daily pastebin goal
9%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 22nd, 2018 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <string.h>
 4. #define SEC_MIN 60
 5. #define MIN_H 60
 6. #define H_D 24
 7. #define MONTH 12
 8. #define PLIK "plik.txt"
 9.  
 10. int godzina[24];
 11. int minuta[60];
 12. int sekunda[60];
 13.  
 14. struct mce{const char*name;
 15.     int dz;         }
 16.  
 17.         mce[13]={
 18.         {"", },
 19.         {"Styczeń", 31},
 20.         {"Luty", 28},
 21.         {"Marzec",31},
 22.         {"Kwiecień",30},
 23.         {"Maj",31},
 24.         {"Czerwiec",30},
 25.         {"Lipiec",31},
 26.         {"Sierpień ",31},
 27.         {"Wrzesień",30},
 28.         {"Październik",31},
 29.         {"Listopad",30},
 30.         {"Grudzień",31}
 31.         };
 32.  
 33. struct dni{ const char*name;
 34.     int dzi;}
 35.  
 36.         dni[8]={
 37.         {" ",},
 38.         {"Poniedziałek",1},
 39.         {"Wtorek",2},
 40.         {"Środa",3},
 41.         {"Czwartek",4},
 42.         {"Piątek",5},
 43.         {"Sobota",6},
 44.         {"Niedziela",7}
 45.         };
 46.  
 47. char dzien[31];
 48.  
 49. int h; /*godzina*/
 50. int m; /*minuta*/
 51. int s; /*sekunda*/
 52. int c; /*miesiąc*/
 53. int d; /*dzień*/
 54. int r; /*rok*/
 55. int j; /*dzień tygodnia*/
 56. int x=0;
 57. int y;
 58. FILE *plik;
 59.  
 60. void year(){
 61.     printf("Podaj rok(rrrr): ");
 62.     scanf("%d",&r);
 63.     if((!(r%4)&&(r%100))||!(r%400))
 64.         mce[1].dz= 29; /*Liczenie roku przestęnego*/
 65.  
 66. }
 67.  
 68. void month(){
 69.     printf("Podaj miesiąc(mm): ");
 70.     scanf("%d)",&c);
 71.     if(c>12)
 72.     {
 73.         printf("Nie ma takiego miesiąca!\n");
 74.         return month();
 75.     }
 76. }
 77.  
 78. void day(){
 79.     printf("Podaj dzień miesiąca(dd): ");
 80.     scanf("%d",&d);
 81.     if(d>mce[c].dz)
 82.     {
 83.         printf("Nie ma takiego dnia miesiąca\n");
 84.         return day();
 85.     }
 86. }
 87.  
 88. void numberOfTheDay(){
 89.     printf("Podaj jaki to jest dzień(np.poniedziałek=1): ");
 90.     scanf("%d",&j);
 91.     if(j>7)
 92.     {
 93.         printf("Nie ma takiego dnia tygodnia!\n");
 94.         return numberOfTheDay();
 95.     }
 96. }
 97.  
 98.  
 99. void draw(){
 100.     printf("    %s | %d     \n",mce[c].name,r);{
 101.         for ( d; d <= 1+j * 5; d++ )
 102.         {
 103.             printf(" ");
 104.         }
 105.         for ( d = 1; d <= mce[c].dz; d++ )
 106.         {
 107.             printf("%2d", d );
 108.  
 109.             if ( ( d + j ) % 7 > 0 )
 110.                 printf("   ");
 111.             else
 112.                 printf("\n " );
 113.         }
 114.         printf("\n");
 115.     }
 116. }
 117.  
 118. void doItAgain();
 119.  
 120. int main(){
 121.  
 122.     year();
 123.     month();
 124.     day();
 125.     numberOfTheDay();
 126.     draw();
 127.     doItAgain();
 128.  
 129. }
 130.  
 131. void doItAgain(){
 132.     printf("Czy chcesz podać inną datę? (t)ak / nie\n");
 133.     char again;
 134.     scanf(" %c", &again);
 135.  
 136.     if (again == 't'){
 137.         printf("poszło tak\n");
 138.         main();
 139.     }
 140.     else{
 141.         exit(0);
 142.     }
 143. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top