andreibalu

isac

Dec 1st, 2020
509
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /** Fie un sistem de gestionare a unor cozi de mesaje. Un mesaj este caracterizat printr-un
 2.     -ID (intreg),
 3.     -o prioritate (intreg) și
 4.     -mesajul propriu zis (șir de caractere).
 5. Să se scrie și sa se implementeze un planificator pentru deservirea mesajelor
 6. bazat pe o structura  de tip multilistă. Structura multilistă va conține o
 7. listă ordonată de categorii de priorități implementată dinamic,
 8. și fiecare categorie va avea o coadă circulară de maxim 10 elemente,
 9. implementată static, pentru retinerea mesajelor din acea categorie.
 10.  
 11.  Sa se implementeze următoarele funcționalități:
 12. - Adăugare categorie de priorități (se va adăuga o categorie nouă, menținând lista ordonată)
 13. - Adăugare mesaj (se va adaugă un mesaj in coada corespunzătoare priorității sale)
 14. - Deservire mesaj (se va scoate cel mai vechi mesaj din cea mai prioritara categorie a cărei cozi nu este goala) **/
 15.  
 16. #include <stdlib.h>
 17. #include <stdio.h>
 18. #include <string.h>
 19.  
 20. typedef enum{false, true}Boolean;
 21.  
 22. typedef struct Mesaj{
 23.          int ID;
 24.          int prioritate;
 25.          char mesaj[100];
 26.          struct Mesaj *nextMsj;
 27. }Mesaj;
 28.  
 29. typedef struct Categorie{
 30.          int prioritate;
 31.          struct Categorie *next;
 32.          struct Mesaj *startMsj;
 33. }Categorie;
 34. Categorie *start;
 35.  
 36. /** adaugare mesaj**/
 37. void adaugareMesaj()
 38. {
 39.     Categorie *poz = start;
 40.     Mesaj *q, *pozMsj;
 41.         q = (Mesaj*)malloc(sizeof(Mesaj));
 42.         printf("\tPrioritate: "); scanf("%d", &q->prioritate);
 43.         printf("\tID: "); scanf("%d", &q->ID);
 44.   //      printf("\tMesaj: "); fgets(q->mesaj, 100, stdin);
 45.     while (poz!=NULL)
 46.     {
 47.         if (poz->prioritate == q->prioritate)
 48.         {
 49.             pozMsj = poz->startMsj;
 50.             break;
 51.         }
 52.         else poz = poz->next;
 53.     }
 54.     if(pozMsj == NULL)
 55.     {
 56.         q->nextMsj = NULL;
 57.         poz->startMsj = q;
 58.     }
 59.     else
 60.         while(pozMsj != NULL)
 61.         {
 62.             if(pozMsj->nextMsj == NULL)
 63.             {
 64.                 pozMsj->nextMsj = q;
 65.                 break;
 66.             }
 67.         }
 68. }
 69.  
 70. void adaugareCategorie()
 71. {
 72.     Categorie *poz = start, *q;
 73.         q = (Categorie*)malloc(sizeof(Categorie));
 74.         printf("\tPrioritate: "); scanf("%d", &q->prioritate);
 75.         q->startMsj = NULL;
 76.     if((start == NULL) || (poz->prioritate > q->prioritate))
 77.     {
 78.         q->next = start;
 79.         start = q;
 80.     }
 81.     else
 82.         while(poz!= NULL)
 83.         {
 84.             if ((poz->next == NULL) || (poz->next->prioritate > q->prioritate))
 85.             {
 86.                 q->next = poz->next;
 87.                 poz->next = q;
 88.                 break;
 89.             }
 90.             else
 91.                 poz=poz->next;
 92.         }
 93. }
 94.  
 95. /** Afisari**/
 96.  
 97. void afisareMesaje(Categorie *q)
 98. {
 99.     Mesaj *poz = q->startMsj;
 100.     if(poz == NULL)
 101.         printf("\tNu exista mesaje cu acesta prioritate\n");
 102.     else
 103.         while(poz != NULL)
 104.         {
 105.             printf("\tPrioritate:%d // ID:%d\n", poz->prioritate, poz->ID);
 106.             poz = poz->nextMsj;
 107.         }
 108. }
 109.  
 110. void afisare()
 111. {
 112.     Categorie *poz = start;
 113.     while(poz != NULL)
 114.     {
 115.         printf("Prioritate:%d\n", poz->prioritate);
 116.         afisareMesaje(poz);
 117.         poz = poz->next;
 118.     }
 119. }
 120.  
 121. int main()
 122. {
 123.     int optiune;
 124.     do{
 125.         printf("1. Adaugare categorie de prioritati\n2. Adaugare mesaj\n3. Deservire mesaj\n4. Afisare mesaje existente\n5. Quit\n");
 126.         scanf("%d", &optiune);
 127.         switch(optiune)
 128.         {
 129.             case 1:
 130.                 adaugareCategorie();
 131.             break;
 132.             case 2:
 133.                 adaugareMesaj();
 134.             break;
 135.             case 3:
 136.                 printf("3 not yet\n");
 137.             break;
 138.             case 4:
 139.                 afisare();
 140.             break;
 141.             case 5:
 142.             break;
 143.             default:
 144.                 printf("Nu exista aceasta optiune\n");
 145.         }
 146.       }while(optiune!=5);
 147.     return 0;
 148. }
RAW Paste Data