SHARE
TWEET

gute_mikrowelle

pabloducato Apr 18th, 2019 98 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*************************************************************************/
 2. /*  Program testowy dla obiektu X oprogamowania SPSym                    */
 3. /*************************************************************************/
 4. #include "spsym.h"          // Pomocnicze funkcje i deklaracje
 5. #include <stdio.h>          // Stadnardowe I/O
 6. #include <conio.h>
 7.  
 8. // --- Makrodefinicje dla obiektu X ---
 9. #define T  X8
 10. #define Z1 Y1
 11. #define Z2 Y2
 12. #define Z3 Y3
 13. #define Z4 Y4
 14. #define Z5 Y5
 15. #define M  Y6
 16. #define G1 Y7
 17.  
 18. // --- Zmienne użytkownika ---
 19. int timsec = 0;
 20. int licz=0;                 // Licznik przerwań
 21.  
 22. //TIMERY
 23. char counterBeeps, counterTimer = 0;
 24. int timTime = 3000;
 25.  
 26. //ZMIENNE ODPOWIEDZIALNE ZA OTWARCIE/ZAMKNIECIE DRZWICZEK
 27. char door = 0, workMode = 1, pause = 0;
 28. char work = 0;
 29.  
 30. //ZMIENNE ODPOWIEDZIALNE ZA CZAS I TRYBY
 31. char helpmodevar = 1;
 32. char chosenMode = 1;
 33. char viewingChosenMode = 1;
 34. char counterViewingChosenMode;
 35. char timeMode = 1;
 36. char timeViewMode = 1;
 37. char viewingTime = 1;
 38. char timeShowingMode = 1;
 39. char counterTimerBeeps;
 40.  
 41. //ZMIENNE ODP ZA WYSWIETLANIE NAPISOW
 42. const char *text0 = "DOOR";
 43. const char *text1 = "FROZEN";
 44. const char *text2 = "WARMING";
 45. const char *text3 = "GRILL";
 46. const char *text4 = "BOILING";
 47. const char *text5 = "SERVICE";
 48. const char *text;
 49. const char *p = "NO";
 50.  
 51.  
 52. //ZMIENNE ODPOWIEDZIALNE ZA STEROWANIE MOCA
 53. int powerMode = 1;
 54. char timPower, power1, power0;
 55. int power = 0;
 56. char powerAdjusting = 1;
 57.  
 58. char timeshowing2 = 1;
 59.  
 60. void prolog(void)          
 61. {
 62.     L1=L2=L3=L4=L5=0;          
 63. }
 64.  
 65. void oblicz(void)          
 66. {
 67.    
 68. pK1=aK1; pK2=aK2; pK3=aK3; pK4=aK4;
 69. pK5=aK5; pK6=aK6; pK7=aK7; pK8=aK8;
 70.  
 71. power1 = (int)(power*25)/1000;
 72. power0 = 5 - power1/1000;
 73.  
 74.  
 75. //OTWARCIE/ZAMKNIECIE DRZWICZEK
 76. if(!work && !door && pK1) {door = 1; L1=1;
 77. viewingChosenMode=0; timeMode=0; workMode = 0;}
 78. else if(!work && door && pK1 && L1 == 1) {door = 0; L1=0;
 79. viewingChosenMode=1; timeMode=1; powerMode=1; workMode = helpmodevar; }
 80.  
 81.  
 82. //TRYB PRACY MIKROFALOWKI
 83. //ODMRAZANIE
 84. //GRZANIE
 85. //GRILLOWANIE
 86. //GOTOWANIE
 87. //CZYSZCZENIE SPRZĘTU
 88. if(!work)
 89. {
 90.     switch(chosenMode)
 91.     {
 92.         case 1:
 93.         {
 94.             if(pK2 && door == 0 && workMode >=1 && workMode <=5) chosenMode = 2;
 95.         }
 96.         break;
 97.         case 2:
 98.         {
 99.             if(!pK2 && door == 0 && workMode <=5)
 100.             {
 101.                 chosenMode = 1;
 102.                 workMode++;
 103.                 helpmodevar = workMode;
 104.                 if(workMode > 5) {workMode = 1; helpmodevar = 1;}
 105.             }
 106.            
