.  
 254.     checkingOutputsStatus = true;
 255.     return checkingOutputsStatus;
 256.   }
 257.   else {
 258.     checkingOutputsStatus = false;
 259.     return checkingOutputsStatus;
 260.   }
 261. }
 262. int sensorReading() {         //odczyt z czujikow i porownanie oraz informacja zwrotna czy jest powyzej czy ponizej tolerancji
 263.   sens1 = analogRead(sensor1);
 264.   sens2 = analogRead(sensor2);
 265.   val1 = (sens1 / 204.6);
 266.   val2 = (sens2 / 204.6);
 267.   result = (val1 - val2);
 268.   Serial.print("sensor1 ");
 269.   Serial.print(val1);
 270.   Serial.print(" volt   ");
 271.   Serial.print("sensor2 ");
 272.   Serial.print(val2);
 273.   Serial.print(" volt  ");
 274.   Serial.print("roznica");
 275.   Serial.println(result);
 276.   if (result >= tolerancePlus) {
 277.     autoLevelingPlus = true;
 278.     return autoLevelingPlus;
 279.   }
 280.   else if (result < toleranceMinus) {
 281.     autoLevelingMinus = true;
 282.     return autoLevelingMinus;
 283.   }
 284.   else {
 285.     autoLevelingPlus = false;
 286.     autoLevelingMinus = false;
 287.   }
 288. }
 289. //**********KONIEC**PROGRAMU**********
RAW Paste Data