daily pastebin goal
65%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 21st, 2017 53 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /**********************************************************************************/
 2. /*     Program symulatora SP-841/AVR w wersji do zadań z Symulatorem Obiektów     */
 3. /**********************************************************************************/
 4. #include "WorkObiekt.h"             // Definicje zmiennych i prototypy funkcji SP841
 5. #include "SchematA.h"               // Definicje wejść i wyjść obiektu A
 6. #include "Zadania.h"
 7. #include <iostream>
 8.  
 9. using namespace std;// Zadania użytkownika
 10. int stanLCD=1;
 11. int timLCD=30;
 12. int t1=300;
 13. int t2=500;
 14. short stan1=1;
 15. int tim1=30;
 16. short stan2=1;
 17. int tim2;
 18.  
 19. short stan3=1;
 20. int tim3;
 21.  
 22. void dzialaj(); //deklaracja zapowiadajaca
 23. void inicjuj(void)                  // Inicjowanie programu (jednorazowo przy starcie)
 24. {
 25. }
 26.  
 27. void oblicz(void)                   // Kod użytkownika - wykonywany co wCykl [ms]
 28. {
 29.  
 30.    
 31.    
 32.     //STEROWANIE WYSWIETLACZEM!!!
 33.     switch(stanLCD)
 34.     {
 35.     case 1:
 36.             LCD_xy(0,1); LCD_puts("    Sterowanie");
 37.             LCD_xy(0,2); LCD_puts("    zbiornikiem");
 38.             if(!timLCD) { stanLCD=2; timLCD=20; }
 39.  
 40.             break;
 41.  
 42.     case 2:
 43.             LCD_xy(0,1); LCD_puts("Wlaczany tryb             ");
 44.             LCD_xy(0,2); LCD_puts("automatczny              ");
 45.             if(!timLCD) {stanLCD=3;}
 46.             break;
 47.  
 48.     case 3:
 49.             LCD_xy(0,1); LCD_puts("(AUTO) K1-reczny               ");
 50.             LCD_xy(0,2); LCD_puts("K2ustaw K3stany            ");
 51.            
 52.                
 53.                 dzialaj(); // funkcja zawierajaca program
 54.  
 55.            
 56.             if(aK1 && !pK1) {stanLCD=4; timLCD=20;} //przechodzimy do recznego
 57.             if(aK2 && !pK2) {stanLCD=6;} //ustawienia
 58.             if(aK3 && !pK3) {stanLCD=8; }
 59.             break;
 60.  
 61.            
 62.     case 8: dzialaj();
 63.             sprintf(buf,"Z1=%dZ2=%dZ3=%dZ4=%d    ",Z1,Z2,Z3,Z4); //sprawdzanie stanów
 64.             LCD_xy(0,1); LCD_puts(buf);
 65.             sprintf(buf,"Z5=%dG=%dM=%d K3cof        ",Z5,G,M);
 66.             LCD_xy(0,2); LCD_puts(buf);
 67.             if(!aK3 && pK3)
 68.             {stanLCD=3;
 69.  
 70.             }
 71.             break;
 72.  
 73.  
 74.     case 4: Z1=Z2=Z3=Z4=Z5=G=M=0; //ekran przejsciowy
 75.             LCD_xy(0,1); LCD_puts("Wlaczany tryb        ");
 76.             LCD_xy(0,2); LCD_puts("reczny               ");
 77.             if(!timLCD) stanLCD=5;
 78.             break;
 79.  
 80.     case 5:
 81.         LCD_xy(0,1); LCD_puts("Z1-Z5:K1-K5      "); //sterowanie reczne
 82.         LCD_xy(0,2); LCD_puts("G-K7, auto-K8 ");
 83.        
 84.         if(aK1 && !pK1) // wlacz i wylacz Z1
 85.             Z1=1;
 86.         if(!aK1 && pK1)
 87.             Z1=0;
 88.  
