daily pastebin goal
60%
SHARE
TWEET

First C program

a guest Mar 30th, 2012 88 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Tre På Rad//
 2.  //Sondre//
 3.  
 4. main()
 5. {
 6.         char ov=' ', om=' ', oh=' ', mv=' ', mm=' ', mh=' ', nv=' ', nm=' ', nh=' ';
 7.         char rutenett[3][3];
 8.         int p, n=0;
 9.         while(n != 9)
 10.         {
 11.                 printf("\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n\n Sett på:\n", ov, om, oh, mv, mm, mh, nv, nm, nh, n);
 12.                 scanf("%d", &p);
 13.                 n++;
 14.                 if(p == 1)
 15.                 {
 16.                         if(ov == ' ')
 17.                         {
 18.                                 ov='x';
 19.                         }
 20.                         else
 21.                         {
 22.                                 printf("error");
 23.                                 break;
 24.                         }
 25.                 }
 26.                 if(p == 2)
 27.                 {
 28.                         if(om == ' ')
 29.                         {
 30.                                 om='x';
 31.                         }
 32.                         else
 33.                         {
 34.                                 printf("error");
 35.                                 break;
 36.                         }
 37.                 }
 38.                 if(p == 3)
 39.                 {
 40.                         if(oh == ' ')
 41.                         {
 42.                                 oh='x';
 43.                         }
 44.                         else
 45.                         {
 46.                                 printf("error");
 47.                                 break;
 48.                         }
 49.                 }
 50.                 if(p == 4)
 51.                 {
 52.                         if(mv == ' ')
 53.                         {
 54.                                 mv='x';
 55.                         }
 56.                         else
 57.                         {
 58.                                 printf("error");
 59.                                 break;
 60.                         }
 61.                 }
 62.                 if(p == 5)
 63.                 {
 64.                         if(mm == ' ')
 65.                         {
 66.                                 mm='x';
 67.                         }
 68.                         else
 69.                         {
 70.                                 printf("error");
 71.                                 break;
 72.                         }
 73.                 }
 74.                 if(p == 6)
 75.                 {
 76.                         if(mh == ' ')
 77.                         {
 78.                                 mh='x';
 79.                         }
 80.                         else
 81.                         {
 82.                                 printf("error");
 83.                                 break;
 84.                         }
 85.                 }
 86.                 if(p == 7)
 87.                 {
 88.                         if(nv == ' ')
 89.                         {
 90.                                 nv='x';
 91.                         }
 92.                         else
 93.                         {
 94.                                 printf("error");
 95.                                 break;
 96.                         }
 97.                 }
 98.                 if(p == 8)
 99.                 {
 100.                         if(nm == ' ')
 101.                         {
 102.                                 nm='x';
 103.                         }
 104.                         else
 105.                         {
 106.                                 printf("error");
 107.                                 break;
 108.                         }
 109.                 }
 110.                 if(p == 9)
 111.                 {
 112.                         if(nh == ' ')
 113.                         {
 114.                                 nh='x';
 115.                         }
 116.                         else
 117.                         {
 118.                                 printf("error");
 119.                                 break;
 120.                         }
 121.                 }
 122.                 //sjekker om noen har vunnet
 123.                 if(ov == 'x' && om == 'x' && oh == 'x'
 124.                 || ov == 'x' && mv == 'x' && nv == 'x'
 125.                 || om == 'x' && mm == 'x' && nm == 'x'
 126.                 || oh == 'x' && mh == 'x' && nh == 'x'
 127.                 || mv == 'x' && mm == 'x' && mh == 'x'
 128.                 || nv == 'x' && nm == 'x' && nh == 'x'
 129.                 || ov == 'x' && mm == 'x' && nh == 'x'
 130.                 || oh == 'x' && mm == 'x' && nv == 'x' )
 131.                 {
 132.                         printf("\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n\n", ov, om, oh, mv, mm, mh, nv, nm, nh);
 133.                         printf("X vinner!\a");
 134.                         break;
 135.                 }
 136.                 //sjekker om brettet er fullt
 137.                 if(n == 9)
 138.                 {
 139.                         printf("\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n\n", ov, om, oh, mv, mm, mh, nv, nm, nh);
