Advertisement
Bisqwit

Tira 2021s tehtäväsarja 10 // Joel Yliluoma

Nov 21st, 2021 (edited)
254
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 4.56 KB | None | 0 0
 1. """ Joelin ratkaisut Helsingin yliopiston Tietorakenteet ja algoritmit-kurssin
 2.    viikon 10 harjoitustehtäviin https://cses.fi/tira21s/list/ .
 3.    Nämä ratkaisut eroavat tarkoituksella malliratkaisuista. Niiden pääasiallinen
 4.    tarkoitus on inspiroida ja antaa ideoita sellaisille opiskelijoille, jotka
 5.    haluavat nähdä ohjelmoinnin taiteena — tai kenties vaikka yksinkertaisina
 6.    matemaattisina lausekkeina. Vastaukset ovat tarkoituksella erittäin tiiviitä.
 7.    Missään nimessä niitä ei tule tulkita esimerkkeinä hyvistä ohjelmointitavoista!
 8.    Discordissa saa vapaasti kysyä, jos jokin kohta herättää kysymyksiä.
 9.    Tehtäväsarja 8: https://pastebin.com/5u166swH
 10.    Tehtäväsarja 9: https://pastebin.com/Vs2CNwQA
 11.    Tehtäväsarja 10: https://pastebin.com/jeXQ1JnT
 12.    Tehtäväsarja 11: https://pastebin.com/pTh4ZwFE
 13.    Tehtäväsarja 12: https://pastebin.com/eJ8HMRCF
 14.    Tehtäväsarja 13: https://pastebin.com/ETpqtDBY
 15. """
 16.  
 17. class Cities:                 # 10.3 Kaupungit — varsin suoraviivainen ratkaisu.
 18.     def __init__(self,n):
 19.         self.edges   = [set([a]) for a in range(n+1)]
 20.     def add_road(self,a,b):
 21.         self.edges[a].add(b)
 22.         self.edges[b].add(a)
 23.     def has_route(self,a,b):
 24.         visited = 0
 25.         stack   = [a]
 26.         while len(stack):
 27.           a = stack.pop()
 28.           if visited & (1 << a): continue
 29.           visited |= 1 << a
 30.           stack.extend( self.edges[a] )
 31.         return False
 32.  
 33. from collections import deque # 10.4 Tietoverkko — kuten tämäkin.
 34. class Network:
 35.     def __init__(self,n):
 36.         self.edges   = [set([a]) for a in range(n+1)]
 37.     def add_link(self,a,b):
 38.         self.edges[a].add(b)
 39.         self.edges[b].add(a)
 40.     def best_route(self,a,b):
 41.         visited = set()
 42.         s = deque(((0, a) for a in [a]))
 43.         while len(s) and s[0][1] != b:
 44.           (lambda cur,a:
 45.             (visited.add(a), s.extend( (cur+1, c) for c in self.edges[a]))
 46.             if not a in visited else None)(*s.popleft())
 47.         return s[0][0] if(len(s) and s[0][1] == b) else -1 # Paluuarvo -1 jos ei löydetty maalia.
 48.  
 49. def count(r):                 # 10.5 Huoneet
 50.   map = [ sum((c != '#')<<x for (x,c) in enumerate(list(r))) for r in r]
 51.   result = 0
 52.   for y in range(len(map)):
 53.    for x in range(len(r[0])):
 54.     if (map[y] >> x) & 1:
 55.       result += 1
 56.       stack = [(x,y)]
 57.       while len(stack):
 58.         (x,y) = stack.pop()
 59.         if (map[y] >> x) & 1:
 60.           map[y] &= ~(1<<x)
 61.           stack.extend(((x,y-1), (x,y+1), (x-1,y), (x+1,y)))
 62.   return result
 63.  
 64. from collections import deque # 10.6 Labyrintti
 65. def count(r:
 66.   map = [ sum((c != '#')<<x for (x,c) in enumerate(list(r))) for r in r]
 67.   for s in r:
 68.     if ('A' in s):
 69.       stack = deque( (c, s.index('A'), r.index(s)) for c in [0] )
 70.       while len(stack):
 71.         (score, x,y) = stack.popleft()
 72.         if map[y] & (1 << x):
 73.           if r[y][x] == 'B': return score
 74.           map[y] &= ~(1 << x)
 75.           stack.extend( (score+1,x,y) for (x,y) in ((x-1,y),(x+1,y),(x,y-1),(x,y+1)) )
 76.   return -1
 77.  
 78. class Coloring:               # 10.7 Väritys
 79.     def __init__(self,n):
 80.         self.edges   = [set() for a in range(n+1)]
 81.     def add_edge(self,a,b):
 82.         self.edges[a].add(b)
 83.         self.edges[b].add(a)
 84.     def check(self):
 85.         colors = [-1] * (len(self.edges))
 86.         for p in range(len(self.edges)):
 87.           if colors[p] >= 0: continue
 88.           stack   = [ (0,p) ]
 89.           while len(stack):
 90.             (modulo,p) = stack.pop()
 91.             if(colors[p] >= 0):
 92.               if (colors[p] != modulo): return False  # Found contradiction
 93.               continue
 94.             colors[p] = modulo
 95.             stack.extend( (1-modulo, c) for c in self.edges[p] )
 96.         return True
 97.  
 98. from collections import deque # 10.8 Laatikko
 99. def count(r, h=0):            # Sokoban!
 100.   goal,start,box = (0,0), (0,0), (0,0)
 101.   for s in r:
 102.     if ('X' in s): start = (s.index('X'), h)
 103.     if ('Y' in s): goal  = (s.index('Y'), h)
 104.     if ('B' in s): box   = (s.index('B'), h)
 105.     h += 1
 106.   w       = len(r[0])
 107.   visited = [0] * w*h*h
 108.   stack   = deque( ( c, *start, *box ) for c in [0] )
 109.   while len(stack):
 110.     (score, px,py, bx,by) = stack.popleft()
 111.     if (bx,by) == goal: return score
 112.     p = py*w*h + by*w+bx
 113.     if r[py][px] == '#' or visited[p] & (1 << px): continue
 114.     visited[p] |= (1 << px)
 115.     stack.extend( (score+1, px+x,py+y, bx+b*x, by+b*y)
 116.                   for (x,y,b) in ((x,y,bx==px+x and by==py+y)
 117.                                   for (x,y) in ((-1,0), (1,0), (0,-1), (0,1))))
 118.   return -1
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement