Guest User

Untitled

a guest
Nov 12th, 2019
70
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. namespace RPGGame
 8. {
 9.     class Movement
 10.     {
 11.         public int X { get; set; }
 12.         public int Y { get; set; }
 13.     }
 14.     public static class Game
 15.     {
 16.         public static void StartGame()
 17.         {
 18.             Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
 19.             Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
 20.             Console.WriteLine(
 21. "_|_|_|_|  _|      _|  _|_|_|  _|        _|_|_|_|        _|_|      _|    _|  _|_|_|_|    _|_|_|  _|_|_|_|_|\n" +
 22. "_|          _|  _|      _|    _|        _|            _|    _|    _|    _|  _|        _|            _|\n" +
 23. "_|_|_|        _|        _|    _|        _|_|_|        _|  _|_|    _|    _|  _|_|_|      _|_|        _|\n" +
 24. "_|          _|  _|      _|    _|        _|            _|    _|    _|    _|  _|              _|      _|\n" +
 25. "_|_|_|_|  _|      _|  _|_|_|  _|_|_|_|  _|_|_|_|        _|_|  _|    _|_|    _|_|_|_|  _|_|_|        _|\n");
 26.             Console.WriteLine("STEROWANIE \n" +
 27.                 "W,S,A,D - PORUSZANIE SIĘ\n" +
 28.                 "ENTER - PRZEJŚCIE DALEJ W DIALOGU\n" +
 29.                 "ESCAPE - WYJDŹ\n");
 30.             Console.ReadKey();
 31.             Console.Clear();
 32.             NewCharacter();
 33.             Console.ReadKey();
 34.             Console.Clear();
 35.         }
 36.         static void TurtleEncounter()
 37.         {
 38.             Console.WriteLine("   ______________________________");
 39.             Console.WriteLine(" /|_ Głęboko w piasku zauważasz  |.                    ___ ");
 40.             Console.WriteLine("|   |małego zółwia.Mag uśmiecha  |.         .,-;-;-,. /'_'/ ");
 41.             Console.WriteLine("|__ |się i mówi                  |.       _/_/_/_|_|_|) /| ");
 42.             Console.WriteLine("    |'Poznaj Tima, stażystę      |.     '-<_><_><_><_>=//|                                                  ");
 43.             Console.WriteLine("    |lokalnej biblioteki.Został  |.       `/_/====/_/-'/_/                                                  ");
 44.             Console.WriteLine("    |zamieniony w zółwia w wyniku|.        ''     ''    '' ");
 45.             Console.WriteLine("    |upuszczenia księgi zaklęć ze|.");
 46.             Console.WriteLine("    |świata zwierząt.Od tamtej   |.");
 47.             Console.WriteLine("    |pory spędza czas tutaj.-Wyja|.");
 48.             Console.WriteLine("    |śnił Medivh.                |.");
 49.             Console.WriteLine("    |Tim byłby ważnym źródłem    |.");
 50.             Console.WriteLine("    |informacji, lecz niestety   |.");
 51.             Console.WriteLine("    |nawet najlepsi magowie nie  |.");
 52.             Console.WriteLine("    |mogą się z nim porozumieć   |.");
 53.             Console.WriteLine("    |   _________________________|___");
 54.             Console.WriteLine("    |  /                            /.");
 55.             Console.WriteLine("    /_/____________________________/.");
 56.             Console.ReadKey();
 57.             Console.Clear();
 58.         }
 59.         static void ChestEncounter()
 60.         {
 61.             Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGray;
 62.             Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkYellow;
 63.             Console.WriteLine(
 64.                 "                    ____...------------...____\n" +
 65.                 "               _.- ` /o/ __ ____ __ __  __|o|_`-._\n" +
 66.                 "             .'     |o|                    |o|     '.\n" +
 67.                 "             |=====/o|======================|o|=====|\n" +
 68.                 "             |____|_|________..____..________|_|____|\n" +
 69.                 "             |   _/ |_     <==========>     _/ |_   |\n" +
