Advertisement
desislava_topuzakova

04. Fast Food

May 17th, 2022
792
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4.  
 5. namespace FastFood
 6. {
 7.     internal class Program
 8.     {
 9.         static void Main(string[] args)
 10.         {
 11.             int quantityFood = int.Parse(Console.ReadLine()); //налична храна
 12.             List<int> ordersList = Console.ReadLine().Split(' ').Select(int.Parse).ToList();
 13.             Queue<int> ordersQueue = new Queue<int>(ordersList); //54 30 16 7 9
 14.             Console.WriteLine(ordersQueue.Max()); //максималната поръчка в списъка
 15.  
 16.             //започваме изпълнението на поръчките
 17.             int countOrders = ordersQueue.Count; //бр. поръчки
 18.             for (int order = 1; order <= countOrders; order++)
 19.             {
 20.                 //проверка дали налична храна ще покрие поръчката
 21.                 if (quantityFood >= ordersQueue.Peek())
 22.                 {
 23.                     //изпълнявам поръчката
 24.                     quantityFood -= ordersQueue.Peek();
 25.                     ordersQueue.Dequeue();
 26.                 }
 27.                 else
 28.                 {
 29.                     //нямаме налична храна
 30.                     break;
 31.                 }
 32.             }
 33.  
 34.             //да сме изпълнили всички поръчки
 35.             if (ordersQueue.Count == 0)
 36.             {
 37.                 Console.WriteLine("Orders complete");
 38.             }
 39.             else
 40.             {
 41.                 //да не сме изпълнили всички поръчки
 42.                 Console.WriteLine("Orders left: " + string.Join(" ", ordersQueue));
 43.             }
 44.         }
 45.     }
 46. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement