kburnik

C++ - Zadatak Dzeparac - rjesenje

Jan 12th, 2013
107
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.  
 3. Zimske radionice 2013 - C++ - završni ispit za polaznike
 4.  
 5. Zadatak: Džeparac
 6.  
 7. Datum: 2013-01-12
 8.  
 9. Autor: Kristijan Burnik, udruga informatičara Božo Težak
 10.  
 11. Gmail: kristijanburnik
 12.  
 13. Test primjer:
 14.    
 15. ULAZ:
 16. 10
 17. ivica 200 ante
 18. marica 250 ante
 19. slaven 150 ante
 20. pero 220 ivica
 21. marko 190 ivica
 22. barbara 300 ivica
 23. karlo 180 marica
 24. tomislav 190 marica
 25. darko 100 pero
 26. ante 100 rudi
 27.  
 28. IZLAZ:
 29. 100 600 1080 100
 30.  
 31. */
 32.  
 33. #include <iostream>
 34. #include <cstdlib>
 35. #include <map>
 36. #include <vector>
 37. #include <set>
 38.  
 39. using namespace std;
 40.  
 41. vector <int> rezultati;
 42. map < string, map<string,int> > stablo;
 43. typedef map<string,int>::iterator IT;
 44.  
 45.  
 46. // pridodaj na ukupan dzeparac neke generacije
 47. void dodajRezultat(int generacija , int dzeparac ){
 48.     if (generacija >= rezultati.size() ) {
 49.         rezultati.resize( generacija + 1 );  
 50.     }
 51.          
 52.     rezultati[ generacija ] += dzeparac;
 53. }
 54.  
 55. // preorder obilazak stabla
 56. void obilazak( string roditelj , int dzeparac = 0 , int generacija = 0 ) {
 57.  
 58.     // zbroji rezultat na generaciju ( obradi cvor)
 59.     dodajRezultat( generacija , dzeparac  );
 60.    
 61.     // obidji svu djecu
 62.     if (stablo.count( roditelj )) {
 63.  
 64.         map<string,int> djeca = stablo[ roditelj ];
 65.        
 66.         for (IT it = djeca.begin(); it != djeca.end(); it++) {
 67.             obilazak( it->first, it->second , generacija+1 );
 68.         }
 69.     }
 70. }
 71.  
 72.  
 73. int main() {
 74.    
 75.     int n;
 76.     cin >> n;
 77.  
 78.     // ulazni redak    
 79.     string dijete;
 80.     int dzeparac;
 81.     string roditelj;
 82.  
 83.     // ove dvije strukture koristimo kako bi pronasli korijen
 84.     set<string> skup_djece;
 85.     vector<string> roditelji;
 86.    
 87.    
 88.     for (int i = 0 ; i < n; i++) {
 89.        
 90.         cin >> dijete >> dzeparac >> roditelj;
 91.    
 92.         // gradi stablo    
 93.         stablo[roditelj][dijete] = dzeparac;
 94.  
 95.         // ove dvije strukture koristimo kako bi pronasli korijen
 96.         skup_djece.insert(dijete);        
 97.         roditelji.push_back( roditelj );
 98.     }
 99.    
 100.     // pronadji korijen
 101.     string korijen;    
 102.     for (int i = 0 ; i < roditelji.size(); i++) {
 103.         if (!skup_djece.count(roditelji[i]))
 104.             korijen = roditelji[i];
 105.     }
 106.    
 107.  
 108.     // obidji citavo stablo i izracunaj dzeparac svake generacije    
 109.     obilazak( korijen );
 110.    
 111.     // ispisi dzeparac za svaku generaciju pocevsi od prve
 112.     // globalni vector "rezultati" je popunio obilazak
 113.     for (int i = 1 ; i < rezultati.size(); i++) {
 114.         cout << rezultati[i] << " ";
 115.     }
 116.    
 117.     cout << endl;
 118.    
 119.    
 120.     system("pause");    
 121.     return 0;
 122. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×