Advertisement
Pavle_nis

Moj Broj C#

Dec 17th, 2016
445
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C# 43.11 KB | None | 0 0
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. namespace Igra_Moj_Broj
 8. {
 9.     class Program
 10.     {
 11.         int najbl;
 12.         int u, pok, zad, a;
 13.         int l;
 14.         int[] niz = new int[946686];
 15.         bool[] uzet = new bool[6];
 16.         string w;
 17.         bool lpl;
 18.         static void Main(string[] args)
 19.         {
 20.             Program prog = new Program();
 21.             prog.zad = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 22.             for (prog.u = 1; prog.u < 6; prog.u++)
 23.             {
 24.                 prog.niz[prog.u] = Console.Read();
 25.                 if (prog.niz[prog.u] == prog.zad)
 26.                 {
 27.                     Console.WriteLine(prog.zad);
 28.                     Console.WriteLine(prog.zad);
 29.                     Console.ReadKey();
 30.                     return;
 31.                 }
 32.             }
 33.             prog.pok = 7;
 34.             prog.w = "";
 35.             for (prog.u = 1; prog.u < 209406; prog.u++)
 36.                 prog.uradi(prog.u);
 37.             prog.najbl = 0;
 38.             prog.resi_6();
 39.             prog.resi_3_3();
 40.             prog.resi_2_2_2();
 41.             Console.WriteLine(prog.najbl);
 42.             Console.WriteLine(prog.w);
 43.             Console.ReadKey();
 44.         }
 45.         int abs2(int x)
 46.         {
 47.             int abs;
 48.             if (x > 0) abs = x;
 49.             else abs = -x;
 50.  
 51.             return x;
 52.         }
 53.         string num2str2(int y)
 54.         {
 55.             string num2str = "";
 56.             do
 57.             {
 58.                 num2str = (y % 10 + 48).ToString() + num2str;
 59.                 y = y / 10;
 60.             }
 61.             while (y == 0);
 62.  
 63.             return num2str;
 64.         }
 65.         void inc_uzet()
 66.         {
 67.             byte ss;
 68.             for (ss = 1; ss < 6; ss++)
 69.                 uzet[ss] = false;
 70.         }
 71.         void oznaci_po_redu(int s)
 72.         {
 73.             l = 0;
 74.             while (s > 0)
 75.             {
 76.                 l++;
 77.                 if (!uzet[l]) s--;
 78.             }
 79.             uzet[l] = true;
 80.         }
 81.         void dekodiraj(int i)
 82.         {
 83.             if (i < 7)
 84.                 uzet[i] = true;
 85.             else if (i < 127)
 86.             {
 87.                 dekodiraj((i - 7) / 4 / 5 + 1);
 88.                 oznaci_po_redu((i - 7) / 4 - (i - 7) / 4 / 5 * 5 + 1);
 89.             }
 90.             else if (i < 2047)
 91.             {
 92.                 dekodiraj((i - 127) / 4 / 4 + 7);
 93.                 oznaci_po_redu((i - 127) / 4 - (i - 127) / 4 / 4 * 4 + 1);
 94.             }
 95.             else if (i < 25087)
 96.             {
 97.                 dekodiraj((i - 2047) / 4 / 3 + 127);
 98.                 oznaci_po_redu((i - 2047) / 4 - (i - 2047) / 4 / 3 * 3 + 1);
 99.             }
 100.             else if (i < 209407)
 101.             {
 102.                 dekodiraj((i - 25087) / 4 / 2 + 2047);
 103.                 oznaci_po_redu((i - 25087) / 4 - (i - 25087) / 4 / 2 * 2 + 1);
 104.             }
 105.             else
 106.             {
 107.                 dekodiraj((i - 209407) / 4 + 25087);
 108.                 oznaci_po_redu(1);
 109.             }
 110.         }
 111.         void dekodiraj1(int i)
 112.         {
 113.             int a;
 114.             if (i < 7)
 115.             {
 116.                 uzet[i] = true;
 117.                 w = w + num2str2(niz[i]);
 118.                 lpl = false;
 119.             }
 120.             else
 121.             {
 122.                 if (i < 127)
 123.                 {
 124.                     a = (i - 7) / 4 / 5 + 1;
 125.                     dekodiraj1(a);
 126.                     oznaci_po_redu((i - 7) / 4 - 5 * (a - 1) + 1);
 127.                 }
 128.                 else if (i < 2047)
 129.                 {
 130.                     a = (i - 127) / 4 / 4 + 7;
 131.                     dekodiraj1(a);
 132.                     oznaci_po_redu((i - 127) / 4 - 4 * (a - 7) + 1);
 133.                 }
 134.                 else if (i < 25087)
 135.                 {
 136.                     a = (i - 2047) / 4 / 3 + 127;
 137.                     dekodiraj1(a);
 138.                     oznaci_po_redu((i - 2047) / 4 - 3 * (a - 127) + 1);
 139.                 }
 140.                 else if (i < 209407)
 141.                 {
 142.                     a = (i - 25087) / 4 / 2 + 2047;
 143.                     dekodiraj1(a);
 144.                     oznaci_po_redu((i - 25087) / 4 - 2 * (a - 2047) + 1);
 145.                 }
 146.                 else
 147.                 {
 148.                     a = (i - 209407) / 4 + 25087;
 149.                     dekodiraj1(a);
 150.                     oznaci_po_redu(1);
 151.                 }
 152.                 switch ((i + 1) % 4)
 153.                 {
 154.                     case 0:
 155.                         {
 156.                             w = w + '+' + num2str2(niz[l]);
 157.                             lpl = true;
 158.                             break;
 159.                         }
 160.                     case 1:
 161.                         {
 162.                             if (niz[a] > niz[l])
 163.                                 w = w + '-' + num2str2(niz[l]);
 164.                             else
 165.                             {
 166.                                 if (!lpl)
 167.                                     w = num2str2(niz[l]) + '-' + w;
 168.                                 else
 169.                                     w = num2str2(niz[l]) + "-(' + w + ')";
 170.                             }
 171.                             lpl = true;
