SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 7th, 2019 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. command /wiki: [<text>]
 2.     trigger:
 3. # Główne GUI
 4.         if arg 1 is not set:
 5.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1WIKIPEDIA GRY" to player
 6.             format gui slot 0 of player with stone block named "&6Informacje o Dropie&r" with lore "&6» &7Przejdź dalej i wybierz Przedmiot" and "  &7o którym chcesz dowiedzieć się więcej.   " and "" and "&4WSKAZÓWKA" and "&6» &7Enchant nie ma wpływu na drop!" to run player command "/wiki drop1"
 7.             format gui slot 1 of player with netherrack block named "&6Informacje o Eventach&r" with lore "&6» &7Przejdź dalej i wybierz Event" and "  &7o którym chcesz dowiedzieć się więcej.   " and "" and "&4WSKAZÓWKA" and "&6» &7Eventy są czasowe!" to run player command "/wiki event1"
 8.             format gui slot 2 of player with crafting table named "&6Informacje o Crafting'u&r" with lore "&6» &7Przejdź dalej i wybierz Crafting" and "  &7o którym chcesz dowiedzieć się więcej.   " and "" and "&4WSKAZÓWKA" and "&6» &7Niektóre przedmioty można zdobyć tylko podczas Event'u!" to run player command "/wiki craft1"
 9.             format gui slot 3 of player with potato named "&6Testowe&r" with lore "&6» &7To jest diament" and "&c» &7Nie wiem co to bedzie" to run player command "/wikisriki1"
 10.             format gui slot 4 of player with potato named "&6Testowe&r" with lore "&6» &7To jest diament" and "&c» &7Nie wiem co to bedzie" to run player command "/wikisriki1"
 11.             format gui slot 5 of player with potato named "&6Testowe&r" with lore "&6» &7To jest diament" and "&c» &7Nie wiem co to bedzie" to run player command "/wikisriki1"
 12.  
 13. # Informacje o DROPIE zakładka #2
 14.         if arg1 is "drop1":
 15.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1INFORMACJE O DROPIE&r" to player
 16.             format gui slot 2 of player with cobblestone named "&fDrop z Bruk" with lore "" and "&6» &7Kliknij by zobaczyć drop z &aCobblestone" to run player command "/wiki drop2"
 17.             format gui slot 3 of player with stone named "&fDrop z Kamień" with lore "" and "&6» &7Kliknij by zobaczyć drop z &aStone" to run player command "/wiki drop3"
 18.             format gui slot 4 of player with red stained glass pane named "&6Cofnij" with lore "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki"
 19.             format gui slot 5 of player with endstone named "&fDrop z Kamień Endu" with lore "" and "&6» &7Kamień &aEvent'owy!" and "&6» &7Szansa na drop Kamień Endu po wykopaniu" and "  &7wynosi 30 procent."
 20.             format gui slot 6 of player with netherrack named "&fDrop z Netherrack" with lore "" and "&6» &7Kamień &aEvent'owy!" and "&6» &7Szansa na drop Netherrack po wykopaniu" and "  &7wynosi 30 procent."
 21.        
 22.         if arg1 is "drop2":
 23.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1INFORMACJE O COBBLESTONE&r" to player
 24.             format gui slot 0 of player with diamond named "&fDiament" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.1" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 25.             format gui slot 1 of player with hopper named "&fLej" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.1" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 26.             format gui slot 2 of player with emerald named "&fSzmaragd" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.2" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 27.             format gui slot 3 of player with lapis lazuli named "&fLapis" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.2" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 28.             format gui slot 4 of player with iron ingot named "&fŻelazo" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.5" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 29.             format gui slot 5 of player with grass named "&fTrawa" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.5" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 30.             format gui slot 6 of player with clay named "&fGlina" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.8" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 31.             format gui slot 7 of player with sand named "&fPiasek" with lore "" and "&6» &7Szansa: 1.0" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 32.             format gui slot 8 of player with coal named "&fWęgiel" with lore "" and "&6» &7Szansa: 1.5" and ""  and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 33.  
