zdenekpetrzd

Untitled

May 7th, 2021
725
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace SeminarniPrace
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             ConsoleHandling.PrintHeadline();
 10.             while (true)
 11.             {
 12.                 ConsoleHandling.SelectionInput("Vybraný režim: ");
 13.             }
 14.         }
 15.     }
 16.  
 17.     class ConsoleHandling
 18.     {
 19.         static int a = -1, b = -1;
 20.  
 21.         public static void ClearCurrentConsoleLine()
 22.         {
 23.             Console.SetCursorPosition(0, Console.CursorTop);
 24.             Console.Write(new string(' ', Console.WindowWidth));
 25.             Console.SetCursorPosition(0, Console.CursorTop);
 26.         }
 27.         public static void PrintHeadline()
 28.         {
 29.             Console.Clear();
 30.             Console.WriteLine("1) zadání nezáporného celého čísla a");
 31.             Console.WriteLine("2) zadání nezáporné celočíselné mocniny n");
 32.             Console.WriteLine("3) výpis binomické věty(x + a)^n");
 33.             Console.WriteLine("4) výpis binomické věty (x - a)^n");
 34.             Console.WriteLine("------------------------------------------------------");
 35.             Console.WriteLine("0) ukončení programu");
 36.             Console.WriteLine();
 37.  
 38.             if (a != -1)
 39.             {
 40.                 Console.SetCursorPosition(0, 0);
 41.                 ClearCurrentConsoleLine();
 42.                 Console.WriteLine("1) úprava nezáporného celého čísla a = " + a);
 43.             }
 44.             if (b != -1)
 45.             {
 46.                 Console.SetCursorPosition(0, 1);
 47.                 ClearCurrentConsoleLine();
 48.                 Console.WriteLine("2) úprava nezáporné celočíselné mocniny n = " + b);
 49.             }
 50.             Console.SetCursorPosition(0, 7);
 51.         }
 52.  
 53.         public static void SelectionInput(string lineToPrint)
 54.         {
 55.  
 56.             int caseIn = 5;
 57.             Console.Write(lineToPrint);
 58.             try
 59.             {
 60.                 caseIn = int.Parse(Console.ReadLine());
 61.             }
 62.             catch (Exception ex)
 63.             {
 64.                 if (ex is System.FormatException) { }
 65.                 else if (ex is System.OverflowException) { }
 66.                 else throw;
 67.             }
 68.            
 69.             switch (caseIn)
 70.             {
 71.                 case 0:
 72.                     Console.Clear();
 73.                     Console.WriteLine("Ukončuji program...");
 74.                     System.Environment.Exit(1);
 75.                     break;
 76.                 case 1:
 77.                     a = InputNumberValid('a');
 78.                     PrintHeadline();
 79.                     break;
 80.                 case 2:
 81.                     b = InputNumberValid('b');
 82.                     PrintHeadline();
 83.                     break;
 84.                 case 3:
 85.                     Console.WriteLine(Computing.BinSentence(a, b, false));
 86.                     break;
 87.                 case 4:
 88.                     Console.WriteLine(Computing.BinSentence(a, b, true));
 89.                     break;
 90.                 default:
 91.                     Console.WriteLine("Zadána neplatná volba!");
 92.                     break;
 93.             }
 94.         }
 95.         static int InputNumberValid(char selectArg)
 96.         {
 97.             int userInput = -1;
 98.             while (userInput < 0)
 99.             {
 100.                 Console.Write("Zadejte hodnotu čísla " + selectArg + ": ");
 101.                 try
 102.                 {
 103.                     userInput = int.Parse(Console.ReadLine());
 104.                     if (userInput < 0) Console.WriteLine("Číslo nesmí být záporné, zkus to znovu!");
 105.                 }
 106.                 catch (Exception ex)
 107.                 {
 108.                     if (ex is System.FormatException) Console.WriteLine("Číslo nesmí obsahovat nečíselné znaky, zkus to znova!");
 109.                     else if (ex is System.OverflowException) Console.WriteLine("Zadáno neplatné číslo!");
 110.                     else throw;
 111.                 }
 112.             }
 113.             return userInput;
 114.         }
 115.     }
 116.  
 117.     class Computing
 118.     {
 119.         static int Factorial(int n)
 120.         {
 121.             int fn = 1;
 122.             for(int i=1; i<n+1; i++)
 123.             {
 124.                 fn *= i;
 125.             }
 126.             return fn;
 127.         }  
 128.         static int ComNum(int n, int k)
 129.         {
 130.             int nk = Factorial(n) / (Factorial(n - k) * Factorial(k));
 131.             return nk;
 132.         }
 133.         public static string BinSentence(int a, int n, bool negative)
 134.         {
 135.             if (a != -1 && n != -1)
 136.             {
 137.                 char sign;
 138.                 if (negative == true) sign = '-';
 139.                 else sign = '+';
 140.  
 141.                 string message = String.Format("(x {0} {1})^{2} = ", sign, a, n);
 142.                 string message2 = "";
 143.  
 144.                 if (n == 0) message2 = "1";
 145.                 else if (a == 0 && n == 1) message2 = "x";
 146.                 else if (n == 1) message2 = String.Format("x {0} {1}", sign, a);
 147.                 else if (a == 0) message2 = String.Format("x^{0}", n);
 148.                 else
 149.                 {
 150.                     for (int i = 0; i < n + 1; i++)
 151.                     {
 152.                         if (i == 0) message2 += String.Format("x^{0}", n);
 153.                         if (negative == true && i % 2 == 1 && i != 0) message2 += (" - ");
 154.                         else if (i != 0) message2 += (" + ");
 155.                         if (i != n && i != 0 && (n - i) != 1) message2 += String.Format("{0}x^{1}", (ComNum(n, i) * Math.Pow(a, i)), n - i);
 156.                         else if (i != n && i != 0) message2 += String.Format("{0}x", (ComNum(n, i) * Math.Pow(a, i)));
 157.                         if (i == n) message2 += Math.Pow(a, n);
 158.                     }
 159.                 }
 160.                 return message + message2 + "\n";
 161.             }
 162.             else if (a == -1) return "Chybí hodnota čísla a. Bez jejího zadání nelze pokračovat!";
 163.             else if (n == -1) return "Chybí hodnota mocniny n. Bez jejího zadání nelze pokračovat!";
 164.             else return "Nejprve je nutné zadat hodnoty pro výpočet!";
 165.            
 166.         }
 167.     }
 168. }
RAW Paste Data