 172.                             break;
 173.                         }
 174.                     case 2:
 175.                         {
 176.                             if (lpl)
 177.                                 w = "(' + w + ')*" + num2str2(niz[l]);
 178.                             else
 179.                                 w = w + '*' + num2str2(niz[l]);
 180.                             lpl = false;
 181.                             break;
 182.                         }
 183.                     case 3:
 184.                         {
 185.                             if (niz[a] > niz[l])
 186.                             {
 187.                                 if (lpl)
 188.                                     w = "(' + w + ')/" + num2str2(niz[l]);
 189.                                 else
 190.                                     w = w + '/' + num2str2(niz[l]);
 191.                             }
 192.                             else
 193.                             {
 194.                                 if (i < 127)
 195.                                     w = num2str2(niz[l]) + '/' + w;
 196.                                 else
 197.                                     w = num2str2(niz[l]) + "/(' + w + ')";
 198.                             }
 199.                             lpl = false;
 200.                             break;
 201.                         }
 202.                 }
 203.             }
 204.         }
 205.         void ispisi()
 206.         {
 207.             Console.WriteLine(zad);
 208.             Console.WriteLine(w);
 209.             Console.ReadKey();
 210.             return;
 211.         }
 212.         void kraj()
 213.         {
 214.             if (niz[pok] == zad)
 215.             {
 216.                 inc_uzet();
 217.                 dekodiraj1(pok);
 218.                 ispisi();
 219.             }
 220.         }
 221.         void uradi(int k)
 222.         {
 223.             int j;
 224.             inc_uzet();
 225.             dekodiraj(k);
 226.             for (j = 1; j < 6; j++)
 227.                 if (!uzet[j])
 228.                 {
 229.                     niz[pok] = niz[k] + niz[j];
 230.                     kraj();
 231.                     pok++;
 232.                     niz[pok] = abs2(niz[k] - niz[j]);
 233.                     kraj();
 234.                     pok++;
 235.                     niz[pok] = niz[k] * niz[j];
 236.                     kraj();
 237.                     pok++;
 238.                     niz[pok] = 0;
 239.                     if (niz[k] % niz[j] == 0)
 240.                         niz[pok] = niz[k] / niz[j];
 241.                     else if (niz[k] > 0)
 242.                         if (niz[j] % niz[k] == 0)
 243.                             niz[pok] = niz[j] / niz[k];
 244.                     kraj();
 245.                     pok++;
 246.                 }
 247.         }
 248.         void resi_6()
 249.         {
 250.             for (u = 1; u < 946686; u++)
 251.                 if (abs2(niz[u] - zad) < abs2(najbl - zad))
 252.                 {
 253.                     najbl = niz[u];
 254.                     pok = u;
 255.                 }
 256.             inc_uzet();
 257.             dekodiraj1(pok);
 258.             if (najbl == zad)
 259.                 ispisi();
 260.         }
 261.         void resi_3_3()
 262.         {
 263.             int v;
 264.             string w1;
 265.             bool[] uzet1 = new bool[6];
 266.             for (u = 7; u < 2045; u++)
 267.                 for (v = u + 1; v < 2046; v++)
 268.                 {
 269.                     inc_uzet();
 270.                     dekodiraj(v);
 271.                     for (pok = 1; pok < 6; pok++)
 272.                         uzet1[pok] = uzet[pok];
 273.                     inc_uzet();
 274.                     dekodiraj(u);
 275.                     if (!(uzet[1] && uzet1[1]) || (uzet[2] && uzet1[2]) || (uzet[3] && uzet1[3]) || (uzet[4] && uzet1[4]) || (uzet[5] && uzet1[5]) || (uzet[6] && uzet1[6]))
 276.                     {
 277.                         if (abs2(niz[u] + niz[v] - zad) < abs2(najbl - zad))
 278.                         {
 279.                             najbl = niz[u] + niz[v];
 280.                             w = "";
 281.                             inc_uzet();
 282.                             dekodiraj1(v);
 283.                             w1 = w;
 284.                             w = "";
 285.                             inc_uzet();
 286.                             dekodiraj1(u);
 287.                             w = w + '+' + w1;
 288.                             if (najbl == zad)
 289.                                 ispisi();
 290.                         }
 291.                         if (abs2(abs2(niz[u] - niz[v]) - zad) < abs2(najbl - zad))
 292.                         {
 293.                             najbl = abs2(niz[u] - niz[v]);
 294.                             w = "";
 295.                             inc_uzet();
 296.                             if (niz[u] > niz[v])
 297.                             {
 298.                                 dekodiraj1(v);
 299.                                 if (lpl)
 300.                                     w1 = '(' + w + ')';
 301.                                 else
 302.                                     w1 = w;
 303.                                 w = "";
 304.                                 inc_uzet();
 305.                                 dekodiraj1(u);
 306.                             }
 307.                             else
 308.                             {
 309.                                 dekodiraj1(u);
 310.                                 if (lpl)
 311.                                     w1 = '(' + w + ')';
 312.                                 else
 313.                                     w1 = w;
 314.                                 w = "";
 315.                                 inc_uzet();
 316.                                 dekodiraj1(v);
 317.                             }
