Guest User

C# Stream sloužící k zápisu jednotlivých bitů

a guest
Aug 8th, 2012
45
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.IO;
 3. using System.Text;
 4.  
 5. namespace AlexClarai
 6. {
 7.   class Program
 8.   {
 9.     static void Main(string[] args)
 10.     {
 11.       using (var binaryStream = new BinaryStream())
 12.       {
 13.         binaryStream.Write(true, true, true);
 14.         binaryStream.Write(false, false, false);
 15.         binaryStream.Write(true, true, true);
 16.         binaryStream.Write(false, false, false);
 17.         binaryStream.Write(true, false, true);
 18.         binaryStream.Write(true, true, false);
 19.         binaryStream.Write(true, true, true);
 20.         binaryStream.Write(false, false, false);
 21.         binaryStream.Write(true, true, true);
 22.         binaryStream.Write(false, false, false);
 23.         binaryStream.Write(true, false, true);
 24.         binaryStream.Write(true, true, false);
 25.         binaryStream.Write(true, true);
 26.         binaryStream.Flush();
 27.         Console.WriteLine(binaryStream.ToBitString(true));
 28.         using (var fileStream = new FileStream("C:/bits.bit", FileMode.Create))
 29.         {
 30.           binaryStream.WriteTo(fileStream);
 31.         }
 32.       }
 33.       Console.ReadLine();
 34.     }
 35.   }
 36.  
 37.   /// <summary>
 38.   /// Stream umožňující zápis jednotlivých bitů.
 39.   /// </summary>
 40.   public class BinaryStream : MemoryStream
 41.   {
 42.     // Pole celých bajtů, které se při naplněné zapíše
 43.     // a ukazatel na aktuální pozici v něm.
 44.     private byte[] byteBuffer = new byte[32];
 45.     private int byteIndex = 0;
 46.  
 47.     // Pole bitů (poslední, neúplný bajt), které se při
 48.     // naplnění zapíše do pole bajtů a ukazatel na
 49.     // aktuální pozici v něm.
 50.     private byte bitBuffer = 0x00;
 51.     private int bitIndex = 0;
 52.  
 53.     /// <summary>
 54.     /// Meotda pro zápis jednoho či více samostatných bitů.
 55.     /// </summary>
 56.     /// <param name="bits">Pole bitů pro zápis.</param>
 57.     public void Write(params bool[] bits)
 58.     {
 59.       foreach (var bit in bits)
 60.       {
 61.         // Posuneme bit buffer
 62.         bitBuffer <<= 1;
 63.         if (bit) bitBuffer |= 1;
 64.         else bitBuffer |= 0;
 65.         // Naplněno, zapíšeme bit buffer
 66.         if (bitIndex++ == 7)
 67.         {
 68.           bitIndex = 0;
 69.           // Posuneme byte buffer
 70.           byteBuffer[byteIndex] = bitBuffer;
 71.           // Naplněno, zapíšeme byte buffer
 72.           if (byteIndex++ == byteBuffer.Length - 1)
 73.           {
 74.             byteIndex = 0;
 75.             base.Write(byteBuffer, 0, byteBuffer.Length);
 76.           }
 77.         }
 78.       }
 79.     }
 80.     /// <summary>
 81.     /// Metoda, která zapíše do streamu obsah bufferu bajtů
 82.     /// do aktuální pozice a odsadí do bajtu a zapíše buffer
 83.     /// bitů.
 84.     /// </summary>
 85.     public override void Flush()
 86.     {
 87.       // Zapsat aktuální bajty
 88.       base.Write(byteBuffer, 0, byteIndex);
 89.       // Odsadit a zapsat bity
 90.       base.Write(new byte[] { (byte)(bitBuffer << (8 - bitIndex)) }, 0, 1);
 91.     }
 92.  
 93.   }
 94.  
 95.   public static class ExtensionMethods
 96.   {
 97.     /// <summary>
 98.     /// Metoda vypisující v textové podobě binární podobu jednoho
 99.     /// bajtu.
 100.     /// </summary>
 101.     /// <param name="buffer">Bajt k převedení na string.</param>
 102.     /// <returns>Textová reprezentace bajtu.</returns>
 103.     public static string ToBitString(this byte buffer)
 104.     {
 105.       var builder = new StringBuilder();
 106.       for (var i = 128; i > 0; i /= 2)
 107.       {
 108.         builder.Append((buffer & i) == 0 ? '0' : '1');
 109.       }
 110.       return builder.ToString();
 111.     }
 112.     /// <summary>
 113.     /// Metoda vypisující celé pole bajtů v jejich textové podobě,
 114.     /// volitelně oddělené mezerou.
 115.     /// </summary>
 116.     /// <param name="buffer">Pole bajtů k převedení na string.</param>
 117.     /// <param name="delimit">Pravidvostní hodnota určující, zda rozdělit bajty mezerou.</param>
 118.     /// <returns>Textová reprezentace pole bajtů.</returns>
 119.     public static string ToBitString(this byte[] buffer, bool delimit = false)
 120.     {
 121.       var builder = new StringBuilder();
 122.       foreach (var individualBuffer in buffer)
 123.       {
 124.         builder.Append(individualBuffer.ToBitString());
 125.         if (delimit) builder.Append(' ');
 126.       }
 127.       return builder.ToString();
 128.     }
 129.     /// <summary>
 130.     /// Metoda vypisující binární obsah streamu v textové podobě,
 131.     /// volitelně oddělený mezerami po jednom bajtu.
 132.     /// </summary>
 133.     /// <param name="stream">Stream k převedení na string.</param>
 134.     /// <param name="delimit">Pravidvostní hodnota určující, zda rozdělit bajty mezerou.</param>
 135.     /// <returns>Textová reprezentace streamu.</returns>
 136.     /// <remarks>
 137.     /// Určeno k ladění, nepoužívat na dlouhé streamy - čte celý stream najednou!
 138.     /// </remarks>
 139.     public static string ToBitString(this Stream stream, bool delimit = false)
 140.     {
 141.       if (!stream.CanSeek) throw new InvalidOperationException("Stream neumožňuje posouvání, nelze začít číst od počátku streamu.");
 142.       stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
 143.       var buffer = new byte[stream.Length];
 144.       stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
 145.       stream.Seek(0, SeekOrigin.End);
 146.       return buffer.ToBitString(delimit);
 147.     }
 148.   }
 149. }
RAW Paste Data