daily pastebin goal
74%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 44 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!-- Harjoitus 1
 2.     Harjoituksen tarkoituksena on laskea yhteen kaksi käyttäjän antamaa
 3.     lukua ja tulostaa lopputulos tietoja käsittelevälle sivulle.
 4.  
 5.     Tiedot lähettävä sivu
 6.     Tee sivu lomake_harj1.htm, jonka lomakkeella on kaksi tekstikenttää
 7.     yhteenlaskettavia tietoja varten sekä painike tietojen
 8.     lähettämiseen.  -->
 9. <html>
 10. <head>
 11.     <title> Lomakeharjoitus 1, lähettävä sivu</title>
 12. </head>
 13.  
 14. <script language="JavaScript">
 15.     // Asettaa kohdistimen ensimmäiseen kenttään
 16.     function AsetaKohdistin()
 17.     {
 18.         document.lomake_harj1.luku1.focus();
 19.         document.lomake_harj1.luku2.focus();
 20.     }
 21.    
 22.     function TarkistaTiedot(Lomake)
 23. {
 24.  
 25.     if (Lomake.luku1.value.length == 0)
 26.     {
 27.         alert("luku1 pitää antaa!");
 28.         Lomake.luku1.focus();
 29.         return false;
 30.     }
 31.    
 32.     if (Lomake.luku2.value.length == 0)
 33.     {
 34.         alert("Luku2 pitää antaa!");
 35.         Lomake.luku2.focus();
 36.         return false;
 37.     }
 38.    
 39.  
 40.  
 41.  
 42.   // Kaikki muodollisesti OK, lähetetään lomaketiedot palvelimelle
 43.   Lomake.submit();
 44. }
 45. </script>
 46.  
 47. <body onLoad="AsetaKohdistin();">
 48.     <h1>Lomakeharjoitus 1, lähettävä sivu</h1><br/>
 49.     <p>Kahden luvun yhteenlasku.</p>
 50.  
 51.     <form action="tunnilla.lomake_harj1.php" method="post" name="Lomake_harj1.html">
 52.         Luku1: <input type="text" name="luku1" /><br/>
 53.         Luku2: <input type="text" name="luku2" /><br/>
 54.         <input type="button" value="Laske" onClick="TarkistaTiedot(this.form)" />
 55.         <input type="reset" value="Tyhjennä" />
 56.     </form>
 57. </body>
 58. </html>
RAW Paste Data
Top