Guest User

Untitled

a guest
Aug 18th, 2014
531
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Kódový zámek pomocí posunování znaků v 2D poli znaků:
 2. funguje na principu, že když se zadá znak, tak se vloží do na začátek 2D pole a ostatní znaky se posunou, také se kontroluje, jestli znaky a jejich pořadí v poli nesouhlasí s kódem. Nevýhodou toho řešení je, že se jednak musí posouvat znaky, ale v případě, že se rozhodneme změnit délku hesla, musíme měnit spoustu dalších řádků v kódu.
 3.  
 4. #include <Keypad.h> //importování knihovny
 5.  
 6. int modra = 12;         //deklarace proměnných
 7. int oranzova = 8;
 8. boolean otevreno = false;
 9. const byte ROWS = 4;  //standartní inicializace klávesnice
 10. const byte COLS = 3;
 11.  
 12. char klavesy[5] = {'0','0','0','0'}; //2D pole stisknutých kláves
 13.  
 14. char heslo[5] = {'1','3','7','9'}; //2D pole hesla
 15.  
 16. char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
 17.   {'1','2','3'},
 18.   {'4','5','6'},
 19.   {'7','8','9'},
 20.   {'A','0','B'}
 21. };
 22. byte rowPins[ROWS] = {22,24,26,28};
 23. byte colPins[COLS] = {30,32,34};
 24.  
 25. Keypad klavesnice = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
 26.  
 27. void setup(){
 28.   pinMode(modra, OUTPUT);
 29.   pinMode(oranzova, OUTPUT);
 30.  
 31.   digitalWrite(oranzova, HIGH);
 32. }
 33.  
 34. void loop(){
 35.   char zmacknutyznak = klavesnice.getKey();
 36.  
 37.   if (zmacknutyznak ){
 38.     if (zmacknutyznak  == 'A')
 39.     {
 40.       if ((klavesy[0] == heslo[0]) && (klavesy[1] == heslo[1]) && (klavesy[2] == heslo[2]) && (klavesy[3] == heslo[3]))
 41.     //pokud souhlasí heslo
 42.         {
 43.          if ( otevreno == false )
 44.         {
 45.           digitalWrite(oranzova, LOW);
 46.           digitalWrite(modra, HIGH);
 47.           tone(53,2400,500);
 48.           klavesy[0] = '0'; //vynulování vstupu
 49.           klavesy[1] = '0';
 50.           klavesy[2] = '0';
 51.           klavesy[3] = '0';
 52.         }
 53.         }
 54.     else tone(53,500,1000);    
 55.     }
 56.    
 57.      else
 58.     {
 59.    
 60.     klavesy[0] = klavesy[1]; //posouvání kláves
 61.     klavesy[1] = klavesy[2];
 62.     klavesy[2] = klavesy[3];
 63.     klavesy[3] = zmacknutyznak;  
 64.  
 65.     tone(53,1200,80);
 66.     }
 67. }
 68. }
RAW Paste Data