 140.                         printf("uavgjort!\a");
 141.                         break;
 142.                 }
 143.                 printf("\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n\n %d sett på:\n", ov, om, oh, mv, mm, mh, nv, nm, nh, n);
 144.                 scanf("%d", &p);
 145.                 n++;
 146.                 if(p == 1)
 147.                 {
 148.                         if(ov == ' ')
 149.                         {
 150.                                 ov='o';
 151.                         }
 152.                         else
 153.                         {
 154.                                 printf("error");
 155.                                 break;
 156.                         }
 157.                 }
 158.                 if(p == 2)
 159.                 {
 160.                         if(om == ' ')
 161.                         {
 162.                                 om='o';
 163.                         }
 164.                         else
 165.                         {
 166.                                 printf("error");
 167.                                 break;
 168.                         }
 169.                 }
 170.                 if(p == 3)
 171.                 {
 172.                         if(oh == ' ')
 173.                         {
 174.                                 oh='o';
 175.                         }
 176.                         else
 177.                         {
 178.                                 printf("error");
 179.                                 break;
 180.                         }
 181.                 }
 182.                 if(p == 4)
 183.                 {
 184.                         if(mv == ' ')
 185.                         {
 186.                                 mv='o';
 187.                         }
 188.                         else
 189.                         {
 190.                                 printf("error");
 191.                                 break;
 192.                         }
 193.                 }
 194.                 if(p == 5)
 195.                 {
 196.                         if(mm == ' ')
 197.                         {
 198.                                 mm='o';
 199.                         }
 200.                         else
 201.                         {
 202.                                 printf("error");
 203.                                 break;
 204.                         }
 205.                 }
 206.                 if(p == 6)
 207.                 {
 208.                         if(mh == ' ')
 209.                         {
 210.                                 mh='o';
 211.                         }
 212.                         else
 213.                         {
 214.                                 printf("error");
 215.                                 break;
 216.                         }
 217.                 }
 218.                 if(p == 7)
 219.                 {
 220.                         if(nv == ' ')
 221.                         {
 222.                                 nv='o';
 223.                         }
 224.                         else
 225.                         {
 226.                                 printf("error");
 227.                                 break;
 228.                         }
 229.                 }
 230.                 if(p == 8)
 231.                 {
 232.                         if(nm == ' ')
 233.                         {
 234.                                 nm='o';
 235.                         }
 236.                         else
 237.                         {
 238.                                 printf("error");
 239.                                 break;
 240.                         }
 241.                 }
 242.                 if(p == 9)
 243.                 {
 244.                         if(nh == ' ')
 245.                         {
 246.                                 nh='o';
 247.                         }
 248.                         else
 249.                         {
 250.                                 printf("error");
 251.                                 break;
 252.                         }
 253.                 }
 254.                 //sjekker
 255.                 if(ov == 'o' && om == 'o' && oh == 'o'
 256.                 || ov == 'o' && mv == 'o' && nv == 'o'
 257.                 || om == 'o' && mm == 'o' && nm == 'o'
 258.                 || oh == 'o' && mh == 'o' && nh == 'o'
 259.                 || mv == 'o' && mm == 'o' && mh == 'o'
 260.                 || nv == 'o' && nm == 'o' && nh == 'o'
 261.                 || ov == 'o' && mm == 'o' && nh == 'o'
 262.                 || oh == 'o' && mm == 'o' && nv == 'o' )
 263.                 {
 264.                         printf("\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n\n", ov, om, oh, mv, mm, mh, nv, nm, nh);
 265.                         printf("O vinner!\a");
 266.                         break;
 267.                 }
 268.                 //sjekker om brettet er fullt
 269.                 if(n == 9)
 270.                 {
 271.                         printf("\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n--+--+--\n%c |%c |%c \n\n", ov, om, oh, mv, mm, mh, nv, nm, nh);
 272.                         printf("uavgjort!\a");
 273.                         break;
 274.                 }
 275.         }
 276. }
RAW Paste Data
Top