 318.                             w = w + '-' + w1;
 319.                             if (najbl == zad)
 320.                                 ispisi();
 321.                         }
 322.                         if (abs2(niz[u] * niz[v] - zad) < abs2(najbl - zad))
 323.                         {
 324.                             najbl = niz[u] * niz[v];
 325.                             w = "";
 326.                             inc_uzet();
 327.                             dekodiraj1(v);
 328.                             if (lpl)
 329.                                 w1 = '(' + w + ')';
 330.                             else
 331.                                 w1 = w;
 332.                             w = "";
 333.                             inc_uzet();
 334.                             dekodiraj1(u);
 335.                             if (lpl)
 336.                                 w = "(' + w + ')*" + w1;
 337.                             else
 338.                                 w = w + '*' + w1;
 339.                             if (najbl == zad)
 340.                                 ispisi();
 341.                         }
 342.                         if ((niz[v] > 0) && (niz[u] % niz[v] == 0))
 343.                             if (abs2(niz[u] / niz[v] - zad) < abs2(najbl - zad))
 344.                             {
 345.                                 najbl = niz[u] / niz[v];
 346.                                 w = "";
 347.                                 inc_uzet();
 348.                                 dekodiraj1(v);
 349.                                 w1 = '(' + w + ')';
 350.                                 w = "";
 351.                                 inc_uzet();
 352.                                 dekodiraj1(u);
 353.                                 if (lpl)
 354.                                     w = "(' + w + ')/" + w1;
 355.                                 else w = w + '/' + w1;
 356.                                 if (najbl == zad)
 357.                                     ispisi();
 358.                             }
 359.                             else;
 360.                         else
 361.                         if ((niz[u] > 0) && (niz[v] % niz[u] == 0))
 362.                             if (abs2(niz[v] / niz[u] - zad) < abs2(najbl - zad))
 363.                             {
 364.                                 najbl = niz[v] / niz[u];
 365.                                 w = "";
 366.                                 inc_uzet();
 367.                                 dekodiraj1(u);
 368.                                 w1 = '(' + w + ')';
 369.                                 w = "";
 370.                                 inc_uzet();
 371.                                 dekodiraj1(v);
 372.                                 if (lpl)
 373.                                     w = "(' + w + ')/" + w1;
 374.                                 else
 375.                                     w = w + '/' + w1;
 376.                                 if (najbl == zad)
 377.                                     ispisi();
 378.                             }
 379.                     }
 380.                 }
 381.         }
 382.         void resi_2_2_2()
 383.         {
 384.             int v, v1;
 385.             string w1;
 386.             bool[] uzet1 = new bool[6];
 387.             for (u = 7; u < 126; u++)
 388.                 for (v = 7; v < 126; v++)
 389.                 {
 390.                     inc_uzet();
 391.                     dekodiraj(v);
 392.                     for (pok = 1; pok < 6; pok++)
 393.                         uzet1[pok] = uzet[pok];
 394.                     inc_uzet();
 395.                     dekodiraj(u);
 396.                     if (!(uzet[1] && uzet1[1]) || (uzet[2] && uzet1[2]) || (uzet[3] && uzet1[3]) || (uzet[4] && uzet1[4]) || (uzet[5] && uzet1[5]) || (uzet[6] && uzet1[6]))
 397.                     {
 398.                         for (pok = 1; pok < 6; pok++)
 399.                             uzet1[pok] = uzet[pok] || uzet1[pok];
 400.                         for (v1 = 1; v1 < 126; v1++)
 401.                         {
 402.                             inc_uzet();
 403.                             dekodiraj(v1);
 404.                             if (!(uzet[1] && uzet1[1]) || (uzet[2] && uzet1[2]) || (uzet[3] && uzet1[3]) || (uzet[4] && uzet1[4]) || (uzet[5] && uzet1[5]) || (uzet[6] && uzet1[6]))
 405.                             {
 406.                                 //prvu dvojicu sabiramo
 407.                                 if (abs2(niz[u] + niz[v] + niz[v1] - zad) < abs2(najbl - zad))
 408.                                 {
 409.                                     najbl = niz[u] + niz[v] + niz[v1];
 410.                                     w = "";
 411.                                     inc_uzet();
 412.                                     dekodiraj1(v1);
 413.                                     w1 = w;
 414.                                     w = "";
 415.                                     inc_uzet();
 416.                                     dekodiraj1(v);
 417.                                     w1 = w + '+' + w1;
 418.                                     w = "";
 419.                                     inc_uzet();
 420.                                     dekodiraj1(u);
 421.                                     w = w + '+' + w1;
 422.                                     if (najbl == zad)
 423.                                         ispisi();
 424.                                 }
 425.                                 if (abs2(abs2(niz[u] + niz[v] - niz[v1]) - zad) < abs2(najbl - zad))
 426.                                 {
 427.                                     najbl = abs2(niz[u] + niz[v] - niz[v1]);
 428.                                     w = "";
 429.                                     inc_uzet();
 430.                                     if (niz[u] + niz[v] > niz[v1])
 431.                                     {
 432.                                         dekodiraj1(v1);
