Antropex

Szacowka

Sep 10th, 2020
816
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <windows.h>
 4.  
 5. int main(int argc, const char * argv[], int count,int last) {
 6. system("color F0");
 7. char line[255];
 8.                     //inicjalizacja tablicy charow o rozmarze 255
 9. FILE *fptr;
 10.                     //inicjalizacja pointera do FILE ktory bedzie przetrzymywal wczytany plik
 11. if ((fptr = fopen("TEST.xml", "r")) == NULL) //próba otwarcia pliku .jesli beda problemy funkcja zwrowi null
 12. {
 13.     printf("Blad podczas otwierania pliku \n"); //wyswietlanie komunikatu
 14.     exit(1);
 15. }
 16. int i=0;
 17.  
 18. while (1) //petla ktora nigdy sie nie skonczy
 19. {
 20.     if(fgets(line, 255, fptr) == NULL) break;// fgets pobiera linie tekstu z fptr o rozmiarze 255 i daje je do tablicy line. Jesli nie bedzie linii to metoda zwroci NULL
 21.  
 22.     for(i=0; line[i]>0 && i<255;i++){
 23.             char temp[2];
 24.             temp[0]= line[i];
 25.             temp[1]= '\0';
 26.  
 27.  
 28.             if(temp[0] == '<') {
 29.                 SetColor(25);
 30.                 printf("%s", temp); //wyswietlamy linie
 31.                 SetColor(4);
 32.                 last = 4;
 33.             }else if(temp[0] == '>') {
 34.                 SetColor(25);
 35.                  printf("%s", temp); //wyswietlamy linie
 36.                   last = 0;
 37.                 SetColor(0);
 38.             }else if(temp[0] == '/') {
 39.                 SetColor(25);
 40.                  printf("%s", temp); //wyswietlamy linie
 41.                 SetColor(last);
 42.             }else if(temp[0] == '"') {
 43.                 if(count == 0){
 44.                     printf("%s", temp); //wyswietlamy linie
 45.                     SetColor(last);
 46.                     count++;
 47.                 }
 48.                 else{
 49.                     SetColor(27);
 50.                     printf("%s", temp); //wyswietlamy linie
 51.                      count = 0;
 52.                 }
 53.             }else{
 54.                  printf("%s", temp); //wyswietlamy linie
 55.             }
 56.     }
 57. }
 58. fclose(fptr); //zamykamy plik
 59. //getc();
 60. return 0;
 61. }
 62.  
 63. void SetColor(int ForgC)
 64.  
 65.  
 66. {
 67.      WORD wColor;
 68.      HANDLE hStdOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 69.      CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;
 70.      if(GetConsoleScreenBufferInfo(hStdOut, &csbi))
 71.      {
 72.           wColor = (csbi.wAttributes & 0xF0) + (ForgC & 0X0F);
 73.  
 74. SetConsoleTextAttribute(hStdOut, wColor);
 75.      }
 76.      return;
 77. }
 78.  
RAW Paste Data