 70.                 "             |________________|=00=|________________|\n" +
 71.                 "              |===|!/========================|!/===|\n" +
 72.                 "              |   |=|          .---.         |=|   |\n" +
 73.                 "              |===|o|=========|     |========|o|===|\n" +
 74.                 "              |   | |         |() ()|        | |   |\n" +
 75.                 "              |===|o|======{'-.) A (.-'}=====|o|===|\n" +
 76.                 "              | __/ |__     '-.|vvv|.-'    __/ |__ |\n" +
 77.                 "              |===|o/ .'.'^'.'.|===|.'.'^'.'.|o/===|\n" +
 78.                 "              |  _|o/   __  {.' __  '.} _   _|o/  _|\n" +
 79.                 "              llllllllllllllllllllllllllllllllllllll\n");
 80.             Console.ReadKey();
 81.             Console.Clear();
 82.             Console.WriteLine("   ______________________________");
 83.             Console.WriteLine(" /|_ 'Dziwne'- rzekł Medivh -    |.");
 84.             Console.WriteLine("|   |'Pierwszy raz widzę taką    |.");
 85.             Console.WriteLine("|__ |skrzynię.Jest otwór na klucz|.");
 86.             Console.WriteLine("    |lecz samego klucza nie ma.  |.");
 87.             Console.WriteLine("    |Spróbujmy to otworzyć.'     |.");
 88.             Console.WriteLine("    |Patrzysz jak medivh rzuca   |.");
 89.             Console.WriteLine("    |zaklęcie na skrzynie, a ona |.");
 90.             Console.WriteLine("    |bez oporu się otwiera       |.");
 91.             Console.WriteLine("    |Ukazując w sobie pełno złota|.");
 92.             Console.WriteLine("    |'Co my z tym zrobimy?- zapy |.");
 93.             Console.WriteLine("    |tałeś.                      |.");
 94.             Console.WriteLine("    |'Oddamy je dla miasta oraz  |.");
 95.             Console.WriteLine("    |znajdziemy wskazówki co do  |.");
 96.             Console.WriteLine("    |pochodzenia skarbu          |.");
 97.             Console.WriteLine("    |   _________________________|___");
 98.             Console.WriteLine("    |  /                            /.");
 99.             Console.WriteLine("    /_/____________________________/.");
 100.             Console.ReadKey();
 101.             Console.Clear();
 102.         }
 103.         static void ShipEncounter()
 104.         {
 105.             Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGray;
 106.             Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkCyan;
 107.             Console.WriteLine(
 108.                 "     ~~~             |\n" +
 109.                 "~~~~     ~~~~      -----                    |\n" +
 110.                 "     ~~~           )___(                  -----\n" +
 111.                 "                     |                    )___(\n" +
 112.                 "                 ---------                  |\n" +
 113.                 "                /         |              -------|n" +
 114.                 "               /___________|            /       |\n" +
 115.                 "                     |                 /_________|\n" +
 116.                 "              ---------------               |\n" +
 117.                 "             /               |        -------------|\n" +
 118.                 "            /                 |      /             |\n" +
 119.                 "           /___________________|    /_______________|\n" +
 120.                 "         ____________|______________________|__________\n" +
 121.                 "          |_                                        _/\n" +
 122.                 "            |______________________________________/\n" +
 123.                 "     ~~..             ...~~~.           ....~~~...     ..~\n");
 124.             Console.ReadKey();
 125.             Console.Clear();
 126.             Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
 127.             Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
 128.  
 129.  