 433.                                         if (lpl)
 434.                                             w1 = '(' + w + ')';
 435.                                         else w1 = w;
 436.                                         w = "";
 437.                                         inc_uzet();
 438.                                         dekodiraj1(v);
 439.                                         w1 = w + '-' + w1;
 440.                                         w = "";
 441.                                         inc_uzet();
 442.                                         dekodiraj1(u);
 443.                                         w = w + '+' + w1;
 444.                                     }
 445.                                     else
 446.                                     {
 447.                                         dekodiraj1(v);
 448.                                         w1 = w;
 449.                                         w = "";
 450.                                         inc_uzet();
 451.                                         dekodiraj1(u);
 452.                                         w1 = '(' + w + '+' + w1 + ')';
 453.                                         w = "";
 454.                                         inc_uzet();
 455.                                         dekodiraj1(v1);
 456.                                         w = w + '-' + w1;
 457.                                     }
 458.                                     if (najbl == zad)
 459.                                         ispisi();
 460.                                 }
 461.                                 if (abs2((niz[u] + niz[v]) * niz[v1] - zad) < abs2(najbl - zad))
 462.                                 {
 463.                                     najbl = (niz[u] + niz[v]) * niz[v1];
 464.                                     w = "";
 465.                                     inc_uzet();
 466.                                     dekodiraj1(v1);
 467.                                     if (lpl)
 468.                                         w1 = '(' + w + ')';
 469.                                     else w1 = w;
 470.                                     w = "";
 471.                                     inc_uzet();
 472.                                     dekodiraj1(v);
 473.                                     w1 = w + ")*" + w1;
 474.                                     w = "";
 475.                                     inc_uzet();
 476.                                     dekodiraj1(u);
 477.                                     w = '(' + w + '+' + w1;
 478.                                     if (najbl == zad)
 479.                                         ispisi();
 480.                                 }
 481.                                 if ((niz[v1] > 0) && ((niz[u] + niz[v]) % niz[v1] == 0))
 482.                                     if (abs2((niz[u] + niz[v]) / niz[v1] - zad) < abs2(najbl - zad))
 483.                                     {
 484.                                         najbl = (niz[u] + niz[v]) / niz[v1];
 485.                                         w = "";
 486.                                         inc_uzet();
 487.                                         dekodiraj1(v1);
 488.                                         if (v1 < 7)
 489.                                             w1 = w;
 490.                                         else
 491.                                             w1 = '(' + w + ')';
 492.                                         w = "";
 493.                                         inc_uzet();
 494.                                         dekodiraj1(v);
 495.                                         w1 = w + ")/" + w1;
 496.                                         w = "";
 497.                                         inc_uzet();
 498.                                         dekodiraj1(u);
 499.                                         w = '(' + w + '+' + w1;
 500.                                         if (najbl == zad)
 501.                                             ispisi();
 502.                                     }
 503.                                     else;
 504.                                 else if ((niz[u] + niz[v] > 0) && (niz[v1] % (niz[u] + niz[v]) == 0))
 505.                                     if (abs2(niz[v1] / (niz[u] + niz[v]) - zad) < abs2(najbl - zad))
 506.                                     {
 507.                                         najbl = niz[v] / (niz[u] + niz[v]);
 508.                                         w = "";
 509.                                         inc_uzet();
 510.                                         dekodiraj1(v);
 511.                                         w1 = w + ')';
 512.                                         w = "";
 513.                                         inc_uzet();
 514.                                         dekodiraj1(u);
 515.                                         w1 = '(' + w + '+' + w1;
 516.                                         w = "";
 517.                                         inc_uzet();
 518.                                         dekodiraj1(v1);
 519.                                         if (lpl)
 520.                                             w = "(' + w + ')/" + w1;
 521.                                         else
 522.                                             w = w + '/' + w1;
 523.                                         if (najbl == zad)
 524.                                             ispisi();
 525.                                     }
 526.                                 if (abs2(abs2(niz[u] - niz[v]) * niz[v1] - zad) < abs2(najbl - zad))
 527.                                 {
 528.                                     najbl = abs2(niz[u] - niz[v]) * niz[v1];
 529.                                     w = "";
 530.                                     inc_uzet();
 531.                                     dekodiraj1(v1);
 532.                                     if (lpl)
 533.                                         w1 = '(' + w + ')';
