desislava_topuzakova

Задача 5. Печеливши билети - вложени цикли

Dec 4th, 2021
846
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace _05._Winner_Tickets
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 10.             //{цифра на хилядните}{цифра на стотиците}{цифра на десетици}{цифра на единици}
 11.             //всички числа от 1111 до 9999 -> проверка дали е печеливш -> принтираме
 12.             for (int hil = 1; hil <= 9; hil++)
 13.             {
 14.                 for (int stot = 1; stot <= 9; stot++)
 15.                 {
 16.                     for (int des = 1; des <= 9; des++)
 17.                     {
 18.                         for (int ed = 1; ed <= 9; ed++)
 19.                         {
 20.                             int sumFirst = hil + stot;
 21.                             int sumLast = des + ed;
 22.  
 23.                             if (sumFirst == sumLast && n % sumFirst == 0)
 24.                             {
 25.                                 Console.Write($"{hil}{stot}{des}{ed} ");
 26.                             }
 27.  
 28.                         }
 29.                     }
 30.                 }
 31.             }  
 32.         }
 33.     }
 34. }
 35.  
RAW Paste Data