 130.             Console.WriteLine("   ______________________________");
 131.             Console.WriteLine(" /|_ Statek,niezwykłe osiągnięcie|.");
 132.             Console.WriteLine("|   |ludzkości leżało rozbite na |.");
 133.             Console.WriteLine("|__ |plaży.                      |.");
 134.             Console.WriteLine("    |Obok pozostałości kabiny    |.");
 135.             Console.WriteLine("    |kapitana zauważasz złoto    |.");
 136.             Console.WriteLine("    |'Weź je, im niestety już się|.");
 137.             Console.WriteLine("    |nie przyda'-rzekł zasmucony |.");
 138.             Console.WriteLine("    |Medivh.                     |.");
 139.             Console.WriteLine("    |Z racji, że nic więcej nie  |.");
 140.             Console.WriteLine("    |pozostało ze statku,wkładasz|.");
 141.             Console.WriteLine("    |złoto do torby i odchodzisz.|.");
 142.             Console.WriteLine("    |                            |.");
 143.             Console.WriteLine("    |                            |.");
 144.             Console.WriteLine("    |                            |.");
 145.             Console.WriteLine("    |   _________________________|___");
 146.             Console.WriteLine("    |  /                            /.");
 147.             Console.WriteLine("    /_/____________________________/.");
 148.             Console.ReadKey();
 149.             Console.Clear();
 150.         }
 151.         static void NewCharacter()
 152.         {
 153.             Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
 154.             Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
 155.             string PlayerName;
 156.             Console.WriteLine("   ______________________________");
 157.             Console.WriteLine(" /|_ Twoja historia zaczyna się  |.");
 158.             Console.WriteLine("|   |na plaży nieznanej wyspy.   |.");
 159.             Console.WriteLine("|__ |Nie pamiętasz co się stało, |.");
 160.             Console.WriteLine("    |ale po widoku porozrzucanych|.");
 161.             Console.WriteLine("    |desek wygląda to na rozbity |.");
 162.             Console.WriteLine("    |statek.                     |.");
 163.             Console.WriteLine("    |Ocalała twoja torba, która  |.");
 164.             Console.WriteLine("    |nie zawiera nic cennego lub |.");
 165.             Console.WriteLine("    |wartego uwagi.              |.");
 166.             Console.WriteLine("    |Postanawiasz poszukać czegoś|.");
 167.             Console.WriteLine("    |wartościowego w zgliszczach |.");
 168.             Console.WriteLine("    |rozbitego statku.           |.");
 169.             Console.WriteLine("    |                            |.");
 170.             Console.WriteLine("    |                            |.");
 171.             Console.WriteLine("    |   _________________________|___");
 172.             Console.WriteLine("    |  /                            /.");
 173.             Console.WriteLine("    /_/____________________________/.");
 174.             Console.ReadKey();
 175.             Console.Clear();
 176.             Console.WriteLine("   ______________________________");
 177.             Console.WriteLine(" /|_ Spotykasz maga, który widząc|.");
 178.             Console.WriteLine("|   |zniszczony statek, przybiegł|.");
 179.             Console.WriteLine("|__ |na plażę.Widząc go, zadajesz|.");
 180.             Console.WriteLine("    |pytanie.                    |.");
 181.             Console.WriteLine("    |'Kim jesteś?'               |.");
 182.             Console.WriteLine("    |'Jestem Medivh, wielki mag  |.");
 183.             Console.WriteLine("    |tego miasta, przybyłem na   |.");
 184.             Console.WriteLine("    |ratunek poszkodowanym, ale  |.");
 185.             Console.WriteLine("    |jedynym ocalałym jesteś ty.'|.");
 186.             Console.WriteLine("    |'Powiedz mi' -kontynuował-  |.");
 187.             Console.WriteLine("    |'Jak masz na imię, ocalały?'|.");
 188.             Console.WriteLine("    |                            |.");
 189.             Console.WriteLine("    |                            |.");
 190.             Console.WriteLine("    |                            |.");
 191.             Console.WriteLine("    |   _________________________|___");
 192.             Console.WriteLine("    |  /                            /.");
 193.             Console.WriteLine("    /_/____________________________/.");
 194.             PlayerName = Console.ReadLine();
 195.  
 196.             Console.Clear();
 197.             Console.WriteLine("   ______________________________");
 198.             Console.WriteLine(" /|_ 'Hmm," + PlayerName + ",to imie|.");
 199.             Console.WriteLine("|   |nie jest z tych stron.'     |.");
 200.             Console.WriteLine("|__ |Zapewne po takim wypadku nie|.");
 201.             Console.WriteLine("    |pamiętasz z jakich lądów    |.");
 202.             Console.WriteLine("    |pochodzisz'- rzekł mag      |.");
 203.             Console.WriteLine("    |'Moje imie oraz moja torba  |.");
 204.             Console.WriteLine("    |to jedyne co mi zostało po  |.");
 205.             Console.WriteLine("    |rozbitym statku'-odpowiadasz|.");
 206.             Console.WriteLine("    |'Dobrze więc, postarajmy się|.");
 207.             Console.WriteLine("    |znaleźć więcej wskazówek na |.");
 208.             Console.WriteLine("    |temat twojej podróży. W tym |.");
 209.             Console.WriteLine("    |miejscu zostało wiele do    |.");
 210.             Console.WriteLine("    |przeszukania, chodźmy'-rzekł|.");
 211.             Console.WriteLine("    |Mag wstając z piasku.       |.");
 212.             Console.WriteLine("    |   _________________________|___");
 213.             Console.WriteLine("    |  /                            /.");
 214.             Console.WriteLine("    /_/____________________________/.");
 215.         }
 216.        