 89.         if(aK2 && !pK2)// wlacz i wylacz Z2
 90.             Z2=1;
 91.         if(!aK2 && pK2)
 92.             Z2=0;
 93.  
 94.         if(aK3 && !pK3)// wlacz i wylacz Z3
 95.             Z3=1;
 96.         if(!aK3 && pK3)
 97.             Z3=0;
 98.  
 99.         if(aK4 && !pK4)// wlacz i wylacz Z4
 100.             Z4=1;
 101.         if(!aK4 && pK4)
 102.             Z4=0;
 103.  
 104.         if(aK5 && !pK5)// wlacz i wylacz Z5
 105.             Z5=1;
 106.         if(!aK5 && pK5)
 107.             Z5=0;
 108.  
 109.     //  if(aK6 && !pK6)
 110. //          M=1;//
 111. //      if(!aK6 && pK6)/ mieszadlem nie sterujemy recznie !
 112. //          M=0;
 113.  
 114.         if(aK7 && !pK7) // wlacz i wylacz G
 115.             G=1;
 116.         if(!aK7 && pK7)
 117.             G=0;
 118.        
 119.  
 120.         if(X1) // jesli jest poziom X1 przerwij wlacz buzer
 121.         {
 122.             BUZ=0;
 123.             Z1=Z2=Z3=Z4=Z5=G=M=0;
 124.             stanLCD=7;
 125.             sprintf(buf,"ZBIORNIK LEWY          ");
 126.         }
 127.        
 128.         if(X3) //podobnie tylko z X3
 129.         {
 130.             BUZ=0;
 131.             Z1=Z2=Z3=Z4=Z5=G=M=0;
 132.             stanLCD=7;
 133.             sprintf(buf,"ZBIORNIK PRAWY            ");
 134.         }
 135.        
 136.         if(X5) // z X5
 137.         {
 138.             BUZ=0;
 139.             Z1=Z2=Z3=Z4=Z5=G=M=0;
 140.             stanLCD=7;
 141.             sprintf(buf,"ZBIORNIK DOLNY         ");
 142.         }
 143.  
 144.         if(T)// z temperatura
 145.         {
 146.             BUZ=0;
 147.             Z1=Z2=Z3=Z4=Z5=G=M=0;
 148.             stanLCD=7;
 149.             sprintf(buf,"TEMPERATURA       ");
 150.         }
 151.  
 152.            
 153.  
 154.         if(aK8 && !pK8)
 155.         {
 156.             stanLCD=2;
 157.             timLCD=40; // powrot do steorweania auto za pomoca klawisza K8
 158.         }
 159.         break;
 160.  
 161.     case 6: //zmiana czasow t1 i t2
 162.         dzialaj(); //podczas zmiany zbiornik musi ciagle dzialac
 163.         sprintf(buf, "t1=%2.1f(K3+/K4-)        ", (float)t1/10.0); //ustawienia trybu automatrycznego
 164.         LCD_xy(0,1);
 165.         LCD_puts(buf);
 166.         sprintf(buf,"t2=%3.1f(K5+/K6-)         ",(float)t2/10.0 );
 167.         LCD_xy(0,2);
 168.         LCD_puts(buf);
 169.         //dla t1
 170.         if(aK3)
 171.             t1+=2;
 172.         if(aK4)
 173.             t1-=2;
 174.         if(t1>500)t1=500;
 175.         if(t1<30)t1=30;
 176.  
 177. //dla t2
 178.         if(aK5)
 179.             t2+=2;
 180.         if(aK6)
 181.             t2-=2;
 182.         if(t2>1200) t2=1200;
 183.         if(t2<200) t2=200;
 184.  
 185.  
 186.  
 187.         if(!aK2 && pK2)
 188.         {
 189.             stanLCD=3;
 190.            
 191.         }
 192.         break;
 193.  
 194.     case 7 : // ekran alertowy
 195.         BUZ=0;
 196.        
 197.         LCD_xy(0,1); LCD_puts(buf); //wyswietlnie komuniaktu o bledzie
 198.         LCD_xy(0,2); LCD_puts("ALERT! K8-AUTO       ");
 199.         if(aK8 && !pK8)
 200.         { stanLCD=2; timLCD=40; BUZ=1;}
 201.         break;
 202.     }
 203.     if(timLCD) --timLCD;
 204.     pK1=aK1;
 205.     pK2=aK2;
 206.     pK3=aK3;
 207.     pK4=aK4;
 208.     L1=Z1;
 209.     L2=Z2;
 210.     L3=Z3;
 211.     L4=Z4;
 212.     L5=Z5;
 213.     L6=M;
 214.     L7=G;
 215. }
 216.  
 217. void int_T0(void)                   // Przerwanie od T0/T1/T2 wywoływane tIntr [ms]
 218. {
 219. }
 220.  
 221. void WykresyPC()                    // Opisy/wartości wykresów i zmiennych pomocniczych
 222. {
 223. }
 224. //glowna funkcja sterujaca zbiornikami
 225. void dzialaj()
 226. {
 227.         switch(stan1)
 228.     {
 229.     case 1: Z1=1;
 230.         if(!tim1) {tim1=10; stan1=2; }
 231.         else if(X1) stan1=3;
 232.         break;
 233.  
 234.     case 2: Z1=0;
 235.         if(!tim1) {stan1=1; tim1=30; }
 236.         break;
 237.  
 238.     case 3: Z1=0;
 239.         if(!X2) {stan1=1; tim1=30; }
 240.         break;
 241.     }
 242.     if(tim1) --tim1;
 243.  
 244.    
 245.     //zbiornik gorny prawy
 246.     switch (stan2)
 247.     {
 248.  
 249.     case 1: Z2=1;
 250.         if(X4) {tim2=100; stan2=2; }
 251.         break;
 252.    
 253.     case 2: Z2=1;
 254.         if(X3 || !tim2)
 255.         stan2=3;
 256.         else if(!X4) stan2=1;
 257.         break;
 258.    
 259.     case 3: Z2=0;
 260.         if(!X4)
 261.             stan2=1;
 262.         break;
 263.  
 264.     }
 265.  
 266.     if(tim2) --tim2;
 267.  
 268.    
 269.  
 270.  
 271.     //zbornik dolny !!!
 272.  
 273.     switch(stan3)
 274.     {
 275.     case 1: if(X2 && X4) //tylko wtedy gdy sa oba poziomy w zbiornikach powyzej
 276.             {
 277.                 Z3=Z4=1; Z5=M=G=0;
 278.                 if(X7) {tim3=20; stan3=2; }
 279.  
 280.             }
 281.             break;
 282.  
 283.     case 2: Z3=1; Z4=Z5=G=M=0;
 284.         if(!tim3) {stan3=3; tim3=20; }
 285.         else if(X5) {stan3=4; tim3=t1; }
 286.         break;
 287.  
 288.     case 3: Z3=0; Z4=1; Z5=G=M=0;
 289.         if(!tim3) {stan3=2; tim3=20; }
 290.         else if(X5) {stan3=4; tim3=t1; }
 291.         break;
 292.  
 293.     case 4: Z3=Z4=Z5=M=0; G=1;
 294.         if(!tim3 && T)
 295.         {tim3=50; stan3=5; }
 296.         else if (!tim3 && !T) {stan3=7; tim3=t2; }
 297.         break;
 298.    
 299.     case 5: Z3=Z4=Z5=G=0; M=1;
 300.         if(!tim3) stan3=6;
 301.         break;
 302.  
 303.     case 6: Z3=Z4=0; Z5=1; G=M=0;
 304.         if(!X7) stan3=1;
 305.             break;
 306.  
 307.     case 7: Z3=Z4=Z5=M=0; G=1;
 308.         if(!tim3)
 309.         {stan3=6;}
 310.         else if(T)
 311.         {stan3=5; tim3=50; }
 312.  
 313.         break;
 314.  
 315.  
 316.     }
 317.     if(tim3) --tim3;
 318. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top