Crackbone

dv5z5

Apr 18th, 2021
749
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*5. Napisati funkciju koja setira sve bitove jednog bajta u danom int broju. Broj i redni
 2. broj bajta su parametri funkcije.
 3. Primjer: Za broj 200 čiji je binarni zapis 11001000 i redni broj bajta 2, novi binarni
 4. broj je 1111111111001000, što je broj 65480.*/
 5.  
 6.  
 7. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 8.  
 9. #include<stdio.h>
 10.  
 11. int dTb(int);
 12. void bit_set(int*, int);
 13. void bite_set(int*, int);
 14.  
 15. int main()
 16. {
 17.     int number, bin_number, k;
 18.     printf("Unesi broj:\n");
 19.     scanf(" %d", &number);
 20.     printf("\n");
 21.     bin_number = dTb(number);
 22.     printf("Binarni broj je: %d", bin_number);
 23.     printf("\nKoji bajt zelis setirati(0ti je prvi,...):\n");
 24.     scanf(" %d", &k);
 25.     bite_set(&number, k);
 26.     //Ovo sve radi za male brojeve, ali ne i za ovo; jer kao sta se vidi ovo dole, jer vjerojatno udre neki cealing, jebi se ti sa tim, skuzi sta ne radi .D
 27.     printf(" %d", 10000000000 * 10);
 28.     bin_number = dTb(number);
 29.     printf("\nBinarni broj je: %d", bin_number);
 30.     getchar();
 31.     getchar();
 32.     return 1;
 33. }
 34.  
 35. unsigned int dTb(int number)
 36. {
 37.     unsigned int bin_numb = 0,temp=1;
 38.     int remain;
 39.     while (number > 0)
 40.     {
 41.         remain = number % 2;
 42.         number = number / 2;
 43.         bin_numb = bin_numb + remain * temp;
 44.         temp = temp * 10;
 45.  
 46.     }
 47.  
 48.  
 49.     return bin_numb;
 50. }
 51.  
 52. void bit_set(int *number, int k)
 53. {
 54.     *number |= 1 << k;
 55. }
 56.  
 57. void bite_set(int *number, int k)
 58. {
 59.     int i = 0;
 60.     while (i < 8)
 61.     {
 62.  
 63.         bit_set(number, (8 * k) + i);
 64.  
 65.         i++;
 66.     }
 67. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×