Advertisement
193030

DR5. 02. Bit arrays ready

Nov 21st, 2021
1,228
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 2.02 KB | None
 1. #include <stdio.h>
 2. #define UNSIGNED_INT_SIZE (sizeof(unsigned int))
 3. #define SET_SIZE 3
 4. unsigned size(int A[], unsigned n)
 5. {
 6.     return (n * sizeof(int) * 8);
 7. }
 8.  
 9. int contains(unsigned a[], unsigned n, unsigned k)
 10. {
 11.     if (a[k / UNSIGNED_INT_SIZE] & 1 << (k % UNSIGNED_INT_SIZE))
 12.         return 1;
 13.     else
 14.         return 0;
 15.  
 16. }
 17.  
 18. void  add(int a[], int n, int k)
 19. {
 20.     a[k / UNSIGNED_INT_SIZE] |= 1 << (k % UNSIGNED_INT_SIZE);
 21. }
 22.  
 23.  
 24. void  Remove(int a[], int n, int k)
 25. {
 26.     a[k / UNSIGNED_INT_SIZE] &= ~(1 << (k % UNSIGNED_INT_SIZE));
 27. }
 28.  
 29.  
 30.  
 31. void Union(int a[], int b[], int c[], int n)
 32. {
 33.     for (int i = 0; i < n; i++)
 34.     {
 35.         c[i] = a[i] | b[i];
 36.     }
 37. }
 38.  
 39. void subtract(int a[], int b[], int c[], int n)
 40. {
 41.     for (int i = 0; i < n; i++)
 42.     {
 43.         c[i] = a[i] ^ b[i];
 44.     }
 45. }
 46.  
 47. void print(int a[], int n)
 48. {
 49.     printf("\n");
 50.     for (int i = 0; i < n; i++)
 51.         printf("%d ", a[i]);
 52. }
 53.  
 54. int main()
 55. {
 56.     int A[SET_SIZE] = { 0 };
 57.     int n = sizeof(A) / sizeof(A[0]);
 58.    
 59.     int a[] = { 10,20,30 };
 60.     int b[] = { 10,22,30 };
 61.     int c[SET_SIZE] = { 0 };
 62.     int c2[SET_SIZE] = { 0 };
 63.    
 64.     add(A, n, 3);
 65.     print(A, n); // Принтиране на резултата след функцията add на първия ред
 66.     Remove(A,n,3);
 67.     print(A, n); // Принтиране на резултата след функцията remove на втория ред
 68.     printf(" \nsize: %d", size(A, n)); // Принтиране на резултата от функцията size на третия ред
 69.  
 70.     Union(a, b, c, SET_SIZE);
 71.     subtract(a, b, c2, SET_SIZE);
 72.     print(c, SET_SIZE);   // Принтиране на резултата след функцията Union на четвъртия ред
 73.     print(c2, SET_SIZE);  // Принтиране на резултата след функцията subtract на петия ред
 74.     printf("\n%d", contains(a, SET_SIZE, 3));  // Принтиране на резултата от contains на шестия ред
 75.  
 76. }
 77.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement