SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 28th, 2020 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. struct ed
 2. {
 3.     int wartosc;
 4.     struct ed *prawy;
 5.     struct ed *lewy;
 6.     struct ed *rodzic;
 7. };
 8.  
 9. typedef struct ed ed;
 10.  
 11. ed *min(ed *korzen)
 12. {
 13.     if (korzen -> lewy == NULL)
 14.         return korzen;
 15.     else
 16.         korzen = min(korzen->lewy);
 17. }
 18.  
 19. ed *max(ed *korzen)
 20. {
 21.     if (korzen -> prawy == NULL)
 22.         return korzen;
 23.     else
 24.         korzen = max(korzen->prawy);
 25. }
 26.  
 27. ed *dodaj(ed *korzen, int x)
 28. {
 29.     /* If the tree is empty return an empty node */
 30.     if (korzen == NULL)
 31.     {
 32.         ed *q = (ed*)malloc(sizeof(ed));
 33.         q -> wartosc = x;
 34.         q -> lewy = NULL;
 35.         q -> prawy = NULL;
 36.         return q;
 37.     }
 38.  
 39.     /* Otherwise, recur down the tree */
 40.     if (x < korzen->wartosc)
 41.     {
 42.         korzen->lewy = dodaj(korzen->lewy, x);
 43.         korzen->lewy->rodzic = korzen;
 44.     }
 45.  
 46.     else if(x > korzen->wartosc)
 47.     {
 48.         korzen->prawy = dodaj(korzen->prawy, x);
 49.         korzen->prawy->rodzic = korzen;
 50.     }
 51.  
 52.     /* return the (unchanged) node pointer */
 53.     return korzen;
 54. }
 55.  
 56. ed *usun(ed* korzen, int x)
 57. {
 58.     if(korzen == NULL) return korzen;
 59.     if(x < korzen->wartosc)
 60.         korzen->lewy = usun(korzen->lewy, x);
 61.     else if(x > korzen->wartosc)
 62.         korzen->prawy = usun(korzen->prawy, x);
 63.     else
 64.     {
 65.         if(korzen->lewy == NULL)
 66.         {
 67.             ed *tymczasowy = korzen->prawy;
 68.             free(korzen);
 69.             return tymczasowy;
 70.         }
 71.         else if(korzen->prawy == NULL)
 72.         {
 73.             ed *tymczasowy = korzen->lewy;
 74.             free(korzen);
 75.             return tymczasowy;
 76.         }
 77.          ed *tymczasowy = min(korzen->prawy);
 78.          korzen->wartosc = tymczasowy->wartosc;
 79.          korzen->prawy = usun(korzen->prawy, tymczasowy->wartosc);
 80.     }
 81.     return korzen;
 82. }
 83.  
 84. ed *szukaj(ed *korzen, int x)
 85. {
 86.     if(korzen == NULL || korzen->wartosc == x)
 87.         return korzen;
 88.     if(korzen->wartosc < x)
 89.         return szukaj(korzen->prawy, x);
 90.     return szukaj(korzen->lewy, x);
 91. }
 92.  
 93. void drukuj(ed *korzen, int spacje)
 94. {
 95.     if(korzen == NULL)
 96.         return;
 97.     int i;
 98.     spacje += 10;
 99.     drukuj(korzen->prawy, spacje);
 100.     printf("\n");
 101.     for(i=10; i<spacje; i++)
 102.         printf(" ");
 103.     printf("%d\n", korzen->wartosc);
 104.     drukuj(korzen->lewy, spacje);
 105. }
 106.  
 107. ed *poprzednik(ed *korzen)
 108. {
 109.     if(korzen->lewy)
 110.         return max(korzen->lewy);
 111.     else
 112.     {
 113.         while(korzen->rodzic && (korzen->rodzic->lewy == korzen))
 114.             korzen = korzen->rodzic;
 115.     }
 116.     return korzen->rodzic;
 117. }
 118.  
 119. ed *nastepnik(ed *korzen)
 120. {
 121.     if(korzen->prawy)
 122.         return max(korzen->prawy);
 123.     else
 124.     {
 125.         while(korzen->rodzic && (korzen->rodzic->prawy == korzen))
 126.             korzen = korzen->rodzic;
 127.     }
 128.     return korzen->rodzic;
 129. }
 130.  
 131. int ile_x(ed *korzen, int x) // zlicza liczbe x-ów w drzewie
 132. {
 133.     if(korzen == 0)
 134.         return 0;
 135.     int pom = 0;
 136.     if(korzen->wartosc == x)
 137.         pom = 1;
 138.     return ile_x(korzen->lewy, x) + ile_x(korzen->prawy, x) + pom;
 139. }
 140.  
 141. bool czy_te_same(ed *korzen_1, ed *korzen_2)
 142. {
 143.     if(korzen_1 == 0) // a¿ skoñczymy sprawdzaæ wartoœci 1 drzewa w 2 drzewie
 144.         return true;
 145.     if(ile_x(korzen_2, korzen_1->wartosc) > 0) // przeszukuje w drzewie nr 2 wartosci z 1 drzewa
 146.         return czy_te_same(korzen_1->lewy, korzen_2) && czy_te_same(korzen_1->prawy, korzen_2);
 147.     else
 148.         return false;
 149. }
 150.  
 151. int liczba_lisci(ed *korzen)
 152. {
 153.     if(korzen == NULL)
 154.         return 0;
 155.     if(korzen->lewy == NULL && korzen->prawy == NULL)
 156.         return 1;
 157.     else
 158.         return liczba_lisci(korzen->lewy) + liczba_lisci(korzen->prawy);
 159. }
 160.  
 161. void sumaLisci(ed *korzen, int *suma)
 162. {
 163.     if(korzen != NULL)
 164.         return;
 165.     if(korzen->lewy != NULL && korzen->prawy != NULL)
 166.         *suma += korzen->wartosc;
 167.     sumaLisci(korzen->lewy, suma);
 168.     sumaLisci(korzen->prawy, suma);
 169. }
 170.  
 171. int glebokosc(ed *korzen)
 172. {
 173.     if(korzen == NULL)
 174.         return 0;
 175.     else
 176.     {
 177.         int glebokoscL = glebokosc(korzen->lewy);
 178.         int glebokoscR = glebokosc(korzen->prawy);
 179.         if(glebokoscL > glebokoscR)
 180.             return(glebokoscL + 1);
 181.         else return(glebokoscR + 1);
 182.     }
 183. }
 184.  
 185. int liczebnosc(ed *korzen)
 186. {
 187.     if(korzen == NULL)
 188.         return 0;
 189.     else
 190.         return(liczebnosc(korzen->lewy) + liczebnosc(korzen->prawy) + 1);
 191. }
 192.  
 193. int liczebnosc(wsk T)
 194. {
 195.     if(T == NULL)
 196.         return 0;
 197.     else
 198.         return(liczebnosc(T->lewy) + liczebnosc(T->prawy) + 1);
 199. }
 200.  
 201. int wywazenie(wsk T) // roznica pomiedzy liczebnosciami lewego i prawego poddrzewa
 202. {
 203.     if(T == NULL)
 204.         return 0;
 205.     else
 206.         return max(abs(liczebnosc(korzen->lewy) - liczebnosc(korzen->prawy)), wywazenie(korzen->lewy), wywazenie(korzen->prawy));
 207. }
 208.  
 209. int wywazenie(wsk T) // roznica pomiedzy wysokosciami lewego i prawego poddrzewa
 210. {
 211.     if(T == NULL)
 212.         return 0;
 213.     else
 214.         return max(abs(glebokosc(korzen->lewy) - glebokosc(korzen->prawy)), wywazenie(korzen->lewy), wywazenie(korzen->prawy));
 215. }
 216.  
 217. int maxSzerokosc(ed *korzen)
 218. {
 219.     int maxSzer = 0;
 220.     int szer;
 221.     int w = glebokosc(korzen);
 222.     int i;
 223.     for(i=1; i<=w; i++)
 224.     {
 225.         szer = pobSzerokosc(korzen, i);
 226.         if(szer > maxSzer)
 227.             maxSzer = szer;
 228.     }
 229.     return maxSzer;
 230. }
 231.  
 232. int pobSzerokosc(ed *korzen, int poziom)
 233. {
 234.     if(korzen == NULL)
 235.         return 0;
 236.     if(poziom == 1)
 237.         return 1;
 238.     else if(poziom > 1)
 239.         return pobSzerokosc(korzen->lewy, poziom - 1) + pobSzerokosc(korzen->prawy, poziom - 1);
 240. }
 241.  
 242. void lustrzane_odbicie(ed *korzen)
 243. {
 244.     if(korzen == NULL)
 245.         return;
 246.     else
 247.     {
 248.         ed *tymczasowy;
 249.         lustrzane_odbicie(korzen->lewy);
 250.         lustrzane_odbicie(korzen->prawy);
 251.         tymczasowy = korzen->lewy;
 252.         korzen->lewy = korzen->prawy;
 253.         korzen->prawy = tymczasowy;
 254.     }
 255. }
 256.  
