deyanivanov966

Task 2 Excercises

Oct 20th, 2021
662
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Задача 2. Да се добавят 2 текстови кутии и един бутон. В първата текстова кутия да се въведе цяло положително число N. При натискане на бутона във втората текстова кутия да се изведе сумата на числата от 1 до N.
 2.  
 3.  
 4.  
 5. using System;
 6. using System.Collections.Generic;
 7. using System.Linq;
 8. using System.Web;
 9. using System.Web.UI;
 10. using System.Web.UI.WebControls;
 11.  
 12. namespace WebApplication1
 13. {
 14.     public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
 15.     {
 16.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 17.         {
 18.  
 19.         }
 20.  
 21.          protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
 22.     {
 23.        
 24.  
 25.  int n = int.Parse(TextBox4.Text);
 26.         int s = 0;
 27.         for (int i = 1; i <= n; i++)
 28.         {
 29.             s = s + i;
 30.         }
 31.         TextBox5.Text = s.ToString();
 32.        }
 33.     }
 34. }
RAW Paste Data