 534.                                     else w1 = w;
 535.                                     w = "";
 536.                                     inc_uzet();
 537.                                     if (niz[u] > niz[v])
 538.                                     {
 539.                                         dekodiraj1(v);
 540.                                         if (lpl)
 541.                                             w1 = "(' + w + '))*" + w1;
 542.                                         else
 543.                                             w1 = w + ")*" + w1;
 544.                                         w = "";
 545.                                         inc_uzet();
 546.                                         dekodiraj1(u);
 547.                                     }
 548.                                     else
 549.                                     {
 550.                                         dekodiraj1(v);
 551.                                         if (lpl)
 552.                                             w1 = "(' + w + '))*" + w1;
 553.                                         else w1 = w + ")*" + w1;
 554.                                         w = "";
 555.                                         inc_uzet();
 556.                                         dekodiraj1(u);
 557.                                     }
 558.                                     w = '(' + w + '-' + w1;
 559.                                     if (najbl == zad)
 560.                                         ispisi();
 561.                                 }
 562.                                 if ((niz[v1] > 0) && (abs2(niz[u] - niz[v]) % niz[v1] == 0))
 563.                                     if (abs2(abs2(niz[u] - niz[v]) / niz[v1] - zad) < abs2(najbl - zad))
 564.                                     {
 565.                                         najbl = abs2(niz[u] - niz[v]) / niz[v1];
 566.                                         w = "";
 567.                                         inc_uzet();
 568.                                         dekodiraj1(v1);
 569.                                         if (v1 < 7)
 570.                                             w1 = w;
 571.                                         else w1 = '(' + w + ')';
 572.                                         w = "";
 573.                                         inc_uzet();
 574.                                         if (niz[u] > niz[v])
 575.                                         {
 576.                                             dekodiraj1(v);
 577.                                             if (lpl)
 578.                                                 w1 = "(' + w + '))/" + w1;
 579.                                             else
 580.                                                 w1 = w + ")/" + w1;
 581.                                             w = "";
 582.                                             inc_uzet();
 583.                                             dekodiraj1(u);
 584.                                         }
 585.                                         else
 586.                                         {
 587.                                             dekodiraj1(u);
 588.                                             if (lpl)
 589.                                                 w1 = "(' + w + '))/" + w1;
 590.                                             else
 591.                                                 w1 = w + ")/" + w1;
 592.                                             w = "";
 593.                                             inc_uzet();
 594.                                             dekodiraj1(v);
 595.                                         }
 596.                                         w = '(' + w + '-' + w1;
 597.                                         if (najbl == zad)
 598.                                             ispisi();
 599.                                     }
 600.                                     else;
 601.                                 else if ((abs2(niz[u] - niz[v]) > 0) && (niz[v1] % abs2(niz[u] - niz[v]) == 0))
 602.                                     if (abs2(niz[v1] / abs2(niz[u] - niz[v]) - zad) < abs2(najbl - zad))
 603.                                     {
 604.                                         najbl = niz[v1] / abs2(niz[u] - niz[v]);
 605.                                         w = "";
 606.                                         inc_uzet();
 607.                                         if (niz[u] > niz[v])
 608.                                         {
 609.                                             dekodiraj1(v);
 610.                                             if (lpl)
 611.                                                 w1 = "(' + w + '))";
 612.                                             else
 613.                                                 w1 = w + ')';
 614.                                             w = "";
 615.                                             inc_uzet();
 616.                                             dekodiraj1(u);
 617.                                         }
 618.                                         else
 619.                                         {
 620.                                             dekodiraj1(u);
 621.                                             if (lpl)
 622.                                                 w1 = "(' + w + '))";
 623.                                             else
 624.                                                 w1 = w + ')';
 625.                                             w = "";
 626.                                             inc_uzet();
 627.                                             dekodiraj1(v);
 628.                                         }
 629.                                         w1 = '(' + w + '-' + w1;
 630.                                         w = "";
 631.                                         inc_uzet();
 632.                                         dekodiraj1(v1);
