Advertisement
damesova

Class Templates

Sep 29th, 2022 (edited)
839
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C# 2.63 KB | Source Code | 0 0
 1. //Шаблонни класове
 2.  
 3. //=================================
 4.  
 5. namespace ClassTemplates
 6. {
 7.     //Шаблонен клас с един параметър:
 8.     class Alpha<X>
 9.     {
 10.         //Поле от шаблонен тип:
 11.         public X code;
 12.  
 13.         //Конструктор:
 14.         public Alpha(X a)
 15.         {
 16.             code = a;
 17.         }
 18.  
 19.         //Метод:
 20.         public void show()
 21.         {
 22.             Console.WriteLine("Field of type {0}: {1}", typeof(X).Name, code);
 23.         }
 24.     }
 25.  
 26. //======================================
 27.  
 28. namespace ClassTemplates
 29. {
 30.     //Шаблонен клас с два параметъра:
 31.     class Beta<X, Y>
 32.     {
 33.         //Полета от шаблонен тип:
 34.         public X first;
 35.         public Y second;
 36.  
 37.         //Конструктор:
 38.         public Beta(X a, Y b)
 39.         {
 40.             first = a;
 41.             second = b;
 42.         }
 43.  
 44.         //Метод:
 45.         public void show()
 46.         {
 47.             Console.WriteLine("First field type {0}: {1}", typeof(X).Name, first);
 48.             Console.WriteLine("Seconf field type {0}: {1}", typeof(Y).Name, second);
 49.  
 50.         }
 51.     }
 52. }
 53.  
 54.  
 55. //======================================
 56.  
 57. namespace ClassTemplates
 58. {
 59.     //Главен клас:
 60.     public class Program
 61.     {
 62.         //Главен метод:
 63.         static void Main(string[] args)
 64.         {
 65.             //Създаване на обекти на шаблонен клас:
 66.             Alpha<int> A = new Alpha<int>(123);
 67.             Alpha<string> B = new Alpha<string>("Obj B");
 68.             Alpha<char> C = new Alpha<char>('C');
 69.  
 70.             //Извикване на методи от обектите на шаблонния клас:
 71.             A.show();
 72.             B.show();
 73.             C.show();
 74.  
 75.             Console.WriteLine();
 76.  
 77.             //Създаване на обекти на шаблонен клас:
 78.             Beta<int, char> objA = new Beta<int, char>(123, 'A');
 79.             Beta<string, bool> objB = new Beta<string, bool>("objB", true);
 80.             Beta<char, char> objC = new Beta<char, char>('B', 'C');
 81.  
 82.             //Извикване на методи от обектите на шаблонния клас:
 83.  
 84.             objA.show();
 85.             objB.show();
 86.             objA.show();
 87.         }
 88.  
 89.     }
 90. }
 91.  
 92.  
 93. //Output:
 94. /*
 95. Field of type Int32: 123
 96. Field of type String: Obj B
 97. Field of type Char: C
 98.  
 99. First field type Int32: 123
 100. Second field type Char: A
 101. First field type String: objB
 102. Second field type Boolean: True
 103. First field type Int32: 123
 104. Second field type Char: A
 105. */
Tags: C#
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement