SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 19th, 2019 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4. #include <sys/socket.h>
 5. #include <netinet/in.h>
 6. #include <arpa/inet.h>
 7.  
 8. #include <sys/types.h>
 9. #include <sys/stat.h>
 10.  
 11. #include <dirent.h>
 12.  
 13. void ProcessClientConnection(int clientSocket)
 14. {
 15.     //tworzenie listy plik贸w
 16.     //max 256 wpis贸w po 256 znak贸w
 17.     char files[256][256];
 18.  
 19.     //licznik plik贸w w folderze
 20.     int fileCounter = 0;
 21.  
 22.     //struktura do listowania element贸w w katalogu
 23.     struct dirent* dirEntry;
 24.  
 25.     //otwieram wybrany kataloga
 26.     DIR* directory = opendir("."); 
 27.  
 28.     //po udanym otwarciu katalogu pobiera info o plikach
 29.     if (directory)
 30.     {
 31.         while ((dirEntry = readdir(directory)) != NULL)
 32.         {
 33.             //warunek sprawdzaj膮ca czy element nie jest katalogiem
 34.             if (dirEntry->d_type != DT_DIR)
 35.             {
 36.                 printf("%s\n", dirEntry->d_name);
 37.  
 38.                 //kopia nazwy pliku do listy element贸w
 39.                 strcpy(files[fileCounter], dirEntry->d_name);
 40.                 fileCounter++;
 41.             }
 42.         }
 43.  
 44.         //zamkni臋cie katalogu
 45.         closedir(directory);
 46.     }
 47.  
 48.     //rzutowanie warto艣ci z lio艣ci膮 plik贸w na format sieciowy
 49.     long dl_ilscoPlikow = htonl((long)fileCounter);
 50.  
 51.     //warunek wysy艂ania ilo艣ci plik贸w do klienta
 52.     if (send(clientSocket, &dl_ilscoPlikow, sizeof(long), 0) != sizeof(long))
 53.     {
 54.         printf("Amount of files can not be transfer\n");
 55.         return;
 56.     }
 57.  
 58.     //wys艂anie wszystkich nazw plik贸w do klienta
 59.     int i = 0;
 60.     for (i = 0; i < fileCounter; i++)
 61.     {
 62.         //fukcja przesy艂u danych
 63.         send(clientSocket, files[i], 256, 0); //strlen(files[i])
 64.     }
 65.  
 66.    
 67. }
 68. //zmiena dla pliku wybranego przez klienta
 69. int ProcessDownload(int clientSocket){
 70.     char filename[256];
 71.  
 72.     //fukcja wyzerowania zmiennej z nazw膮 pliku
 73.     memset(filename, 0, 256);
 74.     //tworzenie struktury niezb臋dnej do pobrania informacji o pliku
 75.     struct stat fileinfo;
 76.  
 77. // p臋tal wyboru i pobierania pliku
 78. while (1)
 79. {
 80.  
 81.     //pobranie nazwy pliku od klienta
 82.     if (recv(clientSocket, filename, 256, 0) <= 0)
 83.     {
 84.         printf("Invalid path\n");
 85.         return 0;
 86.     }
 87.  
 88.     printf("Chosen file is %s\n", filename);
 89.  
 90.  
 91.  
 92.     //pobranie informacji o pliku
 93.     if (stat(filename, &fileinfo) < 0)
 94.     {
 95.         printf("File information can not be transfer\n");
 96.        
 97.         //wys艂anie na serwer informacji o pliku
 98.         long fileSize = htonl((long)0);
 99.  
 100.         //wys艂anie do klienta wielko艣ci pliku
 101.         if(send(clientSocket, &fileSize, sizeof(long), 0) != sizeof(long))
 102.         {
 103.             printf("Size of the file can not be trasfer\n");
 104.             continue;
 105.         }
 106.        
 107.         continue;
 108.     }
 109.  
 110.     //je偶eli wielko艣膰 pliku to 0
 111.     if (fileinfo.st_size == 0)
 112.     {
 113.         printf("Size of the file = 0\n");
 114.  
 115.         //wys艂anie na serwer informacji
 116.         long fileSize = htonl((long)0);
 117.  
 118.         //wys艂anie do klienta wielko艣ci pliku
 119.         if(send(clientSocket, &fileSize, sizeof(long), 0) != sizeof(long))
 120.         {
 121.             printf("Size of the file can not be trasfer\n");
 122.             continue;
 123.         }
 124.  
 125.         continue;
 126.     }
 127.     if (fileinfo.st_size != 0){
 128.         break;
 129.     }
 130. }
 131.     printf("Size of the file = %d\n", fileinfo.st_size);
 132.  
 133.     //rzutowanie wielko艣ci pliku na format sieciowy
 134.     long fileSize = htonl((long)fileinfo.st_size);
 135.  
 136.     //warunek wys艂ania do klienta wielko艣ci pliku
 137.     if (send(clientSocket, &fileSize, sizeof(long), 0) != sizeof(long))
 138.     {
 139.         printf("Size of the file can not be trasfer\n");
 140.         return 1;
 141.     }
 142.  
