pabloducato

napedy_III

May 8th, 2018
83
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <reg515.sfr> //zdefiniowane rejestry mikrokontrolera
 2. #include <lcd.h> //funkcje obslugi wyswietlacza i klawiatury
 3.  
 4. unsigned char znak;
 5. unsigned int liczba = 0;
 6. unsigned char kom[] = {8, 2, 4, 1}; // tablica komutacji
 7. unsigned int opoznienie = 1000;
 8. unsigned int kroki = 0;
 9. int skoki = 0;
 10.  
 11. void delay(int time) // funkcja sluzy do generowania opóźnienia
 12. {
 13.     int i=0;
 14.     int wait=0;
 15.     for (i=0;i<time;i++)wait++;
 16. }
 17.  
 18. void main()
 19. {
 20.     EAL = 1; //ustalanie wartosci flag
 21.     EX0 = 1;
 22.     IT0 = 1;
 23.     lcd_init(); //inicjalizacja wyświetlacza
 24.     while(1)
 25.     {
 26.         znak=get_kb();
 27.         delay(12000);
 28.  
 29.         if(znak >= '0' && znak <= '9') // wczytywanie nacisnietych liczb
 30.         {
 31.             liczba = liczba * 10 + (znak - 48);
 32.             out_char(znak);
 33.         }
 34.  
 35.         if(znak=='e') // po naciśnięciu klawisza enter rozpoczynamy wirowanie o konkretną ilośc obrotów
 36.         {
 37.             out_instr(1);
 38.             out_char(liczba);
 39.             skoki = liczba;
 40.             opoznienie = 1000;
 41.             EAL = 1;
 42.             P1 = kom[0];
 43.             delay(opoznienie);
 44.             P2 = kom[1];
 45.             liczba = 0;
 46.             kroki = 1;
 47.         }
 48.  
 49.         if(znak=='b') //po nacisnieciu klawisza backspace czyscimy wyswietlacz
 50.         {
 51.             liczba = 0;
 52.             out_instr(1);
 53.         }
 54.     }
 55. }
 56. _interrupt 0 void int_0(void) // obsluga przerwania mikrokontrolera
 57. {
 58.     delay(opoznienie);
 59.     skoki--;
 60.     kroki = (kroki + 1) % 4;
 61.     P1 = kom[kroki];
 62.     if (skoki <= 100)
 63.     {
 64.         opoznienie = opoznienie+20;
 65.     }
 66.     if (skoki <= 0)
 67.     {
 68.         EAL = 0;
 69.     }
 70. }
RAW Paste Data