desislava_topuzakova

04. Fishing Boat

Jun 20th, 2021
673
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace ConsoleApp1
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             //1. наем на кораба (зависи от сезона) - OK
 10.             //2. отстъпка (зависи от броя на хората) - OK
 11.             //3. доп. остъпка
 12.             //4. проверка дали бюджетът е достатъчен
 13.  
 14.             int budget = int.Parse(Console.ReadLine());
 15.             string season = Console.ReadLine();
 16.             int countFishers = int.Parse(Console.ReadLine());
 17.  
 18.             //Цената за наем на кораба през пролетта е  3000 лв.
 19.             //Цената за наем на кораба през лятото и есента е  4200 лв.
 20.             //Цената за наем на кораба през зимата е  2600 лв.
 21.             double rent = 0;
 22.  
 23.             if (season == "Spring")
 24.             {
 25.                 rent = 3000;
 26.             }
 27.             else if (season == "Summer" || season == "Autumn")
 28.             {
 29.                 rent = 4200;
 30.             }
 31.             else if (season == "Winter")
 32.             {
 33.                 rent = 2600;
 34.             }
 35.  
 36.             //•   Ако групата е до 6 човека включително  –  отстъпка от 10%.
 37.             //•   Ако групата е от 7 до 11 човека включително  –  отстъпка от 15 %.
 38.             //•   Ако групата е от 12 нагоре  –  отстъпка от 25 %.
 39.  
 40.             if (countFishers <= 6)
 41.             {
 42.                 rent = rent - 0.10 * rent; // 0.9 * rent
 43.                 //rent = rent * 0.9; -> rent *= 0.9;
 44.             }
 45.             else if (countFishers >= 7 && countFishers <= 11)
 46.             {
 47.                 rent = rent - 0.15 * rent; //0.85 * rent
 48.             }
 49.             else if (countFishers >= 12)
 50.             {
 51.                 rent = rent - 0.25 * rent; //0.75 * rent
 52.             }
 53.  
 54.  
 55.             //5% -> четен брой (fishersCount % 2 == 0) и сезонът да е различен от есен (season != "Autumn")
 56.             if (countFishers % 2 == 0 && season != "Autumn")
 57.             {
 58.                 rent = rent - 0.05 * rent; //0.95 * rent
 59.             }
 60.  
 61.             //проверка дали бюджетът е достатъчен
 62.             if (budget >= rent)
 63.             {
 64.                 double leftMoney = budget - rent;
 65.                 Console.WriteLine($"Yes! You have {leftMoney:F2} leva left.");
 66.             }
 67.             else //budget < rent
 68.             {
 69.                 double needMoney = rent - budget;
 70.                 Console.WriteLine($"Not enough money! You need {needMoney:F2} leva.");
 71.             }
 72.  
 73.         }
 74.     }
 75. }
RAW Paste Data