 633.                                         if (lpl)
 634.                                             w = "(' + w + ')/" + w1;
 635.                                         else
 636.                                             w = w + '/' + w1;
 637.                                         if (najbl == zad)
 638.                                             ispisi();
 639.                                     }
 640.                                 if (abs2(niz[u] * niz[v] + niz[v1] - zad) < abs2(najbl - zad))
 641.                                 {
 642.                                     najbl = niz[u] * niz[v] + niz[v1];
 643.                                     w = "";
 644.                                     inc_uzet();
 645.                                     dekodiraj1(v1);
 646.                                     w1 = w;
 647.                                     w = "";
 648.                                     inc_uzet();
 649.                                     dekodiraj1(v);
 650.                                     if (lpl)
 651.                                         w1 = "(' + w + ')+" + w1;
 652.                                     else
 653.                                         w1 = w + '+' + w1;
 654.                                     w = "";
 655.                                     inc_uzet();
 656.                                     dekodiraj1(u);
 657.                                     if (lpl)
 658.                                         w = "(' + w + ')*" + w1;
 659.                                     else
 660.                                         w = w + '*' + w1;
 661.                                     if (najbl == zad)
 662.                                         ispisi();
 663.                                 }
 664.                                 if (abs2(abs2(niz[u] * niz[v] - niz[v1]) - zad) < abs2(najbl - zad))
 665.                                 {
 666.                                     najbl = abs2(niz[u] * niz[v] - niz[v1]);
 667.                                     w = "";
 668.                                     inc_uzet();
 669.                                     if (niz[u] * niz[v] > niz[v1])
 670.                                     {
 671.                                         dekodiraj1(v1);
 672.                                         if (lpl)
 673.                                             w1 = '(' + w + ')';
 674.                                         else
 675.                                             w1 = w;
 676.                                         w = "";
 677.                                         inc_uzet();
 678.                                         dekodiraj1(v);
 679.                                         if (lpl)
 680.                                             w1 = "(' + w + ')-" + w1;
 681.                                         else
 682.                                             w1 = w + '-' + w1;
 683.                                         w = "";
 684.                                         inc_uzet();
 685.                                         dekodiraj1(u);
 686.                                         if (lpl)
 687.                                             w = "(' + w + ')*" + w1;
 688.                                         else
 689.                                             w = w + '*' + w1;
 690.                                     }
 691.                                     else
 692.                                     {
 693.                                         dekodiraj1(v);
 694.                                         if (lpl)
 695.                                             w1 = '(' + w + ')';
 696.                                         else
 697.                                             w1 = w;
 698.                                         w = "";
 699.                                         inc_uzet();
 700.                                         dekodiraj1(u);
 701.                                         if (lpl)
 702.                                             w1 = "(' + w + ')*" + w1;
 703.                                         else
 704.                                             w1 = w + '*' + w1;
 705.                                         w = "";
 706.                                         inc_uzet();
 707.                                         dekodiraj1(v1);
 708.                                         w = w + '-' + w1;
 709.                                     }
 710.                                     if (najbl == zad)
 711.                                         ispisi();
 712.                                 }
 713.                                 if (abs2(niz[u] * niz[v] * niz[v1] - zad) < abs2(najbl - zad))
 714.                                 {
 715.                                     najbl = niz[u] * niz[v] * niz[v1];
 716.                                     w = "";
 717.                                     inc_uzet();
 718.                                     dekodiraj1(v1);
 719.                                     if (lpl)
 720.                                         w1 = '(' + w + ')';
 721.                                     else
 722.                                         w1 = w;
 723.                                     w = "";
 724.                                     inc_uzet();
 725.                                     dekodiraj1(v);
 726.                                     if (lpl)
 727.                                         w1 = "(' + w + ')*" + w1;
 728.                                     else
 729.                                         w1 = w + '*' + w1;
 730.                                     w = "";
 731.                                     inc_uzet();
 732.                                     dekodiraj1(u);
 733.                                     if (lpl)
 734.                                         w = "(' + w + ')*" + w1;
 735.                                     else
 736.                                         w = w + '*' + w1;
 737.                                     if (najbl == zad)
