Mihajlo_K

2.2 Телефонски претплатник

Mar 17th, 2019
63
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма во која од стандарден влез се чита мобилен број во следниот формат XXYYYZZZ (пр. 71298486). Програмата треба да го испечати во формат XXX/YYY-ZZZ (пр. 071/298-486). Дополнително, треба да го испечати и името на иницијалниот оператор:
 2.  
 3. 070/071/072 - T-Mobile,
 4. 075/076/077/078 - Vip. */
 5.  
 6. #include <stdio.h>
 7. int main()
 8. {
 9.     int n, temp;
 10.     scanf("%d", &n);
 11.    
 12.     temp = n / 1000000;
 13.    
 14.     if(temp == 70 || temp == 71 || temp == 72)
 15.     {      
 16.         printf("0%d/%.3d-%.3d T-Mobile\n", temp, (n / 1000) % 1000, n % 1000);
 17.     }
 18.     if(temp == 75 || temp == 76 || temp == 77 || temp == 78)
 19.     {
 20.         printf("0%d/%.3d-%.3d Vip\n", temp, (n / 1000) % 1000, n % 1000);
 21.     }
 22.    
 23.     return 0;
 24. }
RAW Paste Data