Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Fuja

a guest Apr 7th, 2020 152 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. using ASD.Graphs;
 3. using System;
 4. using System.Collections.Generic;
 5.  
 6. namespace Lab05
 7. {
 8.  
 9. public class PathFinder : System.MarshalByRefObject
 10.     {
 11.  
 12.     /// <summary>
 13.     /// Algorytm znajdujący drugą pod względem długości najkrótszą ścieżkę między a i b.
 14.     /// Możliwe, że jej długość jest równa najkrótszej (jeśli są dwie najkrótsze ścieżki, algorytm zwróci jedną z nich).
 15.     /// Dopuszczamy, aby na ścieżce powtarzały się wierzchołki i/lub krawędzie.
 16.     /// Można założyć, że a!=b oraz że w grafie nie występują pętle.
 17.     /// </summary>
 18.     /// <remarks>
 19.     /// Wymagana złożoność do O(D), gdzie D jest złożonością implementacji alogorytmu Dijkstry w bibliotece Graph.
 20.     /// </remarks>
 21.     /// <param name="g">badany graf</param>
 22.     /// <param name="path">null jeśli druga ścieżka nie istnieje, wpp ściezka jako tablica krawędzi</param>
 23.     /// <returns>null jeśli druga ścieżka nie istnieje, wpp długość znalezionej ścieżki</returns>
 24.     public double? FindSecondShortestPath(Graph g, int a, int b, out Edge[] path)
 25.         {
 26.             PathsInfo[] pathsInfo, pathsInfo_copy = null;       // wynik Dijkstry dla grafu g i g_copy
 27.             path = null;
 28.             List<Edge> shortestPath = new List<Edge>();         // najkrotsza sciezka
 29.             List<Edge> second_shortestPath = new List<Edge>();  // druga najkrotsza sciezka
 30.             Graph g_reversed = null;
 31.             Graph g_copy = null;
 32.  
 33.             g_copy = g.Clone();                                 // kopia grafu g
 34.             foreach (Edge e in g_copy.OutEdges(b))              // usuwamy wierzchołek b z grafu g_copy
 35.                 g_copy.DelEdge(e);
 36.  
 37.             if (g.Directed)
 38.             {
 39.                 Graph g_copy_reversed = g_copy.Reverse();
 40.                 foreach (Edge e in g_copy_reversed.OutEdges(b))
 41.                     g_copy.DelEdge(e.To, e.From);
 42.             }
 43.  
 44.             ShortestPathsGraphExtender.DijkstraShortestPaths(g_copy, a, out pathsInfo_copy);
 45.  
 46.             if (!ShortestPathsGraphExtender.DijkstraShortestPaths(g, a, out pathsInfo))             // zwykle odleglosci
 47.                 return null;
 48.  
 49.             if (GraphHelperExtender.IsNaN(pathsInfo[b].Dist))                                       // sprawdzenie czy istnieje najkrotsza sciezka
 50.                 return null;
 51.  
 52.             int w = b;
 53.             while (w != a)                                       // tworzymy najkrosza sciezke z a do b
 54.             {
 55.                 shortestPath.Add((Edge)pathsInfo[w].Last);
 56.                 w = ((Edge)pathsInfo[w].Last).From;
 57.             }
 58.  
 59.             //Edge[] shpa = PathsInfo.ConstructPath(a, b, pathsInfo);
 60.  
 61.  
 62.  
 63.             double weight_sum = 0;                              // chwilowa suma wag do pewnego momentu najkrotszej sciezki
 64.             double min_weight = Double.MaxValue;                // dlugosc drugiej najkrotszej sciezki
 65.             Edge min_neighbour = new Edge();                    // krawedz przy ktorej schodzimy z najkrotszej sciezki
 66.            
 67.            
 68.             if(g.Directed)                                      // dla grafu skierowanego
 69.             {
 70.                 g_reversed = g.Reverse();
 71.  
 72.                 for (int i = 0; i < shortestPath.Count; i++)
 73.                 {
 74.                     foreach (Edge e in g_reversed.OutEdges(shortestPath[i].To))
 75.                     {
 76.                         if (e.To != shortestPath[i].From)
 77.                         {
 78.                             double local_weight = weight_sum + e.Weight + pathsInfo_copy[e.To].Dist;
 79.                             if (local_weight < min_weight)
 80.                             {
 81.                                 min_weight = local_weight;
 82.                                 min_neighbour = e;
 83.  
 84.                                 if (min_weight == pathsInfo[b].Dist)
 85.                                     break;
 86.                             }
 87.                         }
 88.                     }
 89.  
 90.                     if (i == shortestPath.Count - 1)
 91.                     {
 92.                         foreach (Edge e in g_reversed.OutEdges(shortestPath[i].From))
 93.                         {
 94.                             double local_weight = weight_sum + shortestPath[shortestPath.Count - 1].Weight + e.Weight + pathsInfo_copy[e.To].Dist;
 95.  
 96.                             if (local_weight < min_weight)
 97.                             {
 98.                                 min_weight = local_weight;
 99.                                 min_neighbour = e;
 100.  
 101.                                 if (min_weight == pathsInfo[b].Dist)
 102.                                     break;
 103.                             }
 104.                         }
 105.                     }
 106.  
 107.                     if (min_weight == pathsInfo[b].Dist)
 108.                         break;
 109.                     weight_sum += shortestPath[i].Weight;
 110.                 }
 111.             }
 112.             else                                                // dla grafu nieskierowanego
 113.             {
 114.                 for (int i = 0; i < shortestPath.Count; i++)
 115.                 {
 116.                     foreach (Edge e in g.OutEdges(shortestPath[i].To))
 117.                     {
 118.                         if (i == 0)
 119.                         {
 120.                             if (e.To != shortestPath[i].From)
 121.                             {
 122.                                 double local_weight = weight_sum + e.Weight + pathsInfo_copy[e.To].Dist;
 123.  
 124.                                 if (local_weight < min_weight)
 125.                                 {
 126.                                     min_weight = local_weight;
 127.                                     min_neighbour = e;
 128.                                 }
 129.                             }
 130.                         }
 131.                         else if (e.To != shortestPath[i - 1].To && e.To != b)
 132.                         {
 133.                             double local_weight = weight_sum + e.Weight + pathsInfo_copy[e.To].Dist;
 134.                             if (e.To == shortestPath[i].From)
 135.                                 local_weight += 2 * e.Weight;
 136.  
 137.                             if (local_weight < min_weight)
 138.                             {
 139.                                 min_weight = local_weight;
 140.                                 min_neighbour = e;
 141.                             }
 142.                         }
 143.  
 144.                         if (min_weight == pathsInfo[b].Dist)
 145.                             break;
 146.                     }
 147.  
 148.                     if (i == shortestPath.Count - 1)
 149.                     {
 150.                         foreach (Edge e in g.OutEdges(shortestPath[i].From))
 151.                         {
 152.                             double local_weight = weight_sum + shortestPath[shortestPath.Count - 1].Weight + e.Weight + pathsInfo_copy[e.To].Dist;
 153.  
 154.                             if (local_weight < min_weight)
 155.                             {
 156.                                 min_weight = local_weight;
 157.                                 min_neighbour = e;
 158.  
 159.                                 if (min_weight == pathsInfo[b].Dist)
 160.                                     break;
 161.                             }
 162.                         }
 163.                     }
 164.  
 165.                     if (min_weight == pathsInfo[b].Dist)
 166.                         break;
 167.  
 168.                     weight_sum += shortestPath[i].Weight;
 169.                 }
 170.             }
 171.  
 172.            if (min_weight == Double.MaxValue)
 173.               return null;
 174.  
 175.             w = b;
 176.             while (w != min_neighbour.From)
 177.             {
 178.                 second_shortestPath.Add((Edge)pathsInfo[w].Last);
 179.                 w = ((Edge)pathsInfo[w].Last).From;
 180.             }
 181.  
 182.             second_shortestPath.Add(new Edge(min_neighbour.To, min_neighbour.From, min_neighbour.Weight));
 183.  
 184.             if(shortestPath.Contains(min_neighbour) || shortestPath.Contains(new Edge(min_neighbour.To, min_neighbour.From, min_neighbour.Weight)))
 185.             {
 186.                 second_shortestPath.Add(min_neighbour);
 187.                 second_shortestPath.Add(new Edge(min_neighbour.To, min_neighbour.From, min_neighbour.Weight));
 188.             }
 189.  
 190.             w = min_neighbour.To;
 191.             while (w != a)
 192.             {
 193.                 second_shortestPath.Add((Edge)pathsInfo_copy[w].Last);
 194.                 w = ((Edge)pathsInfo_copy[w].Last).From;
 195.             }
 196.  
 197.             second_shortestPath.Reverse();
 198.             path = second_shortestPath.ToArray();
 199.  
 200.             return min_weight;
 201.         }
 202.  
 203.     /// <summary>
 204.     /// Algorytm znajdujący drugą pod względem długości najkrótszą ścieżkę między a i b.
 205.     /// Możliwe, że jej długość jest równa najkrótszej (jeśli są dwie najkrótsze ścieżki, algorytm zwróci jedną z nich).
 206.     /// Wymagamy, aby na ścieżce nie było powtórzeń wierzchołków ani krawędzi.
 207.     /// Można założyć, że a!=b oraz że w grafie nie występują pętle.
 208.     /// </summary>
 209.     /// <remarks>
 210.     /// Wymagana złożoność to O(nD), gdzie D jest złożonością implementacji algorytmu Dijkstry w bibliotece Graph.
 211.     /// </remarks>
 212.     /// <param name="g">badany graf</param>
 213.     /// <param name="path">null jeśli druga ścieżka nie istnieje, wpp ściezka jako tablica krawędzi</param>
 214.     /// <returns>null jeśli druga ścieżka nie istnieje, wpp długość tej ścieżki</returns>
 215.     public double? FindSecondSimpleShortestPath(Graph g, int a, int b, out Edge[] path)
 216.         {
 217.             path = null;
 218.             return -1;
 219.        
 220.         }
 221.  
 222.     }
 223.  
 224. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top