totobac

Untitled

Dec 5th, 2021
579
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include<math.h>
 3.  
 4. int
 5. main ()
 6. {
 7.   int input_array[6];
 8.   for (int i = 0; i < 6; i++)  // №1 цикъл приема входните данни
 9.     {
 10.       scanf ("%d", &input_array[i]);
 11.  
 12.     }
 13.   printf ("\x0A"); // принтира нов ред
 14.      
 15.   for (int i = 0; i < 6; i++)  // №2 цикъл принтира входните данни от масива
 16.     {
 17.       printf ("%d ", input_array[i]);
 18.     }
 19.   printf ("\x0A"); // принтира нов ред
 20.  
 21.   for (int i = 0; i < 6; i++)  //№3 цикъл принтира неотрицателните числа, а) подточка
 22.     {
 23.       if (input_array[i] >= 0)
 24.     printf ("%d ", input_array[i]);
 25.     }
 26.   printf ("\x0A"); // принтира нов ред
 27.  
 28.   for (int i = 0; i < 6; i++)  //№4 цикъл принтира числата с другите условия, б) подточка
 29.     {
 30.       double current = 0;
 31.       if (input_array[i] < 0)
 32.         current = pow (input_array[i], 2);
 33.       else
 34.         current = sqrt (input_array[i]);
 35.  
 36.     printf ("%.2f ", current); // принтира нов ред
 37.     }
 38.  
 39.   return 0;
 40. }
RAW Paste Data