andrelievable

5

Nov 25th, 2021
522
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <conio.h>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main(){
 6.  
 7.     int a;
 8.     cout<<"Jaka jest twoja ulubiona liczba? Wpisz ja."<<endl;
 9.     cin>>a;
 10.     int x;
 11.  
 12.     while(true){
 13.  
 14.         cout<<"MENU wybierz cyfre od 1 do 4\n"
 15.               "1-Wyswietl liczby od 1 do ulubionej(while)"
 16.               "\n2-Wyswietl liczby od 1 do ulubionej(do-while"
 17.               "\n3-Wyswietl tylko modulo 5 dla liczby od 1 do ulubionej(for)"
 18.               "\n4-Wyswietl liczby wieksze niz 5 ale mniejsze niz 10"
 19.               "\nABY ZAKONCZYC PROGRAM WCISNIJ 0"<<endl;
 20.         cin>>x;
 21.         int i=1;
 22.         if(x==1){
 23.  
 24.             while(i<=a){
 25.                 cout<<i<<endl;
 26.                 i++;
 27.             }
 28.  
 29.         }
 30.         if(x==2){
 31.  
 32.             do{
 33.                 cout<<i<<endl;
 34.                 i++;
 35.             } while(i<=a);
 36.  
 37.         }
 38.         if(x==3){
 39.             int modulo, m=5;
 40.             for(i;i<=a;i++){
 41.                 modulo=i%m;
 42.                 cout<<modulo<<endl;
 43.             }
 44.  
 45.         }
 46.         if(x==4){
 47.             while(i<=a){
 48.                 if(i>5 && i<10){
 49.                     cout<<i<<endl;
 50.                 }
 51.                 i++;
 52.             }
 53.         }
 54.         if(x==0) break;
 55.  
 56.  
 57.         }
 58.     return 0;
 59.  
 60. }
 61.  
 62.  
 63.  
RAW Paste Data