isotonicq

metoda gaussa c#

Oct 20th, 2016
147
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. /*
 8. Przygotował: Dawid Grzeszuk
 9. Kierunek: Informatyka 3 semestr
 10. Środowisko: Visual Studio 2015
 11. Język programowania: C# */
 12.  
 13. namespace D_GJ
 14. {
 15.     class Macierz
 16.     {
 17.         private double[,] macierz;
 18.         private int ilosc_rownan, kolumna, rownanie;
 19.  
 20.         public void wpisz_macierz()
 21.         {
 22.             Console.WriteLine("Podaj ilosc rownań: ");
 23.             ilosc_rownan = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
 24.             macierz = new double[ilosc_rownan, ilosc_rownan + 1];
 25.  
 26.             Console.Clear();
 27.  
 28.             for (int x = 0; x < ilosc_rownan; x++)
 29.             {
 30.                 for (int y = 0; y < ilosc_rownan + 1; y++)
 31.                 {
 32.                     if (y < ilosc_rownan)
 33.                     {
 34.                         Console.WriteLine("Podaj A[{0},{1}]", x + 1, y + 1);
 35.                     }
 36.                     else
 37.                     {
 38.                         Console.WriteLine("Podaj B[{0}]", x + 1);
 39.                     }
 40.                     macierz[x, y] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 41.                     Console.Clear();
 42.                 }
 43.             }
 44.         }
 45.  
 46.         public void wyswietl_macierz()
 47.         {
 48.             for (int x = 0; x < ilosc_rownan; x++)
 49.             {
 50.                 for (int y = 0; y < ilosc_rownan + 1; y++)
 51.                 {
 52.                     if (y < ilosc_rownan)
 53.                     {
 54.                         Console.Write("{0} ", macierz[x, y]);
 55.                     }
 56.                     else
 57.                     {
 58.                         Console.Write("| {0}", macierz[x, y]);
 59.                     }
 60.                 }
 61.                 Console.WriteLine();
 62.             }
 63.         }
 64.  
 65.         public void wyswietl_wyniki()
 66.         {
 67.             for (int x = 0; x < ilosc_rownan; x++)
 68.             {
 69.                Console.WriteLine("x{0}: {1} ",x+1,macierz[x,ilosc_rownan]);                
 70.             }
 71.         }
 72.  
 73.         public void zaokraglij_macierz()
 74.         {
 75.             for (int x = 0; x < ilosc_rownan; x++)
 76.             {
 77.                 for (int y = 0; y < ilosc_rownan + 1; y++)
 78.                 {
 79.                     macierz[x, y] = Math.Round(macierz[x, y],2);
 80.                 }
 81.             }
 82.         }
 83.  
 84.         public void metoda_gaussa()
 85.         {
 86.  
 87.             for (kolumna = 0; kolumna < ilosc_rownan; kolumna++)
 88.             {
 89.                 double max = macierz[kolumna, kolumna];
 90.                 rownanie = kolumna;
 91.  
 92.                 for (int wiersz = kolumna; wiersz < ilosc_rownan; wiersz++)
 93.                 {
 94.                     if (Math.Abs(macierz[wiersz,kolumna]) > max)
 95.                     {
 96.                         max = Math.Abs(macierz[wiersz,kolumna]);
 97.                         rownanie = wiersz;
 98.                     }
 99.                 }
 100.  
 101.                 if (Math.Abs(max) < 1E-20)
 102.                 {
 103.                     throw new Exception();
 104.                 }
 105.  
 106.                 for (int x = kolumna; x < ilosc_rownan + 1; x++)
 107.                 {
 108.                     double zmienna_tymczasowa = macierz[kolumna,x];
 109.                     macierz[kolumna,x] = macierz[rownanie,x];
 110.                     macierz[rownanie, x] = zmienna_tymczasowa;
 111.                 }
 112.  
 113.                 double pole = macierz[kolumna,kolumna];
 114.  
 115.                 for (int x = kolumna; x < ilosc_rownan + 1; x++)
 116.                 {
 117.                     double zmienna_tymczasowa = macierz[kolumna,x] / pole;
 118.                     macierz[kolumna,x] = zmienna_tymczasowa;
 119.                 }
 120.  
 121.                 for (int x = 0; x < ilosc_rownan; x++)
 122.                 {
 123.                     if (x != kolumna)
 124.                     {                
 125.                         double g = macierz[x,kolumna];
 126.                         for (int y = kolumna; y < ilosc_rownan + 1; y++)
 127.                         {
 128.                             macierz[x,y] -= (g * macierz[kolumna,y]);
 129.                         }
 130.                     }
 131.                 }
 132.             }
 133.         }
 134.     }
 135.  
 136.     class Program
 137.     {
 138.         static void Main(string[] args)
 139.         {
 140.             Macierz obiekt = new Macierz();
 141.             obiekt.wpisz_macierz();
 142.  
 143.             Console.WriteLine("Macierz początkowa: ");
 144.             obiekt.wyswietl_macierz();
 145.             Console.WriteLine();
 146.  
 147.             try
 148.             {
 149.                 obiekt.metoda_gaussa();
 150.                 obiekt.zaokraglij_macierz();
 151.                 Console.WriteLine("Macierz końcowa: ");
 152.                 obiekt.wyswietl_macierz();
 153.                 Console.WriteLine();
 154.  
 155.                 Console.WriteLine("Wyniki: ");
 156.                 obiekt.wyswietl_wyniki();
 157.                 Console.WriteLine();
 158.             }
 159.             catch
 160.             {
 161.                 Console.WriteLine("Macierz ukladu osobliwa");
 162.             }
 163.             finally
 164.             {
 165.                 Console.WriteLine("\nProgram wykonal swoj kod");
 166.             }            
 167.         }
 168.     }
 169. }
RAW Paste Data