 257. int CzySaIdentyczne(ed *a, ed *b)
 258. {
 259.     if(a == NULL & b == NULL)
 260.         return 1;
 261.     if(a != NULL && b!= NULL)
 262.     {
 263.         return (a->wartosc == b->wartosc && CzySaIdentyczne(a->lewy, b->lewy) && CzySaIdentyczne(a->prawy, b->prawy));
 264.     }
 265.     return 0; // jesli jedno jest puste a drugie nie
 266. }
 267.  
 268. int CzySaOdbiciemLustrzanym(ed *a, ed *b)
 269. {
 270.     if(a == NULL && b == NULL)
 271.         return true;
 272.     if(a == NULL || b == NULL)
 273.         return false;
 274.     return a->wartosc == b->wartosc && CzySaOdbiciemLustrzanym(a->lewy, b->prawy) && CzySaOdbiciemLustrzanym(a->prawy, b->lewy);
 275. }
 276.  
 277. void drukLevel(ed *korzen)
 278. {
 279.     int w = glebokosc(korzen);
 280.     int i;
 281.     for(i=1; i<=w; i++)
 282.     {
 283.         drukujDanyLevel(korzen, i);
 284.         printf("\n");
 285.     }
 286. }
 287.  
 288. void drukujDanyLevel(ed *korzen, int level)
 289. {
 290.     if(korzen == NULL)
 291.         return;
 292.     if(level == 1)
 293.         printf("%d ", korzen->wartosc);
 294.     else if(level > 1)
 295.     {
 296.         drukujDanyLevel(korzen->lewy, level - 1);
 297.         drukujDanyLevel(korzen->prawy, level - 1);
 298.     }
 299. }
 300.  
 301. DFS
 302.  
 303. Mam listê s¹siadów, listê odwiedzonych oraz stos. Zaczynam w A. S¹siedzi A: B i S. Dodajê A do odwiedzonych oraz do stosu (na samym dole). Odwiedzam nieodwiedzonych s¹siadów tego elementu,
 304. który jest na górze stosu (A). Nieodwiedzeni s¹siedzi: B i S. Dodajê B na górê stosu i do listy odwiedzonych. S¹siedzi B: brak. Nieodwiedzeni s¹siedzi B: brak. Usuwam B ze stosu. A jest
 305. znowu na górze stosu. Nieodwiedzeni s¹siedzi A: S. Dodajê S na górê stosu i do listy odwiedzonych. S¹siedzi S: A, C i G. Nieodwiedzeni s¹siedzi S: C i G. Dodajê C na górê stosu i do listy odwiedzonych.
 306. Itd...
 307. /*Rysowanie: idziemy od pierwszego elementu w dó³, a¿ dojdziemy do elementu, który nie ma jako s¹siada nastêpnego elementu z odwiedzonych. Wtedy wracamy do góry, do pierwszego z kolei elementu,
 308. który ma jako s¹siada nastêpny element z odwiedzonych. Wtedy tworzy siê rozwidlenie.*/
 309. *********************************************************************************************************************************************************************************************
 310.  
 311. BFS
 312.  
 313. Mam listê s¹siadów, listê odwiedzonych oraz kolejkê. Zaczynam w A. Dodajê A do odwiedzonych. Pracujê na A. S¹siedzi A: B i S. Dodajê B i S do kolejki (od góry do do³u) oraz do listy odwiedzonych.
 314. Teraz pracujê na pierwszym elemencie kolejki: B. Zdejmujê B z kolejki. S¹siedzi B: A. A ju¿ by³o odwiedzone. Teraz pracujê na S. Zdejmujê S z kolejki. S¹siedzi S: A, C i G. Nieodwiedzeni
 315. s¹siedzi S: C i G. Dodajê C i G do kolejki i do listy odwiedzonych. Teraz pracujê na C. Zdejmujê C z kolejki. S¹siedzi C: D, E, F i S. Nieodwiedzeni s¹siedzi C: D, E i F. Dodajê D, E i F
 316. do kolejki (pod G) i do listy odwiedzonych. Teraz pracujê na G... itd.
 317. /*Rysowanie: idziemy od pierwszego elementu i w drugiej linii dodajemy tyle elementów, ile on ma s¹siadów. Nastêpnie tak samo.*/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top