Guest User

Untitled

a guest
Sep 7th, 2019
108
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. command /wiki: [<text>]
 2.     trigger:
 3. # Główne GUI
 4.         if arg 1 is not set:
 5.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1WIKIPEDIA GRY" to player
 6.             format gui slot 0 of player with stone block named "&6Informacje o Dropie&r" with lore "&6» &7Przejdź dalej i wybierz Przedmiot" and "  &7o którym chcesz dowiedzieć się więcej.   " and "" and "&4WSKAZÓWKA" and "&6» &7Enchant nie ma wpływu na drop!" to run player command "/wiki drop1"
 7.             format gui slot 1 of player with netherrack block named "&6Informacje o Eventach&r" with lore "&6» &7Przejdź dalej i wybierz Event" and "  &7o którym chcesz dowiedzieć się więcej.   " and "" and "&4WSKAZÓWKA" and "&6» &7Eventy są czasowe!" to run player command "/wiki event1"
 8.             format gui slot 2 of player with crafting table named "&6Informacje o Crafting'u&r" with lore "&6» &7Przejdź dalej i wybierz Crafting" and "  &7o którym chcesz dowiedzieć się więcej.   " and "" and "&4WSKAZÓWKA" and "&6» &7Niektóre przedmioty można zdobyć tylko podczas Event'u!" to run player command "/wiki craft1"
 9.             format gui slot 3 of player with potato named "&6Testowe&r" with lore "&6» &7To jest diament" and "&c» &7Nie wiem co to bedzie" to run player command "/wikisriki1"
 10.             format gui slot 4 of player with potato named "&6Testowe&r" with lore "&6» &7To jest diament" and "&c» &7Nie wiem co to bedzie" to run player command "/wikisriki1"
 11.             format gui slot 5 of player with potato named "&6Testowe&r" with lore "&6» &7To jest diament" and "&c» &7Nie wiem co to bedzie" to run player command "/wikisriki1"
 12.  
 13. # Informacje o DROPIE zakładka #2
 14.         if arg1 is "drop1":
 15.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1INFORMACJE O DROPIE&r" to player
 16.             format gui slot 2 of player with cobblestone named "&fDrop z Bruk" with lore "" and "&6» &7Kliknij by zobaczyć drop z &aCobblestone" to run player command "/wiki drop2"
 17.             format gui slot 3 of player with stone named "&fDrop z Kamień" with lore "" and "&6» &7Kliknij by zobaczyć drop z &aStone" to run player command "/wiki drop3"
 18.             format gui slot 4 of player with red stained glass pane named "&6Cofnij" with lore "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki"
 19.             format gui slot 5 of player with endstone named "&fDrop z Kamień Endu" with lore "" and "&6» &7Kamień &aEvent'owy!" and "&6» &7Szansa na drop Kamień Endu po wykopaniu" and "  &7wynosi 30 procent."
 20.             format gui slot 6 of player with netherrack named "&fDrop z Netherrack" with lore "" and "&6» &7Kamień &aEvent'owy!" and "&6» &7Szansa na drop Netherrack po wykopaniu" and "  &7wynosi 30 procent."
 21.        
 22.         if arg1 is "drop2":
 23.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1INFORMACJE O COBBLESTONE&r" to player
 24.             format gui slot 0 of player with diamond named "&fDiament" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.1" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 25.             format gui slot 1 of player with hopper named "&fLej" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.1" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 26.             format gui slot 2 of player with emerald named "&fSzmaragd" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.2" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 27.             format gui slot 3 of player with lapis lazuli named "&fLapis" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.2" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 28.             format gui slot 4 of player with iron ingot named "&fŻelazo" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.5" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 29.             format gui slot 5 of player with grass named "&fTrawa" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.5" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 30.             format gui slot 6 of player with clay named "&fGlina" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.8" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 31.             format gui slot 7 of player with sand named "&fPiasek" with lore "" and "&6» &7Szansa: 1.0" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 32.             format gui slot 8 of player with coal named "&fWęgiel" with lore "" and "&6» &7Szansa: 1.5" and ""  and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 33.  
 34.         if arg1 is "drop3":
 35.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1INFORMACJE O STONE&r" to player
 36.             format gui slot 0 of player with diamond named "&fDiament" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.2" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 37.             format gui slot 1 of player with hopper named "&fLej" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.2" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 38.             format gui slot 2 of player with emerald named "&fSzmaragd" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.3" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 39.             format gui slot 3 of player with lapis lazuli named "&fLapis" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.3" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 40.             format gui slot 4 of player with iron ingot named "&fŻelazo" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.5" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 41.             format gui slot 5 of player with grass named "&fTrawa" with lore "" and "&6» &7Szansa: 0.5" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 42.             format gui slot 6 of player with clay named "&fGlina" with lore "" and "&6» &7Szansa: 1.0" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 43.             format gui slot 7 of player with sand named "&fPiasek" with lore "" and "&6» &7Szansa: 1.5" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 44.             format gui slot 8 of player with coal named "&fWęgiel" with lore "" and "&6» &7Szansa: 2.0" and "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki drop1"
 45.  
 46. # Informacje o EVENTACH zakładka #2
 47.         if arg1 is "event1":
 48.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1INFORMACJE O EVENTACH&r" to player
 49.             format gui slot 2 of player with diamond pickaxe named "&fEvent Górniczy" with lore "" and "&6» &7Gracz teleportuję się na wyspę wskazaną przez [HA]" and "&6» &7Rozbij jak najwięcej bloków i stań się milionerem!" and "" and "&6» &7Czas trwania Event'u: 30 minut."
 50.             format gui slot 3 of player with map named "&fEvent OX" with lore "" and "&6» &7Gracz teleportuję się na wyspę wskazaną przez [HA]" and "&6» &7Odpowiadaj na pytania i zdobywaj nagrody!" and "" and "&6» &7Czas trwania Event'u: 10 pytań."
 51.             format gui slot 4 of player with red stained glass pane named "&6Cofnij" with lore "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki"
 52.             format gui slot 5 of player with endstone named "&fEvent End'u" with lore "" and "&6» &7Gracz teleportuję się na wyspę wskazaną przez [HA]" and "&6» &7Zdobywaj End Stone by móc go wymienić na nagrody!" and "" and "&6» &7Czas trwania Event'u: 30 minut."
 53.             format gui slot 6 of player with netherrack named "&fEvent Nethherack" with lore "" and "&6» &7Gracz teleportuję się na wyspę wskazaną przez [HA]" and "&6» &7Zdobywaj Netherrack by móc go wymienić na nagrody!" and "" and "&6» &7Czas trwania Event'u: 30 minut."
 54.  
 55. # Informacje o CRAFTING zakładka #2
 56.         if arg1 is "craft1"
 57.             open virtual chest inventory with 1 rows named "&1INFORMACJE O CRAFTING&r" to player
 58.             format gui slot 2 of player with mob spawner named "&fCrafting Spawner Zombie" with lore "" and "&6» &7Kliknij by zobaczyć jak wytworzyć Spawner Zombie" to run player command "/wiki craft2"
 59.             format gui slot 3 of player with mob spawner named "&fCrafting Spawner Skeleton" with lore "" and "&6» &7Kliknij by zobaczyć jak wytworzyć Spawner Skeleton" to run player command "/wiki craft3"
 60.             format gui slot 4 of player with red stained glass pane named "&6Cofnij" with lore "" and "&4» &7Kliknij by cofnąć." to run player command "/wiki"
 61.             format gui slot 5 of player with glowing sponge named "&fStoniarka" with lore "" and "&6» &7Kliknij by zobaczyć jak wytworzyć Crafting Stoniarka!" to run player command "/wiki craft4"
 62.             format gui slot 6 of player with netherrack named "&fDrop z Netherrack" with lore "" and "&6» &7Kamień &aEvent'owy!" and "&6» &7Szansa na drop Netherrack po wykopaniu" and "  &7wynosi 30 procent."
RAW Paste Data