 143.     //ponowne przypisanie normalnej warto艣ci wielko艣ci pliku
 144.     fileSize = fileinfo.st_size;
 145.  
 146.     //suma danych jaka zosta艂a wys艂ana do klienta
 147.     long sendSummary = 0;
 148.  
 149.     //ilo艣膰 danych jaka zosta艂a odczytana z pliku
 150.     long fileReadSize = 0;
 151.  
 152.     //ilo艣膰 danych jaka zosta艂a wys艂ana do klienta w jednej paczce
 153.     long sendSize = 0;
 154.  
 155.     //otwarcie pliku w trybie binarnym
 156.     FILE* plik = fopen(filename, "rb");
 157.  
 158.     //fukcja ko艅cz膮ca nieudane otwarcie
 159.     if (plik == NULL)
 160.     {
 161.         printf("File can not be open\n");
 162.         return 1;
 163.     }
 164.  
 165.     //tworzenie buforu danych do wysy艂ania
 166.     unsigned char bufor[1024];
 167.  
 168.     //czytanie danych z pliku i wysy艂amy
 169.     while (sendSummary < fileSize)
 170.     {
 171.         //pobranie danych z pliku
 172.         fileReadSize = fread(bufor, 1, 1024, plik);
 173.  
 174.         //wys艂anie ich do klienta
 175.         sendSize = send(clientSocket, bufor, fileReadSize, 0);
 176.  
 177.         //sprawdzenie czy ilo艣膰 przeczytanych oraz wys艂anych danych sie zgadza
 178.         if (fileReadSize != sendSize)
 179.             break;
 180.  
 181.         //suma wysy艂anych danych
 182.         sendSummary += sendSize;
 183.         printf("%d bytes were sent\n", sendSummary);
 184.     }
 185.  
 186.     //zamkni臋cie pliku
 187.     fclose(plik);
 188.  
 189.     if (sendSummary == fileSize)
 190.         printf("File sent correctly\n");
 191.     else
 192.         printf("!! File sent incorrectly !!\n");
 193. }
 194.  
 195. // fukcja main start
 196. int main(int argc, char *argv[])
 197. {
 198.     unsigned int port;
 199.     int serverSocket, clientSocket;
 200.     struct sockaddr_in serverSocketAddress;
 201.     socklen_t addressSize = sizeof(struct sockaddr_in);
 202.  
 203.     printf("Which port would you prefer? : ");
 204.     scanf("%u", &port);
 205.     //utworzenie nowego socketa nas艂uchuj膮cego
 206.     serverSocket = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
 207.  
 208.     //ustawienia dla socketa po stronie serwera
 209.     serverSocketAddress.sin_family = AF_INET;
 210.     serverSocketAddress.sin_port = htons(port);
 211.     serverSocketAddress.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
 212.  
 213.     //je偶eli mo偶liwe u偶ywamy tego samego adresu socketa je偶eli by艂 ju偶 w u偶yciu
 214.     /*int opt_val = 1;
 215.     setsockopt(serverSocket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt_val, sizeof opt_val);*/
 216.  
 217.     //wyzerowanie warto艣ci
 218.     memset(serverSocketAddress.sin_zero, 0, sizeof(serverSocketAddress.sin_zero));
 219.  
 220.     //przypisanie ustawie艅 do socketa serwera
 221.     if (bind(serverSocket, (struct sockaddr*)&serverSocketAddress, addressSize) < 0)
 222.     {
 223.         printf("Binding error\n");
 224.         return 1;
 225.     }
 226.  
 227.     //rozpocz臋cie nas艂uchu na sockecie serwera
 228.     listen(serverSocket, 10);
 229.  
 230.     while (1)
 231.     {
 232.         addressSize = sizeof(struct sockaddr_in);
 233.  
 234.         //oczekiwanie na pod艂膮czenie si臋 klienta
 235.         clientSocket = accept(serverSocket, (struct sockaddr*)&serverSocketAddress, &addressSize);
 236.  
 237.         if (clientSocket < 0)
 238.         {
 239.             printf("Accept error\n");
 240.             continue;
 241.         }
 242.  
 243.         printf("Connection from %s:%u\n", inet_ntoa(serverSocketAddress.sin_addr), ntohs(serverSocketAddress.sin_port));
 244.         printf("Creating a child process\n");
 245.        
 246.         //tworzenie procesu potomnego do obs艂ugi komunikacja z klientem
 247.         if (fork() == 0)
 248.         {
 249.             // proces potomny zaczyna dzia艂a膰
 250.             printf("Start operating\n");
 251.  
 252.             //obs艂贸ga klienta
 253.             ProcessClientConnection(clientSocket);
 254.             int warunek = 1;
 255.             while (warunek) {          
 256.             warunek = ProcessDownload(clientSocket);
 257.             }
 258.            
 259.  
 260.            
 261.         }
 262.         else
 263.         {
 264.             // ponowne rozpocz臋cie nas艂uchu  
 265.             printf("Listening\n");
 266.         }
 267.     }
 268.     return 0;
 269. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top