 738.                                         ispisi();
 739.                                 }
 740.                                 if ((niz[v1] > 0) && (niz[u] * niz[v] % niz[v1] == 0))
 741.                                     if (abs2(niz[u] * niz[v] / niz[v1] - zad) < abs2(najbl - zad))
 742.                                     {
 743.                                         najbl = niz[u] * niz[v] / niz[v1];
 744.                                         w = "";
 745.                                         inc_uzet();
 746.                                         dekodiraj1(v1);
 747.                                         if (v1 < 7)
 748.                                             w1 = w;
 749.                                         else
 750.                                             w1 = '(' + w + ')';
 751.                                         w = "";
 752.                                         inc_uzet();
 753.                                         dekodiraj1(v);
 754.                                         if (lpl)
 755.                                             w1 = "(' + w + ')/" + w1;
 756.                                         else
 757.                                             w1 = w + '/' + w1;
 758.                                         w = "";
 759.                                         inc_uzet();
 760.                                         dekodiraj1(u);
 761.                                         if (lpl)
 762.                                             w = "(' + w + ')*" + w1;
 763.                                         else
 764.                                             w = w + '*' + w1;
 765.                                         if (najbl == zad)
 766.                                             ispisi();
 767.                                     }
 768.                                     else;
 769.                                 else if ((niz[u] * niz[v] > 0) && (niz[v1] % (niz[u] * niz[v]) == 0))
 770.                                     if (abs2(niz[v1] / (niz[u] * niz[v]) - zad) < abs2(najbl - zad))
 771.                                     {
 772.                                         najbl = niz[v] / (niz[u] * niz[v]);
 773.                                         w = "";
 774.                                         inc_uzet();
 775.                                         dekodiraj1(v);
 776.                                         if (lpl)
 777.                                             w1 = "(' + w + '))";
 778.                                         else
 779.                                             w1 = w + ')';
 780.                                         w = "";
 781.                                         inc_uzet();
 782.                                         dekodiraj1(u);
 783.                                         if (lpl)
 784.                                             w1 = "((' + w + ')*" + w1;
 785.                                         else
 786.                                             w1 = '(' + w + '*' + w1;
 787.                                         w = "";
 788.                                         inc_uzet();
 789.                                         dekodiraj1(v1);
 790.                                         if (lpl)
 791.                                             w = "(' + w + ')/" + w1;
 792.                                         else
 793.                                             w = w + '/' + w1;
 794.                                         if (najbl == zad)
 795.                                             ispisi();
 796.                                     }
 797.                                 if ((niz[v] > 0) && (niz[u] % niz[v] == 0))
 798.                                 {
 799.                                     if (abs2(niz[u] / niz[v] + niz[v1] - zad) < abs2(najbl - zad))
 800.                                     {
 801.                                         najbl = niz[u] / niz[v] + niz[v1];
 802.                                         w = "";
 803.                                         inc_uzet();
 804.                                         dekodiraj1(v1);
 805.                                         w1 = w;
 806.                                         w = "";
 807.                                         inc_uzet();
 808.                                         dekodiraj1(v);
 809.                                         w1 = "(' + w + ')+" + w1;
 810.                                         w = "";
 811.                                         inc_uzet();
 812.                                         dekodiraj1(u);
 813.                                         if (lpl)
 814.                                             w = "(' + w + ')/" + w1;
 815.                                         else
 816.                                             w = w + '/' + w1;
 817.                                         if (najbl == zad)
 818.                                             ispisi();
 819.                                     }
 820.                                     if (abs2(abs2(niz[u] / niz[v] - niz[v1]) - zad) < abs2(najbl - zad))
 821.                                     {
 822.                                         najbl = abs2(niz[u] / niz[v] - niz[v1]);
 823.                                         w = "";
 824.                                         inc_uzet();
 825.                                         if (niz[u] / niz[v] > niz[v1])
 826.                                         {
 827.                                             dekodiraj1(v1);
 828.                                             if (lpl)
 829.                                                 w1 = '(' + w + ')';
 830.                                             else
 831.                                                 w1 = w;
 832.                                             w = "";
 833.                                             inc_uzet();
 834.                                             dekodiraj1(v);
 835.                                             w1 = "(' + w + ')-" + w1;