 107.         }
 108.         break;
 109.     }
 110. }
 111.  
 112. //NAPISY
 113. if(workMode == 0)text = text0;
 114. else if(workMode == 1)text = text1;
 115. else if (workMode == 2)text = text2;
 116. else if (workMode == 3)text = text3;
 117. else if (workMode == 4)text = text4;
 118. else if (workMode == 5)text = text5;
 119.  
 120. //WYSWIETLANIE WYBRANEGO TRYBU PRACY MIKROFALOWKI
 121. switch(viewingChosenMode)
 122.     {
 123.     case 0: L2=0;
 124.     break;
 125.     case 1:
 126.     {
 127.         L2 = 0;
 128.         counterViewingChosenMode = workMode;
 129.         if(counterViewingChosenMode)
 130.         {
 131.             counterBeeps = 2;
 132.             viewingChosenMode = 2;
 133.         }
 134.         else L2 = 1;
 135.     }
 136.         break;
 137.     case 2:
 138.     {
 139.         L2 = 1;
 140.         if(!counterBeeps && counterViewingChosenMode > 1)
 141.         {viewingChosenMode = 3; counterBeeps = 2;
 142.         counterViewingChosenMode--;}
 143.         else if(!counterBeeps && counterViewingChosenMode == 1)
 144.         {viewingChosenMode = 3; counterBeeps = 15;
 145.         counterViewingChosenMode--;}
 146.     }
 147.         break;
 148.     case 3:
 149.     {
 150.         L2 = 0;
 151.         if(!counterBeeps && counterViewingChosenMode)
 152.         {viewingChosenMode = 2; counterBeeps = 2;}
 153.         else if(!counterBeeps && !counterViewingChosenMode)
 154.         viewingChosenMode = 1;
 155.     }
 156.         break;
 157.  }
 158.    
 159. //USTAWIENIA CZASU
 160. switch(timeMode)
 161. {
 162.     case 1:
 163.         if(aK6 && timTime>0) {timTime=timTime-10;}
 164.         else if(aK6 && timTime==0);
 165.         else if(aK7 && timTime<3000) {timTime=timTime+10;}
 166.         else if(aK7 && timTime==3000);
 167.         break;
 168. }
 169.  
 170. //USTAWIENIE SYGNALIZACJI DIOD DLA CZASU
 171. switch(timeViewMode)
 172. {
 173. case 1:
 174.         {
 175.             if(pK6 && door == 0) {timeViewMode = 2; L6=1;}
 176.             else if(pK7 && door == 0) {timeViewMode = 3; L7=1;}
 177.         }
 178.         break;
 179. case 2:
 180.         {  
 181.             if(!pK6 && work == 0)
 182.             {
 183.                 timeViewMode = 1;
 184.                 L6=0;
 185.             }
 186.             else if(work == 1) L6=1;
 187.         }
 188.         break;
 189. case 3:
 190.         {
 191.             if(!pK7 && work == 0)
 192.             {
 193.                 timeViewMode = 1;
 194.                 L7=0;
 195.             }
 196.             else if(work == 1) L7=1;
 197.         }
 198.         break;
 199. }
 200.  
 201.  
 202.  //ZMIANA MOCY MIKROFALOWKI
 203.  
 204.  switch(powerAdjusting)
 205.     {
 206.         case 1:
 207.         {
 208.             if(pK4) powerAdjusting = 2;
 209.             else if(pK3) powerAdjusting = 3;
 210.         }
 211.         break;
 212.         case 2:
 213.         {
 214.             if(!pK4 && L5 == 0)
 215.             {
 216.                 powerAdjusting = 1;
 217.                 power+=100.00;
 218.                 if(power>1000) power = 0;
 219.             }      
 220.         }
 221.         break;
 222.         case 3:
 223.         {
 224.             if(!pK3 && L5 == 0)
 225.             {
 226.                 powerAdjusting = 1;
 227.                 power-=100.00;
 228.                 if(power<0) power = 0;
 229.             }
 230.         }
 231.         break;
 232.     }
 233.  
