desislava_topuzakova

Задача 5. Печеливши билети

Dec 4th, 2021
738
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace _05._Winner_Tickets
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 10.             //{цифра на хилядните}{цифра на стотиците}{цифра на десетици}{цифра на единици}
 11.             //всички числа от 1111 до 9999 -> проверка дали е печеливш -> принтираме
 12.             for (int number = 1111; number <= 9999; number++)
 13.             {
 14.                 //1. разбия на цифри
 15.                 int hil = number / 1000;
 16.                 int stot = number / 100 % 10;
 17.                 int des = number / 10 % 10;
 18.                 int ed = number % 10;
 19.                 if (stot == 0 || des == 0 || ed == 0)
 20.                 {
 21.                     continue;
 22.                 }
 23.                 //2. сбор от първите 2 цифри
 24.                 int sumFirst = hil + stot;
 25.                 //3. сбор от последните 2 цифри
 26.                 int sumLast = des + ed;
 27.                 //4. проверка дали е печеливш
 28.                 if (sumFirst == sumLast && n % sumFirst == 0)
 29.                 {
 30.                     Console.Write(number + " ");
 31.                 }
 32.  
 33.  
 34.             }
 35.         }
 36.     }
 37. }
 38.  
RAW Paste Data