 34.         if arg1 is "drop3":
 35.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1INFORMACJE O STONE&r" to player
 36.             format gui slot 0 of player with diamond named "&fDiament" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.2" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 37.             format gui slot 1 of player with hopper named "&fLej" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.2" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 38.             format gui slot 2 of player with emerald named "&fSzmaragd" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.3" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 39.             format gui slot 3 of player with lapis lazuli named "&fLapis" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.3" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 40.             format gui slot 4 of player with iron ingot named "&fŻelazo" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.5" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 41.             format gui slot 5 of player with grass named "&fTrawa" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.5" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 42.             format gui slot 6 of player with clay named "&fGlina" with lore "" and "&6» &7Szansa: 1.0" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 43.             format gui slot 7 of player with sand named "&fPiasek" with lore "" and "&6» &7Szansa: 1.5" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 44.             format gui slot 8 of player with coal named "&fWęgiel" with lore "" and "&6» &7Szansa: 2.0" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 45.  
 46. # Informacje o EVENTACH zakładka #2
 47.         if arg1 is "event1":
 48.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1INFORMACJE O EVENTACH&r" to player
 49.             format gui slot 2 of player with diamond pickaxe named "&fEvent Górniczy" with lore "" and "&6» &7Gracz teleportuję się na wyspę wskazaną przez [HA]" and "&6» &7Rozbij jak najwięcej bloków i stań się milionerem!" and "" and "&6» &7Czas trwania Event'u: 30 minut."
 50.             format gui slot 3 of player with map named "&fEvent OX" with lore "" and "&6» &7Gracz teleportuję się na wyspę wskazaną przez [HA]" and "&6» &7Odpowiadaj na pytania i zdobywaj nagrody!" and "" and "&6» &7Czas trwania Event'u: 10 pytań."
 51.             format gui slot 4 of player with red stained glass pane named "&6Cofnij" with lore "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki"
 52.             format gui slot 5 of player with endstone named "&fEvent End'u" with lore "" and "&6» &7Gracz teleportuję się na wyspę wskazaną przez [HA]" and "&6» &7Zdobywaj End Stone by móc go wymienić na nagrody!" and "" and "&6» &7Czas trwania Event'u: 30 minut."
 53.             format gui slot 6 of player with netherrack named "&fEvent Nethherack" with lore "" and "&6» &7Gracz teleportuję się na wyspę wskazaną przez [HA]" and "&6» &7Zdobywaj Netherrack by móc go wymienić na nagrody!" and "" and "&6» &7Czas trwania Event'u: 30 minut."
 54.  
 55. # Informacje o CRAFTING zakładka #2
 56.         if arg1 is "craft1"
 57.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1INFORMACJE O CRAFTING&r" to player
 58.             format gui slot 2 of player with mob spawner named "&fCrafting Spawner Zombie" with lore "" and "&6» &7Kliknij by zobaczyć jak wytworzyć Spawner Zombie" to run player command "/wiki craft2"
 59.             format gui slot 3 of player with mob spawner named "&fCrafting Spawner Skeleton" with lore "" and "&6» &7Kliknij by zobaczyć jak wytworzyć Spawner Skeleton" to run player command "/wiki craft3"
 60.             format gui slot 4 of player with red stained glass pane named "&6Cofnij" with lore "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki"
 61.             format gui slot 5 of player with glowing sponge named "&fStoniarka" with lore "" and "&6» &7Kliknij by zobaczyć jak wytworzyć Crafting Stoniarka!" to run player command "/wiki craft4"
 62.             format gui slot 6 of player with netherrack named "&fDrop z Netherrack" with lore "" and "&6» &7Kamień &aEvent'owy!" and "&6» &7Szansa na drop Netherrack po wykopaniu" and "  &7wynosi 30 procent."
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top