isotonicq

metody c#

Oct 13th, 2016
107
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. /*
 8. Metody Numeryczne zadanie nr 6
 9. Przygotował: Dawid Grzeszuk
 10. Kierunek: Informatyka 3 semestr
 11. Środowisko: Visual Studio 2015
 12. Język programowania: C#
 13. */
 14.  
 15. namespace D_RN
 16. {
 17.     class MetodaSiecznych
 18.     {
 19.         private double x;
 20.         private double x0;
 21.         private double x1;
 22.         private double eps;
 23.         private int liczba_krokow;
 24.  
 25.         public MetodaSiecznych(double x0,double x1,double eps)
 26.         {
 27.             this.x = 0;
 28.             this.x0 = x0;
 29.             this.x1 = x1;
 30.             this.eps = eps;
 31.             this.liczba_krokow = 0;
 32.         }
 33.  
 34.         private double liczenie_funkcji(double x)
 35.         {
 36.             return (x - 2 * Math.Exp(-x));
 37.         }
 38.  
 39.         public double liczenie_siecznej()
 40.         {
 41.             do
 42.             {
 43.                 //wykonywanie funkcji
 44.                 x = x1 - liczenie_funkcji(x1) * (x1 - x0) / (liczenie_funkcji(x1) - liczenie_funkcji(x0));
 45.                 //zamiana wartosci
 46.                 x0 = x1;
 47.                 x1 = x;
 48.                 //zwiekszanie liczby krokow
 49.                 liczba_krokow++;
 50.  
 51.             } while (!(Math.Abs(liczenie_funkcji(x)) < eps));
 52.  
 53.             return x;
 54.         }
 55.  
 56.         public double zwroc_liczbe_krokow()
 57.         {
 58.             return liczba_krokow;
 59.         }
 60.  
 61.     }
 62.  
 63.     class Program
 64.     {
 65.         static void Main(string[] args)
 66.         {
 67.             double x0 = -1;
 68.             double x1 = -1;
 69.             double eps;
 70.  
 71.             while(!(x0>=0 && x0<=1))
 72.             {
 73.                 Console.WriteLine("podaj x0 (0<=x0<=1): ");
 74.                 x0 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 75.                 Console.Clear();
 76.             }
 77.  
 78.             while (!(x1 >= 0 && x1 <= 1))
 79.             {
 80.                 Console.WriteLine("podaj x1 (0<=x1<=1): ");
 81.                 x1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 82.                 Console.Clear();
 83.             }
 84.  
 85.             Console.WriteLine("podaj epsilon: ");
 86.             eps = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 87.             Console.Clear();
 88.  
 89.             MetodaSiecznych obiekt = new MetodaSiecznych(x0, x1, eps);
 90.            
 91.             Console.WriteLine("wynik to: {0}",obiekt.liczenie_siecznej());
 92.             Console.WriteLine("wynik wyliczono w {0} krokach",obiekt.zwroc_liczbe_krokow());
 93.             Console.WriteLine("dokladnosc wyniku wynosi: {0} \n", eps);
 94.         }
 95.     }
 96. }
RAW Paste Data