 234. // USTAWIENIE MOCY
 235. // WSPOLCZYNNIK WYPELNIENIA
 236. switch(powerMode)
 237.     {
 238.     case 1:
 239.     {
 240.         L4 = 0; L3=0;
 241.         timPower = power1;
 242.         if(power) powerMode = 2;
 243.         else powerMode = 4;
 244.     }
 245.         break;
 246.     case 2:
 247.     {
 248.         L4 = 1; L3 = 1;
 249.         if(!timPower && power < 1000.00)
 250.         {powerMode = 3; timPower = power0;}
 251.         else if(!power) powerMode = 4;
 252.     }
 253.         break;
 254.     case 3:
 255.     {
 256.         L4 = 0; L3 = 0;
 257.         if(!timPower && power > 0)
 258.         {powerMode = 2; timPower = power1;}
 259.         else if(!power) powerMode = 5;
 260.     }
 261.         break;
 262.     case 4:
 263.     {
 264.         L4 = 0; L3 = 0;
 265.         if(power) {powerMode = 3; timPower = power0;}
 266.         else powerMode = 5;
 267.     }
 268.     break;
 269.     case 5:
 270.     {
 271.         L4 = 1; L3 = 1;
 272.         if(power) {powerMode = 3; timPower = power0;}
 273.         else powerMode = 4;
 274.     }
 275.     break;
 276.     }
 277.    
 278. //PRACA MIKROFALOWKI
 279. if(door == 0 && pK5 && work==0 && timTime > 0 && power != 0)
 280. {work=1; door = 0;
 281. timeMode=0; p="ON"; L5=1; L6=1; L7=1;}
 282. else if( pK5 && work==1)
 283. {L5 = 0; work=0; viewingChosenMode=1; timeMode=1;
 284. powerMode=1; p="P"; L6=0; L7=0;}
 285. else if( timTime == 0 && work==1)
 286. {L5 = 0; work=0; viewingChosenMode=1; timeMode=1;
 287. powerMode=1; power=0; workMode=1; p="NO"; L6=0; L7=0;}
 288.  
 289.    
 290. if(counterBeeps) --counterBeeps;
 291. if(timTime && work) --timTime;
 292. if(timPower) --timPower;
 293.    
 294. sprintf(buf,"Time:%d  Power:%d                ",
 295. (int)timTime/10, (int)power);
 296. LCD_xy(1,1); LCD_puts(buf);
 297. sprintf(buf,"Mode:0%d   %s %s  ",
 298. (int)workMode, text, p);
 299. LCD_xy(1,2); LCD_puts(buf);
 300.    
 301. }
 302.  
 303.  
 304. void przerwanie(void)      
 305. {
 306. }
 307.  
 308. void komunikacja(void)     
 309. {}
 310.  
 311. #ifdef Symulator_PC
 312. void wykres(void)          
 313. {
 314.     aTab[0] = (int)(AI[0]/10.0);
 315.     aTab[1] = (int)(AI[1]/5.0);
 316.     aTab[2] = AI[7];
 317.     aTab[3] = (int)(licz/100.0);
 318.     aTab[4] = AO[0];
 319.     aTab[5] = AO[7];
 320.     aTab[6] = -120;
 321.     aTab[7] =  120;
 322.     bTab[0] = (int)aK1;
 323.     bTab[1] = (int)aK2;
 324.     bTab[2] = (int)aK3;
 325.     bTab[3] = (int)aK4;
 326.     bTab[4] = (int)L1;
 327.     bTab[5] = (int)L2;
 328.     bTab[6] = (int)L3;
 329.     bTab[7] = (int)L4;
 330.     bTab[8] = (int)L5;
 331.     bTab[9] = (int)L6;
 332.     bTab[10] = (int)L7;
 333.     //bTab[11] = 11;
 334.     bTab[12] = 12;
 335.     bTab[13] = 13;
 336.     bTab[14] = 14;
 337.     bTab[15] = 15;
 338. }
 339. #endif
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top