hopingsteam

Liste simplu inlantuite in C

Mar 15th, 2020
234
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include    <stdio.h>
 2. #include    <stdlib.h>
 3.  
 4. struct Nod
 5. {
 6.     int numar;             //Memorarea efectiva a numarului
 7.     struct Nod* urmator;   //Memorarea legaturii catre urmatorul nod
 8. };
 9.  
 10. void parcurgere(struct Nod* n)
 11. {
 12.     while (n != NULL) // Cat timp nu am ajuns la NULL (capat)
 13.     {
 14.         printf(" %d ", n->numar); // Afisam numarul
 15.         n = n->urmator; // Mutam nodul "n" catre urmatorul din lista
 16.     }
 17.     printf("\n");
 18. }
 19.  
 20. void stergereElement(struct Nod* predecesor)
 21. {
 22.     struct Nod* victima = predecesor->urmator;
 23.  
 24.     predecesor->urmator = predecesor->urmator->urmator;
 25.  
 26.     free(victima); // Elibereaza memoria
 27. }
 28.  
 29. int main()
 30. {
 31.     //Delaram cele 3 noduri
 32.     struct Nod* n1 = NULL;
 33.     struct Nod* n2 = NULL;
 34.     struct Nod* n3 = NULL;
 35.  
 36.     /* Alocam memorie pentru cele 3 noduri
 37.        Fara astea 3 linii nu merge deloc programul
 38.        In C++ in schimb se aloca automat si nu e nevoie sa scrii mizeria asta */
 39.     n1 = (struct Nod*)malloc(sizeof(struct Nod));
 40.     n2 = (struct Nod*)malloc(sizeof(struct Nod));
 41.     n3 = (struct Nod*)malloc(sizeof(struct Nod));
 42.  
 43.     //Ii dam la primul valoarea 13 si il legam de al doilea
 44.     n1->numar = 13;
 45.     n1->urmator = n2;
 46.  
 47.     //Ii dam la al doilea valoarea 17 si il legam de al treilea
 48.     n2->numar = 17;
 49.     n2->urmator = n3;
 50.  
 51.     //Ii dam la al treilea valoarea 2 si il legam de NULL (nimic)
 52.     n3->numar = 2;
 53.     n3->urmator = NULL; //daca e NULL, inseamna ca nu mai vine nimic (deci e capat)
 54.  
 55.     parcurgere(n1);
 56.     stergereElement(n1); // Va sterge elementul ce urmeaza dupa n1 (adica n2)
 57.     parcurgere(n1);
 58.     return 0;
 59. }
RAW Paste Data