NelIfandieva

PrevozNaTovari_Exercise03_26Nov2019

Nov 27th, 2019
107
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. namespace Svetlina_Lab
 2.  
 3. {
 4.     using System;
 5.  
 6.     class Program
 7.     {
 8.         static void Main()
 9.         {
 10.             int loadsNum = int.Parse(Console.ReadLine());//по условие ще го получа от конзолата
 11.             double totalPrice = 0;//трябва ми, защото трябва да отпечатам средната цена на тон превозен товар
 12.             double totalWeight = 0;//на общото превозено тегло ще деля, за да получа отделните проценти на края
 13.  
 14.             double transportedByVan = 0;//тук ще събирам общото тегло, превозено с миниван
 15.             double transportedByTruck = 0;//тук - с камион
 16.             double transportedByTrain = 0;//тук с влак
 17.  
 18.             for (int i = 1; i <= loadsNum; i++)
 19.             {
 20.                 int weight = int.Parse(Console.ReadLine());//теглото на всеки отделен товар
 21.                 totalWeight += weight;//веднага мога да го добавя към общия товар
 22.  
 23.                 if(weight >= 0 && weight <= 3)//почвам да определям според теглото, кй товар с какво да превозя
 24.                 {
 25.                     totalPrice += weight * 200;//съответно да добавям към общата цена
 26.                     transportedByVan += weight;
 27.                 }
 28.                 else if(weight >= 4 && weight <= 11)
 29.                 {
 30.                     totalPrice += weight * 175;
 31.                     transportedByTruck += weight;
 32.                 }
 33.                 else if(weight >= 12)
 34.                 {
 35.                     totalPrice += weight * 120;
 36.                     transportedByTrain += weight;
 37.                 }
 38.             }
 39.  
 40.             //имам да печатам 4 отделни резултата, ето как ги получавам
 41.             double averagePricePerTon = totalPrice / totalWeight;
 42.             double vanPercentage = (transportedByVan / totalWeight) * 100;
 43.             double truckPercentage = (transportedByTruck / totalWeight) * 100;
 44.             double trainPercentage = (transportedByTrain / totalWeight) * 100;
 45.  
 46.             Console.WriteLine("{0:f2}", averagePricePerTon);
 47.             Console.WriteLine("{0:f2}%", vanPercentage);
 48.             Console.WriteLine("{0:f2}%", truckPercentage);
 49.             Console.Write("{0:f2}%", trainPercentage);
 50.         }
 51.     }
 52. }
RAW Paste Data