 217.  
 218.             static void Main()
 219.             {
 220.  
 221.                 Game.StartGame();
 222.  
 223.                 bool early_game = true;
 224.                 char player = 'O';
 225.                 char ship = 'S';
 226.                 char turtle = 'T';
 227.                 char chest = 'C';
 228.                 char[,] map = new char[20, 20]
 229.                 {
 230.                 {'╔','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','╗'},
 231.                 {'║',player,'\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 232.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 233.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 234.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 235.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 236.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 237.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 238.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 239.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 240.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 241.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 242.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 243.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 244.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 245.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 246.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 247.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 248.                 {'║','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','\0','║'},
 249.                 {'╚','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','═','╝'}
 250.                 };
 251.                 map[2, 4] = turtle;
 252.                 map[1, 10] = ship;
 253.                 map[15, 15] = chest;
 254.                 int player_X = 1, player_Y = 1;
 255.                 while(early_game == true)
 256.                 {
 257.                         for (int i = 0; i < 20; i++)
 258.                         {
 259.                             for (int j = 0; j < 20; j++)
 260.                             {
 261.                                 Console.Write(map[i, j] + " ");
 262.                             }
 263.                             Console.WriteLine();
 264.                         }
 265.                     Console.WriteLine("ExileQuest Beta 0.2");
 266.                     }
 267.                 char movement = Console.ReadKey(true).KeyChar;
 268.                 if (movement == 'W' && map[player_X - 1, player_Y] != '=' && map[player_X - 1, player_Y] != '║')
 269.                 {
 270.                    
 271.                         map[player_X, player_Y] = '\0';
 272.                         map[player_X - 1, player_Y] = player;
 273.                         player_X--;
 274.                  }
 275.                 else
 276.                 {
 277.                     map[player_X, player_Y] = player;
 278.                 }
 279.                 if (movement == 'S' && map[player_X + 1, player_Y] != '=' && map[player_X + 1, player_Y] != '║')
 280.                 {
 281.                    
 282.                     map[player_X, player_Y] = '\0';
 283.                     map[player_X + 1, player_Y] = player;
 284.                     player_X++;
 285.                 }
 286.                 else
 287.                 {
 288.                     map[player_X, player_Y] = player;
 289.                 }
 290.                     if (movement == 'A' && map[player_X, player_Y - 1] != '=' && map[player_X, player_Y - 1] != '║')
 291.                     {
 292.                        
 293.                             map[player_X, player_Y] = '\0';
 294.                             map[player_X, player_Y - 1] = player;
 295.                             player_Y--;
 296.                        
 297.                     }
 298.                     else
 299.                     {
 300.                         map[player_X, player_Y] = player;
 301.                     }
 302.                     if (movement == 'D' && map[player_X, player_Y + 1] != '=' && map[player_X, player_Y + 1] != '║')
 303.                     {
 304.                        
 305.                             map[player_X, player_Y] = '\0';
 306.                             map[player_X, player_Y + 1] = player;
 307.                             player_Y++;
 308.                        
 309.                     }
 310.                     else
 311.                     {
 312.                         map[player_X, player_Y] = player;
 313.                     }
 314.                 if (map[player_X, player_Y] == map[2, 4])
 315.                 {
 316.                     Console.Clear();
 317.                     TurtleEncounter();
 318.                 }
 319.                 if (map[player_X, player_Y] == map[1,10])
 320.                 {
 321.                 Console.Clear();
 322.                     ShipEncounter();
 323.                     early_game = false;
 324.                 }
 325.                 if (map[player_X, player_Y] == map[15,15])
 326.                 {
 327.                     Console.Clear();
 328.                     ChestEncounter();
 329.                 }
 330.         }
 331.           }
 332.         }
RAW Paste Data