G2A Many GEOs
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 31st, 2020 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS // wyłączenie ostrzeżeń kompilatora
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4. #define TEN 10
 5. #define FIVE 5
 6. #define TWO 2
 7.  
 8. typedef struct money_t{ //definicja struktury, która przechowuje ilość wystąpień danego nominału
 9.     int two;
 10.     int five;
 11.     int ten;
 12. }money_t;
 13.  
 14. int show_result(const money_t* m) { //funkcja wypisująca dane ze struktury
 15.     if (m->two || m->five || m->ten) {
 16.         printf("Kwote mozna rozlozyc na: ");
 17.         if (m->two) printf(" %d * 2zl %c", m->two, m->five||m->ten ? '+' : ' ');
 18.         if (m->five) printf(" %d * 5zl %c", m->five, m->ten? '+':' ');
 19.         if (m->ten) printf(" %d * 10zl ", m->ten);
 20.         printf("\n");
 21.         return 1;
 22.     }
 23.     else {
 24.         printf("Kwoty nie da sie rozlozyc!\n");
 25.         return 0;
 26.     }
 27. }
 28.  
 29. void sum_money(const money_t* d, const money_t* r, money_t* s) {
 30.     if (r != NULL && d != NULL) {
 31.         s->two = d->two + r->two;
 32.         s->five = d->five + r->five;
 33.         s->ten = d->ten + r->ten;
 34.     }
 35.     else if(r == NULL){
 36.         *s = *d;
 37.     }
 38.     else if (d == NULL) {
 39.         *s = *r;
 40.     }
 41. }
 42.  
 43. void reset_money(money_t* s) {
 44.     s->two = s->five = s->ten = 0;
 45. }
 46.  
 47. int main( void ) {
 48.     int money, temp_money = 0, temp_rest = 0, counter = 0, rest = 0; //deklaracja zmiennych
 49.     char c;
 50.    
 51.     money_t dozens_s = { 0 }, rest_s = { 0 }, sum = { 0 };
 52.     money_t* p_dozens_s = &dozens_s, * p_rest_s = &rest_s;
 53.  
 54.     printf("Podaj kwote:");//komunikat
 55.     scanf("%d", &money);//pobranie kwoty od użytkownika
 56.     while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF);//oczyszczenie bufora
 57.     if (money <= 0) { //jeśli kwota ujemna lub równa zeru
 58.         printf("Kwota nie moze byc ujemna lub rowna zeru.\nKoniec programu.\n");
 59.         getchar();
 60.         exit(0);
 61.     }
 62.     else if (money == 1 || money == 3) {
 63.         printf("Kwoty nie da sie rozlozyc!\nKoniec programu.\n");
 64.         getchar();
 65.         exit(0);
 66.     }
 67.     else {
 68.         switch (money % 10) {
 69.         case 0://kwota jest podzielna przez 10 i nie ma reszty z dzielenia
 70.            
 71.             p_rest_s = NULL;//ten wskaźnik może wskazywać null, ponieważ struktura na którą wskazuje nie będzie użyta
 72.            
 73.  
 74.  
 75.  
 76.             break;
 77.         default://kwota przy dzieleniu przez 10 daje reszte
 78.             if (money > 10) {
 79.                 rest = (money % 10) + TEN;
 80.                 money -= TEN;
 81.                 if (money) {//jeśli dalej jest podzielna przez 10
 82.  
 83.  
 84.  
 85.  
 86.                 }
 87.                 else {//jeśli zero to rozbijana jest tylko reszta
 88.                     p_dozens_s = NULL;
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  
 93.                 }
 94.             }
 95.             else {
 96.                 rest = money % 10;//rozbijanie samej reszty mniejszej od 10
 97.                 p_dozens_s = NULL;
 98.  
 99.  
 100.  
 101.  
 102.  
 103.             }
 104.             break;
 105.         }
 106.         getchar();
 107.     }
 108.     return 0;
 109. }
RAW Paste Data
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top