daily pastebin goal
45%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 13th, 2018 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Stworz klase Pracownik z publicznymi polami string nazwisko, int płaca. Napisz metode statyczna static string Lider(Pracownik[] pracownicy), ktora zwracanazwisko pracownikaz najwyzsza placa( jesli jest kilku takichzwraca pierwszegoz nich).W Mainzademonstruj działanie metody,stworz tablice pieciu pracownikow, wywołaj metodęi wyświetlrezultat.
RAW Paste Data
Top