Advertisement
xangin

Mi BLE lock door binary sensor

Aug 29th, 2023
984
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
YAML 0.39 KB | None | 0 0
 1. #in configuration.yaml
 2. template:
 3.   - trigger:
 4.       - platform: state
 5.         entity_id: sensor.frontdoorlock_action #replace with your entity id
 6.         to: door
 7.     binary_sensor:
 8.       - name: "front_door"
 9.         unique_id: front_door
 10.         device_class: door
 11.         icon: mdi:door
 12.         state: >
 13.          {{ is_state_attr('sensor.frontdoorlock_action', 'action_id', 0) }}
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement