daily pastebin goal
34%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 13th, 2018 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Stworz klase Pracownik z publicznymi polami string nazwisko, int płaca. Napisz metode statyczna static string Lider(Pracownik[] pracownicy), ktora zwracanazwisko pracownikaz najwyzsza placa( jesli jest kilku takichzwraca pierwszegoz nich).W Mainzademonstruj działanie metody,stworz tablice pieciu pracownikow, wywołaj metodęi wyświetlrezultat.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top