 836.                                             w = "";
 837.                                             inc_uzet();
 838.                                             dekodiraj1(u);
 839.                                             if (lpl)
 840.                                                 w = "(' + w + ')/" + w1;
 841.                                             else
 842.                                                 w = w + '/' + w1;
 843.                                         }
 844.                                         else
 845.                                         {
 846.                                             dekodiraj1(v);
 847.                                             w1 = '(' + w + ')';
 848.                                             w = "";
 849.                                             inc_uzet();
 850.                                             dekodiraj1(u);
 851.                                             if (lpl)
 852.                                                 w1 = "(' + w + ')/" + w1;
 853.                                             else
 854.                                                 w1 = w + '/' + w1;
 855.                                             w = "";
 856.                                             inc_uzet();
 857.                                             dekodiraj1(v1);
 858.                                             w = w + '-' + w1;
 859.                                         }
 860.                                         if (najbl == zad)
 861.                                             ispisi();
 862.                                     }
 863.                                 }
 864.                                 else if ((niz[u] > 0) && (niz[v] % niz[u] == 0))
 865.                                 {
 866.                                     if (abs2(niz[v] / niz[u] + niz[v1] - zad) < abs2(najbl - zad))
 867.                                     {
 868.                                         najbl = niz[v] / niz[u] + niz[v1];
 869.                                         w = "";
 870.                                         inc_uzet();
 871.                                         dekodiraj1(v1);
 872.                                         w1 = w;
 873.                                         w = "";
 874.                                         inc_uzet();
 875.                                         dekodiraj1(u);
 876.                                         w1 = "(' + w + ')+" + w1;
 877.                                         w = "";
 878.                                         inc_uzet();
 879.                                         dekodiraj1(v);
 880.                                         if (lpl)
 881.                                             w = "(' + w + ')/" + w1;
 882.                                         else
 883.                                             w = w + '/' + w1;
 884.                                         if (najbl == zad)
 885.                                             ispisi();
 886.                                     }
 887.                                     if (abs2(abs2(niz[v] / niz[u] - niz[v1]) - zad) < abs2(najbl - zad))
 888.                                     {
 889.                                         najbl = abs2(niz[v] / niz[u] - niz[v1]);
 890.                                         w = "";
 891.                                         inc_uzet();
 892.                                         if (niz[v] / niz[u] > niz[v1])
 893.                                         {
 894.                                             dekodiraj1(v1);
 895.                                             if (lpl)
 896.                                                 w1 = '(' + w + ')';
 897.                                             else
 898.                                                 w1 = w;
 899.                                             w = "";
 900.                                             inc_uzet();
 901.                                             dekodiraj1(u);
 902.                                             w1 = "(' + w + ')-" + w1;
 903.                                             w = "";
 904.                                             inc_uzet();
 905.                                             dekodiraj1(v);
 906.                                             if (lpl)
 907.                                                 w = "(' + w + ')/" + w1;
 908.                                             else
 909.                                                 w = w + '/' + w1;
 910.                                         }
 911.                                         else
 912.                                         {
 913.                                             dekodiraj1(u);
 914.                                             w1 = '(' + w + ')';
 915.                                             w = "";
 916.                                             inc_uzet();
 917.                                             dekodiraj1(v);
 918.                                             if (lpl)
 919.                                                 w1 = "(' + w + ')/" + w1;
 920.                                             else
 921.                                                 w1 = w + '/' + w1;
 922.                                             w = "";
 923.                                             inc_uzet();
 924.                                             dekodiraj1(v1);
 925.                                             w = w + '-' + w1;
 926.                                         }
 927.                                         if (najbl == zad)
 928.                                             ispisi();
 929.                                     }
 930.                                 }
 931.                             }
 932.                         }
 933.                     }
 934.                 }
 935.         }
 936.     }
 937. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement