NelIfandieva

RegexMon_Kamelia'sSolutionToLearnFrom

Mar 3rd, 2018
57
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. using System.Text.RegularExpressions;
 7.  
 8. namespace Problem_3.Regexmon_2
 9. {
 10.     class Program
 11.     {
 12.         static void Main(string[] args)
 13.         {
 14.             var input = Console.ReadLine();
 15.             var didiPattern = @"[^A-Za-z-]+";
 16.             var bojiPattern = @"[A-Za-z]{1,}-[A-Za-z]{1,}";
 17.  
 18.  
 19.             while (true)
 20.             {
 21.                 var didiRegex = new Regex(didiPattern); //Това е RegEx репрезентацията на стринга?
 22.                 if (didiRegex.IsMatch(input))
 23.                 {
 24.                     var didiResult = didiRegex.Match(input);// Ето тези променливи не ги разбирам. Match e тип променлива, така ли е?
 25.                     Console.WriteLine(didiResult);
 26.                     var currIndex = didiResult.Index + didiResult.Length;//didiResult.Index e първият индекс, на който имаме съвпадение с Диди, така ли е?
 27.                     input = input.Substring(currIndex);//По този заменяме от същия индекс в input и със същата дължина?
 28.                 }
 29.                 else
 30.                 {
 31.                     break;
 32.                 }
 33.                 var bojiRegex = new Regex(bojiPattern); //Тук ситуацията се повтаря, така че няма какво да те питам едно и също
 34.                 if (bojiRegex.IsMatch((input)))
 35.                 {
 36.                     var bojiResult = bojiRegex.Match(input);
 37.                     Console.WriteLine(bojiResult);
 38.                     var currIndex = bojiResult.Index + bojiResult.Length;
 39.                     input = input.Substring(currIndex);
 40.                 }
 41.                 else
 42.                 {
 43.                     break;
 44.                 }
 45.             }
 46.         }
 47.     }
 48. }
 49. // Генерално не разбирам:
 50. // — Match е вид RegEx променлива ли? По какво да я отлича от
 51. // — Matches/MatchCollection —> За MatchCollection ми е ясно само, че е колекция
 52. // Но не разбирам как да преценявам кога ми трябва Match, кога MatchCollection
RAW Paste Data