Guest User

Untitled

a guest
Oct 18th, 2019
88
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3.  
 4. /* Funktionsdeklarationer */
 5. void print_menu(double exchange_rate);
 6. int read_number(void);
 7. double f_read_number(void);
 8. void add_prices(double *sum);
 9. double give_price(void);
 10. float print_sum(void);
 11.  
 12. int main(void){
 13.   int local_exchange_rate = 1;
 14.   double exchange_rate = 1;
 15.   int choice;
 16.  
 17.   printf("\nYour shopping assistant\n");
 18.  
 19.   /* 1. Så länge användaren inte valt att avsluta programmet,
 20.         upprepa följande: */
 21.   do {
 22.     /* 1.1 Skriv ut menyn */
 23.     print_menu(exchange_rate);
 24.  
 25.     /* 1.2 Läs in val */
 26.     choice = read_number();
 27.  
 28.     /* 1.3 Om valet är att sätta valutakurs */
 29.     if(choice == 1){
 30.       /* 1.3.1 Efterfråga valutakurs */
 31.       printf("\nGive exchange rate: ");
 32.       /* 1.3.2 Sätt valutakurs */
 33.       exchange_rate = f_read_number();
 34.     }
 35.  
 36.     /* 1.4 Om valet är att konvertera priser */
 37.     else if(choice == 2){
 38.       double sum;
 39.       /* 1.4.1 Summera priser så länge användaren ej avbryter */
 40.         add_prices(double *sum);
 41.         /* 1.4.1.1 Efterfråga pris (eller klar med inmatning) */
 42.         /* 1.4.1.2 Uppdatera summan (om det är ett giltigt pris) */
 43.       /* 1.4.2 Skriv ut summan i lokal valuta och i svenska kronor */
 44.         print_sum();
 45.     }
 46.  
 47.     /* 1.5 Om valet är ogiltigt */
 48.     else if(choice != 3){
 49.       /* 1.5.1 Skriv ut att det var ett ogiltigt val */
 50.       printf("\nNot a valid choice!\n");
 51.     }
 52.   } while(choice != 3);
 53.  
 54.   /* 2 Avsluta programmet */
 55.   printf("\nEnd of program!\n");
 56.  
 57.   return 0;
 58. }
 59.  
 60. /* Funktionsdefinitioner */
 61.  
 62. /* Funktion:    print_menu
 63.  * Beskrivning: Skriver ut menyn.
 64.  * Input:       Växlingskursen.
 65.  * Output:      Returnerar inget. Skriver ut menyn.
 66.  */
 67.  
 68. void print_menu(double exchange_rate){
 69.   printf("\n1. Set exchange rate in SEK ");
 70.   printf("(current rate: %.2f)\n", exchange_rate);
 71.   printf("2. Convert prices from the foreign currency\n");
 72.   printf("3. End\n\n");
 73. }
 74.  
 75. /* Funktion:    read_number
 76.  * Beskrivning: Läser in ett heltal som returneras
 77.  * Input:       Inget.
 78.  * Output:      Returnerar det inlästa talet.
 79.  */
 80.  
 81. int read_number(void){
 82.    int number;
 83.  
 84.    printf("Give your choice (1 - 3): ");
 85.    scanf("%d", &number);
 86.  
 87.    return number;
 88. }
 89.  
 90. /* Funktion:    f_read_number
 91.  * Beskrivning: Läser in ett decimaltal som returneras
 92.  * Input:       Inget.
 93.  * Output:      Returnerar det inlästa talet.
 94.  */
 95.  
 96. double f_read_number(void){
 97.    double f_number;
 98.  
 99.    scanf("%lf", &f_number);
 100.  
 101.    return f_number;
 102. }
 103.  
 104. /* Funktion:    add_prices
 105.  * Beskrivning: Adderar angivna priser tills användaren vill avsluta
 106.  * Input:       Inget.
 107.  * Output:      Inget.
 108.  */
 109.  
 110. void add_prices(double *sum){
 111.   do {
 112.     double price = give_price();
 113.  
 114.     if(price >= 0){
 115.       &sum += price;
 116.     }
 117.   } while price >= 0);
 118. }
 119.  
 120. /* Funktion:    give_price
 121.  * Beskrivning: Läser in angivet pris
 122.  * Input:       Inget.
 123.  * Output:      Returnerar priset.
 124.  */
 125.  
 126. double give_price(void){
 127.   double price;
 128.  
 129.   printf("\nGive price (finish with < 0): ");
 130.   scanf("%lf", &price);
 131.  
 132.   return price;
 133. }
 134.  
 135. /* Funktion:    print_sum
 136.  * Beskrivning: Skriver ut summan i utlänsk och Svensk valuta
 137.  * Input:       Inget.
 138.  * Output:      inget.
 139.  */
 140.  
 141. void print_sum(void){
 142.   printf("\nSum in foreign currency: %.2f\n", &sum);
 143.   printf("Sum in SEK: %.2f\n", exchange_rate * &sum);
 144. }
RAW Paste Data