daily pastebin goal
67%
SHARE
TWEET

binomial theorem

a guest Oct 29th, 2012 54 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <math.h>
 4. //Maciej Januszewski, III semestr, PS2
 5.  
 6. //Wyznacza wartość symbolu Newtona z definicji(iteracyjnie).
 7. //Najpierw trzeba zdefiniować własność silni.
 8. long silnia(int a)
 9. {
 10.     long s;
 11.    
 12.     //Z własności wiemy, że 1!=1 oraz 0! = 1
 13.     if (a == 0 || a == 1)
 14.         {
 15.         return 1;
 16.         }
 17.         else
 18.         {
 19.         s = 1;
 20.         for (int i = 1; i <= a; i++)
 21.         {
 22.             s *= i;
 23.         }
 24.         }
 25.     return s;
 26. }
 27.  
 28. //Mając daną już własność silni, korzystam ze wzoru.
 29. long newton(int n, int k)
 30. {
 31.         return silnia(n)/(silnia(k)*silnia(n-k));
 32. }
 33.  
 34. //Wyznacza wartość  symbolu Newtona rekurencyjnie ze wzoru.
 35. unsigned long int newton_rek(long int n ,long int k)
 36. {
 37.     if ( n == k || k == 0 )
 38.     {
 39.         return 1;
 40.     }
 41.    
 42.     if (k > n)
 43.     {
 44.         return 0;
 45.     }
 46.    
 47.     else return newton_rek(n-1,k-1) + newton_rek(n-1,k);
 48. }
 49. //Program główny.
 50. int main()
 51. {
 52.     int n = 0;
 53.     int k = 0;
 54.         long funkcja1 = 0;
 55.         long funkcja2 = 0;
 56.  
 57.                  FILE *f = fopen("In0101.txt", "r+");    
 58.                  if (f == NULL)
 59.                         {
 60.                                 printf("Nie udalo sie otworzyc pliku In0101.txt\n");
 61.                                 return 1;
 62.                         }
 63.                         fread(n, sizeof(long), 1 , f);
 64.                                                 fread(k, sizeof(long), 1 , f);
 65.                                                 fclose(f);
 66.                                                
 67.                                                 FILE *ff = fopen("Out0101.txt", "w+");    
 68.                                                        
 69.                                                 if (ff == NULL)
 70.                                                          {
 71.                                 printf("Nie udalo sie otworzyc pliku Out0101.txt\n");
 72.                                 return 1;
 73.                                                          }
 74.  
 75.                                                 funkcja1 = newton(n,k);
 76.                                                 funkcja2 = newton_rek(n,k);
 77.                                                 fwrite(funkcja1, sizeof(long), 1 , ff);
 78.                                                 fwrite(funkcja2, sizeof(long), 1 , ff);
 79.                                                 fclose(f);
 80.                                                
 81.     return 0;
 82. }
RAW Paste Data
Top