NelIfandieva

LeftSum_RightSum_Joro

Oct 26th, 2019
86
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace ConsoleApp210
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 10.             int sumRight = 0;
 11.             for (int i = 1; i <= n * 2; i++)
 12.             {
 13.                 int sumLeft = int.Parse(Console.ReadLine());
 14.                 /* на горния получаваш от конзолата число, което задаваш като моментна стойност на sumLeft
 15.                  * Стойността е моментна, защото при следващото завъртане на цикъла, тази стойност изчезва, а ти четеш ново число от конзолата
 16.                  */
 17.                 sumRight += sumLeft;
 18.                 /*на горния ред добавяш всяко число, което получаваш от конзолата към sumRight.
 19.                  * Така в sumRight получаваш общ сбор на всички числа, които си получил от конзолата */
 20.  
 21.                 if (sumLeft == sumRight)
 22.                 {
 23.                     /*тези две променливи имат една и съща стойност само при първото завъртане на цикъла.
 24.                      * На всяко следващо завъртнае, няма как те да имат една и съща стойност, защото едната сменя стойността си при  
 25.                      * всяко завъртане на цикъла, а другата държи общия сбор на всички числа, дошли от конзолата до момента*/
 26.                     Console.WriteLine("Yes, sum = {0}", sumRight);
 27.                 }
 28.  
 29.             }
 30.         }
 31.     }
 32. }
RAW Paste Data